Osram

Visjonen er at Osram-tomten skal transformeres fra å være et industriområde til å bli et moderne og urbant sted som imøtekommer den pågående utviklingen av Fjordbyen i Drammen og Lier. Vi ønsker å bevare stedets karakter ved å beholde store deler av den eksisterende bebyggelsen, og tilføre nye og attraktive bygg og funksjoner som kan trekke et tilreisende publikum.

Tema:
Urbanisme og byutvikling, transformasjon, næring
Sted
Drammen, Norge
Areal:
ca. 28.000 BTA
Status:
Regulering
Material:
Tre, tegl, murpuss, betong. masse forskjellig.
Oppdragsgiver:
AG Eiendomsinvest
Samarbeidspartner:

Hvordan kan man skape nye attraktive lokaler og byrom mellom tog og vei, samtidig som man tar vare på det eksisterende? Nedre Strandgate 80 ligger i et trafikkert område mellom jernbanen i øst og E18 i vest. På tomten er det to forskjellige bygningsanlegg fra 1920- og 1960-tallet. På den andre siden av togsporet bygges det nye sykehuset i Drammen, som skal stå ferdig i 2025.

Den nye planen for eiendommen legger opp til å gjenbruke dagens bebyggelse. Vi vet at det mest bærekraftige vi kan gjøre er å ta vare på og videreutvikle det som allerede er bygget. Ved å transformere og tilbakeføre byggene beholder området tidsdybden også i en fremtidig utvikling. Den nye bebyggelsen er skånsomt utformet og tilpasset de eksisterende byggene. Ved å plassere den nye bebyggelsen mot veien dannes det nye, urbane byrom, i mellomrommene mellom nytt og gammelt. «Lyspæra» på Osram-bygget er beholdt, og den nye bebyggelsen er formet på en slik måte at siktlinjer fra viktige standpunkt rundt eiendommen er beholdt.

De nye byrommene skaper et fasetert bevegelsesforløp gjennom tomten. Skiftende glimt gjennom foranderlige retninger, plasser, hjørner, og passasjer tilfører oppdagelse og drama for iaktageren. Forbipasserende trekkes inn og ledes videre gjennom tomten av sin egen nysgjerrighet. I motsetning til et rett strekk, der omgivelsene begripes tidlig og oppleves som monotont.

Den skiftende skalaen på torg og bebyggelse er med fasadenes ulike utforming og taktilitet, med på å frembringede ulike atmosfærene som oppstår fra en sekvens til den neste. Materialevariasjonen som er unik for hvert torggulv understreker torgets ulike funksjoner.

Fabrikksbygningen

Fabrikksbygningen er bevart med den hensikt å bringe tilbake og fremhevebyggets originale kvaliteter. Med sine to beskjedne etasjer og saltak, vil bygningen være med på å mykne opp omgivelsene og gi karakter til området og dets historie. Byggets robuste konstruksjon gjør den meget godt egnet for gjenbruk.

Bygget vil først og fremst gjennomgå en fasadeendring der murpussen blir meislet vekk, og teglen får komme frem. Videretilbakeføres originale plasseringer av vinduer og åpninger for å være bedretilpasset nytt romprogram. Et kobbertak blir kronen på verket, og byggets ytreskall får en fullstendig fornyelse av økt kvalitet.

Osram-bygget

Osram-bygget er et prakteksempel på 60-tallets rå og robuste betongarkitektur med horisontale vindusbånd som understreker den frie planen.  Derfor mener vi at en transformasjon av bebyggelsen krever en tilgang i samme ånd.

 

Den repetative betongkonstruksjonen gjør bygget veldig fleksibelt for endringer over tid. Den generøse takhøyden har også fordeler knyttet til mange ulikefunksjoner.

 

Forå gi den eksisterende bygningsmassen nytt liv og innhold, er det likevel noenopplagte endringer som bør gjøres. Den høye brystningen på dagens vindusbåndgjør det vanskelig å legge til rette for oppholdssoner. Derfor foreslår vi åstrippe hele fasaden av, slik at kun betongkonstruksjonen bestående av søylerog dekker står igjen. Videre foreslår vi en ny og energieffektiv fasadekledningsom reetablerer de horisontale vindusbåndene som er typiske for sin tid.

 

Gjenbrukav sinusplater fra dagens bebyggelse får nytt liv i form av solavskjerming somvil gi bygget gode passiv egenskaper og forankre de orginale bygningselementenetil fremtidig situasjon. Her kan også solceller tenkes integrert.

 

Lyspæren på taket blir stående som et ikon langs E18.

Nybygget

Tilføring av en ny bebyggelse krever nøysom tilpasning da den eksisterende bebyggelsen spenner mellom flere skalaer, typologier og materialer.

Vi foreslår en fasadekledning i glasert teglstein. Vibenytter en transparent grønn glasur for å fremheve teglens overflate og variasjon. Den glaserte teglen tilpasser seg skalaen på teglstenen i fabriksbygningen og glansverdien til Osram-bygget. Likevel får bygget en egenartet karakter med sin bestemte farge. Slik viderefører vi den heterogene bygingsvariasjonen på tomten.

Glaserte teglstein har lang holdbarhet og trenger svært litevedlikehold. Dette vil være en fordel da fasaden mot E18 vil virke avstøtende for oppsamling av støv og skitt.

I tillegg introduserer vi et subtilt innslag av messing til rekkverk og detaljer. Teglforbandten roteres i dekkforkanten for å markere et skifte mellom etasjene. Gjennom en raffinert og sinnlig komposisjon av materialer skapes et nøkternt og enkelt tilførsel på tomten.

Prosjektet tilfører verdi til sitt nærmiljø ved å skape nye møteplasser på et sted hvor det i dag er få. I tillegg bevares og transformeres dagens bygg, som bidrar positivt for prosjektet som helhet i et bærekrafts perspektiv.

Info

Kontaktperson
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team
Georg Reitan, Christian Stoveland Blindheim, Karoline Holmestrand, Kyrre Sundal
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Osram

Visjonen er at Osram-tomten skal transformeres fra å være et industriområde til å bli et moderne og urbant sted som imøtekommer den pågående utviklingen av Fjordbyen i Drammen og Lier. Vi ønsker å bevare stedets karakter ved å beholde store deler av den eksisterende bebyggelsen, og tilføre nye og attraktive bygg og funksjoner som kan trekke et tilreisende publikum.

Tema:
Urbanisme og byutvikling, transformasjon, næring
Sted
Drammen, Norge
Areal:
ca. 28.000 BTA
Status:
Regulering
Material:
Tre, tegl, murpuss, betong. masse forskjellig.
Oppdragsgiver:
AG Eiendomsinvest
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team
Georg Reitan, Christian Stoveland Blindheim, Karoline Holmestrand, Kyrre Sundal
Miljøambisjoner

Osram

Visjonen er at Osram-tomten skal transformeres fra å være et industriområde til å bli et moderne og urbant sted som imøtekommer den pågående utviklingen av Fjordbyen i Drammen og Lier. Vi ønsker å bevare stedets karakter ved å beholde store deler av den eksisterende bebyggelsen, og tilføre nye og attraktive bygg og funksjoner som kan trekke et tilreisende publikum.

Hvordan kan man skape nye attraktive lokaler og byrom mellom tog og vei, samtidig som man tar vare på det eksisterende? Nedre Strandgate 80 ligger i et trafikkert område mellom jernbanen i øst og E18 i vest. På tomten er det to forskjellige bygningsanlegg fra 1920- og 1960-tallet. På den andre siden av togsporet bygges det nye sykehuset i Drammen, som skal stå ferdig i 2025.

Den nye planen for eiendommen legger opp til å gjenbruke dagens bebyggelse. Vi vet at det mest bærekraftige vi kan gjøre er å ta vare på og videreutvikle det som allerede er bygget. Ved å transformere og tilbakeføre byggene beholder området tidsdybden også i en fremtidig utvikling. Den nye bebyggelsen er skånsomt utformet og tilpasset de eksisterende byggene. Ved å plassere den nye bebyggelsen mot veien dannes det nye, urbane byrom, i mellomrommene mellom nytt og gammelt. «Lyspæra» på Osram-bygget er beholdt, og den nye bebyggelsen er formet på en slik måte at siktlinjer fra viktige standpunkt rundt eiendommen er beholdt.

Info

Prosjektleder
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team:
Georg Reitan, Christian Stoveland Blindheim, Karoline Holmestrand, Kyrre Sundal
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Drammen, Norge
Areal:
ca. 28.000 BTA
Status:
Regulering
Oppdragsgiver:
AG Eiendomsinvest
Material:
Tre, tegl, murpuss, betong. masse forskjellig.
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Osram

Visjonen er at Osram-tomten skal transformeres fra å være et industriområde til å bli et moderne og urbant sted som imøtekommer den pågående utviklingen av Fjordbyen i Drammen og Lier. Vi ønsker å bevare stedets karakter ved å beholde store deler av den eksisterende bebyggelsen, og tilføre nye og attraktive bygg og funksjoner som kan trekke et tilreisende publikum.

Sted:
Drammen, Norge
Areal
ca. 28.000 BTA
Status:
Regulering
Oppdragsgiver:
AG Eiendomsinvest
Material:
Tre, tegl, murpuss, betong. masse forskjellig.

Osram

Visjonen er at Osram-tomten skal transformeres fra å være et industriområde til å bli et moderne og urbant sted som imøtekommer den pågående utviklingen av Fjordbyen i Drammen og Lier. Vi ønsker å bevare stedets karakter ved å beholde store deler av den eksisterende bebyggelsen, og tilføre nye og attraktive bygg og funksjoner som kan trekke et tilreisende publikum.

Hvordan kan man skape nye attraktive lokaler og byrom mellom tog og vei, samtidig som man tar vare på det eksisterende? Nedre Strandgate 80 ligger i et trafikkert område mellom jernbanen i øst og E18 i vest. På tomten er det to forskjellige bygningsanlegg fra 1920- og 1960-tallet. På den andre siden av togsporet bygges det nye sykehuset i Drammen, som skal stå ferdig i 2025.

Den nye planen for eiendommen legger opp til å gjenbruke dagens bebyggelse. Vi vet at det mest bærekraftige vi kan gjøre er å ta vare på og videreutvikle det som allerede er bygget. Ved å transformere og tilbakeføre byggene beholder området tidsdybden også i en fremtidig utvikling. Den nye bebyggelsen er skånsomt utformet og tilpasset de eksisterende byggene. Ved å plassere den nye bebyggelsen mot veien dannes det nye, urbane byrom, i mellomrommene mellom nytt og gammelt. «Lyspæra» på Osram-bygget er beholdt, og den nye bebyggelsen er formet på en slik måte at siktlinjer fra viktige standpunkt rundt eiendommen er beholdt.

De nye byrommene skaper et fasetert bevegelsesforløp gjennom tomten. Skiftende glimt gjennom foranderlige retninger, plasser, hjørner, og passasjer tilfører oppdagelse og drama for iaktageren. Forbipasserende trekkes inn og ledes videre gjennom tomten av sin egen nysgjerrighet. I motsetning til et rett strekk, der omgivelsene begripes tidlig og oppleves som monotont.

Den skiftende skalaen på torg og bebyggelse er med fasadenes ulike utforming og taktilitet, med på å frembringede ulike atmosfærene som oppstår fra en sekvens til den neste. Materialevariasjonen som er unik for hvert torggulv understreker torgets ulike funksjoner.

Fabrikksbygningen

Fabrikksbygningen er bevart med den hensikt å bringe tilbake og fremhevebyggets originale kvaliteter. Med sine to beskjedne etasjer og saltak, vil bygningen være med på å mykne opp omgivelsene og gi karakter til området og dets historie. Byggets robuste konstruksjon gjør den meget godt egnet for gjenbruk.

Bygget vil først og fremst gjennomgå en fasadeendring der murpussen blir meislet vekk, og teglen får komme frem. Videretilbakeføres originale plasseringer av vinduer og åpninger for å være bedretilpasset nytt romprogram. Et kobbertak blir kronen på verket, og byggets ytreskall får en fullstendig fornyelse av økt kvalitet.

Osram-bygget

Osram-bygget er et prakteksempel på 60-tallets rå og robuste betongarkitektur med horisontale vindusbånd som understreker den frie planen.  Derfor mener vi at en transformasjon av bebyggelsen krever en tilgang i samme ånd.

 

Den repetative betongkonstruksjonen gjør bygget veldig fleksibelt for endringer over tid. Den generøse takhøyden har også fordeler knyttet til mange ulikefunksjoner.

 

Forå gi den eksisterende bygningsmassen nytt liv og innhold, er det likevel noenopplagte endringer som bør gjøres. Den høye brystningen på dagens vindusbåndgjør det vanskelig å legge til rette for oppholdssoner. Derfor foreslår vi åstrippe hele fasaden av, slik at kun betongkonstruksjonen bestående av søylerog dekker står igjen. Videre foreslår vi en ny og energieffektiv fasadekledningsom reetablerer de horisontale vindusbåndene som er typiske for sin tid.

 

Gjenbrukav sinusplater fra dagens bebyggelse får nytt liv i form av solavskjerming somvil gi bygget gode passiv egenskaper og forankre de orginale bygningselementenetil fremtidig situasjon. Her kan også solceller tenkes integrert.

 

Lyspæren på taket blir stående som et ikon langs E18.

Nybygget

Tilføring av en ny bebyggelse krever nøysom tilpasning da den eksisterende bebyggelsen spenner mellom flere skalaer, typologier og materialer.

Vi foreslår en fasadekledning i glasert teglstein. Vibenytter en transparent grønn glasur for å fremheve teglens overflate og variasjon. Den glaserte teglen tilpasser seg skalaen på teglstenen i fabriksbygningen og glansverdien til Osram-bygget. Likevel får bygget en egenartet karakter med sin bestemte farge. Slik viderefører vi den heterogene bygingsvariasjonen på tomten.

Glaserte teglstein har lang holdbarhet og trenger svært litevedlikehold. Dette vil være en fordel da fasaden mot E18 vil virke avstøtende for oppsamling av støv og skitt.

I tillegg introduserer vi et subtilt innslag av messing til rekkverk og detaljer. Teglforbandten roteres i dekkforkanten for å markere et skifte mellom etasjene. Gjennom en raffinert og sinnlig komposisjon av materialer skapes et nøkternt og enkelt tilførsel på tomten.

Prosjektet tilfører verdi til sitt nærmiljø ved å skape nye møteplasser på et sted hvor det i dag er få. I tillegg bevares og transformeres dagens bygg, som bidrar positivt for prosjektet som helhet i et bærekrafts perspektiv.

Info

Kontaktperson:
Kyrre Sundal
Arkitekt mnal & partner
Team:
Georg Reitan, Christian Stoveland Blindheim, Karoline Holmestrand, Kyrre Sundal
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Transformasjon
Næring
Sted:
Drammen, Norge
Areal:
ca. 28.000 BTA
Status:
Regulering
Oppdragsgiver:
AG Eiendomsinvest
Material
Tre, tegl, murpuss, betong. masse forskjellig.
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: