Sædalshovet

Sædalen menighet vil samle et yrende mangfold av aktiviteter i et nytt kirkebygg som skal kunne romme både det hverdagslige og det høytidelige. Kirken skal bli ett av de sentrale møtepunktene i lokalsamfunnet og fungere som et møtested på tvers av generasjoner og ulike grupper. Vi i Mad landskap har sammen med arkitektene deltatt i konkurransen om et nytt kirkebygg i Sædalen, Bergen.

Tema:
Kirke, Kultur, Offentlig
Sted
Bergen
Areal:
3,5 daa
Status:
Konkuranse
Material:
Oppdragsgiver:
Bergen kirkelige fellesråd
Samarbeidspartner:
Brødrene Ulveseth AS

Info

Kontaktperson
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team
Niklas Mayr, Elin Elisabet Viléus Henricson, Ole Sund, Marte Bjørge
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Sædalshovet

Sædalen menighet vil samle et yrende mangfold av aktiviteter i et nytt kirkebygg som skal kunne romme både det hverdagslige og det høytidelige. Kirken skal bli ett av de sentrale møtepunktene i lokalsamfunnet og fungere som et møtested på tvers av generasjoner og ulike grupper. Vi i Mad landskap har sammen med arkitektene deltatt i konkurransen om et nytt kirkebygg i Sædalen, Bergen.

Tema:
Kirke, Kultur, Offentlig
Sted
Bergen
Areal:
3,5 daa
Status:
Konkuranse
Material:
Oppdragsgiver:
Bergen kirkelige fellesråd
Samarbeidspartner:
Brødrene Ulveseth AS

Et hov var et samlingspunkt enten i form av en bygning eller et utendørs anlegg som ble brukt til. Dette er ofte opphøyde særlig vakre steder i landskapet, hvor det senere ble anlagt kirker. Sædalshovet vil være en identitetsmarkør og en viktig brikke som faller på plass for bygden i byen. Kirken har funnet sin form i krysningspunktet mellom det hellige og hverdagslige. Det arkitektoniske uttrykket er et direkte formsvar på et bygg som skal kunne romme et stort spektrum av aktiviteter og behov.

Uteområdene blir en forlengelse av kirkerommet. De skaper oppholdssoner og møteplasser rundt bygget. Kirken åpner seg mot nordøst og får direkte kontakt til skogen. Naturen trekkes inn og kan gi rom for refleksjon. Kirketorget har direkte kobling til uteplass hvor et amfi tilrettelegger for utendørs gudstjenester og samlinger. Skogen blir et område for utforskning og samvær, samt en invitasjon til turstiene som finnes i området.

Info

Kontaktperson
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team
Niklas Mayr, Elin Elisabet Viléus Henricson, Ole Sund, Marte Bjørge
Miljøambisjoner

Sædalshovet

Sædalen menighet vil samle et yrende mangfold av aktiviteter i et nytt kirkebygg som skal kunne romme både det hverdagslige og det høytidelige. Kirken skal bli ett av de sentrale møtepunktene i lokalsamfunnet og fungere som et møtested på tvers av generasjoner og ulike grupper. Vi i Mad landskap har sammen med arkitektene deltatt i konkurransen om et nytt kirkebygg i Sædalen, Bergen.

Et hov var et samlingspunkt enten i form av en bygning eller et utendørs anlegg som ble brukt til. Dette er ofte opphøyde særlig vakre steder i landskapet, hvor det senere ble anlagt kirker. Sædalshovet vil være en identitetsmarkør og en viktig brikke som faller på plass for bygden i byen. Kirken har funnet sin form i krysningspunktet mellom det hellige og hverdagslige. Det arkitektoniske uttrykket er et direkte formsvar på et bygg som skal kunne romme et stort spektrum av aktiviteter og behov.

Uteområdene blir en forlengelse av kirkerommet. De skaper oppholdssoner og møteplasser rundt bygget. Kirken åpner seg mot nordøst og får direkte kontakt til skogen. Naturen trekkes inn og kan gi rom for refleksjon. Kirketorget har direkte kobling til uteplass hvor et amfi tilrettelegger for utendørs gudstjenester og samlinger. Skogen blir et område for utforskning og samvær, samt en invitasjon til turstiene som finnes i området.

Info

Prosjektleder
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team:
Niklas Mayr, Elin Elisabet Viléus Henricson, Ole Sund, Marte Bjørge
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
3,5 daa
Status:
Konkuranse
Oppdragsgiver:
Bergen kirkelige fellesråd
Material:
Samarbeidspartner:
Brødrene Ulveseth AS
Next
Previous
No items found.

Sædalshovet

Sædalen menighet vil samle et yrende mangfold av aktiviteter i et nytt kirkebygg som skal kunne romme både det hverdagslige og det høytidelige. Kirken skal bli ett av de sentrale møtepunktene i lokalsamfunnet og fungere som et møtested på tvers av generasjoner og ulike grupper. Vi i Mad landskap har sammen med arkitektene deltatt i konkurransen om et nytt kirkebygg i Sædalen, Bergen.

Sted:
Bergen
Areal
3,5 daa
Status:
Konkuranse
Oppdragsgiver:
Bergen kirkelige fellesråd
Material:

Sædalshovet

Sædalen menighet vil samle et yrende mangfold av aktiviteter i et nytt kirkebygg som skal kunne romme både det hverdagslige og det høytidelige. Kirken skal bli ett av de sentrale møtepunktene i lokalsamfunnet og fungere som et møtested på tvers av generasjoner og ulike grupper. Vi i Mad landskap har sammen med arkitektene deltatt i konkurransen om et nytt kirkebygg i Sædalen, Bergen.

Et hov var et samlingspunkt enten i form av en bygning eller et utendørs anlegg som ble brukt til. Dette er ofte opphøyde særlig vakre steder i landskapet, hvor det senere ble anlagt kirker. Sædalshovet vil være en identitetsmarkør og en viktig brikke som faller på plass for bygden i byen. Kirken har funnet sin form i krysningspunktet mellom det hellige og hverdagslige. Det arkitektoniske uttrykket er et direkte formsvar på et bygg som skal kunne romme et stort spektrum av aktiviteter og behov.

Uteområdene blir en forlengelse av kirkerommet. De skaper oppholdssoner og møteplasser rundt bygget. Kirken åpner seg mot nordøst og får direkte kontakt til skogen. Naturen trekkes inn og kan gi rom for refleksjon. Kirketorget har direkte kobling til uteplass hvor et amfi tilrettelegger for utendørs gudstjenester og samlinger. Skogen blir et område for utforskning og samvær, samt en invitasjon til turstiene som finnes i området.

Info

Kontaktperson:
Niklas Mayr
Landskapsarkitekt mnla
Team:
Niklas Mayr, Elin Elisabet Viléus Henricson, Ole Sund, Marte Bjørge
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kultur
Offentlig
Sted:
Bergen
Areal:
3,5 daa
Status:
Konkuranse
Oppdragsgiver:
Bergen kirkelige fellesråd
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Brødrene Ulveseth AS