Straen Brygge

Straen brygge langs Strandgata i Sandnes, skal utvikles til et urbant sentrumsområde med en blanding av bolig og næring i et grønt og maritimt miljø. Dessuten skal det legges til rette for en attraktiv sjøpromenade langs fjorden med småbåthavn og bademuligheter. Området skal utvikles med en bymessig og åpen kvartalsbebyggelse som utnytter kvalitetene i området, både i forhold til identitet, historiske strukturer, landskap, lokalklima, og nærhet til sjø.

Tema:
By- og stedsutvikling
Sted
Sandnes
Areal:
23 000 m²
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Straen Brygge AS
Samarbeidspartner:

Planlagt bebyggelse består av 3 felt og en variasjon av ulike bygningstypologier. For boligene legges det til grunn tre hovedtypologier: Punkthus med leiligheter, lamellstruktur med leiligheter og rekkehus. Boligene plasseres i 2. etasje og oppover. På gateplan gis det rom for næring. Bilparkering forutsettes lagt under bakken i felles anlegg langs Strandgata. For å skape gode og varierte kvaliteter i prosjektet integreres vann som et aktivt element i utearealene, også under deler av bebyggelsen. Utvidelse av promenaden vil derfor implementere det maritime miljøet inn mot Strandgaten. Vannet skal brukes som et kvalitativt uteareal med mindre båter, kajakk, stand-up padling og andre typer rekreasjon. Utenfor promenaden legges det til rette for et badeanlegg og småbåthavn for gjester ut mot fjorden.

Info

Kontaktperson
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team
Kirsten Welschemeyer, June Lima, Erlend Bruvik, Per Fretheim, Donatas Grinius
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Straen Brygge

Straen brygge langs Strandgata i Sandnes, skal utvikles til et urbant sentrumsområde med en blanding av bolig og næring i et grønt og maritimt miljø. Dessuten skal det legges til rette for en attraktiv sjøpromenade langs fjorden med småbåthavn og bademuligheter. Området skal utvikles med en bymessig og åpen kvartalsbebyggelse som utnytter kvalitetene i området, både i forhold til identitet, historiske strukturer, landskap, lokalklima, og nærhet til sjø.

Tema:
By- og stedsutvikling
Sted
Sandnes
Areal:
23 000 m²
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Straen Brygge AS
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team
Kirsten Welschemeyer, June Lima, Erlend Bruvik, Per Fretheim, Donatas Grinius
Miljøambisjoner

Straen Brygge

Straen brygge langs Strandgata i Sandnes, skal utvikles til et urbant sentrumsområde med en blanding av bolig og næring i et grønt og maritimt miljø. Dessuten skal det legges til rette for en attraktiv sjøpromenade langs fjorden med småbåthavn og bademuligheter. Området skal utvikles med en bymessig og åpen kvartalsbebyggelse som utnytter kvalitetene i området, både i forhold til identitet, historiske strukturer, landskap, lokalklima, og nærhet til sjø.

Planlagt bebyggelse består av 3 felt og en variasjon av ulike bygningstypologier. For boligene legges det til grunn tre hovedtypologier: Punkthus med leiligheter, lamellstruktur med leiligheter og rekkehus. Boligene plasseres i 2. etasje og oppover. På gateplan gis det rom for næring. Bilparkering forutsettes lagt under bakken i felles anlegg langs Strandgata. For å skape gode og varierte kvaliteter i prosjektet integreres vann som et aktivt element i utearealene, også under deler av bebyggelsen. Utvidelse av promenaden vil derfor implementere det maritime miljøet inn mot Strandgaten. Vannet skal brukes som et kvalitativt uteareal med mindre båter, kajakk, stand-up padling og andre typer rekreasjon. Utenfor promenaden legges det til rette for et badeanlegg og småbåthavn for gjester ut mot fjorden.

Info

Prosjektleder
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team:
Kirsten Welschemeyer, June Lima, Erlend Bruvik, Per Fretheim, Donatas Grinius
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Sandnes
Areal:
23 000 m²
Status:
Oppdragsgiver:
Straen Brygge AS
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Straen Brygge

Straen brygge langs Strandgata i Sandnes, skal utvikles til et urbant sentrumsområde med en blanding av bolig og næring i et grønt og maritimt miljø. Dessuten skal det legges til rette for en attraktiv sjøpromenade langs fjorden med småbåthavn og bademuligheter. Området skal utvikles med en bymessig og åpen kvartalsbebyggelse som utnytter kvalitetene i området, både i forhold til identitet, historiske strukturer, landskap, lokalklima, og nærhet til sjø.

Sted:
Sandnes
Areal
23 000 m²
Status:
Oppdragsgiver:
Straen Brygge AS
Material:

Straen Brygge

Straen brygge langs Strandgata i Sandnes, skal utvikles til et urbant sentrumsområde med en blanding av bolig og næring i et grønt og maritimt miljø. Dessuten skal det legges til rette for en attraktiv sjøpromenade langs fjorden med småbåthavn og bademuligheter. Området skal utvikles med en bymessig og åpen kvartalsbebyggelse som utnytter kvalitetene i området, både i forhold til identitet, historiske strukturer, landskap, lokalklima, og nærhet til sjø.

Planlagt bebyggelse består av 3 felt og en variasjon av ulike bygningstypologier. For boligene legges det til grunn tre hovedtypologier: Punkthus med leiligheter, lamellstruktur med leiligheter og rekkehus. Boligene plasseres i 2. etasje og oppover. På gateplan gis det rom for næring. Bilparkering forutsettes lagt under bakken i felles anlegg langs Strandgata. For å skape gode og varierte kvaliteter i prosjektet integreres vann som et aktivt element i utearealene, også under deler av bebyggelsen. Utvidelse av promenaden vil derfor implementere det maritime miljøet inn mot Strandgaten. Vannet skal brukes som et kvalitativt uteareal med mindre båter, kajakk, stand-up padling og andre typer rekreasjon. Utenfor promenaden legges det til rette for et badeanlegg og småbåthavn for gjester ut mot fjorden.

Info

Kontaktperson:
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team:
Kirsten Welschemeyer, June Lima, Erlend Bruvik, Per Fretheim, Donatas Grinius
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Sted:
Sandnes
Areal:
23 000 m²
Status:
Oppdragsgiver:
Straen Brygge AS
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: