Tvildemoen

Tvildemoen på Voss er et sentrumsnært nabolag som ligger tett på naturen, og samtidig kun en kort spasertur fra Vossevangen. Her er vi midt i en spennende fase med detaljregulering for ny brannstasjon i massivtre og et nytt boligområde. Målet er å styrke nærmiljøet ved å introdusere ulike boligtypologier, nye nabolagsfunksjoner og attraktive offentlige rom. Dette inkluderer rom for lek, opphold og sosiale møteplasser innendørs og utendørs.

Tema:
Urbanisme og byutvikling, medvirkning
Sted
Tvildemoen, Voss herad
Areal:
17.000 m² BRA / planområde ca. 47.000 m²
Status:
Pågående detaljregulering
Material:
Massivtre
Oppdragsgiver:
Voss herad v/Prosjekt & utvikling
Samarbeidspartner:

Klimaambisjoner og veien til et lavutslippssamfunn

Voss herad har høye ambisjoner innen sosial bærekraft og klima, med mål om å bli et lavutslippssamfunn.
Mad arkitekter og plankontoret Nomad har sammen utviklet mulighetsstudien “Tvildegarden” – et konkurranseforslag
som blant annet ble valgt fordi det integrerte kommunens miljøambisjoner på en god måte.  

For å støtte våre mål, har vi utviklet bærekraftblomsten. Dette verktøyet skal gjøre det enklere å ta klimabevisste
beslutninger, og hjelpe Voss herad å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn.

En grunnleggende strategi i prosjektet er å minimere inngrep i terrenget så mye som mulig, samtidig som vi bevarer
og bygger videre på eksisterende naturkvaliteter og kulturhistoriske verdier på tomten. Dette innebærer å bevare
spor fra den tidligere travbanen, den nærliggende skogen og de offentlige turstiene.

Helhetlig utvikling og levende nabolag

Mulighetsstudien illustrerer hvordan vi kan oppnå en helhetlig utvikling av området. Den nye brannstasjonen
vil bli en integrert del av boligområdet og berike nærmiljøet. Brannstasjonen vil håndtere viktige samfunnsoppgaver,
samtidig som den vil symbolisere trygghet, åpenhet og tilstedeværelse for lokalsamfunnet.

Planene inkluderer også en dagligvarebutikk. Denne butikken vil primært betjene Tvildemoen, og det er også
muligheter for en kafé eller bakeriutsalg med uteservering mot det framtidige nabolagstorget. Dette torget vil
være det sentrale møtestedet på Tvildemoen, og bidra til å styrke nabolaget og skape et levende lokalsamfunn.

Medvirkning og samarbeid med innbyggerne

I samarbeid med Voss herad har vi lagt stor vekt på medvirkning og aktiv involvering av alle som vil bli berørt av planene.
Gjennom hele prosessen har vi lyttet til nabolagets behov og forventninger til den kommende utviklingen. Den nærliggende
skogen og turveiene har vært spesielt betydningsfulle for barnehagene og innbyggerne på Tvildemoen. I arbeidet med å finne
balansen mellom utvikling og fortetting med bevaring av eksisterende natur- og kulturverdier, har vi tatt innspillene i betraktning
og synliggjort hvordan disse har bidratt til å forme prosjektet.

Info

Kontaktperson
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team
Trine Amundsen, Erik Aasberg Oma, Bengt M. S. Carlson, Ibrahim Mufti Pradityo, Ilya Pugachenko, Donatas Grinius, Madalena Furtado, Birgitte Bruland, Anne-Lea Pfistner, Louise Karlsen
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Lavutslippssamfunn, sosial bærekraft, tilrettelegging for gående og syklende, bevaring og videreutvikling av eksisterende natur- og kulturhistoriske verdier, bærekraftige materialvalg og lokal overvannshåndtering.
Dokumenter
Dokumenter

Tvildemoen

Tvildemoen på Voss er et sentrumsnært nabolag som ligger tett på naturen, og samtidig kun en kort spasertur fra Vossevangen. Her er vi midt i en spennende fase med detaljregulering for ny brannstasjon i massivtre og et nytt boligområde. Målet er å styrke nærmiljøet ved å introdusere ulike boligtypologier, nye nabolagsfunksjoner og attraktive offentlige rom. Dette inkluderer rom for lek, opphold og sosiale møteplasser innendørs og utendørs.

Tema:
Urbanisme og byutvikling, medvirkning
Sted
Tvildemoen, Voss herad
Areal:
17.000 m² BRA / planområde ca. 47.000 m²
Status:
Pågående detaljregulering
Material:
Massivtre
Oppdragsgiver:
Voss herad v/Prosjekt & utvikling
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team
Trine Amundsen, Erik Aasberg Oma, Bengt M. S. Carlson, Ibrahim Mufti Pradityo, Ilya Pugachenko, Donatas Grinius, Madalena Furtado, Birgitte Bruland, Anne-Lea Pfistner, Louise Karlsen
Miljøambisjoner
Lavutslippssamfunn, sosial bærekraft, tilrettelegging for gående og syklende, bevaring og videreutvikling av eksisterende natur- og kulturhistoriske verdier, bærekraftige materialvalg og lokal overvannshåndtering.

Tvildemoen

Tvildemoen på Voss er et sentrumsnært nabolag som ligger tett på naturen, og samtidig kun en kort spasertur fra Vossevangen. Her er vi midt i en spennende fase med detaljregulering for ny brannstasjon i massivtre og et nytt boligområde. Målet er å styrke nærmiljøet ved å introdusere ulike boligtypologier, nye nabolagsfunksjoner og attraktive offentlige rom. Dette inkluderer rom for lek, opphold og sosiale møteplasser innendørs og utendørs.

Info

Prosjektleder
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team:
Trine Amundsen, Erik Aasberg Oma, Bengt M. S. Carlson, Ibrahim Mufti Pradityo, Ilya Pugachenko, Donatas Grinius, Madalena Furtado, Birgitte Bruland, Anne-Lea Pfistner, Louise Karlsen
Miljøambisjoner:
Lavutslippssamfunn, sosial bærekraft, tilrettelegging for gående og syklende, bevaring og videreutvikling av eksisterende natur- og kulturhistoriske verdier, bærekraftige materialvalg og lokal overvannshåndtering.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Tvildemoen, Voss herad
Areal:
17.000 m² BRA / planområde ca. 47.000 m²
Status:
Pågående detaljregulering
Oppdragsgiver:
Voss herad v/Prosjekt & utvikling
Material:
Massivtre
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Tvildemoen

Tvildemoen på Voss er et sentrumsnært nabolag som ligger tett på naturen, og samtidig kun en kort spasertur fra Vossevangen. Her er vi midt i en spennende fase med detaljregulering for ny brannstasjon i massivtre og et nytt boligområde. Målet er å styrke nærmiljøet ved å introdusere ulike boligtypologier, nye nabolagsfunksjoner og attraktive offentlige rom. Dette inkluderer rom for lek, opphold og sosiale møteplasser innendørs og utendørs.

Sted:
Tvildemoen, Voss herad
Areal
17.000 m² BRA / planområde ca. 47.000 m²
Status:
Pågående detaljregulering
Oppdragsgiver:
Voss herad v/Prosjekt & utvikling
Material:
Massivtre

Tvildemoen

Tvildemoen på Voss er et sentrumsnært nabolag som ligger tett på naturen, og samtidig kun en kort spasertur fra Vossevangen. Her er vi midt i en spennende fase med detaljregulering for ny brannstasjon i massivtre og et nytt boligområde. Målet er å styrke nærmiljøet ved å introdusere ulike boligtypologier, nye nabolagsfunksjoner og attraktive offentlige rom. Dette inkluderer rom for lek, opphold og sosiale møteplasser innendørs og utendørs.

Klimaambisjoner og veien til et lavutslippssamfunn

Voss herad har høye ambisjoner innen sosial bærekraft og klima, med mål om å bli et lavutslippssamfunn.
Mad arkitekter og plankontoret Nomad har sammen utviklet mulighetsstudien “Tvildegarden” – et konkurranseforslag
som blant annet ble valgt fordi det integrerte kommunens miljøambisjoner på en god måte.  

For å støtte våre mål, har vi utviklet bærekraftblomsten. Dette verktøyet skal gjøre det enklere å ta klimabevisste
beslutninger, og hjelpe Voss herad å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn.

En grunnleggende strategi i prosjektet er å minimere inngrep i terrenget så mye som mulig, samtidig som vi bevarer
og bygger videre på eksisterende naturkvaliteter og kulturhistoriske verdier på tomten. Dette innebærer å bevare
spor fra den tidligere travbanen, den nærliggende skogen og de offentlige turstiene.

Helhetlig utvikling og levende nabolag

Mulighetsstudien illustrerer hvordan vi kan oppnå en helhetlig utvikling av området. Den nye brannstasjonen
vil bli en integrert del av boligområdet og berike nærmiljøet. Brannstasjonen vil håndtere viktige samfunnsoppgaver,
samtidig som den vil symbolisere trygghet, åpenhet og tilstedeværelse for lokalsamfunnet.

Planene inkluderer også en dagligvarebutikk. Denne butikken vil primært betjene Tvildemoen, og det er også
muligheter for en kafé eller bakeriutsalg med uteservering mot det framtidige nabolagstorget. Dette torget vil
være det sentrale møtestedet på Tvildemoen, og bidra til å styrke nabolaget og skape et levende lokalsamfunn.

Medvirkning og samarbeid med innbyggerne

I samarbeid med Voss herad har vi lagt stor vekt på medvirkning og aktiv involvering av alle som vil bli berørt av planene.
Gjennom hele prosessen har vi lyttet til nabolagets behov og forventninger til den kommende utviklingen. Den nærliggende
skogen og turveiene har vært spesielt betydningsfulle for barnehagene og innbyggerne på Tvildemoen. I arbeidet med å finne
balansen mellom utvikling og fortetting med bevaring av eksisterende natur- og kulturverdier, har vi tatt innspillene i betraktning
og synliggjort hvordan disse har bidratt til å forme prosjektet.

Info

Kontaktperson:
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team:
Trine Amundsen, Erik Aasberg Oma, Bengt M. S. Carlson, Ibrahim Mufti Pradityo, Ilya Pugachenko, Donatas Grinius, Madalena Furtado, Birgitte Bruland, Anne-Lea Pfistner, Louise Karlsen
Miljøambisjoner:
Lavutslippssamfunn, sosial bærekraft, tilrettelegging for gående og syklende, bevaring og videreutvikling av eksisterende natur- og kulturhistoriske verdier, bærekraftige materialvalg og lokal overvannshåndtering.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Medvirkning
Sted:
Tvildemoen, Voss herad
Areal:
17.000 m² BRA / planområde ca. 47.000 m²
Status:
Pågående detaljregulering
Oppdragsgiver:
Voss herad v/Prosjekt & utvikling
Material
Massivtre
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: