Fiskepiren

Etter tyve år som venterom for byens ferger og hurtigbåter, er det gamle terminalbygget i Stavanger blitt forvandlet byens nye storstue. Prosjektet er allerede blitt et viktig kulturbygg, og en moderne helårsscene for konserter og arrangementer.

Tema:
Kultur, transformasjon og ombruk
Sted
Stavanger
Areal:
1.880 m2
Status:
Ferdigstilt
Material:
Kryssfiner, semulitt, massivtre, galvanisert stål, betong
Oppdragsgiver:
Fiskepiren AS og Stavangerregionen Havn IKS
Samarbeidspartner:
Faber bygg, Novaform, Cowi, Ekrheim Elconsult, Procon Stavanger, Branncon, Errive

Prosjektet er et transformasjonsprosjekt på oppdrag for Fiskepiren AS og Stavangerregionen havn IKS. Fiskepirens nye hovedscene har plass til 1500 publikummere, en romslig mesanin og vinduer fra tak til gulv. Bygget har fått en helt ny planløsning tilpasset den nye bruken.

 

Hele fasaden er bevart, med unntak av to nye dører for å sikre god adkomst for konsertutstyr og kjøkkenlogistikk. Alle bærende konstruksjoner er ivaretatt, samt alle materialer som kunne ombrukes – deriblant gulvet i hovedrommet.

 

Akustikk har vært en viktig faktor, noe som gjenspeiles både i materialene og uttrykket ellers. Materialer som ikke lenger har vært egnet i konsertområdet på grunn av kravene til akustikk og lufting, er blitt gjenbrukt i støttefunksjonsrom som kontorer, personalkjøkken, pauserom og backstageområde.

 

Allerede i åpningsåret ble det avholdt en rekke arrangementer i lokalene, som fremdeles også er venterom for Kolumbus’ fergepassasjerer. Prosjektet stod ferdig i 2023, og ble samme år nominert til Cityprisen Rogaland.

Info

Kontaktperson
Erik Aasberg Oma
Arkitekt
Team
Erik Aasberg Oma, Trine Amundsen, Kirsten Welschemeyer
Bildekredittering
Kyrre Sundal, Mad arkitekter
Miljøambisjoner
Ombruk
Dokumenter
Dokumenter

Fiskepiren

Etter tyve år som venterom for byens ferger og hurtigbåter, er det gamle terminalbygget i Stavanger blitt forvandlet byens nye storstue. Prosjektet er allerede blitt et viktig kulturbygg, og en moderne helårsscene for konserter og arrangementer.

Tema:
Kultur, transformasjon og ombruk
Sted
Stavanger
Areal:
1.880 m2
Status:
Ferdigstilt
Material:
Kryssfiner, semulitt, massivtre, galvanisert stål, betong
Oppdragsgiver:
Fiskepiren AS og Stavangerregionen Havn IKS
Samarbeidspartner:
Faber bygg, Novaform, Cowi, Ekrheim Elconsult, Procon Stavanger, Branncon, Errive

Info

Kontaktperson
Erik Aasberg Oma
Arkitekt
Team
Erik Aasberg Oma, Trine Amundsen, Kirsten Welschemeyer
Miljøambisjoner
Ombruk

Fiskepiren

Etter tyve år som venterom for byens ferger og hurtigbåter, er det gamle terminalbygget i Stavanger blitt forvandlet byens nye storstue. Prosjektet er allerede blitt et viktig kulturbygg, og en moderne helårsscene for konserter og arrangementer.

Info

Prosjektleder
Erik Aasberg Oma
Arkitekt
Team:
Erik Aasberg Oma, Trine Amundsen, Kirsten Welschemeyer
Miljøambisjoner:
Ombruk
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Stavanger
Areal:
1.880 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Fiskepiren AS og Stavangerregionen Havn IKS
Material:
Kryssfiner, semulitt, massivtre, galvanisert stål, betong
Samarbeidspartner:
Faber bygg, Novaform, Cowi, Ekrheim Elconsult, Procon Stavanger, Branncon, Errive
Next
Previous
No items found.

Fiskepiren

Etter tyve år som venterom for byens ferger og hurtigbåter, er det gamle terminalbygget i Stavanger blitt forvandlet byens nye storstue. Prosjektet er allerede blitt et viktig kulturbygg, og en moderne helårsscene for konserter og arrangementer.

Sted:
Stavanger
Areal
1.880 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Fiskepiren AS og Stavangerregionen Havn IKS
Material:
Kryssfiner, semulitt, massivtre, galvanisert stål, betong

Fiskepiren

Etter tyve år som venterom for byens ferger og hurtigbåter, er det gamle terminalbygget i Stavanger blitt forvandlet byens nye storstue. Prosjektet er allerede blitt et viktig kulturbygg, og en moderne helårsscene for konserter og arrangementer.

Prosjektet er et transformasjonsprosjekt på oppdrag for Fiskepiren AS og Stavangerregionen havn IKS. Fiskepirens nye hovedscene har plass til 1500 publikummere, en romslig mesanin og vinduer fra tak til gulv. Bygget har fått en helt ny planløsning tilpasset den nye bruken.

 

Hele fasaden er bevart, med unntak av to nye dører for å sikre god adkomst for konsertutstyr og kjøkkenlogistikk. Alle bærende konstruksjoner er ivaretatt, samt alle materialer som kunne ombrukes – deriblant gulvet i hovedrommet.

 

Akustikk har vært en viktig faktor, noe som gjenspeiles både i materialene og uttrykket ellers. Materialer som ikke lenger har vært egnet i konsertområdet på grunn av kravene til akustikk og lufting, er blitt gjenbrukt i støttefunksjonsrom som kontorer, personalkjøkken, pauserom og backstageområde.

 

Allerede i åpningsåret ble det avholdt en rekke arrangementer i lokalene, som fremdeles også er venterom for Kolumbus’ fergepassasjerer. Prosjektet stod ferdig i 2023, og ble samme år nominert til Cityprisen Rogaland.

Info

Kontaktperson:
Erik Aasberg Oma
Arkitekt
Team:
Erik Aasberg Oma, Trine Amundsen, Kirsten Welschemeyer
Miljøambisjoner:
Ombruk
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kultur
Transformasjon
Ombruk
Sted:
Stavanger
Areal:
1.880 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Fiskepiren AS og Stavangerregionen Havn IKS
Material
Kryssfiner, semulitt, massivtre, galvanisert stål, betong
Bildekredittering:
Kyrre Sundal, Mad arkitekter
Samarbeidspartner:
Faber bygg, Novaform, Cowi, Ekrheim Elconsult, Procon Stavanger, Branncon, Errive