Saga

På Saggårdentomten i Hammerdalen i Larvik har vi på oppdrag for Fritzøe Eiendom tegnet et nytt næringsbygg med kontorer, forretning og serveringssted. Med sin sentrale plassering midt mellom gammel industri og nyere byutvikling ligger alt til rette for at Saga skal kunne bli et attraktivt tilskudd til Larvik by.

Tema:
Næring, kontor
Sted
Larvik
Areal:
7673 m² BRA
Status:
Byggeplass
Material:
Oppdragsgiver:
Fritzøe Eiendom
Samarbeidspartner:
Betonmast Entreprenør, PV arkitekter

Bydelen Hammerdalen strekker seg langs Farriselven fra Farrisvannet i nord til Larviks indre havn i sør. Her har elven gitt grobunn for industrivirksomhet i mer enn 600 år. Industrihistorien preger fortsatt området, med godt bevart industriarkitektur fra jernverket, sagverket og mølledriften.

Saga skal bygge videre på Fritzøe Eiendoms visjon om å skape «stedene der du vil være», og skal utvikles som et levende, inkluderende og inviterende byområde med urbane kvaliteter.

For å lykkes med dette, har vi hensyntatt byens eksisterende kvaliteter med oppbrutte kvartaler og bygninger i en skala man kjenner igjen i Larvik, aktive fasader og hjørner, snarveier og forbindelser, godt proporsjonerte uterom, en stedstilpasset materialpalett og historiske referanser. Sammen med bevaringen av viktige akser og siktlinjer vil dette bidra til å innlemme tiltaket godt i byen og sikre varige kvaliteter.

Hammerdalen er i ferd med å gjennomgå en større transformasjon. Området skal innlemmes i «den grønne dalen» – en bydel preget av grønn, smart og bærekraftig utvikling. Selv om området nå revitaliseres, kan det hentes mye inspirasjon fra tomtens historie, og små referanser i arkitekturen kan på en subtil måte hinte om tomtens industrihistorie for å ivareta Saggårdens identitet.

Det første byggetrinnet omhandler ett næringsbygg, som er delt opp i fire mindre volumer. Sprang i fasadelivet og i høyden bidrar sammen med en variert og stedstilpasset materialpalett til å gi hvert volum sin særegne identitet. Med tegl, tre og puss som hovedmaterialer fordelt utover volumene, vil man oppnå nok variasjon innad i kvartalet, samtidig som det vil gi et helhetlig og samlende uttrykk.

Ut mot Hammergata vil eiendommen få en bymessig karakter med aktive fasader og forbindelser gjennom kvartalet. Her kommer også byggets to hovedinnganger, med trapp og heisadkomst i begge retninger. Næringsarealer vil oppta største del av førsteetasjen, og vil sammen med kantinen bidra til et aktivt bygulv og en felles møteplass for byggets brukere og området rundt.

Prosjektet skal gjennomføres etter den nye BREEAM 6.0-manualen, med ambisjon om å oppnå sertifiseringsnivå Excellent, og det etableres solceller på taket for å redusere klimafotavtrykket. Takhagene vil bli viktige i den lokale overvannshåndteringen og bidra til biologisk mangfold i området.

Konkurranseillustrasjon

Info

Kontaktperson
Karen Selmer
Arkitekt
Team
Jens Walter, Sveinung Jacobsen, Jonny Klokk, Karen Selmer, Trond Elverum, Magnus Asker Pettersen, Reza Roustaei
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Saga

På Saggårdentomten i Hammerdalen i Larvik har vi på oppdrag for Fritzøe Eiendom tegnet et nytt næringsbygg med kontorer, forretning og serveringssted. Med sin sentrale plassering midt mellom gammel industri og nyere byutvikling ligger alt til rette for at Saga skal kunne bli et attraktivt tilskudd til Larvik by.

Tema:
Næring, kontor
Sted
Larvik
Areal:
7673 m² BRA
Status:
Byggeplass
Material:
Oppdragsgiver:
Fritzøe Eiendom
Samarbeidspartner:
Betonmast Entreprenør, PV arkitekter

Info

Kontaktperson
Karen Selmer
Arkitekt
Team
Jens Walter, Sveinung Jacobsen, Jonny Klokk, Karen Selmer, Trond Elverum, Magnus Asker Pettersen, Reza Roustaei
Miljøambisjoner

Saga

På Saggårdentomten i Hammerdalen i Larvik har vi på oppdrag for Fritzøe Eiendom tegnet et nytt næringsbygg med kontorer, forretning og serveringssted. Med sin sentrale plassering midt mellom gammel industri og nyere byutvikling ligger alt til rette for at Saga skal kunne bli et attraktivt tilskudd til Larvik by.

Bydelen Hammerdalen strekker seg langs Farriselven fra Farrisvannet i nord til Larviks indre havn i sør. Her har elven gitt grobunn for industrivirksomhet i mer enn 600 år. Industrihistorien preger fortsatt området, med godt bevart industriarkitektur fra jernverket, sagverket og mølledriften.

Saga skal bygge videre på Fritzøe Eiendoms visjon om å skape «stedene der du vil være», og skal utvikles som et levende, inkluderende og inviterende byområde med urbane kvaliteter.

Info

Prosjektleder
Karen Selmer
Arkitekt
Team:
Jens Walter, Sveinung Jacobsen, Jonny Klokk, Karen Selmer, Trond Elverum, Magnus Asker Pettersen, Reza Roustaei
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Larvik
Areal:
7673 m² BRA
Status:
Byggeplass
Oppdragsgiver:
Fritzøe Eiendom
Material:
Samarbeidspartner:
Betonmast Entreprenør, PV arkitekter
Next
Previous
No items found.

Saga

På Saggårdentomten i Hammerdalen i Larvik har vi på oppdrag for Fritzøe Eiendom tegnet et nytt næringsbygg med kontorer, forretning og serveringssted. Med sin sentrale plassering midt mellom gammel industri og nyere byutvikling ligger alt til rette for at Saga skal kunne bli et attraktivt tilskudd til Larvik by.

Sted:
Larvik
Areal
7673 m² BRA
Status:
Byggeplass
Oppdragsgiver:
Fritzøe Eiendom
Material:

Saga

På Saggårdentomten i Hammerdalen i Larvik har vi på oppdrag for Fritzøe Eiendom tegnet et nytt næringsbygg med kontorer, forretning og serveringssted. Med sin sentrale plassering midt mellom gammel industri og nyere byutvikling ligger alt til rette for at Saga skal kunne bli et attraktivt tilskudd til Larvik by.

Bydelen Hammerdalen strekker seg langs Farriselven fra Farrisvannet i nord til Larviks indre havn i sør. Her har elven gitt grobunn for industrivirksomhet i mer enn 600 år. Industrihistorien preger fortsatt området, med godt bevart industriarkitektur fra jernverket, sagverket og mølledriften.

Saga skal bygge videre på Fritzøe Eiendoms visjon om å skape «stedene der du vil være», og skal utvikles som et levende, inkluderende og inviterende byområde med urbane kvaliteter.

For å lykkes med dette, har vi hensyntatt byens eksisterende kvaliteter med oppbrutte kvartaler og bygninger i en skala man kjenner igjen i Larvik, aktive fasader og hjørner, snarveier og forbindelser, godt proporsjonerte uterom, en stedstilpasset materialpalett og historiske referanser. Sammen med bevaringen av viktige akser og siktlinjer vil dette bidra til å innlemme tiltaket godt i byen og sikre varige kvaliteter.

Hammerdalen er i ferd med å gjennomgå en større transformasjon. Området skal innlemmes i «den grønne dalen» – en bydel preget av grønn, smart og bærekraftig utvikling. Selv om området nå revitaliseres, kan det hentes mye inspirasjon fra tomtens historie, og små referanser i arkitekturen kan på en subtil måte hinte om tomtens industrihistorie for å ivareta Saggårdens identitet.

Det første byggetrinnet omhandler ett næringsbygg, som er delt opp i fire mindre volumer. Sprang i fasadelivet og i høyden bidrar sammen med en variert og stedstilpasset materialpalett til å gi hvert volum sin særegne identitet. Med tegl, tre og puss som hovedmaterialer fordelt utover volumene, vil man oppnå nok variasjon innad i kvartalet, samtidig som det vil gi et helhetlig og samlende uttrykk.

Ut mot Hammergata vil eiendommen få en bymessig karakter med aktive fasader og forbindelser gjennom kvartalet. Her kommer også byggets to hovedinnganger, med trapp og heisadkomst i begge retninger. Næringsarealer vil oppta største del av førsteetasjen, og vil sammen med kantinen bidra til et aktivt bygulv og en felles møteplass for byggets brukere og området rundt.

Prosjektet skal gjennomføres etter den nye BREEAM 6.0-manualen, med ambisjon om å oppnå sertifiseringsnivå Excellent, og det etableres solceller på taket for å redusere klimafotavtrykket. Takhagene vil bli viktige i den lokale overvannshåndteringen og bidra til biologisk mangfold i området.

Konkurranseillustrasjon

Info

Kontaktperson:
Karen Selmer
Arkitekt
Team:
Jens Walter, Sveinung Jacobsen, Jonny Klokk, Karen Selmer, Trond Elverum, Magnus Asker Pettersen, Reza Roustaei
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Næring
Kontor
Sted:
Larvik
Areal:
7673 m² BRA
Status:
Byggeplass
Oppdragsgiver:
Fritzøe Eiendom
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Betonmast Entreprenør, PV arkitekter