Nærbø Sentrum

I forbindelse med ny kommunedelplan for Nærbø Sentrum har Mad Arkitekter vært engasjert til å skape framtidsvisjoner til planarbeidet. Visjonen er skapt på bakgrunn av stedsanalyser samt ved hjelp av brukermedvirkning fra beboere på Nærbø. Nærbø Sentrum er et knutepunkt langs Jærbanen og har potensiale til å utvikle seg til et rikt og mangfoldig sentrum for Hå kommune og regionen. Samtidig er fortetting en viktig faktor for utvikling da Nærbø er omkransa av viktig matjord.

Tema:
Stedsutvikling
Sted
Nærbø
Areal:
50 0000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Hå kommune
Samarbeidspartner:

Visjonen er å knytte eksisterende deler av sentrum sammen ved hjelp av fortetting. Ved å skape en kontinuerlig bebyggelse med aktive og åpne førsteetasjer inviterer byen til ny bruk og et nytt bevegelsesmønster basert på gående og sykkel, i stedet for bilbruk, i sentrum. De nye boligene vil få sentrum, parken og torget som sitt nabolag og vil føre til økt aktivitet i gjennom hele døgnet. I forbindelse med jernbanen utvides undergangen for å forbedre koblingen mellom gamlebyen og sentrum. Etablering av bibliotek og info- og reisesenter ved undergangen vil lage et tydelig møtepunkt for Nærbø-buen og for tilreisende

Info

Kontaktperson
Team
Per Fretheim, Erik Aasberg Oma, Espen Vik
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Nærbø Sentrum

I forbindelse med ny kommunedelplan for Nærbø Sentrum har Mad Arkitekter vært engasjert til å skape framtidsvisjoner til planarbeidet. Visjonen er skapt på bakgrunn av stedsanalyser samt ved hjelp av brukermedvirkning fra beboere på Nærbø. Nærbø Sentrum er et knutepunkt langs Jærbanen og har potensiale til å utvikle seg til et rikt og mangfoldig sentrum for Hå kommune og regionen. Samtidig er fortetting en viktig faktor for utvikling da Nærbø er omkransa av viktig matjord.

Tema:
Stedsutvikling
Sted
Nærbø
Areal:
50 0000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Hå kommune
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Per Fretheim, Erik Aasberg Oma, Espen Vik
Miljøambisjoner

Nærbø Sentrum

I forbindelse med ny kommunedelplan for Nærbø Sentrum har Mad Arkitekter vært engasjert til å skape framtidsvisjoner til planarbeidet. Visjonen er skapt på bakgrunn av stedsanalyser samt ved hjelp av brukermedvirkning fra beboere på Nærbø. Nærbø Sentrum er et knutepunkt langs Jærbanen og har potensiale til å utvikle seg til et rikt og mangfoldig sentrum for Hå kommune og regionen. Samtidig er fortetting en viktig faktor for utvikling da Nærbø er omkransa av viktig matjord.

Visjonen er å knytte eksisterende deler av sentrum sammen ved hjelp av fortetting. Ved å skape en kontinuerlig bebyggelse med aktive og åpne førsteetasjer inviterer byen til ny bruk og et nytt bevegelsesmønster basert på gående og sykkel, i stedet for bilbruk, i sentrum. De nye boligene vil få sentrum, parken og torget som sitt nabolag og vil føre til økt aktivitet i gjennom hele døgnet. I forbindelse med jernbanen utvides undergangen for å forbedre koblingen mellom gamlebyen og sentrum. Etablering av bibliotek og info- og reisesenter ved undergangen vil lage et tydelig møtepunkt for Nærbø-buen og for tilreisende

Info

Prosjektleder
Team:
Per Fretheim, Erik Aasberg Oma, Espen Vik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Nærbø
Areal:
50 0000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Hå kommune
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Nærbø Sentrum

I forbindelse med ny kommunedelplan for Nærbø Sentrum har Mad Arkitekter vært engasjert til å skape framtidsvisjoner til planarbeidet. Visjonen er skapt på bakgrunn av stedsanalyser samt ved hjelp av brukermedvirkning fra beboere på Nærbø. Nærbø Sentrum er et knutepunkt langs Jærbanen og har potensiale til å utvikle seg til et rikt og mangfoldig sentrum for Hå kommune og regionen. Samtidig er fortetting en viktig faktor for utvikling da Nærbø er omkransa av viktig matjord.

Sted:
Nærbø
Areal
50 0000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Hå kommune
Material:

Nærbø Sentrum

I forbindelse med ny kommunedelplan for Nærbø Sentrum har Mad Arkitekter vært engasjert til å skape framtidsvisjoner til planarbeidet. Visjonen er skapt på bakgrunn av stedsanalyser samt ved hjelp av brukermedvirkning fra beboere på Nærbø. Nærbø Sentrum er et knutepunkt langs Jærbanen og har potensiale til å utvikle seg til et rikt og mangfoldig sentrum for Hå kommune og regionen. Samtidig er fortetting en viktig faktor for utvikling da Nærbø er omkransa av viktig matjord.

Visjonen er å knytte eksisterende deler av sentrum sammen ved hjelp av fortetting. Ved å skape en kontinuerlig bebyggelse med aktive og åpne førsteetasjer inviterer byen til ny bruk og et nytt bevegelsesmønster basert på gående og sykkel, i stedet for bilbruk, i sentrum. De nye boligene vil få sentrum, parken og torget som sitt nabolag og vil føre til økt aktivitet i gjennom hele døgnet. I forbindelse med jernbanen utvides undergangen for å forbedre koblingen mellom gamlebyen og sentrum. Etablering av bibliotek og info- og reisesenter ved undergangen vil lage et tydelig møtepunkt for Nærbø-buen og for tilreisende

Info

Kontaktperson:
Team:
Per Fretheim, Erik Aasberg Oma, Espen Vik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Sted:
Nærbø
Areal:
50 0000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Hå kommune
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: