Liaparken

I Liaparken i Åsane har vi på oppdrag fra BOB tegnet et unikt boligprosjekt med delingskultur, trygghet og inkludering i sentrum. I en tid med stadig flere eldre og aleneboende, er dette et prosjekt som knytter mennesker enda tettere sammen, og som skal bidra til mer samvær, mindre ensomhet og høy livskvalitet.

Tema:
Bolig
Sted
Åsane
Areal:
16289 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Stående kledning i malmfuru, sinuskorrigerte plater, Cembrit-plater, Plannja Trend, betong
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Samarbeidspartner:
Strand AS, Asplan Viak AS, Norconsult AS, Exact Geo Survey AS, Multiconsult AS, Holst & Valen AS, Konsepta AS, Sønnico AS, Onecon Elektro AS, Sweco Norge AS, Venty AS

Liaparken er verken rekkehus, terrasseblokk, kvartal eller enebolig, men en blanding av alt dette i ett og samme prosjekt. Magien oppstår i mellomrommene mellom byggene, som åpner opp for tilfeldige møter og sosialt samvær med andre beboere. Dette er en sosial måte å bo på som vi ikke har sett på flere generasjoner, med rom for alternative boformer og annerledeshet. Boligkjøperne i Liaparken er mennesker som trekkes mot hverandre.

Arkitekturen er inspirert av bergenske smett og smau, med snodige platåer, bortgjemte gårdsrom og trange gater. Prosjektet gir klare assosiasjoner til Sandviken og Nordnes, hvor gater og møteplasser har vokst frem organisk gjennom mange hundre år.

I tillegg til de to hyblene, disponerer beboerne også trimrom, gjenbruksrom, hobbyrom, matkasserom, syrom, snekkerverksted, sykkelverksted, kajakkoppbevaring, lekeplasser og forsamlingslokale med kjøkken. Boligene er tilrettelagt for delingsøkonomi, og for beboere i alle aldre og livsfaser.  


Den bærende konstruksjonen består av plasstøpt betong, prefabrikkerte elementer og stålkonstruksjoner. Svalgangene har søyler og bjelker i limtre, og småhusene har fått saltak av sinusplater og Plannja-plater. Fasadene er kledd med panel av malmfuru, platekledning i ulike farger, røde sinusplater og svart båndtekking. Mange av leilighetene har opptil tre meter høye glassvinduer.  

Info

Kontaktperson
Erlend A. Bolstad
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team
Erlend Bolstad, Eva Oulie Alvarez, Sølvi Madsen, Karl Sarkis, Sylwia Gajek, Bjørgvin H. Gunnarson, Jeanette Bu Vindenes
Bildekredittering
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
Energiklasse A
Dokumenter
Dokumenter

Liaparken

I Liaparken i Åsane har vi på oppdrag fra BOB tegnet et unikt boligprosjekt med delingskultur, trygghet og inkludering i sentrum. I en tid med stadig flere eldre og aleneboende, er dette et prosjekt som knytter mennesker enda tettere sammen, og som skal bidra til mer samvær, mindre ensomhet og høy livskvalitet.

Tema:
Bolig
Sted
Åsane
Areal:
16289 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Stående kledning i malmfuru, sinuskorrigerte plater, Cembrit-plater, Plannja Trend, betong
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Samarbeidspartner:
Strand AS, Asplan Viak AS, Norconsult AS, Exact Geo Survey AS, Multiconsult AS, Holst & Valen AS, Konsepta AS, Sønnico AS, Onecon Elektro AS, Sweco Norge AS, Venty AS

Info

Kontaktperson
Erlend A. Bolstad
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team
Erlend Bolstad, Eva Oulie Alvarez, Sølvi Madsen, Karl Sarkis, Sylwia Gajek, Bjørgvin H. Gunnarson, Jeanette Bu Vindenes
Miljøambisjoner
Energiklasse A

Liaparken

I Liaparken i Åsane har vi på oppdrag fra BOB tegnet et unikt boligprosjekt med delingskultur, trygghet og inkludering i sentrum. I en tid med stadig flere eldre og aleneboende, er dette et prosjekt som knytter mennesker enda tettere sammen, og som skal bidra til mer samvær, mindre ensomhet og høy livskvalitet.

Info

Prosjektleder
Erlend A. Bolstad
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team:
Erlend Bolstad, Eva Oulie Alvarez, Sølvi Madsen, Karl Sarkis, Sylwia Gajek, Bjørgvin H. Gunnarson, Jeanette Bu Vindenes
Miljøambisjoner:
Energiklasse A
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Åsane
Areal:
16289 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Material:
Stående kledning i malmfuru, sinuskorrigerte plater, Cembrit-plater, Plannja Trend, betong
Samarbeidspartner:
Strand AS, Asplan Viak AS, Norconsult AS, Exact Geo Survey AS, Multiconsult AS, Holst & Valen AS, Konsepta AS, Sønnico AS, Onecon Elektro AS, Sweco Norge AS, Venty AS
Next
Previous
No items found.

Liaparken

I Liaparken i Åsane har vi på oppdrag fra BOB tegnet et unikt boligprosjekt med delingskultur, trygghet og inkludering i sentrum. I en tid med stadig flere eldre og aleneboende, er dette et prosjekt som knytter mennesker enda tettere sammen, og som skal bidra til mer samvær, mindre ensomhet og høy livskvalitet.

Sted:
Åsane
Areal
16289 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Material:
Stående kledning i malmfuru, sinuskorrigerte plater, Cembrit-plater, Plannja Trend, betong

Liaparken

I Liaparken i Åsane har vi på oppdrag fra BOB tegnet et unikt boligprosjekt med delingskultur, trygghet og inkludering i sentrum. I en tid med stadig flere eldre og aleneboende, er dette et prosjekt som knytter mennesker enda tettere sammen, og som skal bidra til mer samvær, mindre ensomhet og høy livskvalitet.

Liaparken er verken rekkehus, terrasseblokk, kvartal eller enebolig, men en blanding av alt dette i ett og samme prosjekt. Magien oppstår i mellomrommene mellom byggene, som åpner opp for tilfeldige møter og sosialt samvær med andre beboere. Dette er en sosial måte å bo på som vi ikke har sett på flere generasjoner, med rom for alternative boformer og annerledeshet. Boligkjøperne i Liaparken er mennesker som trekkes mot hverandre.

Arkitekturen er inspirert av bergenske smett og smau, med snodige platåer, bortgjemte gårdsrom og trange gater. Prosjektet gir klare assosiasjoner til Sandviken og Nordnes, hvor gater og møteplasser har vokst frem organisk gjennom mange hundre år.

I tillegg til de to hyblene, disponerer beboerne også trimrom, gjenbruksrom, hobbyrom, matkasserom, syrom, snekkerverksted, sykkelverksted, kajakkoppbevaring, lekeplasser og forsamlingslokale med kjøkken. Boligene er tilrettelagt for delingsøkonomi, og for beboere i alle aldre og livsfaser.  


Den bærende konstruksjonen består av plasstøpt betong, prefabrikkerte elementer og stålkonstruksjoner. Svalgangene har søyler og bjelker i limtre, og småhusene har fått saltak av sinusplater og Plannja-plater. Fasadene er kledd med panel av malmfuru, platekledning i ulike farger, røde sinusplater og svart båndtekking. Mange av leilighetene har opptil tre meter høye glassvinduer.  

Info

Kontaktperson:
Erlend A. Bolstad
Arkitekt mnal & fagleder Bergen / Stavanger
Team:
Erlend Bolstad, Eva Oulie Alvarez, Sølvi Madsen, Karl Sarkis, Sylwia Gajek, Bjørgvin H. Gunnarson, Jeanette Bu Vindenes
Miljøambisjoner:
Energiklasse A
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Åsane
Areal:
16289 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
BOB Eiendomsutvikling
Material
Stående kledning i malmfuru, sinuskorrigerte plater, Cembrit-plater, Plannja Trend, betong
Bildekredittering:
Kyrre Sundal
Samarbeidspartner:
Strand AS, Asplan Viak AS, Norconsult AS, Exact Geo Survey AS, Multiconsult AS, Holst & Valen AS, Konsepta AS, Sønnico AS, Onecon Elektro AS, Sweco Norge AS, Venty AS