Grensen 9B

I Grensen 9B har vi tatt vare på alt som kan brukes på nytt. Alle brukbare ventilasjonskanaler er blitt demontert, elektriske kabler er pent kveilet sammen, og himlingsplater er tatt vare på slik at alle disse materialene er klare for et nytt liv. Målet med Grensen 9B har vært å være enda modigere og teste ut ting som aldri er blitt gjort før. Så mye som mulig av disse materialene skal gjenbrukes i lokalene, og tingene vi ikke trenger gis bort til den nye sirkulære ressurssentralen på Økern. Grensen 9B ligger innerst i passasjen til Grensen 9. Bygget ble oppført som kontorbygg i 1978, og skal i dag rehabiliteres. De opprinnelige kvalitetene i bygget skal reetableres, og Grensen passasjen skal revitaliseres.

Tema:
Kontor
Sted
Oslo
Areal:
3300 m2
Status:
Pågående
Material:
Ombruk
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Samarbeidspartner:
Sane

I hovedsak dreier prosjektet seg om rehabilitering av innsiden av bygget, samt enkelte mindre fasadeendringer. Bygget er omkranset av andre bygg, noe som gjør det viktig å forbedre logistikk, adkomst og rømningsveier. Planen som foreligger knytter sammen to gårdsrom, som i dag ikke har noen forbindelse.

Vi har tilbakeført eksisterende kvaliteter som opprinnelig var i bygget. Vi har åpnet opp mellom 5. og 6. etasje for å bedre dagslysforhold og romfølelse, og koblet sammen 1. etasje og underetasjen med en amfitrapp for å aktivisere begge etasjer. Utearealene på begge sider av bygget samt takterrassen blir grønne og tilrettelegges for opphold. Vi tilfører naturmaterialer og en fargepalett som skaper trivsel for de ansatte. Prosjektet er et ombruksprosjekt etter FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg, og skal sertifiseres som BREEAM NOR Very Good. Vi tar utgangspunkt i LCA-regnskapet og beregningene gjort av miljørådgiver for å kunne velge materialer som gir lavest mulig CO2-utslipp.

Info

Kontaktperson
Noora Khezri
Arkitekt
Team
Noora Khezri, Elin Gulbrandsen (Sane), Tommy Sandløkk, Trond Elverum
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Ombruk
Dokumenter
Dokumenter

Grensen 9B

I Grensen 9B har vi tatt vare på alt som kan brukes på nytt. Alle brukbare ventilasjonskanaler er blitt demontert, elektriske kabler er pent kveilet sammen, og himlingsplater er tatt vare på slik at alle disse materialene er klare for et nytt liv. Målet med Grensen 9B har vært å være enda modigere og teste ut ting som aldri er blitt gjort før. Så mye som mulig av disse materialene skal gjenbrukes i lokalene, og tingene vi ikke trenger gis bort til den nye sirkulære ressurssentralen på Økern. Grensen 9B ligger innerst i passasjen til Grensen 9. Bygget ble oppført som kontorbygg i 1978, og skal i dag rehabiliteres. De opprinnelige kvalitetene i bygget skal reetableres, og Grensen passasjen skal revitaliseres.

Tema:
Kontor
Sted
Oslo
Areal:
3300 m2
Status:
Pågående
Material:
Ombruk
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Samarbeidspartner:
Sane

Info

Kontaktperson
Noora Khezri
Arkitekt
Team
Noora Khezri, Elin Gulbrandsen (Sane), Tommy Sandløkk, Trond Elverum
Miljøambisjoner
Ombruk

Grensen 9B

I Grensen 9B har vi tatt vare på alt som kan brukes på nytt. Alle brukbare ventilasjonskanaler er blitt demontert, elektriske kabler er pent kveilet sammen, og himlingsplater er tatt vare på slik at alle disse materialene er klare for et nytt liv. Målet med Grensen 9B har vært å være enda modigere og teste ut ting som aldri er blitt gjort før. Så mye som mulig av disse materialene skal gjenbrukes i lokalene, og tingene vi ikke trenger gis bort til den nye sirkulære ressurssentralen på Økern. Grensen 9B ligger innerst i passasjen til Grensen 9. Bygget ble oppført som kontorbygg i 1978, og skal i dag rehabiliteres. De opprinnelige kvalitetene i bygget skal reetableres, og Grensen passasjen skal revitaliseres.

I hovedsak dreier prosjektet seg om rehabilitering av innsiden av bygget, samt enkelte mindre fasadeendringer. Bygget er omkranset av andre bygg, noe som gjør det viktig å forbedre logistikk, adkomst og rømningsveier. Planen som foreligger knytter sammen to gårdsrom, som i dag ikke har noen forbindelse.

Vi har tilbakeført eksisterende kvaliteter som opprinnelig var i bygget. Vi har åpnet opp mellom 5. og 6. etasje for å bedre dagslysforhold og romfølelse, og koblet sammen 1. etasje og underetasjen med en amfitrapp for å aktivisere begge etasjer. Utearealene på begge sider av bygget samt takterrassen blir grønne og tilrettelegges for opphold. Vi tilfører naturmaterialer og en fargepalett som skaper trivsel for de ansatte. Prosjektet er et ombruksprosjekt etter FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg, og skal sertifiseres som BREEAM NOR Very Good. Vi tar utgangspunkt i LCA-regnskapet og beregningene gjort av miljørådgiver for å kunne velge materialer som gir lavest mulig CO2-utslipp.

Info

Prosjektleder
Noora Khezri
Arkitekt
Team:
Noora Khezri, Elin Gulbrandsen (Sane), Tommy Sandløkk, Trond Elverum
Miljøambisjoner:
Ombruk
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
3300 m2
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Material:
Ombruk
Samarbeidspartner:
Sane
Next
Previous
No items found.

Grensen 9B

I Grensen 9B har vi tatt vare på alt som kan brukes på nytt. Alle brukbare ventilasjonskanaler er blitt demontert, elektriske kabler er pent kveilet sammen, og himlingsplater er tatt vare på slik at alle disse materialene er klare for et nytt liv. Målet med Grensen 9B har vært å være enda modigere og teste ut ting som aldri er blitt gjort før. Så mye som mulig av disse materialene skal gjenbrukes i lokalene, og tingene vi ikke trenger gis bort til den nye sirkulære ressurssentralen på Økern. Grensen 9B ligger innerst i passasjen til Grensen 9. Bygget ble oppført som kontorbygg i 1978, og skal i dag rehabiliteres. De opprinnelige kvalitetene i bygget skal reetableres, og Grensen passasjen skal revitaliseres.

Sted:
Oslo
Areal
3300 m2
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Material:
Ombruk

Grensen 9B

I Grensen 9B har vi tatt vare på alt som kan brukes på nytt. Alle brukbare ventilasjonskanaler er blitt demontert, elektriske kabler er pent kveilet sammen, og himlingsplater er tatt vare på slik at alle disse materialene er klare for et nytt liv. Målet med Grensen 9B har vært å være enda modigere og teste ut ting som aldri er blitt gjort før. Så mye som mulig av disse materialene skal gjenbrukes i lokalene, og tingene vi ikke trenger gis bort til den nye sirkulære ressurssentralen på Økern. Grensen 9B ligger innerst i passasjen til Grensen 9. Bygget ble oppført som kontorbygg i 1978, og skal i dag rehabiliteres. De opprinnelige kvalitetene i bygget skal reetableres, og Grensen passasjen skal revitaliseres.

I hovedsak dreier prosjektet seg om rehabilitering av innsiden av bygget, samt enkelte mindre fasadeendringer. Bygget er omkranset av andre bygg, noe som gjør det viktig å forbedre logistikk, adkomst og rømningsveier. Planen som foreligger knytter sammen to gårdsrom, som i dag ikke har noen forbindelse.

Vi har tilbakeført eksisterende kvaliteter som opprinnelig var i bygget. Vi har åpnet opp mellom 5. og 6. etasje for å bedre dagslysforhold og romfølelse, og koblet sammen 1. etasje og underetasjen med en amfitrapp for å aktivisere begge etasjer. Utearealene på begge sider av bygget samt takterrassen blir grønne og tilrettelegges for opphold. Vi tilfører naturmaterialer og en fargepalett som skaper trivsel for de ansatte. Prosjektet er et ombruksprosjekt etter FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg, og skal sertifiseres som BREEAM NOR Very Good. Vi tar utgangspunkt i LCA-regnskapet og beregningene gjort av miljørådgiver for å kunne velge materialer som gir lavest mulig CO2-utslipp.

Info

Kontaktperson:
Noora Khezri
Arkitekt
Team:
Noora Khezri, Elin Gulbrandsen (Sane), Tommy Sandløkk, Trond Elverum
Miljøambisjoner:
Ombruk
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kontor
Sted:
Oslo
Areal:
3300 m2
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Material
Ombruk
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Sane