Kanalveien 90

Nye boliger møter gammel brutalistisk arkitektur. Utformingen av ny bebyggelse i Kanalveien 90 er et resultat av flere hensyn til eksisterende situasjoner på tomten samt omkringliggende nabolag. Fotavtrykkene hensyntar viktige siktlinjer fra gangakser og byrom og inn til de eksisterende vernede byggene, brødfabrikken og rotunden. Det er vektlagt en mangfoldig og variert materialpallett på fasadene med solide og tradisjonelle og bærekraftige materialer som trekledning og murstein. Materialpaletten står i kontrast til og vil gi et synlig skille mellom ny bebyggelse og de eksisterende vernede byggene som har et brutalistisk og monolistisk uttrykk og som i stor grad består av betong og glass. De nye byggene introduserer på denne måten et nytt lag og synlig dybde til tomtens historie.

Tema:
Stedsutvikling, bolig
Sted
Bergen
Areal:
41 500 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
BOB BBL (Bergen og Omegn Boligbyggelag)
Samarbeidspartner:
Ard arealplan, B+B Arkitekter, Norconsult (landscape)

En ny stor fellesplass skaper liv mellom de eksisterende byggene og nye bebyggelser der beboere, studenter, og publikum kan samles på en god måte skjermet fra trafikk og støy. En blågrønn struktur er brukt som hovedgrep for å stimulere uteområdet og deler opp området i mindre soner med ulike kvaliteter tilpasset et mangfold av brukere.

Info

Kontaktperson
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team
Erlend Bolstad, Maxime Rousse, Karl Sarkis, Fredrik Thronström, Ondrej Necas, Martin Kovar, Adrian Ukleja, Kais Chaouch, Jöel Hösle, Vemund Tjessem, Gaute Brochmann, Paloma Iglesias Martinez, Sveinung Grøneng Havn, Tordur Bryngeirsson
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Kanalveien 90

Nye boliger møter gammel brutalistisk arkitektur. Utformingen av ny bebyggelse i Kanalveien 90 er et resultat av flere hensyn til eksisterende situasjoner på tomten samt omkringliggende nabolag. Fotavtrykkene hensyntar viktige siktlinjer fra gangakser og byrom og inn til de eksisterende vernede byggene, brødfabrikken og rotunden. Det er vektlagt en mangfoldig og variert materialpallett på fasadene med solide og tradisjonelle og bærekraftige materialer som trekledning og murstein. Materialpaletten står i kontrast til og vil gi et synlig skille mellom ny bebyggelse og de eksisterende vernede byggene som har et brutalistisk og monolistisk uttrykk og som i stor grad består av betong og glass. De nye byggene introduserer på denne måten et nytt lag og synlig dybde til tomtens historie.

Tema:
Stedsutvikling, bolig
Sted
Bergen
Areal:
41 500 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
BOB BBL (Bergen og Omegn Boligbyggelag)
Samarbeidspartner:
Ard arealplan, B+B Arkitekter, Norconsult (landscape)

Info

Kontaktperson
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team
Erlend Bolstad, Maxime Rousse, Karl Sarkis, Fredrik Thronström, Ondrej Necas, Martin Kovar, Adrian Ukleja, Kais Chaouch, Jöel Hösle, Vemund Tjessem, Gaute Brochmann, Paloma Iglesias Martinez, Sveinung Grøneng Havn, Tordur Bryngeirsson
Miljøambisjoner

Kanalveien 90

Nye boliger møter gammel brutalistisk arkitektur. Utformingen av ny bebyggelse i Kanalveien 90 er et resultat av flere hensyn til eksisterende situasjoner på tomten samt omkringliggende nabolag. Fotavtrykkene hensyntar viktige siktlinjer fra gangakser og byrom og inn til de eksisterende vernede byggene, brødfabrikken og rotunden. Det er vektlagt en mangfoldig og variert materialpallett på fasadene med solide og tradisjonelle og bærekraftige materialer som trekledning og murstein. Materialpaletten står i kontrast til og vil gi et synlig skille mellom ny bebyggelse og de eksisterende vernede byggene som har et brutalistisk og monolistisk uttrykk og som i stor grad består av betong og glass. De nye byggene introduserer på denne måten et nytt lag og synlig dybde til tomtens historie.

En ny stor fellesplass skaper liv mellom de eksisterende byggene og nye bebyggelser der beboere, studenter, og publikum kan samles på en god måte skjermet fra trafikk og støy. En blågrønn struktur er brukt som hovedgrep for å stimulere uteområdet og deler opp området i mindre soner med ulike kvaliteter tilpasset et mangfold av brukere.

Info

Prosjektleder
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team:
Erlend Bolstad, Maxime Rousse, Karl Sarkis, Fredrik Thronström, Ondrej Necas, Martin Kovar, Adrian Ukleja, Kais Chaouch, Jöel Hösle, Vemund Tjessem, Gaute Brochmann, Paloma Iglesias Martinez, Sveinung Grøneng Havn, Tordur Bryngeirsson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
41 500 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
BOB BBL (Bergen og Omegn Boligbyggelag)
Material:
Samarbeidspartner:
Ard arealplan, B+B Arkitekter, Norconsult (landscape)
Next
Previous
No items found.

Kanalveien 90

Nye boliger møter gammel brutalistisk arkitektur. Utformingen av ny bebyggelse i Kanalveien 90 er et resultat av flere hensyn til eksisterende situasjoner på tomten samt omkringliggende nabolag. Fotavtrykkene hensyntar viktige siktlinjer fra gangakser og byrom og inn til de eksisterende vernede byggene, brødfabrikken og rotunden. Det er vektlagt en mangfoldig og variert materialpallett på fasadene med solide og tradisjonelle og bærekraftige materialer som trekledning og murstein. Materialpaletten står i kontrast til og vil gi et synlig skille mellom ny bebyggelse og de eksisterende vernede byggene som har et brutalistisk og monolistisk uttrykk og som i stor grad består av betong og glass. De nye byggene introduserer på denne måten et nytt lag og synlig dybde til tomtens historie.

Sted:
Bergen
Areal
41 500 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
BOB BBL (Bergen og Omegn Boligbyggelag)
Material:

Kanalveien 90

Nye boliger møter gammel brutalistisk arkitektur. Utformingen av ny bebyggelse i Kanalveien 90 er et resultat av flere hensyn til eksisterende situasjoner på tomten samt omkringliggende nabolag. Fotavtrykkene hensyntar viktige siktlinjer fra gangakser og byrom og inn til de eksisterende vernede byggene, brødfabrikken og rotunden. Det er vektlagt en mangfoldig og variert materialpallett på fasadene med solide og tradisjonelle og bærekraftige materialer som trekledning og murstein. Materialpaletten står i kontrast til og vil gi et synlig skille mellom ny bebyggelse og de eksisterende vernede byggene som har et brutalistisk og monolistisk uttrykk og som i stor grad består av betong og glass. De nye byggene introduserer på denne måten et nytt lag og synlig dybde til tomtens historie.

En ny stor fellesplass skaper liv mellom de eksisterende byggene og nye bebyggelser der beboere, studenter, og publikum kan samles på en god måte skjermet fra trafikk og støy. En blågrønn struktur er brukt som hovedgrep for å stimulere uteområdet og deler opp området i mindre soner med ulike kvaliteter tilpasset et mangfold av brukere.

Info

Kontaktperson:
Celia Glanfield
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team:
Erlend Bolstad, Maxime Rousse, Karl Sarkis, Fredrik Thronström, Ondrej Necas, Martin Kovar, Adrian Ukleja, Kais Chaouch, Jöel Hösle, Vemund Tjessem, Gaute Brochmann, Paloma Iglesias Martinez, Sveinung Grøneng Havn, Tordur Bryngeirsson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Bolig
Sted:
Bergen
Areal:
41 500 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
BOB BBL (Bergen og Omegn Boligbyggelag)
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Ard arealplan, B+B Arkitekter, Norconsult (landscape)