Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som et fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettsal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik kommune, og nå er Festiviteten atter en gang blitt et møtested for Larviks befolkning, og ferdig restaurert til Larviks 350-årsjubileum i september 2021. På nytt er stedet blitt festsal, kafe og arbeidsplasser som skaper liv i Larvik sentrum.

Tema:
Rehabilitering, Kultur, Kontor, Ombruk, Næring, Transformasjon
Sted
Larvik
Areal:
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Material:
Tre og mur
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Dronninga Landskap

Sane har sammen med Mad arkitekter arbeidet med å legge til rette for ny bruk i de to byggene huset egentlig består av; det er en tømmerbygning som i fag huser kontorlokaler, co-work og møtefasiliteter, og en murbygning som huser festsalen i 2.etg og Ellings kafe i 1.etg i tillegg til tilstøtende arealer som mingle, toaletter, backstage, kjøkken med mer. Byggene henger sammen som én struktur, og å tilbakeføre opprinnelig stemning, bygningsdeler og romstrukturer har vært en del av jobben. I tillegg til bevaring av bygningsmassen beholdes flest mulig av opprinnelige elementer. Tilførte elementer er i størst mulig grad utført med gjenbrukte materialer, og har et lavest mulig karbonutslipp.

I første etasje finner vi Ellings Kafé, en hyllest til Ingvar Ambjørnsens forfatterskap generelt og Elling spesielt. Ambjørnsen er Larviks store sønn og har bidratt inn i arbeidet med kafeen. Her har Sane tegnet alle innredninger, mens stolene er kjøpt brukt av Festiviteten selv. I tillegg til kafe og restaurantdrift er det mulighet for intimkonserter, bokbad og andre kulturarrangementer her. I tilknytning til byggets førsteetasje er det etableret et terrassert hageanlegg som er tegnet av Dronninga landskap, med et nytt servicebygg av Mad arkitekter. Her er det servering og arrangementer i sommerhalvåret. Byggene skal ha et yrende liv og fungere som en helhet hvor de ulike funksjonene skal dra nytte av og forsterke hverandre.

Info

Kontaktperson
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team
Fırat Ayşim, Sunniva Haugen Breidvik
Bildekredittering
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som et fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettsal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik kommune, og nå er Festiviteten atter en gang blitt et møtested for Larviks befolkning, og ferdig restaurert til Larviks 350-årsjubileum i september 2021. På nytt er stedet blitt festsal, kafe og arbeidsplasser som skaper liv i Larvik sentrum.

Tema:
Rehabilitering, Kultur, Kontor, Ombruk, Næring, Transformasjon
Sted
Larvik
Areal:
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Material:
Tre og mur
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Dronninga Landskap

Sane har arbeidet med detaljering som vindusomramminger, fargesetting alle rom og elementer, inventar (spesial og løst) og utforming av nye installasjoner i hele bygget. Norges fremste eksperter innen bygnings- og fargearkeologi, Jon Brænne, og malermestere fra Juuhl & Brattfoss, har stått for gjenskapingen av den opprinnelige dekoren i selve festsalen. Salen er Norges tredje eldste teatersal og har dekor som inkluderer sølv, gull, syv farger i taket og 10 på veggene. Vi har basert fargesetting i alle øvrige rom på det som opprinnelig har vært i rommene (kartlagt av NIKU), samt basert noen farger på de opprinnelige og det som var tidstypisk. Fremover vil Festiviteten bli vernet gjennom bruk, for å forhindre at forfallet skal gjenta seg, og tilgjengeliggjøre det for Larviks befolkning atter en gang.

Info

Kontaktperson
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team
Fırat Ayşim, Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner

Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som et fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettsal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik kommune, og nå er Festiviteten atter en gang blitt et møtested for Larviks befolkning, og ferdig restaurert til Larviks 350-årsjubileum i september 2021. På nytt er stedet blitt festsal, kafe og arbeidsplasser som skaper liv i Larvik sentrum.

Sane har sammen med Mad arkitekter arbeidet med å legge til rette for ny bruk i de to byggene huset egentlig består av; det er en tømmerbygning som i fag huser kontorlokaler, co-work og møtefasiliteter, og en murbygning som huser festsalen i 2.etg og Ellings kafe i 1.etg i tillegg til tilstøtende arealer som mingle, toaletter, backstage, kjøkken med mer. Byggene henger sammen som én struktur, og å tilbakeføre opprinnelig stemning, bygningsdeler og romstrukturer har vært en del av jobben. I tillegg til bevaring av bygningsmassen beholdes flest mulig av opprinnelige elementer. Tilførte elementer er i størst mulig grad utført med gjenbrukte materialer, og har et lavest mulig karbonutslipp.

Sane har arbeidet med detaljering som vindusomramminger, fargesetting alle rom og elementer, inventar (spesial og løst) og utforming av nye installasjoner i hele bygget. Norges fremste eksperter innen bygnings- og fargearkeologi, Jon Brænne, og malermestere fra Juuhl & Brattfoss, har stått for gjenskapingen av den opprinnelige dekoren i selve festsalen. Salen er Norges tredje eldste teatersal og har dekor som inkluderer sølv, gull, syv farger i taket og 10 på veggene. Vi har basert fargesetting i alle øvrige rom på det som opprinnelig har vært i rommene (kartlagt av NIKU), samt basert noen farger på de opprinnelige og det som var tidstypisk. Fremover vil Festiviteten bli vernet gjennom bruk, for å forhindre at forfallet skal gjenta seg, og tilgjengeliggjøre det for Larviks befolkning atter en gang.

I første etasje finner vi Ellings Kafé, en hyllest til Ingvar Ambjørnsens forfatterskap generelt og Elling spesielt. Ambjørnsen er Larviks store sønn og har bidratt inn i arbeidet med kafeen. Her har Sane tegnet alle innredninger, mens stolene er kjøpt brukt av Festiviteten selv. I tillegg til kafe og restaurantdrift er det mulighet for intimkonserter, bokbad og andre kulturarrangementer her. I tilknytning til byggets førsteetasje er det etableret et terrassert hageanlegg som er tegnet av Dronninga landskap, med et nytt servicebygg av Mad arkitekter. Her er det servering og arrangementer i sommerhalvåret. Byggene skal ha et yrende liv og fungere som en helhet hvor de ulike funksjonene skal dra nytte av og forsterke hverandre.

Info

Prosjektleder
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team:
Fırat Ayşim, Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Larvik
Areal:
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Material:
Tre og mur
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Dronninga Landskap
Next
Previous
No items found.

Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som et fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettsal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik kommune, og nå er Festiviteten atter en gang blitt et møtested for Larviks befolkning, og ferdig restaurert til Larviks 350-årsjubileum i september 2021. På nytt er stedet blitt festsal, kafe og arbeidsplasser som skaper liv i Larvik sentrum.

Sted:
Larvik
Areal
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Material:
Tre og mur

Gjenbrukshuset Festiviteten

Festiviteten ble innviet som et fest- og forsamlingslokale i 1874 og har fungert som både rådhus, rettsal og lokale for utallige kulturarrangementer. Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. I 2020 kjøpte Gjenbrukshuset Festiviteten AS bygget av Larvik kommune, og nå er Festiviteten atter en gang blitt et møtested for Larviks befolkning, og ferdig restaurert til Larviks 350-årsjubileum i september 2021. På nytt er stedet blitt festsal, kafe og arbeidsplasser som skaper liv i Larvik sentrum.

Sane har sammen med Mad arkitekter arbeidet med å legge til rette for ny bruk i de to byggene huset egentlig består av; det er en tømmerbygning som i fag huser kontorlokaler, co-work og møtefasiliteter, og en murbygning som huser festsalen i 2.etg og Ellings kafe i 1.etg i tillegg til tilstøtende arealer som mingle, toaletter, backstage, kjøkken med mer. Byggene henger sammen som én struktur, og å tilbakeføre opprinnelig stemning, bygningsdeler og romstrukturer har vært en del av jobben. I tillegg til bevaring av bygningsmassen beholdes flest mulig av opprinnelige elementer. Tilførte elementer er i størst mulig grad utført med gjenbrukte materialer, og har et lavest mulig karbonutslipp.

Sane har arbeidet med detaljering som vindusomramminger, fargesetting alle rom og elementer, inventar (spesial og løst) og utforming av nye installasjoner i hele bygget. Norges fremste eksperter innen bygnings- og fargearkeologi, Jon Brænne, og malermestere fra Juuhl & Brattfoss, har stått for gjenskapingen av den opprinnelige dekoren i selve festsalen. Salen er Norges tredje eldste teatersal og har dekor som inkluderer sølv, gull, syv farger i taket og 10 på veggene. Vi har basert fargesetting i alle øvrige rom på det som opprinnelig har vært i rommene (kartlagt av NIKU), samt basert noen farger på de opprinnelige og det som var tidstypisk. Fremover vil Festiviteten bli vernet gjennom bruk, for å forhindre at forfallet skal gjenta seg, og tilgjengeliggjøre det for Larviks befolkning atter en gang.

I første etasje finner vi Ellings Kafé, en hyllest til Ingvar Ambjørnsens forfatterskap generelt og Elling spesielt. Ambjørnsen er Larviks store sønn og har bidratt inn i arbeidet med kafeen. Her har Sane tegnet alle innredninger, mens stolene er kjøpt brukt av Festiviteten selv. I tillegg til kafe og restaurantdrift er det mulighet for intimkonserter, bokbad og andre kulturarrangementer her. I tilknytning til byggets førsteetasje er det etableret et terrassert hageanlegg som er tegnet av Dronninga landskap, med et nytt servicebygg av Mad arkitekter. Her er det servering og arrangementer i sommerhalvåret. Byggene skal ha et yrende liv og fungere som en helhet hvor de ulike funksjonene skal dra nytte av og forsterke hverandre.

Info

Kontaktperson:
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team:
Fırat Ayşim, Sunniva Haugen Breidvik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Rehabilitering
Kultur
Kontor
Ombruk
Næring
Transformasjon
Sted:
Larvik
Areal:
1370 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Gjenbrukshuset Festiviteten AS
Material
Tre og mur
Bildekredittering:
Kyrre Sundal
Samarbeidspartner:
Mad Arkitekter, Dronninga Landskap