Nedre Jeistad Gård

Sammen med våre oppdragsgivere i Lillehammer har vi tegnet en omsorgslandsby for tjenestemottakere i alle aldre, med fokus på aktivisering, trygghet og tilhørighet. Ved hjelp av eksisterende gårdsbebyggelse og stedstilpassede nybygg har vi både studert og illustrert hvor godt Nedre Jeistad Gård egner seg som et botilbud tilrettelagt for arbeidstrening.

Tema:
Bolig
Sted
Lillehammer
Areal:
2150 m²
Status:
Mulighetsstudie
Material:
Oppdragsgiver:
Målrettet Intervensjon Eiendom AS
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team
Øyvind Johnsen, Karoline Kolstad Heen, Simon Øien, Donatas Grinius
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Nedre Jeistad Gård

Sammen med våre oppdragsgivere i Lillehammer har vi tegnet en omsorgslandsby for tjenestemottakere i alle aldre, med fokus på aktivisering, trygghet og tilhørighet. Ved hjelp av eksisterende gårdsbebyggelse og stedstilpassede nybygg har vi både studert og illustrert hvor godt Nedre Jeistad Gård egner seg som et botilbud tilrettelagt for arbeidstrening.

Tema:
Bolig
Sted
Lillehammer
Areal:
2150 m²
Status:
Mulighetsstudie
Material:
Oppdragsgiver:
Målrettet Intervensjon Eiendom AS
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team
Øyvind Johnsen, Karoline Kolstad Heen, Simon Øien, Donatas Grinius
Miljøambisjoner

Nedre Jeistad Gård

Sammen med våre oppdragsgivere i Lillehammer har vi tegnet en omsorgslandsby for tjenestemottakere i alle aldre, med fokus på aktivisering, trygghet og tilhørighet. Ved hjelp av eksisterende gårdsbebyggelse og stedstilpassede nybygg har vi både studert og illustrert hvor godt Nedre Jeistad Gård egner seg som et botilbud tilrettelagt for arbeidstrening.

Info

Prosjektleder
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team:
Øyvind Johnsen, Karoline Kolstad Heen, Simon Øien, Donatas Grinius
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Lillehammer
Areal:
2150 m²
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
Målrettet Intervensjon Eiendom AS
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Nedre Jeistad Gård

Sammen med våre oppdragsgivere i Lillehammer har vi tegnet en omsorgslandsby for tjenestemottakere i alle aldre, med fokus på aktivisering, trygghet og tilhørighet. Ved hjelp av eksisterende gårdsbebyggelse og stedstilpassede nybygg har vi både studert og illustrert hvor godt Nedre Jeistad Gård egner seg som et botilbud tilrettelagt for arbeidstrening.

Sted:
Lillehammer
Areal
2150 m²
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
Målrettet Intervensjon Eiendom AS
Material:

Nedre Jeistad Gård

Sammen med våre oppdragsgivere i Lillehammer har vi tegnet en omsorgslandsby for tjenestemottakere i alle aldre, med fokus på aktivisering, trygghet og tilhørighet. Ved hjelp av eksisterende gårdsbebyggelse og stedstilpassede nybygg har vi både studert og illustrert hvor godt Nedre Jeistad Gård egner seg som et botilbud tilrettelagt for arbeidstrening.

Info

Kontaktperson:
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team:
Øyvind Johnsen, Karoline Kolstad Heen, Simon Øien, Donatas Grinius
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Lillehammer
Areal:
2150 m²
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
Målrettet Intervensjon Eiendom AS
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: