Søndre Østfold tingrett

Etter å ha stått tomt i ti år, er det gamle bankbygget på Halden torg blitt et moderne og praktisk rettslokale for Søndre Østfold tingrett. Her er det lagt opp til at både ansatte og besøkende skal få et godt møte med domstolene, i et av byens mest sentrale bygg.

Tema:
Offentlig, kontor
Sted
Halden
Areal:
1260 m2 BRA
Status:
Innvendige arbeider ferdigstilt, i bruk. Utvendig 1. etasje avventer eventuell fremtidig leietaker før ferdigstillelse.
Material:
Eksisterende terrazzo og eik. Ny eikeparkett, eik innredninger og dører
Oppdragsgiver:
Torget 3 Halden AS
Samarbeidspartner:
Arkitektene bbw as, B-KS AS, Siv Ing. Helge Andreassen As, Planteknikk AS, Klima Øst AS, Norrman sprinklerkontroll AS, F. Jørgensen AS, Rikelektro AS, Kone AS, Norgeshus Ø-bygg AS, Diedrichsen

Bankbygget og politistasjonen på Halden torg ble oppført i perioden 1977–1978, og ble opprinnelig tegnet av Aksel Fronth arkitektkontor. Bygget fremstod som svært moderne og tidsriktig da det stod ferdig, med kontorbygg i andre og tredje etasje, lager, garderobe og andre sekundærfunksjoner i kjeller, og en teknisk loftsetasje.


Høsten 2021 deltok Mad i en tilbyderkonkurranse for Torget 3 AS om å skape nye rettslokaler i den tidligere bankbygningen. Forslaget ble utarbeidet basert på ønsket programmering og fasadeendring, og etter seier i konkurransen ble planløsningen videreutviklet i samråd med Domstoladministrasjonen for å bedre arealeffektiviteten og å sikre god flyt, støttefunksjoner, sikkerhet og personvern.

Flere av de originale elementene i bygget er ivaretatt under transformasjonen, deriblant trapp og ansattinngang mot øst, samt den eksisterende hovedtrappen mot vest i terrazzostein med håndløper i eik, som er av svært god kvalitet. De nye innvendige arealene er bygget opp av varige kvalitetsmaterialer, designet og planlagt av leietakers interiørarkitekt i samarbeid med prosjekterende arkitekt.  

Eiendommen har en storslagen utsikt mot lokalkjente motiver som indre havn, torget, Immanuels kirke og den gamle tingrettsbygningen. Dette er forsøkt utnyttet i hvert rom, og i korridorer med bevisste siktlinjer og orientering.  

Dagens førsteetasje består kun av et inngangsparti, som leder de besøkende opp i etasjene. I byggets andreetasje ligger domstolens administrasjon med resepsjon, ventearealer, kontorer og støttefunksjoner for de ansatte. Tredje etasje huser de tre rettssalene, samt flere støtte funksjoner for ansatte og besøkende. Kjelleretasjen er innredet med nytt garderobeanlegg for de ansatte.

For å bedre dagslysforholdene og energiforbruket, er det installert nye vinduer og solskjerming. Bygget er også etterisolert og har fått nytt tak. Vinduene i andre og tredje etasje er gjort høyere for å gi bedre dagslys og tilføre fasaden et mer harmonisk og moderne uttrykk, mens det i førsteetasje er etablert ny hovedinngang til tingretten med eikedører. Byggherre planlegger også å etablere utadrettet virksomhet i lokalene på bakkeplan for å koble bygget enda tettere på bygulvet ved Halden torg, og i den anledning oppgradere samtlige vinduer og dører også i denne etasjen.

Alle valgene som er gjort under transformasjonen er i tråd med originale detaljer, farger og materialer som allerede fantes i bygget.

Info

Kontaktperson
Alice Snorradottir
Arkitekt
Team
Alice Snorradottir, Karoline Kolstad Heen, Simon Øien, Victoria Amundsen Jervan, Anne Sørseth
Bildekredittering
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
Bidra til at den store bygningsmassen ble godt utnyttet og aktivert etter å ha stått tomt i over 10 år. Gjenbruke det som er igjen og mulig å gjenbruke, deriblant trapper (syrevasket og vang malt på nytt), håndløpere i eik og butterfly-lamper i hovedoppgang. Bedre energieffektivisering, etterisolering, nye vinduer og solavskjerming. Det ble også etablert nytt tak.
Dokumenter
Dokumenter

Søndre Østfold tingrett

Etter å ha stått tomt i ti år, er det gamle bankbygget på Halden torg blitt et moderne og praktisk rettslokale for Søndre Østfold tingrett. Her er det lagt opp til at både ansatte og besøkende skal få et godt møte med domstolene, i et av byens mest sentrale bygg.

Tema:
Offentlig, kontor
Sted
Halden
Areal:
1260 m2 BRA
Status:
Innvendige arbeider ferdigstilt, i bruk. Utvendig 1. etasje avventer eventuell fremtidig leietaker før ferdigstillelse.
Material:
Eksisterende terrazzo og eik. Ny eikeparkett, eik innredninger og dører
Oppdragsgiver:
Torget 3 Halden AS
Samarbeidspartner:
Arkitektene bbw as, B-KS AS, Siv Ing. Helge Andreassen As, Planteknikk AS, Klima Øst AS, Norrman sprinklerkontroll AS, F. Jørgensen AS, Rikelektro AS, Kone AS, Norgeshus Ø-bygg AS, Diedrichsen

Info

Kontaktperson
Alice Snorradottir
Arkitekt
Team
Alice Snorradottir, Karoline Kolstad Heen, Simon Øien, Victoria Amundsen Jervan, Anne Sørseth
Miljøambisjoner
Bidra til at den store bygningsmassen ble godt utnyttet og aktivert etter å ha stått tomt i over 10 år. Gjenbruke det som er igjen og mulig å gjenbruke, deriblant trapper (syrevasket og vang malt på nytt), håndløpere i eik og butterfly-lamper i hovedoppgang. Bedre energieffektivisering, etterisolering, nye vinduer og solavskjerming. Det ble også etablert nytt tak.

Søndre Østfold tingrett

Etter å ha stått tomt i ti år, er det gamle bankbygget på Halden torg blitt et moderne og praktisk rettslokale for Søndre Østfold tingrett. Her er det lagt opp til at både ansatte og besøkende skal få et godt møte med domstolene, i et av byens mest sentrale bygg.

Info

Prosjektleder
Alice Snorradottir
Arkitekt
Team:
Alice Snorradottir, Karoline Kolstad Heen, Simon Øien, Victoria Amundsen Jervan, Anne Sørseth
Miljøambisjoner:
Bidra til at den store bygningsmassen ble godt utnyttet og aktivert etter å ha stått tomt i over 10 år. Gjenbruke det som er igjen og mulig å gjenbruke, deriblant trapper (syrevasket og vang malt på nytt), håndløpere i eik og butterfly-lamper i hovedoppgang. Bedre energieffektivisering, etterisolering, nye vinduer og solavskjerming. Det ble også etablert nytt tak.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Halden
Areal:
1260 m2 BRA
Status:
Innvendige arbeider ferdigstilt, i bruk. Utvendig 1. etasje avventer eventuell fremtidig leietaker før ferdigstillelse.
Oppdragsgiver:
Torget 3 Halden AS
Material:
Eksisterende terrazzo og eik. Ny eikeparkett, eik innredninger og dører
Samarbeidspartner:
Arkitektene bbw as, B-KS AS, Siv Ing. Helge Andreassen As, Planteknikk AS, Klima Øst AS, Norrman sprinklerkontroll AS, F. Jørgensen AS, Rikelektro AS, Kone AS, Norgeshus Ø-bygg AS, Diedrichsen
Next
Previous
No items found.

Søndre Østfold tingrett

Etter å ha stått tomt i ti år, er det gamle bankbygget på Halden torg blitt et moderne og praktisk rettslokale for Søndre Østfold tingrett. Her er det lagt opp til at både ansatte og besøkende skal få et godt møte med domstolene, i et av byens mest sentrale bygg.

Sted:
Halden
Areal
1260 m2 BRA
Status:
Innvendige arbeider ferdigstilt, i bruk. Utvendig 1. etasje avventer eventuell fremtidig leietaker før ferdigstillelse.
Oppdragsgiver:
Torget 3 Halden AS
Material:
Eksisterende terrazzo og eik. Ny eikeparkett, eik innredninger og dører

Søndre Østfold tingrett

Etter å ha stått tomt i ti år, er det gamle bankbygget på Halden torg blitt et moderne og praktisk rettslokale for Søndre Østfold tingrett. Her er det lagt opp til at både ansatte og besøkende skal få et godt møte med domstolene, i et av byens mest sentrale bygg.

Bankbygget og politistasjonen på Halden torg ble oppført i perioden 1977–1978, og ble opprinnelig tegnet av Aksel Fronth arkitektkontor. Bygget fremstod som svært moderne og tidsriktig da det stod ferdig, med kontorbygg i andre og tredje etasje, lager, garderobe og andre sekundærfunksjoner i kjeller, og en teknisk loftsetasje.


Høsten 2021 deltok Mad i en tilbyderkonkurranse for Torget 3 AS om å skape nye rettslokaler i den tidligere bankbygningen. Forslaget ble utarbeidet basert på ønsket programmering og fasadeendring, og etter seier i konkurransen ble planløsningen videreutviklet i samråd med Domstoladministrasjonen for å bedre arealeffektiviteten og å sikre god flyt, støttefunksjoner, sikkerhet og personvern.

Flere av de originale elementene i bygget er ivaretatt under transformasjonen, deriblant trapp og ansattinngang mot øst, samt den eksisterende hovedtrappen mot vest i terrazzostein med håndløper i eik, som er av svært god kvalitet. De nye innvendige arealene er bygget opp av varige kvalitetsmaterialer, designet og planlagt av leietakers interiørarkitekt i samarbeid med prosjekterende arkitekt.  

Eiendommen har en storslagen utsikt mot lokalkjente motiver som indre havn, torget, Immanuels kirke og den gamle tingrettsbygningen. Dette er forsøkt utnyttet i hvert rom, og i korridorer med bevisste siktlinjer og orientering.  

Dagens førsteetasje består kun av et inngangsparti, som leder de besøkende opp i etasjene. I byggets andreetasje ligger domstolens administrasjon med resepsjon, ventearealer, kontorer og støttefunksjoner for de ansatte. Tredje etasje huser de tre rettssalene, samt flere støtte funksjoner for ansatte og besøkende. Kjelleretasjen er innredet med nytt garderobeanlegg for de ansatte.

For å bedre dagslysforholdene og energiforbruket, er det installert nye vinduer og solskjerming. Bygget er også etterisolert og har fått nytt tak. Vinduene i andre og tredje etasje er gjort høyere for å gi bedre dagslys og tilføre fasaden et mer harmonisk og moderne uttrykk, mens det i førsteetasje er etablert ny hovedinngang til tingretten med eikedører. Byggherre planlegger også å etablere utadrettet virksomhet i lokalene på bakkeplan for å koble bygget enda tettere på bygulvet ved Halden torg, og i den anledning oppgradere samtlige vinduer og dører også i denne etasjen.

Alle valgene som er gjort under transformasjonen er i tråd med originale detaljer, farger og materialer som allerede fantes i bygget.

Info

Kontaktperson:
Alice Snorradottir
Arkitekt
Team:
Alice Snorradottir, Karoline Kolstad Heen, Simon Øien, Victoria Amundsen Jervan, Anne Sørseth
Miljøambisjoner:
Bidra til at den store bygningsmassen ble godt utnyttet og aktivert etter å ha stått tomt i over 10 år. Gjenbruke det som er igjen og mulig å gjenbruke, deriblant trapper (syrevasket og vang malt på nytt), håndløpere i eik og butterfly-lamper i hovedoppgang. Bedre energieffektivisering, etterisolering, nye vinduer og solavskjerming. Det ble også etablert nytt tak.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Offentlig
Kontor
Sted:
Halden
Areal:
1260 m2 BRA
Status:
Innvendige arbeider ferdigstilt, i bruk. Utvendig 1. etasje avventer eventuell fremtidig leietaker før ferdigstillelse.
Oppdragsgiver:
Torget 3 Halden AS
Material
Eksisterende terrazzo og eik. Ny eikeparkett, eik innredninger og dører
Bildekredittering:
Kyrre Sundal
Samarbeidspartner:
Arkitektene bbw as, B-KS AS, Siv Ing. Helge Andreassen As, Planteknikk AS, Klima Øst AS, Norrman sprinklerkontroll AS, F. Jørgensen AS, Rikelektro AS, Kone AS, Norgeshus Ø-bygg AS, Diedrichsen