Jøssingfjordsenteret

Prosjektet "Jøssing" var Mad sitt bidrag til en åpen, internasjonal plan- og designkonkurranse om et nytt museum for bergverk og geologi i Jøssingfjord i Rogaland. 4 kommuner inviterte i samarbeid til denne konkurransen, og det var knyttet store forventninger til hva et nytt museum kunne medføre av ringvirkninger for regionen. Mad sitt prosjekt fikk 2.-premie i konkurransen.

Tema:
Kultur
Sted
Jøssingfjord
Areal:
3900 m²
Status:
Konkurranse
Material:
Betong, Tre
Oppdragsgiver:
Bjerkreim kommune, Eigersund kommune, Lund kommune, Sokndal kommune
Samarbeidspartner:

Nybygget er lokaliseres innerst i Jøssingfjorden, som har en spektakulær natur og en sterk og variert historie. Jøssingfjordsenteret skal gi forståelse for geologien og utnyttelsen av regionens spesielle berggrunn, knyttet til fortidens og nåtidens bergverksvirksomhet, kultur og historie.

Den nye bygningen, som inneholder det nye senteret, er plassert som en bro tvers over dalen. Den fremstår som et naturlig skille mellom den forlatte industriflaten og dalen, hvor naturen har overtatt etter boområdet. På det gamle industriområdet som er frigjort etableres et nytt kulturlandskap. Dette rommer mange flere funksjoner som støtter opp om alle de attraksjoner og kvaliteter som eksisterer i dag i Jøssingfjorden. Senteret får dermed en stor kontaktflate mot de besøkende, og inviterer til mange ulike bruksmåter og opplevelser. Senteret binder sammen de ulike aktivitetene og attraksjonene på hver side av dalen. Prosjektet foreslår en direkte fysisk forbindelse til trallebanen, og gir mulighet for alle, uansett alder eller fysisk form, å komme seg til toppen av dalen og en nyetablert utsiktsplattform for å nyte utsikten. På taket tjener en takflate både som utsiktspunkt, utstillingsplass og et naturlig attraksjonssted. I tillegg er det designen en utendørsscene i enden av taket mot vest som spenner tvers over dalen.

Info

Kontaktperson
Team
Kurt Singstad, Fergus Sørlie, Sandra Riedel, Patriq Backlund, Lutz Volke
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Naturlig materialbruk, naturlig elveløp passerer uforstyrret under bygningen.
Dokumenter
Dokumenter

Jøssingfjordsenteret

Prosjektet "Jøssing" var Mad sitt bidrag til en åpen, internasjonal plan- og designkonkurranse om et nytt museum for bergverk og geologi i Jøssingfjord i Rogaland. 4 kommuner inviterte i samarbeid til denne konkurransen, og det var knyttet store forventninger til hva et nytt museum kunne medføre av ringvirkninger for regionen. Mad sitt prosjekt fikk 2.-premie i konkurransen.

Tema:
Kultur
Sted
Jøssingfjord
Areal:
3900 m²
Status:
Konkurranse
Material:
Betong, Tre
Oppdragsgiver:
Bjerkreim kommune, Eigersund kommune, Lund kommune, Sokndal kommune
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Kurt Singstad, Fergus Sørlie, Sandra Riedel, Patriq Backlund, Lutz Volke
Miljøambisjoner
Naturlig materialbruk, naturlig elveløp passerer uforstyrret under bygningen.

Jøssingfjordsenteret

Prosjektet "Jøssing" var Mad sitt bidrag til en åpen, internasjonal plan- og designkonkurranse om et nytt museum for bergverk og geologi i Jøssingfjord i Rogaland. 4 kommuner inviterte i samarbeid til denne konkurransen, og det var knyttet store forventninger til hva et nytt museum kunne medføre av ringvirkninger for regionen. Mad sitt prosjekt fikk 2.-premie i konkurransen.

Nybygget er lokaliseres innerst i Jøssingfjorden, som har en spektakulær natur og en sterk og variert historie. Jøssingfjordsenteret skal gi forståelse for geologien og utnyttelsen av regionens spesielle berggrunn, knyttet til fortidens og nåtidens bergverksvirksomhet, kultur og historie.

Den nye bygningen, som inneholder det nye senteret, er plassert som en bro tvers over dalen. Den fremstår som et naturlig skille mellom den forlatte industriflaten og dalen, hvor naturen har overtatt etter boområdet. På det gamle industriområdet som er frigjort etableres et nytt kulturlandskap. Dette rommer mange flere funksjoner som støtter opp om alle de attraksjoner og kvaliteter som eksisterer i dag i Jøssingfjorden. Senteret får dermed en stor kontaktflate mot de besøkende, og inviterer til mange ulike bruksmåter og opplevelser. Senteret binder sammen de ulike aktivitetene og attraksjonene på hver side av dalen. Prosjektet foreslår en direkte fysisk forbindelse til trallebanen, og gir mulighet for alle, uansett alder eller fysisk form, å komme seg til toppen av dalen og en nyetablert utsiktsplattform for å nyte utsikten. På taket tjener en takflate både som utsiktspunkt, utstillingsplass og et naturlig attraksjonssted. I tillegg er det designen en utendørsscene i enden av taket mot vest som spenner tvers over dalen.

Info

Prosjektleder
Team:
Kurt Singstad, Fergus Sørlie, Sandra Riedel, Patriq Backlund, Lutz Volke
Miljøambisjoner:
Naturlig materialbruk, naturlig elveløp passerer uforstyrret under bygningen.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Jøssingfjord
Areal:
3900 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Bjerkreim kommune, Eigersund kommune, Lund kommune, Sokndal kommune
Material:
Betong, Tre
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Jøssingfjordsenteret

Prosjektet "Jøssing" var Mad sitt bidrag til en åpen, internasjonal plan- og designkonkurranse om et nytt museum for bergverk og geologi i Jøssingfjord i Rogaland. 4 kommuner inviterte i samarbeid til denne konkurransen, og det var knyttet store forventninger til hva et nytt museum kunne medføre av ringvirkninger for regionen. Mad sitt prosjekt fikk 2.-premie i konkurransen.

Sted:
Jøssingfjord
Areal
3900 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Bjerkreim kommune, Eigersund kommune, Lund kommune, Sokndal kommune
Material:
Betong, Tre

Jøssingfjordsenteret

Prosjektet "Jøssing" var Mad sitt bidrag til en åpen, internasjonal plan- og designkonkurranse om et nytt museum for bergverk og geologi i Jøssingfjord i Rogaland. 4 kommuner inviterte i samarbeid til denne konkurransen, og det var knyttet store forventninger til hva et nytt museum kunne medføre av ringvirkninger for regionen. Mad sitt prosjekt fikk 2.-premie i konkurransen.

Nybygget er lokaliseres innerst i Jøssingfjorden, som har en spektakulær natur og en sterk og variert historie. Jøssingfjordsenteret skal gi forståelse for geologien og utnyttelsen av regionens spesielle berggrunn, knyttet til fortidens og nåtidens bergverksvirksomhet, kultur og historie.

Den nye bygningen, som inneholder det nye senteret, er plassert som en bro tvers over dalen. Den fremstår som et naturlig skille mellom den forlatte industriflaten og dalen, hvor naturen har overtatt etter boområdet. På det gamle industriområdet som er frigjort etableres et nytt kulturlandskap. Dette rommer mange flere funksjoner som støtter opp om alle de attraksjoner og kvaliteter som eksisterer i dag i Jøssingfjorden. Senteret får dermed en stor kontaktflate mot de besøkende, og inviterer til mange ulike bruksmåter og opplevelser. Senteret binder sammen de ulike aktivitetene og attraksjonene på hver side av dalen. Prosjektet foreslår en direkte fysisk forbindelse til trallebanen, og gir mulighet for alle, uansett alder eller fysisk form, å komme seg til toppen av dalen og en nyetablert utsiktsplattform for å nyte utsikten. På taket tjener en takflate både som utsiktspunkt, utstillingsplass og et naturlig attraksjonssted. I tillegg er det designen en utendørsscene i enden av taket mot vest som spenner tvers over dalen.

Info

Kontaktperson:
Team:
Kurt Singstad, Fergus Sørlie, Sandra Riedel, Patriq Backlund, Lutz Volke
Miljøambisjoner:
Naturlig materialbruk, naturlig elveløp passerer uforstyrret under bygningen.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kultur
Sted:
Jøssingfjord
Areal:
3900 m²
Status:
Konkurranse
Oppdragsgiver:
Bjerkreim kommune, Eigersund kommune, Lund kommune, Sokndal kommune
Material
Betong, Tre
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: