Villa Riise

Villa Riise er oppført på en bratt og krevende tomt i et etablert villaområde på Jar i Bærum. Huset består av en betongkonstruksjon, og er kledd i en teglfasade med store vindusflater mot vest. Vindusrammene er utført i tre, og skaper et definert indre sjikt som er underordnet det hardt, geometriske og strenge uttrykket til murarbeidet.

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
240 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Tegl, tre
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Nybygget er plassert i eplehagen til en villaeiendom i Kringsjåveien på Jar i Bærum. Tomten var i utgangspunktet nærmest ubebyggelig. Den er sterkt skrånende, 14 meter bred og 50 meter lang. Villa Riise gjenspeiler disse forholdene gjennom sin langstrakte form og med en terrengtilpasning som forankrer bygningens ulike nivåer til landskapet. Arkitekturen gjenspeiler landskapet, hvor disse gjensidig beriker hverandre. Topografien fremhever bygningens geometri, og nivåforskjellene muliggjøre nye rom og landsskapssoner.

Generøsitet og luftighet.

Innvendig er huset tegnet med åpent plan og visker ut skillet mellom inne og ute, da særlig mellom stuen og terrassen, som er supplert med eget svømmebasseng. Ekstra takhøyde, åpne romløsninger og terrassen med det integrerte svømmebassenget gir prosjektet generøsitet og luftighet. Slik skriver Villa Riise seg inn i nordiske etterkrigsarkitekturen med blanding av klassisk stedstilpasning og et modernistisk formspråk – med tilhørende materialbruk og detaljering.

Info

Kontaktperson
Nicolai Riise
Arkitekt mnal, partner & konsernsjef
Team
Nicolai Riise
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Villa Riise

Villa Riise er oppført på en bratt og krevende tomt i et etablert villaområde på Jar i Bærum. Huset består av en betongkonstruksjon, og er kledd i en teglfasade med store vindusflater mot vest. Vindusrammene er utført i tre, og skaper et definert indre sjikt som er underordnet det hardt, geometriske og strenge uttrykket til murarbeidet.

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
240 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Tegl, tre
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Nicolai Riise
Arkitekt mnal, partner & konsernsjef
Team
Nicolai Riise
Miljøambisjoner

Villa Riise

Villa Riise er oppført på en bratt og krevende tomt i et etablert villaområde på Jar i Bærum. Huset består av en betongkonstruksjon, og er kledd i en teglfasade med store vindusflater mot vest. Vindusrammene er utført i tre, og skaper et definert indre sjikt som er underordnet det hardt, geometriske og strenge uttrykket til murarbeidet.

Nybygget er plassert i eplehagen til en villaeiendom i Kringsjåveien på Jar i Bærum. Tomten var i utgangspunktet nærmest ubebyggelig. Den er sterkt skrånende, 14 meter bred og 50 meter lang. Villa Riise gjenspeiler disse forholdene gjennom sin langstrakte form og med en terrengtilpasning som forankrer bygningens ulike nivåer til landskapet. Arkitekturen gjenspeiler landskapet, hvor disse gjensidig beriker hverandre. Topografien fremhever bygningens geometri, og nivåforskjellene muliggjøre nye rom og landsskapssoner.

Info

Prosjektleder
Nicolai Riise
Arkitekt mnal, partner & konsernsjef
Team:
Nicolai Riise
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
240 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Material:
Tegl, tre
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Villa Riise

Villa Riise er oppført på en bratt og krevende tomt i et etablert villaområde på Jar i Bærum. Huset består av en betongkonstruksjon, og er kledd i en teglfasade med store vindusflater mot vest. Vindusrammene er utført i tre, og skaper et definert indre sjikt som er underordnet det hardt, geometriske og strenge uttrykket til murarbeidet.

Sted:
Oslo
Areal
240 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Material:
Tegl, tre

Villa Riise

Villa Riise er oppført på en bratt og krevende tomt i et etablert villaområde på Jar i Bærum. Huset består av en betongkonstruksjon, og er kledd i en teglfasade med store vindusflater mot vest. Vindusrammene er utført i tre, og skaper et definert indre sjikt som er underordnet det hardt, geometriske og strenge uttrykket til murarbeidet.

Nybygget er plassert i eplehagen til en villaeiendom i Kringsjåveien på Jar i Bærum. Tomten var i utgangspunktet nærmest ubebyggelig. Den er sterkt skrånende, 14 meter bred og 50 meter lang. Villa Riise gjenspeiler disse forholdene gjennom sin langstrakte form og med en terrengtilpasning som forankrer bygningens ulike nivåer til landskapet. Arkitekturen gjenspeiler landskapet, hvor disse gjensidig beriker hverandre. Topografien fremhever bygningens geometri, og nivåforskjellene muliggjøre nye rom og landsskapssoner.

Generøsitet og luftighet.

Innvendig er huset tegnet med åpent plan og visker ut skillet mellom inne og ute, da særlig mellom stuen og terrassen, som er supplert med eget svømmebasseng. Ekstra takhøyde, åpne romløsninger og terrassen med det integrerte svømmebassenget gir prosjektet generøsitet og luftighet. Slik skriver Villa Riise seg inn i nordiske etterkrigsarkitekturen med blanding av klassisk stedstilpasning og et modernistisk formspråk – med tilhørende materialbruk og detaljering.

Info

Kontaktperson:
Nicolai Riise
Arkitekt mnal, partner & konsernsjef
Team:
Nicolai Riise
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Oslo
Areal:
240 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Material
Tegl, tre
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: