Grensen 9B

I Grensen 9B har vi hatt som mål å benytte ombruksmateriell så langt det har latt seg gjøre. Alt som kan brukes om igjen er tatt vare på, og hele prosjekteringsteamet har holdt øynene åpne for ombruksmaterialer i omløp. Resultatet er en klimagassreduksjon på 93 prosent sammenlignet med et nybygg, og i tillegg har vi knekt koden for lønnsom ombruk.

Tema:
Kontor
Sted
Oslo
Areal:
3300 m2
Status:
Ferdigstilt
Material:
Ombruk
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Samarbeidspartner:
Sane

Grensen 9B er et kontorbygg fra 1978, sentralt og rolig plassert innerst i et gårdsrom midt i Oslo sentrum. Bygget er typisk for sin tid, i overgangsfasen mellom 1970-tallet og 1980-tallets postmodernisme. Her har vi i Mad og Sane på oppdrag for Oslo pensjonsforsikring (OPF) og Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) rehabilitert og oppgradert bygget, og revitalisert passasjen i Grensen. De fleste nye materialer som er lagt til er brukte.

Å forstå og ta hensyn til tankene som arkitekten hadde da bygget ble reist, er viktig for å kunne gjøre logiske og miljømessig gode tiltak. Ved ombyggingsarbeidene har vi lagt vekt på å få fram de opprinnelige kvalitetene i bygget, og på flere områder er også bygget tilbakeført til slik det var da det var nytt. Med disse tiltakene har vi styrket byggets særegne karakter. Flere innvendige, romlige kvaliteter med blant annet åpne mesaninetasjer er reetablert. Avfallsløsninger og sykkelparkeringer er løst på en slik måte at hele passasjen inne i kvartalet er blitt mer attraktiv.

 

Det er bygget trappekonstruksjoner av gamle t-baneskinner fra Sporveien, garderobeskap av gamle himlingsplater fra et donorbygg iTollbugata, og lagt en helt unik mønsterparkett i byggets første- og andreetasje med overskuddsparkett fra Spjelkavik ungdomsskole og Kongsvinger brannstasjon. Finerplatene er hentet fra Munchmuseet, mens benkeplatene på kjøkkenet er overskuddsparkett fra det nye Nasjonalmuseet.

 

Alle brukbare ventilasjonskanaler er demontert og vasket, elektriske kabler pent kveilet sammen, og himlingsplater demontert og mellomlagret i bygget. Alt vi ikke har kunnet benytte, er donert videre til Ombygg – den sirkulære ressurssentralen på Økern.

 

Målet med Grensen 9B har vært å være enda modigere og teste ut løsninger som ikke har vært brukt før. Vi har tilbakeført eksisterende kvaliteter som opprinnelig var i bygget, og tilført naturmaterialer og en fargepalett som bidrar til trivsel for leietakerne. Førsteetasje og underetasjen er koblet sammen med en ny amfitrapp, hvor skinnekonstruksjonen alene har gitt en miljøbesparelse på 1,2 tonn CO2. Det er også åpnet opp mellom femte og sjette etasje, og dagslysforholdene og romfølelsen er forbedret.

 

Dette har vært en annerledes og spennende måte å jobbe på, hvor tilgjengelige materialer har vært med på å forme resultatet. I tillegg til at miljøbesparelsene har vært store, har vi sikret gode, langvarige løsninger med materialer av svært høy kvalitet og en standard som kan arves av andre engang i fremtiden.

Info

Kontaktperson
Noora Khezri
Arkitekt
Team
Noora Khezri, Elin Gulbrandsen (Sane), Tommy Sandløkk, Trond Elverum
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Ombruk
Dokumenter
Dokumenter

Grensen 9B

I Grensen 9B har vi hatt som mål å benytte ombruksmateriell så langt det har latt seg gjøre. Alt som kan brukes om igjen er tatt vare på, og hele prosjekteringsteamet har holdt øynene åpne for ombruksmaterialer i omløp. Resultatet er en klimagassreduksjon på 93 prosent sammenlignet med et nybygg, og i tillegg har vi knekt koden for lønnsom ombruk.

Tema:
Kontor
Sted
Oslo
Areal:
3300 m2
Status:
Ferdigstilt
Material:
Ombruk
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Samarbeidspartner:
Sane

Info

Kontaktperson
Noora Khezri
Arkitekt
Team
Noora Khezri, Elin Gulbrandsen (Sane), Tommy Sandløkk, Trond Elverum
Miljøambisjoner
Ombruk

Grensen 9B

I Grensen 9B har vi hatt som mål å benytte ombruksmateriell så langt det har latt seg gjøre. Alt som kan brukes om igjen er tatt vare på, og hele prosjekteringsteamet har holdt øynene åpne for ombruksmaterialer i omløp. Resultatet er en klimagassreduksjon på 93 prosent sammenlignet med et nybygg, og i tillegg har vi knekt koden for lønnsom ombruk.

Grensen 9B er et kontorbygg fra 1978, sentralt og rolig plassert innerst i et gårdsrom midt i Oslo sentrum. Bygget er typisk for sin tid, i overgangsfasen mellom 1970-tallet og 1980-tallets postmodernisme. Her har vi i Mad og Sane på oppdrag for Oslo pensjonsforsikring (OPF) og Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) rehabilitert og oppgradert bygget, og revitalisert passasjen i Grensen. De fleste nye materialer som er lagt til er brukte.

Info

Prosjektleder
Noora Khezri
Arkitekt
Team:
Noora Khezri, Elin Gulbrandsen (Sane), Tommy Sandløkk, Trond Elverum
Miljøambisjoner:
Ombruk
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
3300 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Material:
Ombruk
Samarbeidspartner:
Sane
Next
Previous
No items found.

Grensen 9B

I Grensen 9B har vi hatt som mål å benytte ombruksmateriell så langt det har latt seg gjøre. Alt som kan brukes om igjen er tatt vare på, og hele prosjekteringsteamet har holdt øynene åpne for ombruksmaterialer i omløp. Resultatet er en klimagassreduksjon på 93 prosent sammenlignet med et nybygg, og i tillegg har vi knekt koden for lønnsom ombruk.

Sted:
Oslo
Areal
3300 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Material:
Ombruk

Grensen 9B

I Grensen 9B har vi hatt som mål å benytte ombruksmateriell så langt det har latt seg gjøre. Alt som kan brukes om igjen er tatt vare på, og hele prosjekteringsteamet har holdt øynene åpne for ombruksmaterialer i omløp. Resultatet er en klimagassreduksjon på 93 prosent sammenlignet med et nybygg, og i tillegg har vi knekt koden for lønnsom ombruk.

Grensen 9B er et kontorbygg fra 1978, sentralt og rolig plassert innerst i et gårdsrom midt i Oslo sentrum. Bygget er typisk for sin tid, i overgangsfasen mellom 1970-tallet og 1980-tallets postmodernisme. Her har vi i Mad og Sane på oppdrag for Oslo pensjonsforsikring (OPF) og Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) rehabilitert og oppgradert bygget, og revitalisert passasjen i Grensen. De fleste nye materialer som er lagt til er brukte.

Å forstå og ta hensyn til tankene som arkitekten hadde da bygget ble reist, er viktig for å kunne gjøre logiske og miljømessig gode tiltak. Ved ombyggingsarbeidene har vi lagt vekt på å få fram de opprinnelige kvalitetene i bygget, og på flere områder er også bygget tilbakeført til slik det var da det var nytt. Med disse tiltakene har vi styrket byggets særegne karakter. Flere innvendige, romlige kvaliteter med blant annet åpne mesaninetasjer er reetablert. Avfallsløsninger og sykkelparkeringer er løst på en slik måte at hele passasjen inne i kvartalet er blitt mer attraktiv.

 

Det er bygget trappekonstruksjoner av gamle t-baneskinner fra Sporveien, garderobeskap av gamle himlingsplater fra et donorbygg iTollbugata, og lagt en helt unik mønsterparkett i byggets første- og andreetasje med overskuddsparkett fra Spjelkavik ungdomsskole og Kongsvinger brannstasjon. Finerplatene er hentet fra Munchmuseet, mens benkeplatene på kjøkkenet er overskuddsparkett fra det nye Nasjonalmuseet.

 

Alle brukbare ventilasjonskanaler er demontert og vasket, elektriske kabler pent kveilet sammen, og himlingsplater demontert og mellomlagret i bygget. Alt vi ikke har kunnet benytte, er donert videre til Ombygg – den sirkulære ressurssentralen på Økern.

 

Målet med Grensen 9B har vært å være enda modigere og teste ut løsninger som ikke har vært brukt før. Vi har tilbakeført eksisterende kvaliteter som opprinnelig var i bygget, og tilført naturmaterialer og en fargepalett som bidrar til trivsel for leietakerne. Førsteetasje og underetasjen er koblet sammen med en ny amfitrapp, hvor skinnekonstruksjonen alene har gitt en miljøbesparelse på 1,2 tonn CO2. Det er også åpnet opp mellom femte og sjette etasje, og dagslysforholdene og romfølelsen er forbedret.

 

Dette har vært en annerledes og spennende måte å jobbe på, hvor tilgjengelige materialer har vært med på å forme resultatet. I tillegg til at miljøbesparelsene har vært store, har vi sikret gode, langvarige løsninger med materialer av svært høy kvalitet og en standard som kan arves av andre engang i fremtiden.

Info

Kontaktperson:
Noora Khezri
Arkitekt
Team:
Noora Khezri, Elin Gulbrandsen (Sane), Tommy Sandløkk, Trond Elverum
Miljøambisjoner:
Ombruk
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kontor
Sted:
Oslo
Areal:
3300 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
OPF & PKH
Material
Ombruk
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Sane