Sceneskifte - Kulturkvartalet Halden

Da Halden bibliotek og Aladdin kino flyttet ut av lokalene sine i Kulturkvartalet i Halden høsten 2021, sto flere store bygg i området tomme. Halden kommune ønsket i den sammenheng et forslag til hvordan bygningsmassen og området kunne transformeres for å kunne fatte et vedtak om videre bruk og eventuelt salg.

Tema:
Byreparasjon, områdeløft
Sted
Halden
Areal:
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Halden kulturråd
Samarbeidspartner:
Dark arkitekter

I samarbeid med Dark arkitekter og Halden kulturråd, utarbeidet vi i Mad arkitekter et innspill som har inspirert både kommunen og private drivere til å satse i dette området. Innspillet ble kalt Sceneskifte – Kulturkvartalet 2.0.

 

Det ble lagt stor vekt på brukermedvirkning i prosessen, og denne bidro sterkt til å styrke og forme prosjektet underveis. Tilbakemeldinger fra beboere og byens kulturaktører ble brukt direkte i innspillet, og flere av de som bidro inn i prosessen er aktive brukere av kulturkvartalet i dag.

 

Gjennom innspillet foreslo vi flytting av eksisterende funksjoner og etablering av nye for å kunne skape et levende bykvartal. Vi presenterte også endringer av eksisterende bygulv og bygninger, men også forslag til supplerende bygningsmasser – deriblant på en ubebygd branntomt som preger området.

 

Halden kommune vedtok å selge bygningsmassen til private aktører innen kultursektoren, for å videreføre og styrke Kulturkvartalet. Aladdin kino er i dag blitt omdannet til konsertscene, og den gamle gutteskolen fra 1881, som inntil nylig huset biblioteket, er nå Halden Kulturhus – helt i tråd med vårt innspill.

Info

Kontaktperson
Alice Snorradottir
Arkitekt
Team
Alice Snorradottir, Simon Øien, Gjermund Wibe (Dark arkitekter)
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Sceneskifte - Kulturkvartalet Halden

Da Halden bibliotek og Aladdin kino flyttet ut av lokalene sine i Kulturkvartalet i Halden høsten 2021, sto flere store bygg i området tomme. Halden kommune ønsket i den sammenheng et forslag til hvordan bygningsmassen og området kunne transformeres for å kunne fatte et vedtak om videre bruk og eventuelt salg.

Tema:
Byreparasjon, områdeløft
Sted
Halden
Areal:
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Halden kulturråd
Samarbeidspartner:
Dark arkitekter

Info

Kontaktperson
Alice Snorradottir
Arkitekt
Team
Alice Snorradottir, Simon Øien, Gjermund Wibe (Dark arkitekter)
Miljøambisjoner

Sceneskifte - Kulturkvartalet Halden

Da Halden bibliotek og Aladdin kino flyttet ut av lokalene sine i Kulturkvartalet i Halden høsten 2021, sto flere store bygg i området tomme. Halden kommune ønsket i den sammenheng et forslag til hvordan bygningsmassen og området kunne transformeres for å kunne fatte et vedtak om videre bruk og eventuelt salg.

Info

Prosjektleder
Alice Snorradottir
Arkitekt
Team:
Alice Snorradottir, Simon Øien, Gjermund Wibe (Dark arkitekter)
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Halden
Areal:
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Halden kulturråd
Material:
Samarbeidspartner:
Dark arkitekter
Next
Previous
No items found.

Sceneskifte - Kulturkvartalet Halden

Da Halden bibliotek og Aladdin kino flyttet ut av lokalene sine i Kulturkvartalet i Halden høsten 2021, sto flere store bygg i området tomme. Halden kommune ønsket i den sammenheng et forslag til hvordan bygningsmassen og området kunne transformeres for å kunne fatte et vedtak om videre bruk og eventuelt salg.

Sted:
Halden
Areal
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Halden kulturråd
Material:

Sceneskifte - Kulturkvartalet Halden

Da Halden bibliotek og Aladdin kino flyttet ut av lokalene sine i Kulturkvartalet i Halden høsten 2021, sto flere store bygg i området tomme. Halden kommune ønsket i den sammenheng et forslag til hvordan bygningsmassen og området kunne transformeres for å kunne fatte et vedtak om videre bruk og eventuelt salg.

I samarbeid med Dark arkitekter og Halden kulturråd, utarbeidet vi i Mad arkitekter et innspill som har inspirert både kommunen og private drivere til å satse i dette området. Innspillet ble kalt Sceneskifte – Kulturkvartalet 2.0.

 

Det ble lagt stor vekt på brukermedvirkning i prosessen, og denne bidro sterkt til å styrke og forme prosjektet underveis. Tilbakemeldinger fra beboere og byens kulturaktører ble brukt direkte i innspillet, og flere av de som bidro inn i prosessen er aktive brukere av kulturkvartalet i dag.

 

Gjennom innspillet foreslo vi flytting av eksisterende funksjoner og etablering av nye for å kunne skape et levende bykvartal. Vi presenterte også endringer av eksisterende bygulv og bygninger, men også forslag til supplerende bygningsmasser – deriblant på en ubebygd branntomt som preger området.

 

Halden kommune vedtok å selge bygningsmassen til private aktører innen kultursektoren, for å videreføre og styrke Kulturkvartalet. Aladdin kino er i dag blitt omdannet til konsertscene, og den gamle gutteskolen fra 1881, som inntil nylig huset biblioteket, er nå Halden Kulturhus – helt i tråd med vårt innspill.

Info

Kontaktperson:
Alice Snorradottir
Arkitekt
Team:
Alice Snorradottir, Simon Øien, Gjermund Wibe (Dark arkitekter)
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Halden
Areal:
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Halden kulturråd
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Dark arkitekter