Veterinærhøgskolen

I parallelloppdraget «Adamstuen, etterbruk av Statens eiendommer» har Mad fokusert på å etablere et nytt tyngdepunkt i Oslo indre vest. Vi tar utgangspunkt i de særegne kulturelle verdiene bebyggelsen representerer. Vi ønsker å videreføre denne med respekt, og mener mest mulig av bebyggelsen på området bør bevares og ombrukes. Når Veterinærhøgskolen flytter fra området i 2020, legger vi opp til maks by – maks park.

Tema:
Urbanisme og byutvikling, næring
Sted
Oslo
Areal:
85 867 m²
Status:
Konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
Statsbygg
Samarbeidspartner:
Dronninga landskap, Forsvarsbygg, Léva

Prosjektet tar utgangspunkt i en todeling av området. Den sørlige delen av eiendommen fortettes med ny bebyggelse og programmeres med nabolags- og byfunksjoner. Veterinærmiljøets eksisterende bebyggelse er i dag utformet med en bymessig struktur. Et nettverk av smug, stier, gater, alléer og plasser danner fundamentet for en videre bymessig utvikling av området. Disse bevares og forsterkes, som bidrar til en ny bygrid med historiske spor. Gjenbrukspotensialet i bygningskroppene er helt essensielt, både for stedsidentiteten, antikvariske hensyn og i et klima- og miljøperspektiv. Det ligger omfattende materielle ressurser investert i den eksisterende bygningsmassen, i stor grad også fra det siste byggetrinnet på 1990-tallet. Det vil ikke være en god miljømessig forvaltning å uten videre erstatte denne bygningsmassen med tilsvarende nybygde strukturer. Prosjektet forsøker derfor å bevarer så mye av den eksisterende bebyggelsen som mulig.

Helhetstanken bak den foreslåtte programmeringen av området har vært å bygge opp et nytt tyngdepunkt i bydelen som huser byfunksjoner, slik at Adamstuen i størst mulig grad kan gi innbyggerne i nærområdet det de trenger i hverdagen. Bebyggelsen som kobler seg til knutepunkt og viktig infrastruktur er programmert med handel, næring og byfunksjoner. De delene av eiendommen som henvender seg ut mot boligområdet i nord og øst er programmert med nabolagsfunksjoner og boliger. Vannet er landskapets logikk og beskriver lavpunktet i terrenget. Det norske landskapet har en friskhet i seg, ved at det alltid finnes et vassdrag nederst i hver dal. Bislettbekken var tidligere en vannrik bekk, som er omgjort til en kloakk og lagt i rør. En bekkeåpning er i dette tilfellet ikke er mulig. Den nye bekken dannes derfor ved å samle inn overvann fra tak og harde flater i et «hengende vassdrag», hvor det kun renner vann når det regner. Dette vil bidra til å gi Lindernparken et spennende preg.

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Kurt Singstad, Martin Wesley-Holand, Emil Pira, Bengt M. S. Carlson
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Svært høy fokus på gjenbruk og bevaring, samt lokal overvannshåndtering
Dokumenter
Dokumenter

Veterinærhøgskolen

I parallelloppdraget «Adamstuen, etterbruk av Statens eiendommer» har Mad fokusert på å etablere et nytt tyngdepunkt i Oslo indre vest. Vi tar utgangspunkt i de særegne kulturelle verdiene bebyggelsen representerer. Vi ønsker å videreføre denne med respekt, og mener mest mulig av bebyggelsen på området bør bevares og ombrukes. Når Veterinærhøgskolen flytter fra området i 2020, legger vi opp til maks by – maks park.

Tema:
Urbanisme og byutvikling, næring
Sted
Oslo
Areal:
85 867 m²
Status:
Konkurranse
Material:
Oppdragsgiver:
Statsbygg
Samarbeidspartner:
Dronninga landskap, Forsvarsbygg, Léva

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Kurt Singstad, Martin Wesley-Holand, Emil Pira, Bengt M. S. Carlson
Miljøambisjoner
Svært høy fokus på gjenbruk og bevaring, samt lokal overvannshåndtering

Veterinærhøgskolen

I parallelloppdraget «Adamstuen, etterbruk av Statens eiendommer» har Mad fokusert på å etablere et nytt tyngdepunkt i Oslo indre vest. Vi tar utgangspunkt i de særegne kulturelle verdiene bebyggelsen representerer. Vi ønsker å videreføre denne med respekt, og mener mest mulig av bebyggelsen på området bør bevares og ombrukes. Når Veterinærhøgskolen flytter fra området i 2020, legger vi opp til maks by – maks park.

Prosjektet tar utgangspunkt i en todeling av området. Den sørlige delen av eiendommen fortettes med ny bebyggelse og programmeres med nabolags- og byfunksjoner. Veterinærmiljøets eksisterende bebyggelse er i dag utformet med en bymessig struktur. Et nettverk av smug, stier, gater, alléer og plasser danner fundamentet for en videre bymessig utvikling av området. Disse bevares og forsterkes, som bidrar til en ny bygrid med historiske spor. Gjenbrukspotensialet i bygningskroppene er helt essensielt, både for stedsidentiteten, antikvariske hensyn og i et klima- og miljøperspektiv. Det ligger omfattende materielle ressurser investert i den eksisterende bygningsmassen, i stor grad også fra det siste byggetrinnet på 1990-tallet. Det vil ikke være en god miljømessig forvaltning å uten videre erstatte denne bygningsmassen med tilsvarende nybygde strukturer. Prosjektet forsøker derfor å bevarer så mye av den eksisterende bebyggelsen som mulig.

Helhetstanken bak den foreslåtte programmeringen av området har vært å bygge opp et nytt tyngdepunkt i bydelen som huser byfunksjoner, slik at Adamstuen i størst mulig grad kan gi innbyggerne i nærområdet det de trenger i hverdagen. Bebyggelsen som kobler seg til knutepunkt og viktig infrastruktur er programmert med handel, næring og byfunksjoner. De delene av eiendommen som henvender seg ut mot boligområdet i nord og øst er programmert med nabolagsfunksjoner og boliger. Vannet er landskapets logikk og beskriver lavpunktet i terrenget. Det norske landskapet har en friskhet i seg, ved at det alltid finnes et vassdrag nederst i hver dal. Bislettbekken var tidligere en vannrik bekk, som er omgjort til en kloakk og lagt i rør. En bekkeåpning er i dette tilfellet ikke er mulig. Den nye bekken dannes derfor ved å samle inn overvann fra tak og harde flater i et «hengende vassdrag», hvor det kun renner vann når det regner. Dette vil bidra til å gi Lindernparken et spennende preg.

Info

Prosjektleder
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Kurt Singstad, Martin Wesley-Holand, Emil Pira, Bengt M. S. Carlson
Miljøambisjoner:
Svært høy fokus på gjenbruk og bevaring, samt lokal overvannshåndtering
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
85 867 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Statsbygg
Material:
Samarbeidspartner:
Dronninga landskap, Forsvarsbygg, Léva
Next
Previous
No items found.

Veterinærhøgskolen

I parallelloppdraget «Adamstuen, etterbruk av Statens eiendommer» har Mad fokusert på å etablere et nytt tyngdepunkt i Oslo indre vest. Vi tar utgangspunkt i de særegne kulturelle verdiene bebyggelsen representerer. Vi ønsker å videreføre denne med respekt, og mener mest mulig av bebyggelsen på området bør bevares og ombrukes. Når Veterinærhøgskolen flytter fra området i 2020, legger vi opp til maks by – maks park.

Sted:
Oslo
Areal
85 867 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Statsbygg
Material:

Veterinærhøgskolen

I parallelloppdraget «Adamstuen, etterbruk av Statens eiendommer» har Mad fokusert på å etablere et nytt tyngdepunkt i Oslo indre vest. Vi tar utgangspunkt i de særegne kulturelle verdiene bebyggelsen representerer. Vi ønsker å videreføre denne med respekt, og mener mest mulig av bebyggelsen på området bør bevares og ombrukes. Når Veterinærhøgskolen flytter fra området i 2020, legger vi opp til maks by – maks park.

Prosjektet tar utgangspunkt i en todeling av området. Den sørlige delen av eiendommen fortettes med ny bebyggelse og programmeres med nabolags- og byfunksjoner. Veterinærmiljøets eksisterende bebyggelse er i dag utformet med en bymessig struktur. Et nettverk av smug, stier, gater, alléer og plasser danner fundamentet for en videre bymessig utvikling av området. Disse bevares og forsterkes, som bidrar til en ny bygrid med historiske spor. Gjenbrukspotensialet i bygningskroppene er helt essensielt, både for stedsidentiteten, antikvariske hensyn og i et klima- og miljøperspektiv. Det ligger omfattende materielle ressurser investert i den eksisterende bygningsmassen, i stor grad også fra det siste byggetrinnet på 1990-tallet. Det vil ikke være en god miljømessig forvaltning å uten videre erstatte denne bygningsmassen med tilsvarende nybygde strukturer. Prosjektet forsøker derfor å bevarer så mye av den eksisterende bebyggelsen som mulig.

Helhetstanken bak den foreslåtte programmeringen av området har vært å bygge opp et nytt tyngdepunkt i bydelen som huser byfunksjoner, slik at Adamstuen i størst mulig grad kan gi innbyggerne i nærområdet det de trenger i hverdagen. Bebyggelsen som kobler seg til knutepunkt og viktig infrastruktur er programmert med handel, næring og byfunksjoner. De delene av eiendommen som henvender seg ut mot boligområdet i nord og øst er programmert med nabolagsfunksjoner og boliger. Vannet er landskapets logikk og beskriver lavpunktet i terrenget. Det norske landskapet har en friskhet i seg, ved at det alltid finnes et vassdrag nederst i hver dal. Bislettbekken var tidligere en vannrik bekk, som er omgjort til en kloakk og lagt i rør. En bekkeåpning er i dette tilfellet ikke er mulig. Den nye bekken dannes derfor ved å samle inn overvann fra tak og harde flater i et «hengende vassdrag», hvor det kun renner vann når det regner. Dette vil bidra til å gi Lindernparken et spennende preg.

Info

Kontaktperson:
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Kurt Singstad, Martin Wesley-Holand, Emil Pira, Bengt M. S. Carlson
Miljøambisjoner:
Svært høy fokus på gjenbruk og bevaring, samt lokal overvannshåndtering
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Næring
Sted:
Oslo
Areal:
85 867 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Statsbygg
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Dronninga landskap, Forsvarsbygg, Léva