Lars Hilles Gate 25

Lars Hilles Gate 25 tilfører området en ny dimensjon gjennom bruk av innovative løsninger og materialer. Dette oppnår vi gjennom bruk av tre som konstruktivt element i bygget. Når brukere og besøkende ankommer Huben vil de møte en bygning vevet sammen av tre og glass. Samspillet mellom tre og glass og dens konstruktive utforming er det som gir byggets uttrykk og særpreg og kan sammenlignes med en flettet stråkurv der håndtverket er i fokus, eller en mønstret genser. Vi ser for oss at prosjektet vil være med å flette sammen det tradisjonsrike og det innovative gjennom bruk av glass og tre. I tillegg til å være et dekorativt element har bruken av tre gitt prosjektet muligheter til å operere med store åpne plan siden det ikke er behov for avstivende kjerner.

Tema:
Kontor, næring
Sted
Bergen
Areal:
8000 m²
Status:
Kounurranseforslag
Material:
Massiv tre
Oppdragsgiver:
Entra
Samarbeidspartner:
AsplanViak, iArk, Node, Sweco

Info

Kontaktperson
Team
Maxime Rousse, Erlend Bolstad, Marta Wojciechowska, Kais Chaouch, Ondrej Necas, Petur Blöndal Magnasson, Tordur Bryngeirsson, Fredrik Thronström, Celia Glanfield
Bildekredittering
Miljøambisjoner
BREEAM
Dokumenter
Dokumenter

Lars Hilles Gate 25

Lars Hilles Gate 25 tilfører området en ny dimensjon gjennom bruk av innovative løsninger og materialer. Dette oppnår vi gjennom bruk av tre som konstruktivt element i bygget. Når brukere og besøkende ankommer Huben vil de møte en bygning vevet sammen av tre og glass. Samspillet mellom tre og glass og dens konstruktive utforming er det som gir byggets uttrykk og særpreg og kan sammenlignes med en flettet stråkurv der håndtverket er i fokus, eller en mønstret genser. Vi ser for oss at prosjektet vil være med å flette sammen det tradisjonsrike og det innovative gjennom bruk av glass og tre. I tillegg til å være et dekorativt element har bruken av tre gitt prosjektet muligheter til å operere med store åpne plan siden det ikke er behov for avstivende kjerner.

Tema:
Kontor, næring
Sted
Bergen
Areal:
8000 m²
Status:
Kounurranseforslag
Material:
Massiv tre
Oppdragsgiver:
Entra
Samarbeidspartner:
AsplanViak, iArk, Node, Sweco

Info

Kontaktperson
Team
Maxime Rousse, Erlend Bolstad, Marta Wojciechowska, Kais Chaouch, Ondrej Necas, Petur Blöndal Magnasson, Tordur Bryngeirsson, Fredrik Thronström, Celia Glanfield
Miljøambisjoner
BREEAM

Lars Hilles Gate 25

Lars Hilles Gate 25 tilfører området en ny dimensjon gjennom bruk av innovative løsninger og materialer. Dette oppnår vi gjennom bruk av tre som konstruktivt element i bygget. Når brukere og besøkende ankommer Huben vil de møte en bygning vevet sammen av tre og glass. Samspillet mellom tre og glass og dens konstruktive utforming er det som gir byggets uttrykk og særpreg og kan sammenlignes med en flettet stråkurv der håndtverket er i fokus, eller en mønstret genser. Vi ser for oss at prosjektet vil være med å flette sammen det tradisjonsrike og det innovative gjennom bruk av glass og tre. I tillegg til å være et dekorativt element har bruken av tre gitt prosjektet muligheter til å operere med store åpne plan siden det ikke er behov for avstivende kjerner.

Info

Prosjektleder
Team:
Maxime Rousse, Erlend Bolstad, Marta Wojciechowska, Kais Chaouch, Ondrej Necas, Petur Blöndal Magnasson, Tordur Bryngeirsson, Fredrik Thronström, Celia Glanfield
Miljøambisjoner:
BREEAM
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
8000 m²
Status:
Kounurranseforslag
Oppdragsgiver:
Entra
Material:
Massiv tre
Samarbeidspartner:
AsplanViak, iArk, Node, Sweco
Next
Previous
No items found.

Lars Hilles Gate 25

Lars Hilles Gate 25 tilfører området en ny dimensjon gjennom bruk av innovative løsninger og materialer. Dette oppnår vi gjennom bruk av tre som konstruktivt element i bygget. Når brukere og besøkende ankommer Huben vil de møte en bygning vevet sammen av tre og glass. Samspillet mellom tre og glass og dens konstruktive utforming er det som gir byggets uttrykk og særpreg og kan sammenlignes med en flettet stråkurv der håndtverket er i fokus, eller en mønstret genser. Vi ser for oss at prosjektet vil være med å flette sammen det tradisjonsrike og det innovative gjennom bruk av glass og tre. I tillegg til å være et dekorativt element har bruken av tre gitt prosjektet muligheter til å operere med store åpne plan siden det ikke er behov for avstivende kjerner.

Sted:
Bergen
Areal
8000 m²
Status:
Kounurranseforslag
Oppdragsgiver:
Entra
Material:
Massiv tre

Lars Hilles Gate 25

Lars Hilles Gate 25 tilfører området en ny dimensjon gjennom bruk av innovative løsninger og materialer. Dette oppnår vi gjennom bruk av tre som konstruktivt element i bygget. Når brukere og besøkende ankommer Huben vil de møte en bygning vevet sammen av tre og glass. Samspillet mellom tre og glass og dens konstruktive utforming er det som gir byggets uttrykk og særpreg og kan sammenlignes med en flettet stråkurv der håndtverket er i fokus, eller en mønstret genser. Vi ser for oss at prosjektet vil være med å flette sammen det tradisjonsrike og det innovative gjennom bruk av glass og tre. I tillegg til å være et dekorativt element har bruken av tre gitt prosjektet muligheter til å operere med store åpne plan siden det ikke er behov for avstivende kjerner.

Info

Kontaktperson:
Team:
Maxime Rousse, Erlend Bolstad, Marta Wojciechowska, Kais Chaouch, Ondrej Necas, Petur Blöndal Magnasson, Tordur Bryngeirsson, Fredrik Thronström, Celia Glanfield
Miljøambisjoner:
BREEAM
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kontor
Næring
Sted:
Bergen
Areal:
8000 m²
Status:
Kounurranseforslag
Oppdragsgiver:
Entra
Material
Massiv tre
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
AsplanViak, iArk, Node, Sweco