Sandslimarka

Nye leiligheter midt i et av Bergens største boligfortettingsområder Sandslimarka 33 var en parkeringsplass som ble benyttet av Statoils tidligere kontor før de flyttet. Området helhetlig sett er preget av nærings- og kontorlokaler, og det skal i fremtiden sprøytes mer liv inn blant asfaltflatene, da i kraft av boliger.

Tema:
Bolig
Sted
Bergen
Areal:
14000 m²
Status:
Pågående
Material:
Aluminium, Teglstein, Tre
Oppdragsgiver:
Brødrene Ulveseth
Samarbeidspartner:
Bergen El-consult, Miljøconsult, Sweco

Det etableres tre boligblokker som omkranser et gårdsrom som er med på å danne rammene for et fremtidig fellesskap for de nye tilflytterne. Blokkene og gårdsrom er orientert på en måte som gjør at ettermiddags- og kveldssolen blir optimal på både fellesarealene, og de private balkonger og terrasser. Ettersom bygningenes organisering og konstruksjon baserer seg på en sammensetning preget av speilvending og stabling, tilstrebes det å oppnå et fasadeliv som avleses mer som en hud friholt i fra nettopp speilvending og stabling. De store husene kles med forskjellige materialer for å skape en identitetsforståelse innad i prosjektet. Det røde huset, det sorte huset, og det lyse teglhuset etablerer totalt 164 leiligheter der størrelsene varierer i fra 35 til 75 m2. Prosjektet henvender seg mot unge ny etablerende, og prosjektet ligger plassert med bare 5 minutters gange unna kollektiv-tilbud som buss og bybane – noe som gjør at prosjektet ligger godt til for den som arbeider i de mange omkringliggende foretakene, eller for den som arbeider/studerer i Bergen sentrum.

Info

Kontaktperson
Vemund Tjessem
Arkitekt
Team
Vemund Tjessem, Karl Sarkis, Kristoffer Ora, Tyra Vaagland, Erik Aasberg Oma, Tordur Bryngeirsson, Fredrik Thornström, Sølvi Madsen, Ingvild Augestad Reimers, Lars Clementsen Pedersen, Ondrej Necas, Bjørgvin Gunnarson, Maxime Rousse, Pétur Blöndal Magnason
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Sandslimarka

Nye leiligheter midt i et av Bergens største boligfortettingsområder Sandslimarka 33 var en parkeringsplass som ble benyttet av Statoils tidligere kontor før de flyttet. Området helhetlig sett er preget av nærings- og kontorlokaler, og det skal i fremtiden sprøytes mer liv inn blant asfaltflatene, da i kraft av boliger.

Tema:
Bolig
Sted
Bergen
Areal:
14000 m²
Status:
Pågående
Material:
Aluminium, Teglstein, Tre
Oppdragsgiver:
Brødrene Ulveseth
Samarbeidspartner:
Bergen El-consult, Miljøconsult, Sweco

Info

Kontaktperson
Vemund Tjessem
Arkitekt
Team
Vemund Tjessem, Karl Sarkis, Kristoffer Ora, Tyra Vaagland, Erik Aasberg Oma, Tordur Bryngeirsson, Fredrik Thornström, Sølvi Madsen, Ingvild Augestad Reimers, Lars Clementsen Pedersen, Ondrej Necas, Bjørgvin Gunnarson, Maxime Rousse, Pétur Blöndal Magnason
Miljøambisjoner

Sandslimarka

Nye leiligheter midt i et av Bergens største boligfortettingsområder Sandslimarka 33 var en parkeringsplass som ble benyttet av Statoils tidligere kontor før de flyttet. Området helhetlig sett er preget av nærings- og kontorlokaler, og det skal i fremtiden sprøytes mer liv inn blant asfaltflatene, da i kraft av boliger.

Det etableres tre boligblokker som omkranser et gårdsrom som er med på å danne rammene for et fremtidig fellesskap for de nye tilflytterne. Blokkene og gårdsrom er orientert på en måte som gjør at ettermiddags- og kveldssolen blir optimal på både fellesarealene, og de private balkonger og terrasser. Ettersom bygningenes organisering og konstruksjon baserer seg på en sammensetning preget av speilvending og stabling, tilstrebes det å oppnå et fasadeliv som avleses mer som en hud friholt i fra nettopp speilvending og stabling. De store husene kles med forskjellige materialer for å skape en identitetsforståelse innad i prosjektet. Det røde huset, det sorte huset, og det lyse teglhuset etablerer totalt 164 leiligheter der størrelsene varierer i fra 35 til 75 m2. Prosjektet henvender seg mot unge ny etablerende, og prosjektet ligger plassert med bare 5 minutters gange unna kollektiv-tilbud som buss og bybane – noe som gjør at prosjektet ligger godt til for den som arbeider i de mange omkringliggende foretakene, eller for den som arbeider/studerer i Bergen sentrum.

Info

Prosjektleder
Vemund Tjessem
Arkitekt
Team:
Vemund Tjessem, Karl Sarkis, Kristoffer Ora, Tyra Vaagland, Erik Aasberg Oma, Tordur Bryngeirsson, Fredrik Thornström, Sølvi Madsen, Ingvild Augestad Reimers, Lars Clementsen Pedersen, Ondrej Necas, Bjørgvin Gunnarson, Maxime Rousse, Pétur Blöndal Magnason
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
14000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Brødrene Ulveseth
Material:
Aluminium, Teglstein, Tre
Samarbeidspartner:
Bergen El-consult, Miljøconsult, Sweco
Next
Previous
No items found.

Sandslimarka

Nye leiligheter midt i et av Bergens største boligfortettingsområder Sandslimarka 33 var en parkeringsplass som ble benyttet av Statoils tidligere kontor før de flyttet. Området helhetlig sett er preget av nærings- og kontorlokaler, og det skal i fremtiden sprøytes mer liv inn blant asfaltflatene, da i kraft av boliger.

Sted:
Bergen
Areal
14000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Brødrene Ulveseth
Material:
Aluminium, Teglstein, Tre

Sandslimarka

Nye leiligheter midt i et av Bergens største boligfortettingsområder Sandslimarka 33 var en parkeringsplass som ble benyttet av Statoils tidligere kontor før de flyttet. Området helhetlig sett er preget av nærings- og kontorlokaler, og det skal i fremtiden sprøytes mer liv inn blant asfaltflatene, da i kraft av boliger.

Det etableres tre boligblokker som omkranser et gårdsrom som er med på å danne rammene for et fremtidig fellesskap for de nye tilflytterne. Blokkene og gårdsrom er orientert på en måte som gjør at ettermiddags- og kveldssolen blir optimal på både fellesarealene, og de private balkonger og terrasser. Ettersom bygningenes organisering og konstruksjon baserer seg på en sammensetning preget av speilvending og stabling, tilstrebes det å oppnå et fasadeliv som avleses mer som en hud friholt i fra nettopp speilvending og stabling. De store husene kles med forskjellige materialer for å skape en identitetsforståelse innad i prosjektet. Det røde huset, det sorte huset, og det lyse teglhuset etablerer totalt 164 leiligheter der størrelsene varierer i fra 35 til 75 m2. Prosjektet henvender seg mot unge ny etablerende, og prosjektet ligger plassert med bare 5 minutters gange unna kollektiv-tilbud som buss og bybane – noe som gjør at prosjektet ligger godt til for den som arbeider i de mange omkringliggende foretakene, eller for den som arbeider/studerer i Bergen sentrum.

Info

Kontaktperson:
Vemund Tjessem
Arkitekt
Team:
Vemund Tjessem, Karl Sarkis, Kristoffer Ora, Tyra Vaagland, Erik Aasberg Oma, Tordur Bryngeirsson, Fredrik Thornström, Sølvi Madsen, Ingvild Augestad Reimers, Lars Clementsen Pedersen, Ondrej Necas, Bjørgvin Gunnarson, Maxime Rousse, Pétur Blöndal Magnason
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Bergen
Areal:
14000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Brødrene Ulveseth
Material
Aluminium, Teglstein, Tre
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Bergen El-consult, Miljøconsult, Sweco