Nye Hjelmeland

Strategisk planlegging for utvikling av Hjelmelandsvågen. Mindre tettsteder i Norge mangler ofte et definert sentrumsområde, sliter med menneskeliv i uterommene og opplever fraflytting, særlig fra unge voksene. Et fåtall funksjoner og bygninger blir målpunkt, og transporten bilbasert. Det offentlige rom består av parkeringsplasser og inviterer ikke til opphold. Mulighetsstudien for Hjelmelandsvågen har som mål å vise et langsiktig utviklings- og fortettingspotensial med et attraktivt og levende sentrum. Mulighetsstudien er utarbeidet av Mad i Stavanger, og skal inngå i revisjon av kommuneplanen for Hjelmeland kommune.

Tema:
Stedsutvikling
Sted
Stavanger
Areal:
350000 m²
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Ryfylke IKS
Samarbeidspartner:

Mulighetsstudien definerer et nytt område for utvikling av et framtidig sentrum i Vågen, med utgangspunkt i det identitetsskapende kulturmiljøet rundt Gamlebyen, rådhuset, Spinneriet og Hjelmeland kirke. Det nye sentrum i Vågen tilbyr potensielle bilfrie uterom, både mot fjorden og innenfor eksisterende bebyggelse, som gir bedre rom for opphold, rekreasjon og møteplasser. Hjelmelandsvågen består av 3 kjerneområder i dag. Det nye sentrum, spa-hotellet og fergekaien. Alle har en viktig funksjon for den framtidige utviklingen, og spiller hver sin rolle. Derfor er det særlig viktig å skape gode forbindelser mellom disse tre områdene. Fokusområdene Mad har jobbet med i mulighetsstudien er det nye sentrum «Vågen», området rundt spa-hotellet i et langsiktig perspektiv, utforming og programmering av sjøpromenaden og bygdeveien, heretter kalt Eplealléen.

Vågen strekker seg fra Gamlebyen i nord, Spar-butikken på andre siden av elven i sør, fjorden i vest og Spinneriet og Hjelmeland kirke i øst. Det fortettes særlig rundt rådhuset og langs bygdeveien, med en høy funksjonsdiversitet knyttet til de lune og solrike uterommene som er fri for biltrafikk og inviterer til opphold og sosialisering. Det planlegges adkomst via en gjestehavn for småbåter og ny bebyggelse langs bryggen. Adkomstveien til boligområdene legges om via en ny bro i nord, som også vil sikre adkomst for bussen. Bygdeveien fortettes videre med bebyggelse som rommer arealer for handel, som bygger videre på det eksisterende miljøet. Ny bebyggelse mot fortauene vil bidra til et bedre gatemiljø. Eksisterende overflateparkeringen integreres i framtidig bebyggelse.

Spa-hotell og Fjordparken

På grunn av sin spesielle natur, med fjord og bratte fjell har Hjelmeland en høy attraktivitetsfaktor for turister. Foruten 1700 private hytter med liten grad av utleie, spiller spa-hotellet og hostel Nøklingen en viktig rolle som overnattingssted for besøkende. For at Hjelmeland kan bli et attraktivt sted for en variert type av turister, foreslås det forskjellige overnattingskonsepter i form av sovenaust, hyttetun, fjellhytter, campingmuligheter, hotellrom og utleieleiligheter tilpasset ulike reisegrupper og generasjoner. I tillegg foreslås det et utvidet tilbud av uteaktiviteter for spa, vannsport, båtliv og annen rekreasjon til både lokale innbyggere og besøkende.

Sjøpromenaden og Eplealléen

Sjøpromenaden og Eplealléen er viktige forbindelser i Hjelmelandsvågen. Sjøpromenaden er både raskeste og mest triveligste vei for fotgjengere, og binder sammen Sandestranden, fergekaien mot Fjordparken og helt inn til Vågen. Eplealléen er den eneste adkomstveien for bil, både når man kommer utenfra, men også som en hovedforbindelse for intern trafikk. For å skape et mer attraktivt gatemiljø og for å øke antall gående og syklende i Hjelmeland, foreslås det økt bredde på fortauene, økning av andelen gatebebyggelse og flere epletrær i hagene til boligene.

I oppgavebesvarelsen har Mad planlagt for en langsiktig økning av antall innbyggere fra 2709 til 4000. Prosjektet baserer seg på omfattende analyser og viser et konsept hvordan dette lar seg gjennomføre. Ved en høyere konsentrasjon av sentrumsfunksjoner med handel, bevertning, kultur, rekreasjon, næring og nye bosteder i Vågen, vil det kunne oppstå et bærekraftig nabolag med levende uterom. Nye næringer og handel kan bygge videre på eksisterende og historiske industrier, og bidrar i så måte til å styrke identiteten til Hjelmeland. Forslagene bygger også på svar fra en tidligere gjennomført spørreundersøkelse, om hva lokalbefolkningen mener er reelle behov for Hjelmeland.

I dag arrangeres Frukt- og Laksefestivalen hver høst i Hjelmeland. Mad har også foreslått stedstypiske aktiviteter for våren, sommeren og vinteren, som både lokale innbyggere, turister og nærliggende byer kan få glede av.

Info

Kontaktperson
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team
Kirsten Welschemeyer, Espen Vik, Erik Aasberg Oma og Per Fretheim
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Nye Hjelmeland

Strategisk planlegging for utvikling av Hjelmelandsvågen. Mindre tettsteder i Norge mangler ofte et definert sentrumsområde, sliter med menneskeliv i uterommene og opplever fraflytting, særlig fra unge voksene. Et fåtall funksjoner og bygninger blir målpunkt, og transporten bilbasert. Det offentlige rom består av parkeringsplasser og inviterer ikke til opphold. Mulighetsstudien for Hjelmelandsvågen har som mål å vise et langsiktig utviklings- og fortettingspotensial med et attraktivt og levende sentrum. Mulighetsstudien er utarbeidet av Mad i Stavanger, og skal inngå i revisjon av kommuneplanen for Hjelmeland kommune.

Tema:
Stedsutvikling
Sted
Stavanger
Areal:
350000 m²
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Ryfylke IKS
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team
Kirsten Welschemeyer, Espen Vik, Erik Aasberg Oma og Per Fretheim
Miljøambisjoner

Nye Hjelmeland

Strategisk planlegging for utvikling av Hjelmelandsvågen. Mindre tettsteder i Norge mangler ofte et definert sentrumsområde, sliter med menneskeliv i uterommene og opplever fraflytting, særlig fra unge voksene. Et fåtall funksjoner og bygninger blir målpunkt, og transporten bilbasert. Det offentlige rom består av parkeringsplasser og inviterer ikke til opphold. Mulighetsstudien for Hjelmelandsvågen har som mål å vise et langsiktig utviklings- og fortettingspotensial med et attraktivt og levende sentrum. Mulighetsstudien er utarbeidet av Mad i Stavanger, og skal inngå i revisjon av kommuneplanen for Hjelmeland kommune.

Mulighetsstudien definerer et nytt område for utvikling av et framtidig sentrum i Vågen, med utgangspunkt i det identitetsskapende kulturmiljøet rundt Gamlebyen, rådhuset, Spinneriet og Hjelmeland kirke. Det nye sentrum i Vågen tilbyr potensielle bilfrie uterom, både mot fjorden og innenfor eksisterende bebyggelse, som gir bedre rom for opphold, rekreasjon og møteplasser. Hjelmelandsvågen består av 3 kjerneområder i dag. Det nye sentrum, spa-hotellet og fergekaien. Alle har en viktig funksjon for den framtidige utviklingen, og spiller hver sin rolle. Derfor er det særlig viktig å skape gode forbindelser mellom disse tre områdene. Fokusområdene Mad har jobbet med i mulighetsstudien er det nye sentrum «Vågen», området rundt spa-hotellet i et langsiktig perspektiv, utforming og programmering av sjøpromenaden og bygdeveien, heretter kalt Eplealléen.

Vågen strekker seg fra Gamlebyen i nord, Spar-butikken på andre siden av elven i sør, fjorden i vest og Spinneriet og Hjelmeland kirke i øst. Det fortettes særlig rundt rådhuset og langs bygdeveien, med en høy funksjonsdiversitet knyttet til de lune og solrike uterommene som er fri for biltrafikk og inviterer til opphold og sosialisering. Det planlegges adkomst via en gjestehavn for småbåter og ny bebyggelse langs bryggen. Adkomstveien til boligområdene legges om via en ny bro i nord, som også vil sikre adkomst for bussen. Bygdeveien fortettes videre med bebyggelse som rommer arealer for handel, som bygger videre på det eksisterende miljøet. Ny bebyggelse mot fortauene vil bidra til et bedre gatemiljø. Eksisterende overflateparkeringen integreres i framtidig bebyggelse.

Info

Prosjektleder
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team:
Kirsten Welschemeyer, Espen Vik, Erik Aasberg Oma og Per Fretheim
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Stavanger
Areal:
350000 m²
Status:
Oppdragsgiver:
Ryfylke IKS
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Nye Hjelmeland

Strategisk planlegging for utvikling av Hjelmelandsvågen. Mindre tettsteder i Norge mangler ofte et definert sentrumsområde, sliter med menneskeliv i uterommene og opplever fraflytting, særlig fra unge voksene. Et fåtall funksjoner og bygninger blir målpunkt, og transporten bilbasert. Det offentlige rom består av parkeringsplasser og inviterer ikke til opphold. Mulighetsstudien for Hjelmelandsvågen har som mål å vise et langsiktig utviklings- og fortettingspotensial med et attraktivt og levende sentrum. Mulighetsstudien er utarbeidet av Mad i Stavanger, og skal inngå i revisjon av kommuneplanen for Hjelmeland kommune.

Sted:
Stavanger
Areal
350000 m²
Status:
Oppdragsgiver:
Ryfylke IKS
Material:

Nye Hjelmeland

Strategisk planlegging for utvikling av Hjelmelandsvågen. Mindre tettsteder i Norge mangler ofte et definert sentrumsområde, sliter med menneskeliv i uterommene og opplever fraflytting, særlig fra unge voksene. Et fåtall funksjoner og bygninger blir målpunkt, og transporten bilbasert. Det offentlige rom består av parkeringsplasser og inviterer ikke til opphold. Mulighetsstudien for Hjelmelandsvågen har som mål å vise et langsiktig utviklings- og fortettingspotensial med et attraktivt og levende sentrum. Mulighetsstudien er utarbeidet av Mad i Stavanger, og skal inngå i revisjon av kommuneplanen for Hjelmeland kommune.

Mulighetsstudien definerer et nytt område for utvikling av et framtidig sentrum i Vågen, med utgangspunkt i det identitetsskapende kulturmiljøet rundt Gamlebyen, rådhuset, Spinneriet og Hjelmeland kirke. Det nye sentrum i Vågen tilbyr potensielle bilfrie uterom, både mot fjorden og innenfor eksisterende bebyggelse, som gir bedre rom for opphold, rekreasjon og møteplasser. Hjelmelandsvågen består av 3 kjerneområder i dag. Det nye sentrum, spa-hotellet og fergekaien. Alle har en viktig funksjon for den framtidige utviklingen, og spiller hver sin rolle. Derfor er det særlig viktig å skape gode forbindelser mellom disse tre områdene. Fokusområdene Mad har jobbet med i mulighetsstudien er det nye sentrum «Vågen», området rundt spa-hotellet i et langsiktig perspektiv, utforming og programmering av sjøpromenaden og bygdeveien, heretter kalt Eplealléen.

Vågen strekker seg fra Gamlebyen i nord, Spar-butikken på andre siden av elven i sør, fjorden i vest og Spinneriet og Hjelmeland kirke i øst. Det fortettes særlig rundt rådhuset og langs bygdeveien, med en høy funksjonsdiversitet knyttet til de lune og solrike uterommene som er fri for biltrafikk og inviterer til opphold og sosialisering. Det planlegges adkomst via en gjestehavn for småbåter og ny bebyggelse langs bryggen. Adkomstveien til boligområdene legges om via en ny bro i nord, som også vil sikre adkomst for bussen. Bygdeveien fortettes videre med bebyggelse som rommer arealer for handel, som bygger videre på det eksisterende miljøet. Ny bebyggelse mot fortauene vil bidra til et bedre gatemiljø. Eksisterende overflateparkeringen integreres i framtidig bebyggelse.

Spa-hotell og Fjordparken

På grunn av sin spesielle natur, med fjord og bratte fjell har Hjelmeland en høy attraktivitetsfaktor for turister. Foruten 1700 private hytter med liten grad av utleie, spiller spa-hotellet og hostel Nøklingen en viktig rolle som overnattingssted for besøkende. For at Hjelmeland kan bli et attraktivt sted for en variert type av turister, foreslås det forskjellige overnattingskonsepter i form av sovenaust, hyttetun, fjellhytter, campingmuligheter, hotellrom og utleieleiligheter tilpasset ulike reisegrupper og generasjoner. I tillegg foreslås det et utvidet tilbud av uteaktiviteter for spa, vannsport, båtliv og annen rekreasjon til både lokale innbyggere og besøkende.

Sjøpromenaden og Eplealléen

Sjøpromenaden og Eplealléen er viktige forbindelser i Hjelmelandsvågen. Sjøpromenaden er både raskeste og mest triveligste vei for fotgjengere, og binder sammen Sandestranden, fergekaien mot Fjordparken og helt inn til Vågen. Eplealléen er den eneste adkomstveien for bil, både når man kommer utenfra, men også som en hovedforbindelse for intern trafikk. For å skape et mer attraktivt gatemiljø og for å øke antall gående og syklende i Hjelmeland, foreslås det økt bredde på fortauene, økning av andelen gatebebyggelse og flere epletrær i hagene til boligene.

I oppgavebesvarelsen har Mad planlagt for en langsiktig økning av antall innbyggere fra 2709 til 4000. Prosjektet baserer seg på omfattende analyser og viser et konsept hvordan dette lar seg gjennomføre. Ved en høyere konsentrasjon av sentrumsfunksjoner med handel, bevertning, kultur, rekreasjon, næring og nye bosteder i Vågen, vil det kunne oppstå et bærekraftig nabolag med levende uterom. Nye næringer og handel kan bygge videre på eksisterende og historiske industrier, og bidrar i så måte til å styrke identiteten til Hjelmeland. Forslagene bygger også på svar fra en tidligere gjennomført spørreundersøkelse, om hva lokalbefolkningen mener er reelle behov for Hjelmeland.

I dag arrangeres Frukt- og Laksefestivalen hver høst i Hjelmeland. Mad har også foreslått stedstypiske aktiviteter for våren, sommeren og vinteren, som både lokale innbyggere, turister og nærliggende byer kan få glede av.

Info

Kontaktperson:
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team:
Kirsten Welschemeyer, Espen Vik, Erik Aasberg Oma og Per Fretheim
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Sted:
Stavanger
Areal:
350000 m²
Status:
Oppdragsgiver:
Ryfylke IKS
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: