JESS

Enhver by trenger et godt sentrum hvor folk liker å møtes, handle, leke, spise, drikke, ja, rett og slett et godt sted å være. Vi mener Jessheim er blitt en så stor by nå, og ikke minst et regionalt samlingspunkt, til at det trenger mer tilbud enn det Storgata og Jessheim Storsenter kan tilby.

Tema:
Kultur, næring, bolig, hotell, urbanisme og byutvikling
Sted
Jessheim sentrum
Areal:
Ca. 46.000 BTA
Status:
Vedtatt planendring. Rammetillatelse byggetrinn 1
Material:
Taktile materialer
Oppdragsgiver:
Harald Kværner Eiendom AS
Samarbeidspartner:
Mellbye Arkitektur Interiør AS

I prosjektet JESS! har vi tatt utgangspunkt i de eksisterende strukturene i nærområdet og gjennom analyser kommet frem til et grep vi mener vil tilføre Jessheim sentrum nye, urbane kvaliteter. JESS! skal være upretensiøst, lav-terskel og varmt. Man ser en global trend om at shopping er ikke det det en gang var. Netthandelen har begynt å ta større markedsandeler. For at sentrum ikke skal bli utarmet er det viktig å kunne tilby de tingene netthandelen ikke kan – få folk til å møtes og ha det gøy når de er sammen. Handel og sentrum handler nå i større grad om å tilby det lille ekstra – en opplevelse.

JESS! ønsker å dekke behovet for møtepunkter både for å styrke eksisterende handel, men også for å berike Jessheim senter urbant. Jessheim får med dette prosjektet et samlende midtpunkt – et sted hvor man møtes, snakker om – det blir et naturlig senter. Og det er i denne ånd JESS! er fundamentert; hvordan skape et tilbud, som er naturlig motstykke til netthandel og et naturlig supplement til et urbant og sosialt liv. For å oppnå dette benytter vi oss av kjente prinsipper for godt byliv. JESS! skal tilby aktiviteter gjennom døgnet, slik at det ikke blir et sted man kun er på dagtid, men som også er attraktivt på kvelden. Vi ønsker å få tilbake de små, gatebaserte butikkene i denne delen av Jessheim – de skal kunne tilby noe storsenter ikke kan. Kantsoner er viktig å løse på den rette måten for at dette skal bli et ordentlig godt urbant prosjekt. Kantsonen er der bygget møter bygulvet. Vi legger opp til at denne sonen skal kunne brukes til servering, handel, uformelle sitteplasser, beplantning og lek – enkelt sagt alle de små tingene som gjør det spennende å gå i byen.

MØTEPLASS: Signalbygget mot Rådhusplassen skal by på en rekke spennende aktiviteter for barn og voksne. Alt fra klatrevegg til kunstutstillinger er foreslått.BYHOTELL: Det planlagte hotellet skal by på spennende spisesteder og attraktive samlingspunkter.

For at JESS! ikke skal oppleves som et fremmed element i byen, men bli et sted som alle kan føle er litt sitt har vi jobbet mye med å skape en menneskelig skala på prosjektet. Det handler om å bruke taktile materialer som tegl og tre, ha en høyere detaljering på bakkeplan, vise omsorg for byrommene vi er med å forme og designe stedet slik at man får gode mikroklimatiske soner.

Paviljongen skal bli et lav-terskel sted som tilbyr noe annet enn handel. Dette er stedet du drar for å møte venner, spille boule med kameratene, hvor barn kan leke i klatrestativer, hvor du kan gå på utstilling med venninnen – ja, en masse ikke-kommersielle tilbud som vi mener vil være en berikelse for Jessheim sentrum.

Bærekraftbegrepet legger til grunn «en utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». Gjennom et nennsomt design har vi sikret at dette også blir fremtidssikre og miljømessig bygninger. Dette gjør vi gjennom redusert ressursbruk, designe for lavt energiforbruk, benytte oss av bærekraftige materialer, og ha bygninger som kan endre bruk over tid.

Info

Kontaktperson
Mathias Højfeldt Nielsen
Arkitekt
Team
Kyrre Sundal, Torkel Njå, Nicolai Riise, Donatas Grinius, Victoria Gullestad, Augusto Viglino, Mathias Højfeldt Nielsen
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

JESS

Enhver by trenger et godt sentrum hvor folk liker å møtes, handle, leke, spise, drikke, ja, rett og slett et godt sted å være. Vi mener Jessheim er blitt en så stor by nå, og ikke minst et regionalt samlingspunkt, til at det trenger mer tilbud enn det Storgata og Jessheim Storsenter kan tilby.

Tema:
Kultur, næring, bolig, hotell, urbanisme og byutvikling
Sted
Jessheim sentrum
Areal:
Ca. 46.000 BTA
Status:
Vedtatt planendring. Rammetillatelse byggetrinn 1
Material:
Taktile materialer
Oppdragsgiver:
Harald Kværner Eiendom AS
Samarbeidspartner:
Mellbye Arkitektur Interiør AS

Info

Kontaktperson
Mathias Højfeldt Nielsen
Arkitekt
Team
Kyrre Sundal, Torkel Njå, Nicolai Riise, Donatas Grinius, Victoria Gullestad, Augusto Viglino, Mathias Højfeldt Nielsen
Miljøambisjoner

JESS

Enhver by trenger et godt sentrum hvor folk liker å møtes, handle, leke, spise, drikke, ja, rett og slett et godt sted å være. Vi mener Jessheim er blitt en så stor by nå, og ikke minst et regionalt samlingspunkt, til at det trenger mer tilbud enn det Storgata og Jessheim Storsenter kan tilby.

I prosjektet JESS! har vi tatt utgangspunkt i de eksisterende strukturene i nærområdet og gjennom analyser kommet frem til et grep vi mener vil tilføre Jessheim sentrum nye, urbane kvaliteter. JESS! skal være upretensiøst, lav-terskel og varmt. Man ser en global trend om at shopping er ikke det det en gang var. Netthandelen har begynt å ta større markedsandeler. For at sentrum ikke skal bli utarmet er det viktig å kunne tilby de tingene netthandelen ikke kan – få folk til å møtes og ha det gøy når de er sammen. Handel og sentrum handler nå i større grad om å tilby det lille ekstra – en opplevelse.

JESS! ønsker å dekke behovet for møtepunkter både for å styrke eksisterende handel, men også for å berike Jessheim senter urbant. Jessheim får med dette prosjektet et samlende midtpunkt – et sted hvor man møtes, snakker om – det blir et naturlig senter. Og det er i denne ånd JESS! er fundamentert; hvordan skape et tilbud, som er naturlig motstykke til netthandel og et naturlig supplement til et urbant og sosialt liv. For å oppnå dette benytter vi oss av kjente prinsipper for godt byliv. JESS! skal tilby aktiviteter gjennom døgnet, slik at det ikke blir et sted man kun er på dagtid, men som også er attraktivt på kvelden. Vi ønsker å få tilbake de små, gatebaserte butikkene i denne delen av Jessheim – de skal kunne tilby noe storsenter ikke kan. Kantsoner er viktig å løse på den rette måten for at dette skal bli et ordentlig godt urbant prosjekt. Kantsonen er der bygget møter bygulvet. Vi legger opp til at denne sonen skal kunne brukes til servering, handel, uformelle sitteplasser, beplantning og lek – enkelt sagt alle de små tingene som gjør det spennende å gå i byen.

Info

Prosjektleder
Mathias Højfeldt Nielsen
Arkitekt
Team:
Kyrre Sundal, Torkel Njå, Nicolai Riise, Donatas Grinius, Victoria Gullestad, Augusto Viglino, Mathias Højfeldt Nielsen
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Jessheim sentrum
Areal:
Ca. 46.000 BTA
Status:
Vedtatt planendring. Rammetillatelse byggetrinn 1
Oppdragsgiver:
Harald Kværner Eiendom AS
Material:
Taktile materialer
Samarbeidspartner:
Mellbye Arkitektur Interiør AS
Next
Previous
No items found.

JESS

Enhver by trenger et godt sentrum hvor folk liker å møtes, handle, leke, spise, drikke, ja, rett og slett et godt sted å være. Vi mener Jessheim er blitt en så stor by nå, og ikke minst et regionalt samlingspunkt, til at det trenger mer tilbud enn det Storgata og Jessheim Storsenter kan tilby.

Sted:
Jessheim sentrum
Areal
Ca. 46.000 BTA
Status:
Vedtatt planendring. Rammetillatelse byggetrinn 1
Oppdragsgiver:
Harald Kværner Eiendom AS
Material:
Taktile materialer

JESS

Enhver by trenger et godt sentrum hvor folk liker å møtes, handle, leke, spise, drikke, ja, rett og slett et godt sted å være. Vi mener Jessheim er blitt en så stor by nå, og ikke minst et regionalt samlingspunkt, til at det trenger mer tilbud enn det Storgata og Jessheim Storsenter kan tilby.

I prosjektet JESS! har vi tatt utgangspunkt i de eksisterende strukturene i nærområdet og gjennom analyser kommet frem til et grep vi mener vil tilføre Jessheim sentrum nye, urbane kvaliteter. JESS! skal være upretensiøst, lav-terskel og varmt. Man ser en global trend om at shopping er ikke det det en gang var. Netthandelen har begynt å ta større markedsandeler. For at sentrum ikke skal bli utarmet er det viktig å kunne tilby de tingene netthandelen ikke kan – få folk til å møtes og ha det gøy når de er sammen. Handel og sentrum handler nå i større grad om å tilby det lille ekstra – en opplevelse.

JESS! ønsker å dekke behovet for møtepunkter både for å styrke eksisterende handel, men også for å berike Jessheim senter urbant. Jessheim får med dette prosjektet et samlende midtpunkt – et sted hvor man møtes, snakker om – det blir et naturlig senter. Og det er i denne ånd JESS! er fundamentert; hvordan skape et tilbud, som er naturlig motstykke til netthandel og et naturlig supplement til et urbant og sosialt liv. For å oppnå dette benytter vi oss av kjente prinsipper for godt byliv. JESS! skal tilby aktiviteter gjennom døgnet, slik at det ikke blir et sted man kun er på dagtid, men som også er attraktivt på kvelden. Vi ønsker å få tilbake de små, gatebaserte butikkene i denne delen av Jessheim – de skal kunne tilby noe storsenter ikke kan. Kantsoner er viktig å løse på den rette måten for at dette skal bli et ordentlig godt urbant prosjekt. Kantsonen er der bygget møter bygulvet. Vi legger opp til at denne sonen skal kunne brukes til servering, handel, uformelle sitteplasser, beplantning og lek – enkelt sagt alle de små tingene som gjør det spennende å gå i byen.

MØTEPLASS: Signalbygget mot Rådhusplassen skal by på en rekke spennende aktiviteter for barn og voksne. Alt fra klatrevegg til kunstutstillinger er foreslått.BYHOTELL: Det planlagte hotellet skal by på spennende spisesteder og attraktive samlingspunkter.

For at JESS! ikke skal oppleves som et fremmed element i byen, men bli et sted som alle kan føle er litt sitt har vi jobbet mye med å skape en menneskelig skala på prosjektet. Det handler om å bruke taktile materialer som tegl og tre, ha en høyere detaljering på bakkeplan, vise omsorg for byrommene vi er med å forme og designe stedet slik at man får gode mikroklimatiske soner.

Paviljongen skal bli et lav-terskel sted som tilbyr noe annet enn handel. Dette er stedet du drar for å møte venner, spille boule med kameratene, hvor barn kan leke i klatrestativer, hvor du kan gå på utstilling med venninnen – ja, en masse ikke-kommersielle tilbud som vi mener vil være en berikelse for Jessheim sentrum.

Bærekraftbegrepet legger til grunn «en utvikling som imøtekommer dagens behov, uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». Gjennom et nennsomt design har vi sikret at dette også blir fremtidssikre og miljømessig bygninger. Dette gjør vi gjennom redusert ressursbruk, designe for lavt energiforbruk, benytte oss av bærekraftige materialer, og ha bygninger som kan endre bruk over tid.

Info

Kontaktperson:
Mathias Højfeldt Nielsen
Arkitekt
Team:
Kyrre Sundal, Torkel Njå, Nicolai Riise, Donatas Grinius, Victoria Gullestad, Augusto Viglino, Mathias Højfeldt Nielsen
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kultur
Næring
Bolig
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Jessheim sentrum
Areal:
Ca. 46.000 BTA
Status:
Vedtatt planendring. Rammetillatelse byggetrinn 1
Oppdragsgiver:
Harald Kværner Eiendom AS
Material
Taktile materialer
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Mellbye Arkitektur Interiør AS