Grev Wedels plass 9

I hjertet av Kvadraturen i ligger prisvinnende Grev Wedels plass 9. Bygget er originalt tegnet av LPO arkitekter og ferdigstilt i 1993. Mad arkitekter har på oppdrag fra Storebrand stått for prosjekteringen i forbindelse med en omfattende transformasjonsprosess, i tett samarbeid med interiørarkitektene i Krohnark og entreprenør Håndverkskompaniet. Grev Wedels plass 9 huset tidligere blant annet Astrup Fearnley museet, og har et areal på 28.000 kvadratmeter, fordelt på syv etasjer og tre underetasjer. Bygget ble i 1992 tildelt den prestisjetunge arkitekturprisen Sundts premie.

Tema:
Transformasjon, kontor
Sted
Oslo
Areal:
28.000 m²
Status:
Pågående
Material:
Gjenbruksterrazzo, tegl, tre, marmor, glassbyggerstein
Oppdragsgiver:
Storebrand
Samarbeidspartner:
Krohnark, Håndtverkskompaniet

Hensikten til Storebrand med utviklingen av eiendommen er å styrke byggets egenart og kvaliteter, samtidig som man ruster det for å møte fremtidens leietaker med høye krav til miljøvennlige lokaler og økt fleksibilitet.

Bygget hadde mange gode kvaliteter fra før, og det har derfor vært viktig for oss å ivareta så mye som mulig og ikke tilføre for mye nytt, samt tilrettelegge for en mer moderne bruk. For å imøtekomme dagens brannkrav, er hovedtrappene glasset inn og supplert med en ny, bredere trapp mellom første og andre etasje. Trinnene i de nye trappene er laget av gjenbruksterrazzo, med tilslag av gammelt tegl, marmor, servanter, toaletter og glass hentet fra bygget og andre riveprosjekter i Oslo.Store deler av arealene knyttet til byggets primære kontordel er rehabilitert og oppgradert, og det er etablert en ny garderobe i parkeringskjelleren. Her er garderobeskapene blitt omlakkert og gjenbrukt. Det samme gjelder glassbyggerstenene under skapene, som er gjenbrukt fra andre steder i bygget. Det er etablert treningsrom og sykkelparkering i det gamle tilfluktsrommet.

Gjennom renoveringen har Storebrand skapt et nytt og innovativt næringsbygg med en enda tydeligere identitet, med fokus på tidløse materialer, gode tekniske løsninger og et lavt klimaavtrykk. Hele takflaten er dekket med solceller, og glassatriet har fått solcelleflis over hele glasset, som til sammen dekker hele byggets energibehov.

Det overordnede mål har vært å skape en moderne og fremtidsrettet kontoreiendom. Utover transformasjon av funksjoner og konseptutvikling, inkludert materialvalg og uttrykk, er det etablert et nytt lyskonsept som skal bygge identitet og tydeligere markere eiendommen i bybildet.

Info

Kontaktperson
Sebastian Berg
Arkitekt
Team
Sophie Flinder, Kimberly Wolf, Liv Hanstad, Lutz Volke, Torkel Njå, Magnus Asker Pettersen, Sebastian Berg.
Bildekredittering
Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
BREEAM Excellent, gjenbruk, solceller, energiklasse B
Dokumenter
Dokumenter

Grev Wedels plass 9

I hjertet av Kvadraturen i ligger prisvinnende Grev Wedels plass 9. Bygget er originalt tegnet av LPO arkitekter og ferdigstilt i 1993. Mad arkitekter har på oppdrag fra Storebrand stått for prosjekteringen i forbindelse med en omfattende transformasjonsprosess, i tett samarbeid med interiørarkitektene i Krohnark og entreprenør Håndverkskompaniet. Grev Wedels plass 9 huset tidligere blant annet Astrup Fearnley museet, og har et areal på 28.000 kvadratmeter, fordelt på syv etasjer og tre underetasjer. Bygget ble i 1992 tildelt den prestisjetunge arkitekturprisen Sundts premie.

Tema:
Transformasjon, kontor
Sted
Oslo
Areal:
28.000 m²
Status:
Pågående
Material:
Gjenbruksterrazzo, tegl, tre, marmor, glassbyggerstein
Oppdragsgiver:
Storebrand
Samarbeidspartner:
Krohnark, Håndtverkskompaniet

Info

Kontaktperson
Sebastian Berg
Arkitekt
Team
Sophie Flinder, Kimberly Wolf, Liv Hanstad, Lutz Volke, Torkel Njå, Magnus Asker Pettersen, Sebastian Berg.
Miljøambisjoner
BREEAM Excellent, gjenbruk, solceller, energiklasse B

Grev Wedels plass 9

I hjertet av Kvadraturen i ligger prisvinnende Grev Wedels plass 9. Bygget er originalt tegnet av LPO arkitekter og ferdigstilt i 1993. Mad arkitekter har på oppdrag fra Storebrand stått for prosjekteringen i forbindelse med en omfattende transformasjonsprosess, i tett samarbeid med interiørarkitektene i Krohnark og entreprenør Håndverkskompaniet. Grev Wedels plass 9 huset tidligere blant annet Astrup Fearnley museet, og har et areal på 28.000 kvadratmeter, fordelt på syv etasjer og tre underetasjer. Bygget ble i 1992 tildelt den prestisjetunge arkitekturprisen Sundts premie.

Info

Prosjektleder
Sebastian Berg
Arkitekt
Team:
Sophie Flinder, Kimberly Wolf, Liv Hanstad, Lutz Volke, Torkel Njå, Magnus Asker Pettersen, Sebastian Berg.
Miljøambisjoner:
BREEAM Excellent, gjenbruk, solceller, energiklasse B
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
28.000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Storebrand
Material:
Gjenbruksterrazzo, tegl, tre, marmor, glassbyggerstein
Samarbeidspartner:
Krohnark, Håndtverkskompaniet
Next
Previous
No items found.

Grev Wedels plass 9

I hjertet av Kvadraturen i ligger prisvinnende Grev Wedels plass 9. Bygget er originalt tegnet av LPO arkitekter og ferdigstilt i 1993. Mad arkitekter har på oppdrag fra Storebrand stått for prosjekteringen i forbindelse med en omfattende transformasjonsprosess, i tett samarbeid med interiørarkitektene i Krohnark og entreprenør Håndverkskompaniet. Grev Wedels plass 9 huset tidligere blant annet Astrup Fearnley museet, og har et areal på 28.000 kvadratmeter, fordelt på syv etasjer og tre underetasjer. Bygget ble i 1992 tildelt den prestisjetunge arkitekturprisen Sundts premie.

Sted:
Oslo
Areal
28.000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Storebrand
Material:
Gjenbruksterrazzo, tegl, tre, marmor, glassbyggerstein

Grev Wedels plass 9

I hjertet av Kvadraturen i ligger prisvinnende Grev Wedels plass 9. Bygget er originalt tegnet av LPO arkitekter og ferdigstilt i 1993. Mad arkitekter har på oppdrag fra Storebrand stått for prosjekteringen i forbindelse med en omfattende transformasjonsprosess, i tett samarbeid med interiørarkitektene i Krohnark og entreprenør Håndverkskompaniet. Grev Wedels plass 9 huset tidligere blant annet Astrup Fearnley museet, og har et areal på 28.000 kvadratmeter, fordelt på syv etasjer og tre underetasjer. Bygget ble i 1992 tildelt den prestisjetunge arkitekturprisen Sundts premie.

Hensikten til Storebrand med utviklingen av eiendommen er å styrke byggets egenart og kvaliteter, samtidig som man ruster det for å møte fremtidens leietaker med høye krav til miljøvennlige lokaler og økt fleksibilitet.

Bygget hadde mange gode kvaliteter fra før, og det har derfor vært viktig for oss å ivareta så mye som mulig og ikke tilføre for mye nytt, samt tilrettelegge for en mer moderne bruk. For å imøtekomme dagens brannkrav, er hovedtrappene glasset inn og supplert med en ny, bredere trapp mellom første og andre etasje. Trinnene i de nye trappene er laget av gjenbruksterrazzo, med tilslag av gammelt tegl, marmor, servanter, toaletter og glass hentet fra bygget og andre riveprosjekter i Oslo.Store deler av arealene knyttet til byggets primære kontordel er rehabilitert og oppgradert, og det er etablert en ny garderobe i parkeringskjelleren. Her er garderobeskapene blitt omlakkert og gjenbrukt. Det samme gjelder glassbyggerstenene under skapene, som er gjenbrukt fra andre steder i bygget. Det er etablert treningsrom og sykkelparkering i det gamle tilfluktsrommet.

Gjennom renoveringen har Storebrand skapt et nytt og innovativt næringsbygg med en enda tydeligere identitet, med fokus på tidløse materialer, gode tekniske løsninger og et lavt klimaavtrykk. Hele takflaten er dekket med solceller, og glassatriet har fått solcelleflis over hele glasset, som til sammen dekker hele byggets energibehov.

Det overordnede mål har vært å skape en moderne og fremtidsrettet kontoreiendom. Utover transformasjon av funksjoner og konseptutvikling, inkludert materialvalg og uttrykk, er det etablert et nytt lyskonsept som skal bygge identitet og tydeligere markere eiendommen i bybildet.

Info

Kontaktperson:
Sebastian Berg
Arkitekt
Team:
Sophie Flinder, Kimberly Wolf, Liv Hanstad, Lutz Volke, Torkel Njå, Magnus Asker Pettersen, Sebastian Berg.
Miljøambisjoner:
BREEAM Excellent, gjenbruk, solceller, energiklasse B
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Kontor
Sted:
Oslo
Areal:
28.000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Storebrand
Material
Gjenbruksterrazzo, tegl, tre, marmor, glassbyggerstein
Bildekredittering:
Kyrre Sundal
Samarbeidspartner:
Krohnark, Håndtverkskompaniet