Langgata - Sandnes

Mad Arkitekter ble engasjert av Sandnes kommune til å gjennomføre en stedsanalyse og mulighetsstudie av kvartalet Kirkegata/Langgata/Industrigata/Storgata i Sandnes Sentrum. Arbeidet har bestått i kartlegging av eksisterende bygningsmasse og kvaliteter, samt stedsanalyser av eksisterende forhold. Dette har gitt grunnlag til en mulighetsstudie som kombinerer ombruk, transformasjon og nybygg i et historisk bygningsmiljø.

Tema:
Transformasjon, ombruk
Sted
Sandnes
Areal:
6000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Sandnes Sentrum
Samarbeidspartner:

Langgata er et historisk gateløp med utgangspunkt i de første gatestrukturene i Sandnes Sentrum og har en karakteristisk kvartalsstruktur med boliger, forretningsgårder og pakkhus, hovedsakelig fra århundreskiftet. Kvartalet inneholder i dag en rikholdig bygningsmasse, smau samt antydninger til bakgårder. Dette er kvaliteter mulighetsstudiet bevarer, fremhever og forsterker ved hjelp av nybygg og tilbygg. Den nye bebyggelsen rammer inn kvartalet og bakgårdene, og den åpner flere smau og gjennomfartsårer som kan dra handel og byliv inn i kvartalet. De nye volumene sikrer fleksible, sammenhengende arealer for bolig og næring samtidig som takform, materialer og fasadeliv bryter ned skalaen tilnærmet den historiske bebyggelsen.

Info

Kontaktperson
Team
Erik Aasberg Oma
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Langgata - Sandnes

Mad Arkitekter ble engasjert av Sandnes kommune til å gjennomføre en stedsanalyse og mulighetsstudie av kvartalet Kirkegata/Langgata/Industrigata/Storgata i Sandnes Sentrum. Arbeidet har bestått i kartlegging av eksisterende bygningsmasse og kvaliteter, samt stedsanalyser av eksisterende forhold. Dette har gitt grunnlag til en mulighetsstudie som kombinerer ombruk, transformasjon og nybygg i et historisk bygningsmiljø.

Tema:
Transformasjon, ombruk
Sted
Sandnes
Areal:
6000 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Sandnes Sentrum
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Erik Aasberg Oma
Miljøambisjoner

Langgata - Sandnes

Mad Arkitekter ble engasjert av Sandnes kommune til å gjennomføre en stedsanalyse og mulighetsstudie av kvartalet Kirkegata/Langgata/Industrigata/Storgata i Sandnes Sentrum. Arbeidet har bestått i kartlegging av eksisterende bygningsmasse og kvaliteter, samt stedsanalyser av eksisterende forhold. Dette har gitt grunnlag til en mulighetsstudie som kombinerer ombruk, transformasjon og nybygg i et historisk bygningsmiljø.

Langgata er et historisk gateløp med utgangspunkt i de første gatestrukturene i Sandnes Sentrum og har en karakteristisk kvartalsstruktur med boliger, forretningsgårder og pakkhus, hovedsakelig fra århundreskiftet. Kvartalet inneholder i dag en rikholdig bygningsmasse, smau samt antydninger til bakgårder. Dette er kvaliteter mulighetsstudiet bevarer, fremhever og forsterker ved hjelp av nybygg og tilbygg. Den nye bebyggelsen rammer inn kvartalet og bakgårdene, og den åpner flere smau og gjennomfartsårer som kan dra handel og byliv inn i kvartalet. De nye volumene sikrer fleksible, sammenhengende arealer for bolig og næring samtidig som takform, materialer og fasadeliv bryter ned skalaen tilnærmet den historiske bebyggelsen.

Info

Prosjektleder
Team:
Erik Aasberg Oma
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Sandnes
Areal:
6000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Sandnes Sentrum
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Langgata - Sandnes

Mad Arkitekter ble engasjert av Sandnes kommune til å gjennomføre en stedsanalyse og mulighetsstudie av kvartalet Kirkegata/Langgata/Industrigata/Storgata i Sandnes Sentrum. Arbeidet har bestått i kartlegging av eksisterende bygningsmasse og kvaliteter, samt stedsanalyser av eksisterende forhold. Dette har gitt grunnlag til en mulighetsstudie som kombinerer ombruk, transformasjon og nybygg i et historisk bygningsmiljø.

Sted:
Sandnes
Areal
6000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Sandnes Sentrum
Material:

Langgata - Sandnes

Mad Arkitekter ble engasjert av Sandnes kommune til å gjennomføre en stedsanalyse og mulighetsstudie av kvartalet Kirkegata/Langgata/Industrigata/Storgata i Sandnes Sentrum. Arbeidet har bestått i kartlegging av eksisterende bygningsmasse og kvaliteter, samt stedsanalyser av eksisterende forhold. Dette har gitt grunnlag til en mulighetsstudie som kombinerer ombruk, transformasjon og nybygg i et historisk bygningsmiljø.

Langgata er et historisk gateløp med utgangspunkt i de første gatestrukturene i Sandnes Sentrum og har en karakteristisk kvartalsstruktur med boliger, forretningsgårder og pakkhus, hovedsakelig fra århundreskiftet. Kvartalet inneholder i dag en rikholdig bygningsmasse, smau samt antydninger til bakgårder. Dette er kvaliteter mulighetsstudiet bevarer, fremhever og forsterker ved hjelp av nybygg og tilbygg. Den nye bebyggelsen rammer inn kvartalet og bakgårdene, og den åpner flere smau og gjennomfartsårer som kan dra handel og byliv inn i kvartalet. De nye volumene sikrer fleksible, sammenhengende arealer for bolig og næring samtidig som takform, materialer og fasadeliv bryter ned skalaen tilnærmet den historiske bebyggelsen.

Info

Kontaktperson:
Team:
Erik Aasberg Oma
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Ombruk
Sted:
Sandnes
Areal:
6000 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Sandnes Sentrum
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: