Brynegården

I forbindelse med ny områdeplan for skole og utvikling av boliger i Morenefaret i Vardheia, initiert av Time kommune, har Mad Arkitekter vært engasjert av Sameiet Brynegarden til å være konsulent for å ivareta en god prosess og et godt grunnlag for en detaljregulering av. Området ligger i tilknytning til Bryne sentrum og i gangavstand til togstasjonen. Mulighetsstudien viser et grep der en fortetter med bolig etter regionale og statlige retningslinjer samt at det ivaretas tomtens kulturhistoriske landskap og identitet fra Jernalderen.

Tema:
Stedsutvikling, urbanisme og byutvikling
Sted
Bryne
Areal:
80.000 m²
Status:
Mulighetsstudie
Material:
Tegl, tre
Oppdragsgiver:
Sameiet Brynegarden
Samarbeidspartner:

Det kan utvikles minimum 450 boliger i tun-strukturer, der hvert tun har en variert boligtypologi. Leilighetene og ulike typer småhus tilbys til ulike generasjoner og er tilpasset ulik livssituasjon innenfor samme område. Grønnstrukturen, landskapets kupering og verdier bevares, og bebyggelsen danner enkle tun rundt bilfrie, grønne utearealer som er solrike og skjermet for vind. De nye boligene får en helt unik kvalitet gjennom nærhet til store friområder og egne generøse grønne arealer, samtidig som området bidrar til fortetting av eksisterende bystruktur.

Info

Kontaktperson
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team
Kirsten Welschemeyer
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Brynegården

I forbindelse med ny områdeplan for skole og utvikling av boliger i Morenefaret i Vardheia, initiert av Time kommune, har Mad Arkitekter vært engasjert av Sameiet Brynegarden til å være konsulent for å ivareta en god prosess og et godt grunnlag for en detaljregulering av. Området ligger i tilknytning til Bryne sentrum og i gangavstand til togstasjonen. Mulighetsstudien viser et grep der en fortetter med bolig etter regionale og statlige retningslinjer samt at det ivaretas tomtens kulturhistoriske landskap og identitet fra Jernalderen.

Tema:
Stedsutvikling, urbanisme og byutvikling
Sted
Bryne
Areal:
80.000 m²
Status:
Mulighetsstudie
Material:
Tegl, tre
Oppdragsgiver:
Sameiet Brynegarden
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team
Kirsten Welschemeyer
Miljøambisjoner

Brynegården

I forbindelse med ny områdeplan for skole og utvikling av boliger i Morenefaret i Vardheia, initiert av Time kommune, har Mad Arkitekter vært engasjert av Sameiet Brynegarden til å være konsulent for å ivareta en god prosess og et godt grunnlag for en detaljregulering av. Området ligger i tilknytning til Bryne sentrum og i gangavstand til togstasjonen. Mulighetsstudien viser et grep der en fortetter med bolig etter regionale og statlige retningslinjer samt at det ivaretas tomtens kulturhistoriske landskap og identitet fra Jernalderen.

Det kan utvikles minimum 450 boliger i tun-strukturer, der hvert tun har en variert boligtypologi. Leilighetene og ulike typer småhus tilbys til ulike generasjoner og er tilpasset ulik livssituasjon innenfor samme område. Grønnstrukturen, landskapets kupering og verdier bevares, og bebyggelsen danner enkle tun rundt bilfrie, grønne utearealer som er solrike og skjermet for vind. De nye boligene får en helt unik kvalitet gjennom nærhet til store friområder og egne generøse grønne arealer, samtidig som området bidrar til fortetting av eksisterende bystruktur.

Info

Prosjektleder
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team:
Kirsten Welschemeyer
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bryne
Areal:
80.000 m²
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
Sameiet Brynegarden
Material:
Tegl, tre
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Brynegården

I forbindelse med ny områdeplan for skole og utvikling av boliger i Morenefaret i Vardheia, initiert av Time kommune, har Mad Arkitekter vært engasjert av Sameiet Brynegarden til å være konsulent for å ivareta en god prosess og et godt grunnlag for en detaljregulering av. Området ligger i tilknytning til Bryne sentrum og i gangavstand til togstasjonen. Mulighetsstudien viser et grep der en fortetter med bolig etter regionale og statlige retningslinjer samt at det ivaretas tomtens kulturhistoriske landskap og identitet fra Jernalderen.

Sted:
Bryne
Areal
80.000 m²
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
Sameiet Brynegarden
Material:
Tegl, tre

Brynegården

I forbindelse med ny områdeplan for skole og utvikling av boliger i Morenefaret i Vardheia, initiert av Time kommune, har Mad Arkitekter vært engasjert av Sameiet Brynegarden til å være konsulent for å ivareta en god prosess og et godt grunnlag for en detaljregulering av. Området ligger i tilknytning til Bryne sentrum og i gangavstand til togstasjonen. Mulighetsstudien viser et grep der en fortetter med bolig etter regionale og statlige retningslinjer samt at det ivaretas tomtens kulturhistoriske landskap og identitet fra Jernalderen.

Det kan utvikles minimum 450 boliger i tun-strukturer, der hvert tun har en variert boligtypologi. Leilighetene og ulike typer småhus tilbys til ulike generasjoner og er tilpasset ulik livssituasjon innenfor samme område. Grønnstrukturen, landskapets kupering og verdier bevares, og bebyggelsen danner enkle tun rundt bilfrie, grønne utearealer som er solrike og skjermet for vind. De nye boligene får en helt unik kvalitet gjennom nærhet til store friområder og egne generøse grønne arealer, samtidig som området bidrar til fortetting av eksisterende bystruktur.

Info

Kontaktperson:
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team:
Kirsten Welschemeyer
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Bryne
Areal:
80.000 m²
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
Sameiet Brynegarden
Material
Tegl, tre
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: