Kristian Augusts gate 21 - The Conduit Oslo

Det fredede Treiderbygget på Tullinløkka er rehabilitert, og åpnet høsten 2023 som medlemssamfunnet The Conduit Oslo – et samlingssted for gründere, filantroper og politikere med et felles ønske om å løse noen av de store utfordringene i verden.

Tema:
Sted
Oslo
Areal:
1200 m2
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Tullinkvartalet AS
Samarbeidspartner:
Sane, Cavendish Studios, Haandverkerne, Fokus Rådgivning, AJL, Bjørn Jørgensen, Borobygg, Schneider, Bravida, GK Norge, Kontakt Elektro, Kone

Oppdragsgiver Entra ASA har de siste årene utviklet store deler av Tullinkvartalet i Oslo sentrum, hvor Mad arkitekter står bak det nye universitetsbygget Domus Juridica og rehabiliteringen av Kristian Augusts gate 13 og 21. Kristian Augusts gate 21 ble opprinnelig oppført som boligbygg i 1856 av arkitekt og byggmester Thøger Binneballe. I 1899 kjøpte predikant Otto Treider eiendommen og etablerte Otto Treiders Handelsskole, som holdt til i bygget frem til 2012. Bygningen er det eneste bevarte eksemplet på den første murgårdsbebyggelsen i strøket, og ble derfor fredet i 2013. Under oppføringen av Domus Juridica, som sto ferdig i 2019, ble bygningen rehabilitert utvendig.

I 2022 startet prosessen med det britiske medlemssamfunnet The Conduit som leietaker, og Mad arkitekter har i tett samarbeid med interiørarkitektene i Sane og London-baserte Cavendish Studios arbeidet frem prinsippene for den innvendige rehabiliteringen.

The Conduit Oslo er fylt med ulike restauranter, barer og arrangement- og møterom, og vil ha et stort kulturprogram gjennom året, med arrangementer, møter og samlinger som er delvis åpne for alle og delvis kun for medlemmer.

Bygningen omfatter totalt fem etasjer med restaurant og barer i kjeller, første og andre etasje, en stor sal for arrangementer i tredje etasje, samt lounge og møterom på loftet. Alle arealene er sosiale, men likevel i høy grad tilrettelagt for arbeid, samtaler og møter. I tillegg er det egne rom for møter og private middager, samt bibliotek og lounge.

I arbeidet er det blitt lagt vekt på å fremheve byggets kvaliteter, tilfredsstille dagens krav og å få inn ønskede funksjoner. Ettersom hovedtrapperommet er fredet, har det i dialog med Byantikvaren blitt utarbeidet prinsipper for å tilbakeføre inngangsparti og trapperom til slik det kan ha sett ut på 1930-tallet, da det ble utført en større ombygging.

Sammen med teamet ble det gjort en grundig kartlegging av det eksisterende bygget, hvilke overflater som skulle tas vare på, og hva uttrykket skulle bli. Gamle teglvegger ble eksponert og filset, rupanel slipt og beiset, og originale tregulv fra 1860 ble hentet frem og slipt istedenfor å legge nytt gulv. Et viktig prinsipp var å forsøke å gjenbruke materialer som ble fjernet i prosessen, for eksempel i de nye trappene hvor gamle gulvbord er tatt i bruk som trappetrinn.

Resultatet er en kombinasjon av historiske elementer som er blitt hentet frem, og nye elementer preget av kunstnerisk utsmykning og presisjonshåndverk. Den faste innredningen er spesialtegnet av Sane og plassbygget, og store deler av møblement og belysning er kuratert gjenbruk.

Info

Kontaktperson
Kimberly Wolf
Arkitekt
Team
Torkel Njå, Kimberly Wolf, Aurora Andersen Hilde (fasaderehabilitering) Sane: Myrna Becker, Kristine Røed, Ine Stokka, Martine Sæter Nilsen, Jennifer Lundinner
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Kristian Augusts gate 21 - The Conduit Oslo

Det fredede Treiderbygget på Tullinløkka er rehabilitert, og åpnet høsten 2023 som medlemssamfunnet The Conduit Oslo – et samlingssted for gründere, filantroper og politikere med et felles ønske om å løse noen av de store utfordringene i verden.

Tema:
Sted
Oslo
Areal:
1200 m2
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Tullinkvartalet AS
Samarbeidspartner:
Sane, Cavendish Studios, Haandverkerne, Fokus Rådgivning, AJL, Bjørn Jørgensen, Borobygg, Schneider, Bravida, GK Norge, Kontakt Elektro, Kone

Info

Kontaktperson
Kimberly Wolf
Arkitekt
Team
Torkel Njå, Kimberly Wolf, Aurora Andersen Hilde (fasaderehabilitering) Sane: Myrna Becker, Kristine Røed, Ine Stokka, Martine Sæter Nilsen, Jennifer Lundinner
Miljøambisjoner

Kristian Augusts gate 21 - The Conduit Oslo

Det fredede Treiderbygget på Tullinløkka er rehabilitert, og åpnet høsten 2023 som medlemssamfunnet The Conduit Oslo – et samlingssted for gründere, filantroper og politikere med et felles ønske om å løse noen av de store utfordringene i verden.

Oppdragsgiver Entra ASA har de siste årene utviklet store deler av Tullinkvartalet i Oslo sentrum, hvor Mad arkitekter står bak det nye universitetsbygget Domus Juridica og rehabiliteringen av Kristian Augusts gate 13 og 21. Kristian Augusts gate 21 ble opprinnelig oppført som boligbygg i 1856 av arkitekt og byggmester Thøger Binneballe. I 1899 kjøpte predikant Otto Treider eiendommen og etablerte Otto Treiders Handelsskole, som holdt til i bygget frem til 2012. Bygningen er det eneste bevarte eksemplet på den første murgårdsbebyggelsen i strøket, og ble derfor fredet i 2013. Under oppføringen av Domus Juridica, som sto ferdig i 2019, ble bygningen rehabilitert utvendig.

Info

Prosjektleder
Kimberly Wolf
Arkitekt
Team:
Torkel Njå, Kimberly Wolf, Aurora Andersen Hilde (fasaderehabilitering) Sane: Myrna Becker, Kristine Røed, Ine Stokka, Martine Sæter Nilsen, Jennifer Lundinner
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
1200 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Tullinkvartalet AS
Material:
Samarbeidspartner:
Sane, Cavendish Studios, Haandverkerne, Fokus Rådgivning, AJL, Bjørn Jørgensen, Borobygg, Schneider, Bravida, GK Norge, Kontakt Elektro, Kone
Next
Previous
No items found.

Kristian Augusts gate 21 - The Conduit Oslo

Det fredede Treiderbygget på Tullinløkka er rehabilitert, og åpnet høsten 2023 som medlemssamfunnet The Conduit Oslo – et samlingssted for gründere, filantroper og politikere med et felles ønske om å løse noen av de store utfordringene i verden.

Sted:
Oslo
Areal
1200 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Tullinkvartalet AS
Material:

Kristian Augusts gate 21 - The Conduit Oslo

Det fredede Treiderbygget på Tullinløkka er rehabilitert, og åpnet høsten 2023 som medlemssamfunnet The Conduit Oslo – et samlingssted for gründere, filantroper og politikere med et felles ønske om å løse noen av de store utfordringene i verden.

Oppdragsgiver Entra ASA har de siste årene utviklet store deler av Tullinkvartalet i Oslo sentrum, hvor Mad arkitekter står bak det nye universitetsbygget Domus Juridica og rehabiliteringen av Kristian Augusts gate 13 og 21. Kristian Augusts gate 21 ble opprinnelig oppført som boligbygg i 1856 av arkitekt og byggmester Thøger Binneballe. I 1899 kjøpte predikant Otto Treider eiendommen og etablerte Otto Treiders Handelsskole, som holdt til i bygget frem til 2012. Bygningen er det eneste bevarte eksemplet på den første murgårdsbebyggelsen i strøket, og ble derfor fredet i 2013. Under oppføringen av Domus Juridica, som sto ferdig i 2019, ble bygningen rehabilitert utvendig.

I 2022 startet prosessen med det britiske medlemssamfunnet The Conduit som leietaker, og Mad arkitekter har i tett samarbeid med interiørarkitektene i Sane og London-baserte Cavendish Studios arbeidet frem prinsippene for den innvendige rehabiliteringen.

The Conduit Oslo er fylt med ulike restauranter, barer og arrangement- og møterom, og vil ha et stort kulturprogram gjennom året, med arrangementer, møter og samlinger som er delvis åpne for alle og delvis kun for medlemmer.

Bygningen omfatter totalt fem etasjer med restaurant og barer i kjeller, første og andre etasje, en stor sal for arrangementer i tredje etasje, samt lounge og møterom på loftet. Alle arealene er sosiale, men likevel i høy grad tilrettelagt for arbeid, samtaler og møter. I tillegg er det egne rom for møter og private middager, samt bibliotek og lounge.

I arbeidet er det blitt lagt vekt på å fremheve byggets kvaliteter, tilfredsstille dagens krav og å få inn ønskede funksjoner. Ettersom hovedtrapperommet er fredet, har det i dialog med Byantikvaren blitt utarbeidet prinsipper for å tilbakeføre inngangsparti og trapperom til slik det kan ha sett ut på 1930-tallet, da det ble utført en større ombygging.

Sammen med teamet ble det gjort en grundig kartlegging av det eksisterende bygget, hvilke overflater som skulle tas vare på, og hva uttrykket skulle bli. Gamle teglvegger ble eksponert og filset, rupanel slipt og beiset, og originale tregulv fra 1860 ble hentet frem og slipt istedenfor å legge nytt gulv. Et viktig prinsipp var å forsøke å gjenbruke materialer som ble fjernet i prosessen, for eksempel i de nye trappene hvor gamle gulvbord er tatt i bruk som trappetrinn.

Resultatet er en kombinasjon av historiske elementer som er blitt hentet frem, og nye elementer preget av kunstnerisk utsmykning og presisjonshåndverk. Den faste innredningen er spesialtegnet av Sane og plassbygget, og store deler av møblement og belysning er kuratert gjenbruk.

Info

Kontaktperson:
Kimberly Wolf
Arkitekt
Team:
Torkel Njå, Kimberly Wolf, Aurora Andersen Hilde (fasaderehabilitering) Sane: Myrna Becker, Kristine Røed, Ine Stokka, Martine Sæter Nilsen, Jennifer Lundinner
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
No items found.
Sted:
Oslo
Areal:
1200 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Tullinkvartalet AS
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Sane, Cavendish Studios, Haandverkerne, Fokus Rådgivning, AJL, Bjørn Jørgensen, Borobygg, Schneider, Bravida, GK Norge, Kontakt Elektro, Kone
No items found.