C40

Mad har vunnet den internasjonale konkurransen Reinventing Cities med forslaget «Recipe for Future Living» på Stovner i Oslo. Prosjektet snur byggeindustriens enorme avfallsproblem til en uvurderlig og unik ressurs, og prosjektet baserer seg utelukkende på sirkulærøkonomi, bærekraftig ressursbruk og gjenbruk. Konseptet er utformet på lokalsamfunnets premisser, med mål om å løfte Stovner, og styrke fremtidsutsiktene for hele bydelen. «Recipe for Future Living» er et resultat av prosjektets høye miljøambisjoner, og Stovners særegne stedsidentitet. En sterk lokal og kulturell tilknytning har vært viktige i prosessen, og teamet bak forslaget «Recipe for Future Living» har fått med seg flere aktører som bidrar til å skape arbeidsplasser og rimeligere boliger for unge i etableringsfasen. Prosjektet «Recipe for Future living» er et virkelig kinderegg, som reduserer karbonavtrykket, er med på å utjevne sosiale forskjeller, og bygger og styrker et godt lokalsamfunn.

Tema:
Næring
Sted
Oslo
Areal:
16 000 m²
Status:
Konkurranse
Material:
Betong, Glass, Stål
Oppdragsgiver:
Ineo Eiendom AS
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Deichman Bibliotek Stovner, Landskap+, Léva urban design, Mad Communication, Resirqel AS, Vill energi

Prosjektet beviser at et fullskala byutviklingsprosjekt både kan være funksjonelt og bærekraftig, samtidig som det ser fantastisk ut!

Info

Kontaktperson
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team
Nicolai Riise, Rune Arleth, Åshild Wangensteen Bjørvik, Espen Vik, Matthew Fentem, Kyrre Sundal, Kimberly Wolf, Nikolaos Farmakis, Kurt Singstad og Bengt Magnus S. Carlson
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Det overordnede konseptet i forslaget er å gjenbruke bygningsmaterialer. Teamet har med seg tunge bransjeaktører som Ineo Eiendom og Resirqel. Sammen med de dyktigste rådgiverne fra Asplan Viak og Vill Urbanisme har teamet tegnet et troverdig prosjekt hvor ombruk og gjenbruk av bygningskomponenter benyttes i alle faser.
Dokumenter
Dokumenter

C40

Mad har vunnet den internasjonale konkurransen Reinventing Cities med forslaget «Recipe for Future Living» på Stovner i Oslo. Prosjektet snur byggeindustriens enorme avfallsproblem til en uvurderlig og unik ressurs, og prosjektet baserer seg utelukkende på sirkulærøkonomi, bærekraftig ressursbruk og gjenbruk. Konseptet er utformet på lokalsamfunnets premisser, med mål om å løfte Stovner, og styrke fremtidsutsiktene for hele bydelen. «Recipe for Future Living» er et resultat av prosjektets høye miljøambisjoner, og Stovners særegne stedsidentitet. En sterk lokal og kulturell tilknytning har vært viktige i prosessen, og teamet bak forslaget «Recipe for Future Living» har fått med seg flere aktører som bidrar til å skape arbeidsplasser og rimeligere boliger for unge i etableringsfasen. Prosjektet «Recipe for Future living» er et virkelig kinderegg, som reduserer karbonavtrykket, er med på å utjevne sosiale forskjeller, og bygger og styrker et godt lokalsamfunn.

Tema:
Næring
Sted
Oslo
Areal:
16 000 m²
Status:
Konkurranse
Material:
Betong, Glass, Stål
Oppdragsgiver:
Ineo Eiendom AS
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Deichman Bibliotek Stovner, Landskap+, Léva urban design, Mad Communication, Resirqel AS, Vill energi

Info

Kontaktperson
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team
Nicolai Riise, Rune Arleth, Åshild Wangensteen Bjørvik, Espen Vik, Matthew Fentem, Kyrre Sundal, Kimberly Wolf, Nikolaos Farmakis, Kurt Singstad og Bengt Magnus S. Carlson
Miljøambisjoner
Det overordnede konseptet i forslaget er å gjenbruke bygningsmaterialer. Teamet har med seg tunge bransjeaktører som Ineo Eiendom og Resirqel. Sammen med de dyktigste rådgiverne fra Asplan Viak og Vill Urbanisme har teamet tegnet et troverdig prosjekt hvor ombruk og gjenbruk av bygningskomponenter benyttes i alle faser.

C40

Mad har vunnet den internasjonale konkurransen Reinventing Cities med forslaget «Recipe for Future Living» på Stovner i Oslo. Prosjektet snur byggeindustriens enorme avfallsproblem til en uvurderlig og unik ressurs, og prosjektet baserer seg utelukkende på sirkulærøkonomi, bærekraftig ressursbruk og gjenbruk. Konseptet er utformet på lokalsamfunnets premisser, med mål om å løfte Stovner, og styrke fremtidsutsiktene for hele bydelen. «Recipe for Future Living» er et resultat av prosjektets høye miljøambisjoner, og Stovners særegne stedsidentitet. En sterk lokal og kulturell tilknytning har vært viktige i prosessen, og teamet bak forslaget «Recipe for Future Living» har fått med seg flere aktører som bidrar til å skape arbeidsplasser og rimeligere boliger for unge i etableringsfasen. Prosjektet «Recipe for Future living» er et virkelig kinderegg, som reduserer karbonavtrykket, er med på å utjevne sosiale forskjeller, og bygger og styrker et godt lokalsamfunn.

Prosjektet beviser at et fullskala byutviklingsprosjekt både kan være funksjonelt og bærekraftig, samtidig som det ser fantastisk ut!

Info

Prosjektleder
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team:
Nicolai Riise, Rune Arleth, Åshild Wangensteen Bjørvik, Espen Vik, Matthew Fentem, Kyrre Sundal, Kimberly Wolf, Nikolaos Farmakis, Kurt Singstad og Bengt Magnus S. Carlson
Miljøambisjoner:
Det overordnede konseptet i forslaget er å gjenbruke bygningsmaterialer. Teamet har med seg tunge bransjeaktører som Ineo Eiendom og Resirqel. Sammen med de dyktigste rådgiverne fra Asplan Viak og Vill Urbanisme har teamet tegnet et troverdig prosjekt hvor ombruk og gjenbruk av bygningskomponenter benyttes i alle faser.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
16 000 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Ineo Eiendom AS
Material:
Betong, Glass, Stål
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Deichman Bibliotek Stovner, Landskap+, Léva urban design, Mad Communication, Resirqel AS, Vill energi
Next
Previous
No items found.

C40

Mad har vunnet den internasjonale konkurransen Reinventing Cities med forslaget «Recipe for Future Living» på Stovner i Oslo. Prosjektet snur byggeindustriens enorme avfallsproblem til en uvurderlig og unik ressurs, og prosjektet baserer seg utelukkende på sirkulærøkonomi, bærekraftig ressursbruk og gjenbruk. Konseptet er utformet på lokalsamfunnets premisser, med mål om å løfte Stovner, og styrke fremtidsutsiktene for hele bydelen. «Recipe for Future Living» er et resultat av prosjektets høye miljøambisjoner, og Stovners særegne stedsidentitet. En sterk lokal og kulturell tilknytning har vært viktige i prosessen, og teamet bak forslaget «Recipe for Future Living» har fått med seg flere aktører som bidrar til å skape arbeidsplasser og rimeligere boliger for unge i etableringsfasen. Prosjektet «Recipe for Future living» er et virkelig kinderegg, som reduserer karbonavtrykket, er med på å utjevne sosiale forskjeller, og bygger og styrker et godt lokalsamfunn.

Sted:
Oslo
Areal
16 000 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Ineo Eiendom AS
Material:
Betong, Glass, Stål

C40

Mad har vunnet den internasjonale konkurransen Reinventing Cities med forslaget «Recipe for Future Living» på Stovner i Oslo. Prosjektet snur byggeindustriens enorme avfallsproblem til en uvurderlig og unik ressurs, og prosjektet baserer seg utelukkende på sirkulærøkonomi, bærekraftig ressursbruk og gjenbruk. Konseptet er utformet på lokalsamfunnets premisser, med mål om å løfte Stovner, og styrke fremtidsutsiktene for hele bydelen. «Recipe for Future Living» er et resultat av prosjektets høye miljøambisjoner, og Stovners særegne stedsidentitet. En sterk lokal og kulturell tilknytning har vært viktige i prosessen, og teamet bak forslaget «Recipe for Future Living» har fått med seg flere aktører som bidrar til å skape arbeidsplasser og rimeligere boliger for unge i etableringsfasen. Prosjektet «Recipe for Future living» er et virkelig kinderegg, som reduserer karbonavtrykket, er med på å utjevne sosiale forskjeller, og bygger og styrker et godt lokalsamfunn.

Prosjektet beviser at et fullskala byutviklingsprosjekt både kan være funksjonelt og bærekraftig, samtidig som det ser fantastisk ut!

Info

Kontaktperson:
Torkel Njå
Arkitekt mnal & partner
Team:
Nicolai Riise, Rune Arleth, Åshild Wangensteen Bjørvik, Espen Vik, Matthew Fentem, Kyrre Sundal, Kimberly Wolf, Nikolaos Farmakis, Kurt Singstad og Bengt Magnus S. Carlson
Miljøambisjoner:
Det overordnede konseptet i forslaget er å gjenbruke bygningsmaterialer. Teamet har med seg tunge bransjeaktører som Ineo Eiendom og Resirqel. Sammen med de dyktigste rådgiverne fra Asplan Viak og Vill Urbanisme har teamet tegnet et troverdig prosjekt hvor ombruk og gjenbruk av bygningskomponenter benyttes i alle faser.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Næring
Sted:
Oslo
Areal:
16 000 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Ineo Eiendom AS
Material
Betong, Glass, Stål
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Asplan Viak, Deichman Bibliotek Stovner, Landskap+, Léva urban design, Mad Communication, Resirqel AS, Vill energi