Trekantblokka

Det eksisterende bygget på St. Olavs plass 5 ble oppført for Oslo Helseråd i 1968-1969. Bygningen er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, har et triangelformet grunnplan og ligger i et fallende terreng fra St. Olavs plass til Pilestredet. Oslo Helseråd er et meget godt og representativt bygg for Erling Viksjøs arkitektur, og har høy arkitektonisk verdi. Noe som også gjenspeiles i at bygget er oppført som kommunalt listeført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg.

Tema:
Transformasjon, kontor, næring, ombruk
Sted
St. Olavs plass 5
Areal:
16.500 m² BTA
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Entra
Samarbeidspartner:
Skanska

Bygget er utført som et tydelig og enkelt volum med enhetlige fasader med en rasterform i naturbetong og er tydelig avsluttet mot hjørner, samt mot gesims og sokkel. Bygget har bærende fasader i naturbetong, etter Erling Viksjøs patent. Bygget er modernisert i hovedsak for nye leietakere innenfor kontor, men også utadrettet virksomhet på gateplan. Fasadene på bakkeplan er, i dialog med Byantikvar, åpnet opp, men i begrenset omfang. Uteområder er rustet opp for å gi et grønnere preg. Sammen med utadrettet virksomhet/servering på bakkeplan bidrar dette til mer byliv i området og mer attraktive byrom.

Det er valgt nye materialer som forsterker og fremhever arkitekturen; betong, eik og sorte detaljer, med delvis gjenbruk av eikedører. Det har vært fokus på å redusere antall farger og materialer i bygget, og heller skape en sammenhengende flyt ved å bruke like farger og materialer på eksteriør og interiør. Alle vindusprofiler i kontoretasjene har fått en enhetlig farge, tilnærmet likt det originale, imens alle beslag, dører og profiler på gateplan er brunsorte; litt mørkere enn originalt for å markere gateplan.

Konseptet for materialbruk i prosjektet har som ambisjon å knytte sammen de tids typiske elementene med nåtid og på en god måte komplementere naturbetongen innvendig og utvendig. Fokus har vært på solide og rasjonelle bygningsmaterialer hvor byggbarhet og miljømessige kvaliteter både i produksjon og i forhold til innemiljø spiller opp mot hverandre.

De øverste tekniske etasjene er revet for å legge til rettefor en tilbaketrukket kontoretasje (plan 9) med en mindre teknisk etasje over formet og tilbakeført tilnærmet lik opprinnelig heksagonal form på tekniske etasje (plan 10). Den nye tekniske etasjen inneholder nye og oppdaterte tekniske installasjoner.

Teknisk etasje er kledt med naturelokserte aluminiums fasade med perforering, slik at rister til luftinntak, kjølemaskiner mm. er integrert i fasadeløsningen. Denne etasjen synes i svært liten grad fra gateplan, og materialiteten er tilpasset løsningen med dobbel glassfasade i etasjen under, slik at begge er reflekterende og samspiller i uttrykk.

 

Info

Kontaktperson
Karen Selmer
Arkitekt
Team
Karen Selmer, Matthew Fentem, Kimberly Wolf, Ewelina Wylaz, Torkel Njå, Illyrian Belegu, Tea Hranj, Siri Jæger Brudvik
Bildekredittering
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
Breeam very good
Dokumenter
Dokumenter

Trekantblokka

Det eksisterende bygget på St. Olavs plass 5 ble oppført for Oslo Helseråd i 1968-1969. Bygningen er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, har et triangelformet grunnplan og ligger i et fallende terreng fra St. Olavs plass til Pilestredet. Oslo Helseråd er et meget godt og representativt bygg for Erling Viksjøs arkitektur, og har høy arkitektonisk verdi. Noe som også gjenspeiles i at bygget er oppført som kommunalt listeført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg.

Tema:
Transformasjon, kontor, næring, ombruk
Sted
St. Olavs plass 5
Areal:
16.500 m² BTA
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Entra
Samarbeidspartner:
Skanska

Info

Kontaktperson
Karen Selmer
Arkitekt
Team
Karen Selmer, Matthew Fentem, Kimberly Wolf, Ewelina Wylaz, Torkel Njå, Illyrian Belegu, Tea Hranj, Siri Jæger Brudvik
Miljøambisjoner
Breeam very good

Trekantblokka

Det eksisterende bygget på St. Olavs plass 5 ble oppført for Oslo Helseråd i 1968-1969. Bygningen er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, har et triangelformet grunnplan og ligger i et fallende terreng fra St. Olavs plass til Pilestredet. Oslo Helseråd er et meget godt og representativt bygg for Erling Viksjøs arkitektur, og har høy arkitektonisk verdi. Noe som også gjenspeiles i at bygget er oppført som kommunalt listeført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg.

Bygget er utført som et tydelig og enkelt volum med enhetlige fasader med en rasterform i naturbetong og er tydelig avsluttet mot hjørner, samt mot gesims og sokkel. Bygget har bærende fasader i naturbetong, etter Erling Viksjøs patent. Bygget er modernisert i hovedsak for nye leietakere innenfor kontor, men også utadrettet virksomhet på gateplan. Fasadene på bakkeplan er, i dialog med Byantikvar, åpnet opp, men i begrenset omfang. Uteområder er rustet opp for å gi et grønnere preg. Sammen med utadrettet virksomhet/servering på bakkeplan bidrar dette til mer byliv i området og mer attraktive byrom.

Det er valgt nye materialer som forsterker og fremhever arkitekturen; betong, eik og sorte detaljer, med delvis gjenbruk av eikedører. Det har vært fokus på å redusere antall farger og materialer i bygget, og heller skape en sammenhengende flyt ved å bruke like farger og materialer på eksteriør og interiør. Alle vindusprofiler i kontoretasjene har fått en enhetlig farge, tilnærmet likt det originale, imens alle beslag, dører og profiler på gateplan er brunsorte; litt mørkere enn originalt for å markere gateplan.

Info

Prosjektleder
Karen Selmer
Arkitekt
Team:
Karen Selmer, Matthew Fentem, Kimberly Wolf, Ewelina Wylaz, Torkel Njå, Illyrian Belegu, Tea Hranj, Siri Jæger Brudvik
Miljøambisjoner:
Breeam very good
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
St. Olavs plass 5
Areal:
16.500 m² BTA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra
Material:
Samarbeidspartner:
Skanska
Next
Previous
No items found.

Trekantblokka

Det eksisterende bygget på St. Olavs plass 5 ble oppført for Oslo Helseråd i 1968-1969. Bygningen er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, har et triangelformet grunnplan og ligger i et fallende terreng fra St. Olavs plass til Pilestredet. Oslo Helseråd er et meget godt og representativt bygg for Erling Viksjøs arkitektur, og har høy arkitektonisk verdi. Noe som også gjenspeiles i at bygget er oppført som kommunalt listeført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg.

Sted:
St. Olavs plass 5
Areal
16.500 m² BTA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra
Material:

Trekantblokka

Det eksisterende bygget på St. Olavs plass 5 ble oppført for Oslo Helseråd i 1968-1969. Bygningen er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, har et triangelformet grunnplan og ligger i et fallende terreng fra St. Olavs plass til Pilestredet. Oslo Helseråd er et meget godt og representativt bygg for Erling Viksjøs arkitektur, og har høy arkitektonisk verdi. Noe som også gjenspeiles i at bygget er oppført som kommunalt listeført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg.

Bygget er utført som et tydelig og enkelt volum med enhetlige fasader med en rasterform i naturbetong og er tydelig avsluttet mot hjørner, samt mot gesims og sokkel. Bygget har bærende fasader i naturbetong, etter Erling Viksjøs patent. Bygget er modernisert i hovedsak for nye leietakere innenfor kontor, men også utadrettet virksomhet på gateplan. Fasadene på bakkeplan er, i dialog med Byantikvar, åpnet opp, men i begrenset omfang. Uteområder er rustet opp for å gi et grønnere preg. Sammen med utadrettet virksomhet/servering på bakkeplan bidrar dette til mer byliv i området og mer attraktive byrom.

Det er valgt nye materialer som forsterker og fremhever arkitekturen; betong, eik og sorte detaljer, med delvis gjenbruk av eikedører. Det har vært fokus på å redusere antall farger og materialer i bygget, og heller skape en sammenhengende flyt ved å bruke like farger og materialer på eksteriør og interiør. Alle vindusprofiler i kontoretasjene har fått en enhetlig farge, tilnærmet likt det originale, imens alle beslag, dører og profiler på gateplan er brunsorte; litt mørkere enn originalt for å markere gateplan.

Konseptet for materialbruk i prosjektet har som ambisjon å knytte sammen de tids typiske elementene med nåtid og på en god måte komplementere naturbetongen innvendig og utvendig. Fokus har vært på solide og rasjonelle bygningsmaterialer hvor byggbarhet og miljømessige kvaliteter både i produksjon og i forhold til innemiljø spiller opp mot hverandre.

De øverste tekniske etasjene er revet for å legge til rettefor en tilbaketrukket kontoretasje (plan 9) med en mindre teknisk etasje over formet og tilbakeført tilnærmet lik opprinnelig heksagonal form på tekniske etasje (plan 10). Den nye tekniske etasjen inneholder nye og oppdaterte tekniske installasjoner.

Teknisk etasje er kledt med naturelokserte aluminiums fasade med perforering, slik at rister til luftinntak, kjølemaskiner mm. er integrert i fasadeløsningen. Denne etasjen synes i svært liten grad fra gateplan, og materialiteten er tilpasset løsningen med dobbel glassfasade i etasjen under, slik at begge er reflekterende og samspiller i uttrykk.

 

Info

Kontaktperson:
Karen Selmer
Arkitekt
Team:
Karen Selmer, Matthew Fentem, Kimberly Wolf, Ewelina Wylaz, Torkel Njå, Illyrian Belegu, Tea Hranj, Siri Jæger Brudvik
Miljøambisjoner:
Breeam very good
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Kontor
Næring
Ombruk
Sted:
St. Olavs plass 5
Areal:
16.500 m² BTA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Entra
Material
Bildekredittering:
Kyrre Sundal
Samarbeidspartner:
Skanska