Factory Tøyen

Oslos første armerte betongkonstruksjon ble tegnet av Bredo Berntsen og oppført i perioden 1910- 13. Bygget ble opprinnelig tegnet som lokaler for Lauritsen og Sørensens Tricotagefabriker A/S, som på sin storhetstid på 50-tallet hadde over 250 ansatte. Renoveringen av et av Tøyens historiske bygg legger til rette for en forbedring og oppgraderings av byggets standard, samtidig som det legges vekt på at bygget antikvariske verdier beholdes. Bevaring av byggets arkitektur og historiske betydning for sine omgivelser i Tøyen og Oslo har fra oppstart vært førende for prosjektet.

Tema:
Kontor
Sted
Oslo
Areal:
5500 m²
Status:
Pågående
Material:
Aluminium, Semullit, Sink, Sortstål, Tre, Valchromat
Oppdragsgiver:
RGN Property AS
Samarbeidspartner:
Grindaker AS, Fokus Rådgiving AS, Ing. P. Nome AS, WSP Engineering AS, Oslo Entreprenør AS, BVR AS, Front Elektro AS, Energima Prosjekt AS, Window Master BSI AS, Castor Autogen AS, NSI AS, Østlandske Fasadeteknikk AS, Firesafe AS, BS-Teknikk AS, Thermo Control AS, Kone AS

Hoveddelen av Factory Tøyen skal legges til rette for kontordrift og det er kreative bedrifter som er hovedgruppen av leietakere. Store deler av bygget utgjør i tillegg det som må være hovedstadens beste coworking space. På grunnplan er det tenkt tilrettelagt for forretningslokaler som henvender seg ut mot vest. For at Factory Tøyen skulle få et unikt særpreg har det har vært viktig å bevare mye av det originale interiøret. Balansen mellom det gamle og det nye har skapt noe eget. Overflatene er restaurert i tett relasjon til det eksisterende. Elementer som har vært lagt til har et stramt uttrykk, noe som harmoniserer med industribygget fra starten av forrige århundre. Taket har blitt behandlet med spesiell oppmerksomhet. De eksisterende lysforholdene har blitt forbedret og gitt prosjektet en ny karakter. I taket på den nordlige siden av bygget har takvinduer blitt erstattet med arker, noe som gir bedre lysforhold i auditoriet. På hovedtaket har det gamle ryttertaket blitt rekonstruert. Dette er et 40 meter langt takvindu som var en del av den originale konstruksjonen.

Et viktig aspekt ved Factory Tøyen har også vært eksteriøret, og hvordan bygget inngår i omgivelsene på Tøyen. Det har følgelig ikke kun vært gjort fasadeendringer, men også store oppgraderinger av arealene utenfor bygget. Vestsiden har blitt oppgrader med nytt dekke, og avgrensing mellom kjørebane og utearealene foran næringslokalene. De nye utearealene på sørsiden gjør at adkomsten til inngangen blir lettere tilgjengelig og mer oversiktlig. Disse oppgraderingene er ment som en tilleggsdimensjon for Factory Tøyen og en ny funksjon som understøtter prosjektets formål. Plassen er ment som et oppholdsareal for brukerne av bygget, og vil også kunne brukes til arrangementer. Hele arealet blir dekket med marktegl, for at utearealene skal bli mer enhetlig med fasaden på bygget. Med Factory Tøyen har Mad Arkitekter lagt til rette for at Kjølberggata 21 skal kunne stå i lang tid framover, og fortsatt fungere som et sted for produksjon. Der det en gang har vært produsert klær, skal det nå skapes nye bedrifter og ideer. Samtidig fungerer bygget som en møteplass for brukerne og for lokalmiljøet på Tøyen.

Info

Kontaktperson
Magnus Asker Pettersen
Arkitekt mnal
Team
Magnus Asker Pettersen, Trond Elverum, Victoria Abelsen, Karoline Kolstad Heen, Patriq Backlund, Myrna Becker, Julie Husom Tholens
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Bygget er bygget med massive teglsteinsvegger og indre betongkonstruksjon. Ved bruk av miljøvennlige materialer og naturlig ventilasjon, senkes energiforbruket, samtidig som mye av det eksisterende i bygget gjenbrukes.
Dokumenter
Dokumenter

Factory Tøyen

Oslos første armerte betongkonstruksjon ble tegnet av Bredo Berntsen og oppført i perioden 1910- 13. Bygget ble opprinnelig tegnet som lokaler for Lauritsen og Sørensens Tricotagefabriker A/S, som på sin storhetstid på 50-tallet hadde over 250 ansatte. Renoveringen av et av Tøyens historiske bygg legger til rette for en forbedring og oppgraderings av byggets standard, samtidig som det legges vekt på at bygget antikvariske verdier beholdes. Bevaring av byggets arkitektur og historiske betydning for sine omgivelser i Tøyen og Oslo har fra oppstart vært førende for prosjektet.

Tema:
Kontor
Sted
Oslo
Areal:
5500 m²
Status:
Pågående
Material:
Aluminium, Semullit, Sink, Sortstål, Tre, Valchromat
Oppdragsgiver:
RGN Property AS
Samarbeidspartner:
Grindaker AS, Fokus Rådgiving AS, Ing. P. Nome AS, WSP Engineering AS, Oslo Entreprenør AS, BVR AS, Front Elektro AS, Energima Prosjekt AS, Window Master BSI AS, Castor Autogen AS, NSI AS, Østlandske Fasadeteknikk AS, Firesafe AS, BS-Teknikk AS, Thermo Control AS, Kone AS

Info

Kontaktperson
Magnus Asker Pettersen
Arkitekt mnal
Team
Magnus Asker Pettersen, Trond Elverum, Victoria Abelsen, Karoline Kolstad Heen, Patriq Backlund, Myrna Becker, Julie Husom Tholens
Miljøambisjoner
Bygget er bygget med massive teglsteinsvegger og indre betongkonstruksjon. Ved bruk av miljøvennlige materialer og naturlig ventilasjon, senkes energiforbruket, samtidig som mye av det eksisterende i bygget gjenbrukes.

Factory Tøyen

Oslos første armerte betongkonstruksjon ble tegnet av Bredo Berntsen og oppført i perioden 1910- 13. Bygget ble opprinnelig tegnet som lokaler for Lauritsen og Sørensens Tricotagefabriker A/S, som på sin storhetstid på 50-tallet hadde over 250 ansatte. Renoveringen av et av Tøyens historiske bygg legger til rette for en forbedring og oppgraderings av byggets standard, samtidig som det legges vekt på at bygget antikvariske verdier beholdes. Bevaring av byggets arkitektur og historiske betydning for sine omgivelser i Tøyen og Oslo har fra oppstart vært førende for prosjektet.

Hoveddelen av Factory Tøyen skal legges til rette for kontordrift og det er kreative bedrifter som er hovedgruppen av leietakere. Store deler av bygget utgjør i tillegg det som må være hovedstadens beste coworking space. På grunnplan er det tenkt tilrettelagt for forretningslokaler som henvender seg ut mot vest. For at Factory Tøyen skulle få et unikt særpreg har det har vært viktig å bevare mye av det originale interiøret. Balansen mellom det gamle og det nye har skapt noe eget. Overflatene er restaurert i tett relasjon til det eksisterende. Elementer som har vært lagt til har et stramt uttrykk, noe som harmoniserer med industribygget fra starten av forrige århundre. Taket har blitt behandlet med spesiell oppmerksomhet. De eksisterende lysforholdene har blitt forbedret og gitt prosjektet en ny karakter. I taket på den nordlige siden av bygget har takvinduer blitt erstattet med arker, noe som gir bedre lysforhold i auditoriet. På hovedtaket har det gamle ryttertaket blitt rekonstruert. Dette er et 40 meter langt takvindu som var en del av den originale konstruksjonen.

Et viktig aspekt ved Factory Tøyen har også vært eksteriøret, og hvordan bygget inngår i omgivelsene på Tøyen. Det har følgelig ikke kun vært gjort fasadeendringer, men også store oppgraderinger av arealene utenfor bygget. Vestsiden har blitt oppgrader med nytt dekke, og avgrensing mellom kjørebane og utearealene foran næringslokalene. De nye utearealene på sørsiden gjør at adkomsten til inngangen blir lettere tilgjengelig og mer oversiktlig. Disse oppgraderingene er ment som en tilleggsdimensjon for Factory Tøyen og en ny funksjon som understøtter prosjektets formål. Plassen er ment som et oppholdsareal for brukerne av bygget, og vil også kunne brukes til arrangementer. Hele arealet blir dekket med marktegl, for at utearealene skal bli mer enhetlig med fasaden på bygget. Med Factory Tøyen har Mad Arkitekter lagt til rette for at Kjølberggata 21 skal kunne stå i lang tid framover, og fortsatt fungere som et sted for produksjon. Der det en gang har vært produsert klær, skal det nå skapes nye bedrifter og ideer. Samtidig fungerer bygget som en møteplass for brukerne og for lokalmiljøet på Tøyen.

Info

Prosjektleder
Magnus Asker Pettersen
Arkitekt mnal
Team:
Magnus Asker Pettersen, Trond Elverum, Victoria Abelsen, Karoline Kolstad Heen, Patriq Backlund, Myrna Becker, Julie Husom Tholens
Miljøambisjoner:
Bygget er bygget med massive teglsteinsvegger og indre betongkonstruksjon. Ved bruk av miljøvennlige materialer og naturlig ventilasjon, senkes energiforbruket, samtidig som mye av det eksisterende i bygget gjenbrukes.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
5500 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
RGN Property AS
Material:
Aluminium, Semullit, Sink, Sortstål, Tre, Valchromat
Samarbeidspartner:
Grindaker AS, Fokus Rådgiving AS, Ing. P. Nome AS, WSP Engineering AS, Oslo Entreprenør AS, BVR AS, Front Elektro AS, Energima Prosjekt AS, Window Master BSI AS, Castor Autogen AS, NSI AS, Østlandske Fasadeteknikk AS, Firesafe AS, BS-Teknikk AS, Thermo Control AS, Kone AS
Next
Previous
No items found.

Factory Tøyen

Oslos første armerte betongkonstruksjon ble tegnet av Bredo Berntsen og oppført i perioden 1910- 13. Bygget ble opprinnelig tegnet som lokaler for Lauritsen og Sørensens Tricotagefabriker A/S, som på sin storhetstid på 50-tallet hadde over 250 ansatte. Renoveringen av et av Tøyens historiske bygg legger til rette for en forbedring og oppgraderings av byggets standard, samtidig som det legges vekt på at bygget antikvariske verdier beholdes. Bevaring av byggets arkitektur og historiske betydning for sine omgivelser i Tøyen og Oslo har fra oppstart vært førende for prosjektet.

Sted:
Oslo
Areal
5500 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
RGN Property AS
Material:
Aluminium, Semullit, Sink, Sortstål, Tre, Valchromat

Factory Tøyen

Oslos første armerte betongkonstruksjon ble tegnet av Bredo Berntsen og oppført i perioden 1910- 13. Bygget ble opprinnelig tegnet som lokaler for Lauritsen og Sørensens Tricotagefabriker A/S, som på sin storhetstid på 50-tallet hadde over 250 ansatte. Renoveringen av et av Tøyens historiske bygg legger til rette for en forbedring og oppgraderings av byggets standard, samtidig som det legges vekt på at bygget antikvariske verdier beholdes. Bevaring av byggets arkitektur og historiske betydning for sine omgivelser i Tøyen og Oslo har fra oppstart vært førende for prosjektet.

Hoveddelen av Factory Tøyen skal legges til rette for kontordrift og det er kreative bedrifter som er hovedgruppen av leietakere. Store deler av bygget utgjør i tillegg det som må være hovedstadens beste coworking space. På grunnplan er det tenkt tilrettelagt for forretningslokaler som henvender seg ut mot vest. For at Factory Tøyen skulle få et unikt særpreg har det har vært viktig å bevare mye av det originale interiøret. Balansen mellom det gamle og det nye har skapt noe eget. Overflatene er restaurert i tett relasjon til det eksisterende. Elementer som har vært lagt til har et stramt uttrykk, noe som harmoniserer med industribygget fra starten av forrige århundre. Taket har blitt behandlet med spesiell oppmerksomhet. De eksisterende lysforholdene har blitt forbedret og gitt prosjektet en ny karakter. I taket på den nordlige siden av bygget har takvinduer blitt erstattet med arker, noe som gir bedre lysforhold i auditoriet. På hovedtaket har det gamle ryttertaket blitt rekonstruert. Dette er et 40 meter langt takvindu som var en del av den originale konstruksjonen.

Et viktig aspekt ved Factory Tøyen har også vært eksteriøret, og hvordan bygget inngår i omgivelsene på Tøyen. Det har følgelig ikke kun vært gjort fasadeendringer, men også store oppgraderinger av arealene utenfor bygget. Vestsiden har blitt oppgrader med nytt dekke, og avgrensing mellom kjørebane og utearealene foran næringslokalene. De nye utearealene på sørsiden gjør at adkomsten til inngangen blir lettere tilgjengelig og mer oversiktlig. Disse oppgraderingene er ment som en tilleggsdimensjon for Factory Tøyen og en ny funksjon som understøtter prosjektets formål. Plassen er ment som et oppholdsareal for brukerne av bygget, og vil også kunne brukes til arrangementer. Hele arealet blir dekket med marktegl, for at utearealene skal bli mer enhetlig med fasaden på bygget. Med Factory Tøyen har Mad Arkitekter lagt til rette for at Kjølberggata 21 skal kunne stå i lang tid framover, og fortsatt fungere som et sted for produksjon. Der det en gang har vært produsert klær, skal det nå skapes nye bedrifter og ideer. Samtidig fungerer bygget som en møteplass for brukerne og for lokalmiljøet på Tøyen.

Info

Kontaktperson:
Magnus Asker Pettersen
Arkitekt mnal
Team:
Magnus Asker Pettersen, Trond Elverum, Victoria Abelsen, Karoline Kolstad Heen, Patriq Backlund, Myrna Becker, Julie Husom Tholens
Miljøambisjoner:
Bygget er bygget med massive teglsteinsvegger og indre betongkonstruksjon. Ved bruk av miljøvennlige materialer og naturlig ventilasjon, senkes energiforbruket, samtidig som mye av det eksisterende i bygget gjenbrukes.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kontor
Sted:
Oslo
Areal:
5500 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
RGN Property AS
Material
Aluminium, Semullit, Sink, Sortstål, Tre, Valchromat
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Grindaker AS, Fokus Rådgiving AS, Ing. P. Nome AS, WSP Engineering AS, Oslo Entreprenør AS, BVR AS, Front Elektro AS, Energima Prosjekt AS, Window Master BSI AS, Castor Autogen AS, NSI AS, Østlandske Fasadeteknikk AS, Firesafe AS, BS-Teknikk AS, Thermo Control AS, Kone AS