Mølleneset

Innerst i Store Lungegårdsvann i Bergen ligger Møllendal. Her har vi på oppdrag for Nordr tegnet boligprosjektet Mølleneset, som består av tre bygg med 67 leiligheter og 175 kvadratmeter næringsareal med sjøen og sjøpromenaden som nærmeste nabo.

Tema:
Bolig
Sted
Bergen
Areal:
7590 m2
Status:
Ferdigstilt
Material:
Betongkontruksjoner
Oppdragsgiver:
Nordr
Samarbeidspartner:
Consto AS

Visjonen med prosjektet er å bygge et moderne boligbygg med gode kvaliteter innen arkitektur, materialbruk og stedstilpasning. Hele prosjektet bygges på allerede utfylte masser, uten inngrep i naturen. Tomten har svært gode solforhold, og flott utsikt over både Store Lungegårdsvann og Bergens skyline.

Leilighetene er fra 35 til 140 kvadratmeter, noen over to plan. Felles for dem alle, er at de får egen balkong, og store vinduer helt ned til gulvet som slipper inn mye lys. De inntrukne balkongene er tilpasset vestlandsvær, og ligger skjermet for både innsyn og kald vind.

 

Området har gjennomgått en større transformasjon de siste tiårene, og fremstår i dag som et attraktivt og urbant område. Planene for området omfatter blant annet bybanestopp, ny bystrand og en grønn park som vil komme i tilknytning til de nye byggene i sjøfronten.

 

Opprinnelig ble prosjektet tegnet i L-form med uterom mot fjorden, nært inntil nabotomten i sør. Vi så deretter potensialet for å skape et bedre skjermet uterom for beboerne, og samtidig flytte boligene nærmere fjorden og allmenningen for bedre bokvaliteter. Kvartalet ble så brutt opp i tre punkthus, med bedre siktlinjer og passasjer, og aktive fasader mot byrommene.

 

Ved å tilte fasadene, nedskalerer vi bygget og skaper en nedtrapping mot vannet. Knekken i fasaden gir også inntrykk av et mindre bygg, da den øverste gesimsen ikke vil være synlig fra bakkeplan. Sammen med materialbruken skaper tiltingen en viktig identitetsmarkør for kvartalet og det nye bomiljøet, og sikrer en felles identitet selv om byggene er ulike.

 

Designet karakteriseres av rene former, rolige materialer og et varsomt fargespill. Kledningen i heltre tilfører noe nytt til den kjente strandlinjen ved Mølleneset, og gir en estetisk opplevelse av et lunere og varmere utemiljø.

Info

Kontaktperson
Sylwia Gajek
Arkitekt
Team
Sylwia Gajek, Stephan René Holvik
Bildekredittering
Kyrre Sundal, Mad arkitekter
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Mølleneset

Innerst i Store Lungegårdsvann i Bergen ligger Møllendal. Her har vi på oppdrag for Nordr tegnet boligprosjektet Mølleneset, som består av tre bygg med 67 leiligheter og 175 kvadratmeter næringsareal med sjøen og sjøpromenaden som nærmeste nabo.

Tema:
Bolig
Sted
Bergen
Areal:
7590 m2
Status:
Ferdigstilt
Material:
Betongkontruksjoner
Oppdragsgiver:
Nordr
Samarbeidspartner:
Consto AS

Info

Kontaktperson
Sylwia Gajek
Arkitekt
Team
Sylwia Gajek, Stephan René Holvik
Miljøambisjoner

Mølleneset

Innerst i Store Lungegårdsvann i Bergen ligger Møllendal. Her har vi på oppdrag for Nordr tegnet boligprosjektet Mølleneset, som består av tre bygg med 67 leiligheter og 175 kvadratmeter næringsareal med sjøen og sjøpromenaden som nærmeste nabo.

Info

Prosjektleder
Sylwia Gajek
Arkitekt
Team:
Sylwia Gajek, Stephan René Holvik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
7590 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Nordr
Material:
Betongkontruksjoner
Samarbeidspartner:
Consto AS
Next
Previous
No items found.

Mølleneset

Innerst i Store Lungegårdsvann i Bergen ligger Møllendal. Her har vi på oppdrag for Nordr tegnet boligprosjektet Mølleneset, som består av tre bygg med 67 leiligheter og 175 kvadratmeter næringsareal med sjøen og sjøpromenaden som nærmeste nabo.

Sted:
Bergen
Areal
7590 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Nordr
Material:
Betongkontruksjoner

Mølleneset

Innerst i Store Lungegårdsvann i Bergen ligger Møllendal. Her har vi på oppdrag for Nordr tegnet boligprosjektet Mølleneset, som består av tre bygg med 67 leiligheter og 175 kvadratmeter næringsareal med sjøen og sjøpromenaden som nærmeste nabo.

Visjonen med prosjektet er å bygge et moderne boligbygg med gode kvaliteter innen arkitektur, materialbruk og stedstilpasning. Hele prosjektet bygges på allerede utfylte masser, uten inngrep i naturen. Tomten har svært gode solforhold, og flott utsikt over både Store Lungegårdsvann og Bergens skyline.

Leilighetene er fra 35 til 140 kvadratmeter, noen over to plan. Felles for dem alle, er at de får egen balkong, og store vinduer helt ned til gulvet som slipper inn mye lys. De inntrukne balkongene er tilpasset vestlandsvær, og ligger skjermet for både innsyn og kald vind.

 

Området har gjennomgått en større transformasjon de siste tiårene, og fremstår i dag som et attraktivt og urbant område. Planene for området omfatter blant annet bybanestopp, ny bystrand og en grønn park som vil komme i tilknytning til de nye byggene i sjøfronten.

 

Opprinnelig ble prosjektet tegnet i L-form med uterom mot fjorden, nært inntil nabotomten i sør. Vi så deretter potensialet for å skape et bedre skjermet uterom for beboerne, og samtidig flytte boligene nærmere fjorden og allmenningen for bedre bokvaliteter. Kvartalet ble så brutt opp i tre punkthus, med bedre siktlinjer og passasjer, og aktive fasader mot byrommene.

 

Ved å tilte fasadene, nedskalerer vi bygget og skaper en nedtrapping mot vannet. Knekken i fasaden gir også inntrykk av et mindre bygg, da den øverste gesimsen ikke vil være synlig fra bakkeplan. Sammen med materialbruken skaper tiltingen en viktig identitetsmarkør for kvartalet og det nye bomiljøet, og sikrer en felles identitet selv om byggene er ulike.

 

Designet karakteriseres av rene former, rolige materialer og et varsomt fargespill. Kledningen i heltre tilfører noe nytt til den kjente strandlinjen ved Mølleneset, og gir en estetisk opplevelse av et lunere og varmere utemiljø.

Info

Kontaktperson:
Sylwia Gajek
Arkitekt
Team:
Sylwia Gajek, Stephan René Holvik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Bergen
Areal:
7590 m2
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Nordr
Material
Betongkontruksjoner
Bildekredittering:
Kyrre Sundal, Mad arkitekter
Samarbeidspartner:
Consto AS