B62 Drammen

Sentralt på Bragernes ønsker vi å skape Drammens triveligste boligprosjekt, der deling og sambruk står sentralt. Prosjektet består blant annet av unike delekonsepter og nyskapende boformer, hvor vi tilrettelegger for delemeter både inne og ute som skal komme alle fremtidige beboere til gode. Her skal man kunne velge om man vil dele litt, dele mye eller dele alt.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Drammen
Areal:
12.900 m2 BRA / tomt ca 7520 m2
Status:
Innsendt planforslag
Material:
Massivtre, ombruk 
Oppdragsgiver:
Birk & Co
Samarbeidspartner:
OsloTre AS, Betonmast

Med historien som inspirasjon, har vi sammen med Birk&Co tatt utgangspunkt i det historiske drammenskvartalet og laget en nytolkning av dette. Kvartalet passer godt inn i den tydelige kvartalsbebyggelsen på Bragernes, og er med på å forsterke den urbane karakteren i området. Skalaen tilpasser seg nabobyggene og trapper ned i syd mot det historiske miljøet ved Grev Wedels plass. Alle bygg får skråtak mot gatene, og materialer og fargevalg er inspirert av historiske drammensbygg. Det nye bykvartalet skal stykkes opp etter historiske tomtegrenser, og med åpninger og smett inn til bakgården fra alle himmelretninger. Beboerne vil få flotte fellesarealer koblet på bakgården, som skal programmeres sammen med de første beboerne, mens aktive førsteetasjer med ulike former for bevertning og næring på alle hjørner skal komme hele området til gode.

Boligene skal utformes med god boligkvalitet og gode uteplasser, både private og felles. Hoveddelen av felles uterom legges på terreng i gårdsrom, samt på takhager. Takhagene får ulike temaer, som bestemmes i medvirkningen. Det legges til rette for variasjon i boligstørrelser, fra ett- til femroms, i tillegg til flere innovative co-living-løsninger.

Målet er at dette byreparasjonsprosjektet like ved Grev Wedels plass både kan bidra til å forlenge gågaten og gi hele området et etterlengtet løft. Prosjektet skal bygges med ombrukte bygningselementer og i massivtre, med Oslotre AS som samarbeidspartner og med arkitekt.

Info

Kontaktperson
Astrid Humerfelt
Arkitekt mnal
Team
Astrid Humerfelt, Georg Reitan, Martina Ellsel, Olav Fergus Kvalnes, Beatrice Liv
Bildekredittering
Donatas Grinius
Miljøambisjoner
FutureBuilt 2.0, BREEAM Excellent
Dokumenter
Dokumenter

B62 Drammen

Sentralt på Bragernes ønsker vi å skape Drammens triveligste boligprosjekt, der deling og sambruk står sentralt. Prosjektet består blant annet av unike delekonsepter og nyskapende boformer, hvor vi tilrettelegger for delemeter både inne og ute som skal komme alle fremtidige beboere til gode. Her skal man kunne velge om man vil dele litt, dele mye eller dele alt.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Drammen
Areal:
12.900 m2 BRA / tomt ca 7520 m2
Status:
Innsendt planforslag
Material:
Massivtre, ombruk 
Oppdragsgiver:
Birk & Co
Samarbeidspartner:
OsloTre AS, Betonmast

Info

Kontaktperson
Astrid Humerfelt
Arkitekt mnal
Team
Astrid Humerfelt, Georg Reitan, Martina Ellsel, Olav Fergus Kvalnes, Beatrice Liv
Miljøambisjoner
FutureBuilt 2.0, BREEAM Excellent

B62 Drammen

Sentralt på Bragernes ønsker vi å skape Drammens triveligste boligprosjekt, der deling og sambruk står sentralt. Prosjektet består blant annet av unike delekonsepter og nyskapende boformer, hvor vi tilrettelegger for delemeter både inne og ute som skal komme alle fremtidige beboere til gode. Her skal man kunne velge om man vil dele litt, dele mye eller dele alt.

Info

Prosjektleder
Astrid Humerfelt
Arkitekt mnal
Team:
Astrid Humerfelt, Georg Reitan, Martina Ellsel, Olav Fergus Kvalnes, Beatrice Liv
Miljøambisjoner:
FutureBuilt 2.0, BREEAM Excellent
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Drammen
Areal:
12.900 m2 BRA / tomt ca 7520 m2
Status:
Innsendt planforslag
Oppdragsgiver:
Birk & Co
Material:
Massivtre, ombruk 
Samarbeidspartner:
OsloTre AS, Betonmast
Next
Previous
No items found.

B62 Drammen

Sentralt på Bragernes ønsker vi å skape Drammens triveligste boligprosjekt, der deling og sambruk står sentralt. Prosjektet består blant annet av unike delekonsepter og nyskapende boformer, hvor vi tilrettelegger for delemeter både inne og ute som skal komme alle fremtidige beboere til gode. Her skal man kunne velge om man vil dele litt, dele mye eller dele alt.

Sted:
Drammen
Areal
12.900 m2 BRA / tomt ca 7520 m2
Status:
Innsendt planforslag
Oppdragsgiver:
Birk & Co
Material:
Massivtre, ombruk 

B62 Drammen

Sentralt på Bragernes ønsker vi å skape Drammens triveligste boligprosjekt, der deling og sambruk står sentralt. Prosjektet består blant annet av unike delekonsepter og nyskapende boformer, hvor vi tilrettelegger for delemeter både inne og ute som skal komme alle fremtidige beboere til gode. Her skal man kunne velge om man vil dele litt, dele mye eller dele alt.

Med historien som inspirasjon, har vi sammen med Birk&Co tatt utgangspunkt i det historiske drammenskvartalet og laget en nytolkning av dette. Kvartalet passer godt inn i den tydelige kvartalsbebyggelsen på Bragernes, og er med på å forsterke den urbane karakteren i området. Skalaen tilpasser seg nabobyggene og trapper ned i syd mot det historiske miljøet ved Grev Wedels plass. Alle bygg får skråtak mot gatene, og materialer og fargevalg er inspirert av historiske drammensbygg. Det nye bykvartalet skal stykkes opp etter historiske tomtegrenser, og med åpninger og smett inn til bakgården fra alle himmelretninger. Beboerne vil få flotte fellesarealer koblet på bakgården, som skal programmeres sammen med de første beboerne, mens aktive førsteetasjer med ulike former for bevertning og næring på alle hjørner skal komme hele området til gode.

Boligene skal utformes med god boligkvalitet og gode uteplasser, både private og felles. Hoveddelen av felles uterom legges på terreng i gårdsrom, samt på takhager. Takhagene får ulike temaer, som bestemmes i medvirkningen. Det legges til rette for variasjon i boligstørrelser, fra ett- til femroms, i tillegg til flere innovative co-living-løsninger.

Målet er at dette byreparasjonsprosjektet like ved Grev Wedels plass både kan bidra til å forlenge gågaten og gi hele området et etterlengtet løft. Prosjektet skal bygges med ombrukte bygningselementer og i massivtre, med Oslotre AS som samarbeidspartner og med arkitekt.

Info

Kontaktperson:
Astrid Humerfelt
Arkitekt mnal
Team:
Astrid Humerfelt, Georg Reitan, Martina Ellsel, Olav Fergus Kvalnes, Beatrice Liv
Miljøambisjoner:
FutureBuilt 2.0, BREEAM Excellent
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Drammen
Areal:
12.900 m2 BRA / tomt ca 7520 m2
Status:
Innsendt planforslag
Oppdragsgiver:
Birk & Co
Material
Massivtre, ombruk 
Bildekredittering:
Donatas Grinius
Samarbeidspartner:
OsloTre AS, Betonmast