Hanco-bygget

Hanco er et av Fredrikstads mest kjente bygg, og et landemerke på byens tak. Her jobber vi med oppdragsgiver Sørlie Næringseiendom med et større transformasjonsprosjekt, hvor hele bygget skal få seg et løft. Da deler av bygget er utleid, skjer transformasjonen trinnvis.

Tema:
Transformasjon
Sted
Fredrikstad
Areal:
8000
Status:
Pågående
Material:
Tegl, betong og stål
Oppdragsgiver:
Sørlie Næringseiendom
Samarbeidspartner:

Siden bygget er satt sammen av flere byggetrinn fra ulike epoker, har vi som aller første delprosjekt startet med en utvendig tydeliggjøring og opprydding i byggets mange innganger. På vestsiden av Hanco, som ligger mange etasjer høyere enn hovedinngangen mot øst, har flere mindre bygningskropper i ulike farger blitt pusset for å tydeliggjøre og forenkle kommunikasjonen for husets mange leietakere og besøkende. Fargene har vi funnet i den eksisterende teglen, og det er toner i jordfarger og mot olivengrønn som er benyttet. Dette er de samme fargene som videreføres i interiøret. Som en del av den omfattende jobben med inngangene, er foajeen selve kronen på verket.

Foajeen i førsteetasje stod ferdig i mai 2023. For å få et fleksibelt lokale med ekstra god takhøyde og rikelig med lysinnslipp, er etasjeskillene mellom første og andre etasje fjernet over foajeen og det fremtidige auditoriet. Resten av andreetasjen benyttes i hovedsak som lager. Det er etablert en ekstra heis for å tåle utvidet bruk av bygget, samt et universelt utformet toalett og et minikjøkken i førsteetasje. For å muliggjøre sykling og trening til og fra jobb, settes det også inn garderober med dusj. Dette vil bidra til at bygget kan oppnå Breeam In-Use Outstanding-sertifisering.

Der det har vært mulig, er de gamle gulvene blitt bevart. De nystøpte gulvene i foajeen er laget med tilslag av restmaterialer fra byggeplassen, og viser spor av blant annet glass, tegl, gamle toaletter og terracottafliser.


Den utvendige glassheisen fra byggets førsteetasje og opptil de gamle banklokalene i toppetasjen fjernes, og tilbygget fra 80-tallet vil få en oppgradert fasade som forsterker det gamle hovedbyggets form. Der tilbygget har skråtak i dag, blir det etablert en takterrasse. Her kan gjestene i Café Hanco, som driftes av elever med praktisk undervisning ved Glemmen videregåendeskole, nyte lunsjen i friluft. Den andre ungdomsbedriften ved eiendommen, Riv og røsk, får eget verksted i en tidligere kjøresluse som tilhørte bankens pengetransport.

Byggets to toppetasjer skal bygges om til moderne kontorlokaler som tilfredsstiller morgendagens krav og ønsker, med 360 gradersutsikt og ny planløsning. Nye vinduer med lav UV-verdi og bedre isolasjonsevne vil bidra til bedre lysforhold og mindre varmetap både i femte og sjette etasje,og taket etter isoleres.

 

Selv om det legges opp til åpent landskap i disse etasjene,er det som et ledd i oppdragsgivers langsiktige bærekraftstrategi klargjort og bekostet infrastruktur i himlingen for mulige cellekontorer. På den måten må verken ventilasjonsanlegg eller elektronikk endres ved en eventuell overgang til dette.

 Det er avsatt plass til egne spisearealer i toppetasjene,men Hanco café kan også benyttes som personalrestaurant.

Info

Kontaktperson
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team
Simon Øien, Alice Snorradottir, Karoline Kolstad Heen, Anne Margrethe Sørseth og Øyvind Johnsen
Bildekredittering
Miljøambisjoner
BREEAM in use - outstanding
Dokumenter
Dokumenter

Hanco-bygget

Hanco er et av Fredrikstads mest kjente bygg, og et landemerke på byens tak. Her jobber vi med oppdragsgiver Sørlie Næringseiendom med et større transformasjonsprosjekt, hvor hele bygget skal få seg et løft. Da deler av bygget er utleid, skjer transformasjonen trinnvis.

Tema:
Transformasjon
Sted
Fredrikstad
Areal:
8000
Status:
Pågående
Material:
Tegl, betong og stål
Oppdragsgiver:
Sørlie Næringseiendom
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team
Simon Øien, Alice Snorradottir, Karoline Kolstad Heen, Anne Margrethe Sørseth og Øyvind Johnsen
Miljøambisjoner
BREEAM in use - outstanding

Hanco-bygget

Hanco er et av Fredrikstads mest kjente bygg, og et landemerke på byens tak. Her jobber vi med oppdragsgiver Sørlie Næringseiendom med et større transformasjonsprosjekt, hvor hele bygget skal få seg et løft. Da deler av bygget er utleid, skjer transformasjonen trinnvis.

Siden bygget er satt sammen av flere byggetrinn fra ulike epoker, har vi som aller første delprosjekt startet med en utvendig tydeliggjøring og opprydding i byggets mange innganger. På vestsiden av Hanco, som ligger mange etasjer høyere enn hovedinngangen mot øst, har flere mindre bygningskropper i ulike farger blitt pusset for å tydeliggjøre og forenkle kommunikasjonen for husets mange leietakere og besøkende. Fargene har vi funnet i den eksisterende teglen, og det er toner i jordfarger og mot olivengrønn som er benyttet. Dette er de samme fargene som videreføres i interiøret. Som en del av den omfattende jobben med inngangene, er foajeen selve kronen på verket.

Foajeen i førsteetasje stod ferdig i mai 2023. For å få et fleksibelt lokale med ekstra god takhøyde og rikelig med lysinnslipp, er etasjeskillene mellom første og andre etasje fjernet over foajeen og det fremtidige auditoriet. Resten av andreetasjen benyttes i hovedsak som lager. Det er etablert en ekstra heis for å tåle utvidet bruk av bygget, samt et universelt utformet toalett og et minikjøkken i førsteetasje. For å muliggjøre sykling og trening til og fra jobb, settes det også inn garderober med dusj. Dette vil bidra til at bygget kan oppnå Breeam In-Use Outstanding-sertifisering.

Info

Prosjektleder
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team:
Simon Øien, Alice Snorradottir, Karoline Kolstad Heen, Anne Margrethe Sørseth og Øyvind Johnsen
Miljøambisjoner:
BREEAM in use - outstanding
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Fredrikstad
Areal:
8000
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Sørlie Næringseiendom
Material:
Tegl, betong og stål
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Hanco-bygget

Hanco er et av Fredrikstads mest kjente bygg, og et landemerke på byens tak. Her jobber vi med oppdragsgiver Sørlie Næringseiendom med et større transformasjonsprosjekt, hvor hele bygget skal få seg et løft. Da deler av bygget er utleid, skjer transformasjonen trinnvis.

Sted:
Fredrikstad
Areal
8000
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Sørlie Næringseiendom
Material:
Tegl, betong og stål

Hanco-bygget

Hanco er et av Fredrikstads mest kjente bygg, og et landemerke på byens tak. Her jobber vi med oppdragsgiver Sørlie Næringseiendom med et større transformasjonsprosjekt, hvor hele bygget skal få seg et løft. Da deler av bygget er utleid, skjer transformasjonen trinnvis.

Siden bygget er satt sammen av flere byggetrinn fra ulike epoker, har vi som aller første delprosjekt startet med en utvendig tydeliggjøring og opprydding i byggets mange innganger. På vestsiden av Hanco, som ligger mange etasjer høyere enn hovedinngangen mot øst, har flere mindre bygningskropper i ulike farger blitt pusset for å tydeliggjøre og forenkle kommunikasjonen for husets mange leietakere og besøkende. Fargene har vi funnet i den eksisterende teglen, og det er toner i jordfarger og mot olivengrønn som er benyttet. Dette er de samme fargene som videreføres i interiøret. Som en del av den omfattende jobben med inngangene, er foajeen selve kronen på verket.

Foajeen i førsteetasje stod ferdig i mai 2023. For å få et fleksibelt lokale med ekstra god takhøyde og rikelig med lysinnslipp, er etasjeskillene mellom første og andre etasje fjernet over foajeen og det fremtidige auditoriet. Resten av andreetasjen benyttes i hovedsak som lager. Det er etablert en ekstra heis for å tåle utvidet bruk av bygget, samt et universelt utformet toalett og et minikjøkken i førsteetasje. For å muliggjøre sykling og trening til og fra jobb, settes det også inn garderober med dusj. Dette vil bidra til at bygget kan oppnå Breeam In-Use Outstanding-sertifisering.

Der det har vært mulig, er de gamle gulvene blitt bevart. De nystøpte gulvene i foajeen er laget med tilslag av restmaterialer fra byggeplassen, og viser spor av blant annet glass, tegl, gamle toaletter og terracottafliser.


Den utvendige glassheisen fra byggets førsteetasje og opptil de gamle banklokalene i toppetasjen fjernes, og tilbygget fra 80-tallet vil få en oppgradert fasade som forsterker det gamle hovedbyggets form. Der tilbygget har skråtak i dag, blir det etablert en takterrasse. Her kan gjestene i Café Hanco, som driftes av elever med praktisk undervisning ved Glemmen videregåendeskole, nyte lunsjen i friluft. Den andre ungdomsbedriften ved eiendommen, Riv og røsk, får eget verksted i en tidligere kjøresluse som tilhørte bankens pengetransport.

Byggets to toppetasjer skal bygges om til moderne kontorlokaler som tilfredsstiller morgendagens krav og ønsker, med 360 gradersutsikt og ny planløsning. Nye vinduer med lav UV-verdi og bedre isolasjonsevne vil bidra til bedre lysforhold og mindre varmetap både i femte og sjette etasje,og taket etter isoleres.

 

Selv om det legges opp til åpent landskap i disse etasjene,er det som et ledd i oppdragsgivers langsiktige bærekraftstrategi klargjort og bekostet infrastruktur i himlingen for mulige cellekontorer. På den måten må verken ventilasjonsanlegg eller elektronikk endres ved en eventuell overgang til dette.

 Det er avsatt plass til egne spisearealer i toppetasjene,men Hanco café kan også benyttes som personalrestaurant.

Info

Kontaktperson:
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team:
Simon Øien, Alice Snorradottir, Karoline Kolstad Heen, Anne Margrethe Sørseth og Øyvind Johnsen
Miljøambisjoner:
BREEAM in use - outstanding
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Sted:
Fredrikstad
Areal:
8000
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Sørlie Næringseiendom
Material
Tegl, betong og stål
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: