Palmehuset

På branntomten ved Lykkebergparken i Fredrikstad så vi i Mad arkitekter et potensial for å skape en varm oase med farger, former og dufter fra hele verden, inspirert av Europas mange vakre botaniske vinterhager. Derfor tegnet vi på eget initiativ et prosjekt bestående av to bygg: Palmehuset og Kommunens smykkeskrin.

Tema:
Sosial bærekaft
Sted
Fredrikstad
Areal:
Status:
Forslag
Material:
Tre, glass, gjenbruksmaterialer
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Fra tid til annen lanserer vi i Mad arkitekter egeninitierte prosjekter kalt «Mad interventions». Disse prosjektene kan være hvor som helst på kloden, men springer ofte ut fra et uforløst potensial i områder hvor vi jobber eller bor og kjenner godt fra før. I dette tilfellet var det Mad i Fredrikstad som ønsket å vise sine visjoner for tomten i Nygaardsgaten 17.

Idéen oppstod da pandemien stengte landet på ubestemt tid i 2020, og vi ikke lenger kunne reise til varmere strøk. Vår tanke var derfor å lage et palmehus som holdt høy temperatur gjennom hele året, med trær og vekster som ville bringe en eksotisk del av verden til Fredrikstad.

Labyrinthagen, som ligger på tomten i dag, er allerede godt besøkt av lokale skoler, og drives godt av kommunens parkvesen. Med palmehuset ville dette kunne bli en gratis helårsdestinasjon for hele byen.

Ved siden av Palmehuset, som speiler Norges bank på den andre siden av Vibes gate, tegnet vi Kommunens smykkeskrin. Dette bygget kunne romme et par ekstra kinosaler i umiddelbar nærhet til dagens kino i rådhuset, samt bystyresaler, større møterom og viktige kontorplasser med flott utsikt mot Lykkebergparken. Dette ville gitt kommunen ekstra areal, samtidig som området ville fått seg et løft.

Tomten ligger langs kulturaksen i byen, som er den tidligere kongeveien gjennom byen og en viktig del av byveven i Fredrikstad. Med nye ganglinjer, deriblant gjennom Palmehuset, ville vi kunne vitalisere Lykkebergparken og området rundt, og skape enda mer trivsel og trygghet i dette gå gatenettet.

Info

Kontaktperson
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team
Karoline Kolstad Heen, Øyvind Johnsen, Simon Øien, Alice Snorradottir og Donatas Grinius
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Sosial bærekraft
Dokumenter
Dokumenter

Palmehuset

På branntomten ved Lykkebergparken i Fredrikstad så vi i Mad arkitekter et potensial for å skape en varm oase med farger, former og dufter fra hele verden, inspirert av Europas mange vakre botaniske vinterhager. Derfor tegnet vi på eget initiativ et prosjekt bestående av to bygg: Palmehuset og Kommunens smykkeskrin.

Tema:
Sosial bærekaft
Sted
Fredrikstad
Areal:
Status:
Forslag
Material:
Tre, glass, gjenbruksmaterialer
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team
Karoline Kolstad Heen, Øyvind Johnsen, Simon Øien, Alice Snorradottir og Donatas Grinius
Miljøambisjoner
Sosial bærekraft

Palmehuset

På branntomten ved Lykkebergparken i Fredrikstad så vi i Mad arkitekter et potensial for å skape en varm oase med farger, former og dufter fra hele verden, inspirert av Europas mange vakre botaniske vinterhager. Derfor tegnet vi på eget initiativ et prosjekt bestående av to bygg: Palmehuset og Kommunens smykkeskrin.

Fra tid til annen lanserer vi i Mad arkitekter egeninitierte prosjekter kalt «Mad interventions». Disse prosjektene kan være hvor som helst på kloden, men springer ofte ut fra et uforløst potensial i områder hvor vi jobber eller bor og kjenner godt fra før. I dette tilfellet var det Mad i Fredrikstad som ønsket å vise sine visjoner for tomten i Nygaardsgaten 17.

Info

Prosjektleder
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team:
Karoline Kolstad Heen, Øyvind Johnsen, Simon Øien, Alice Snorradottir og Donatas Grinius
Miljøambisjoner:
Sosial bærekraft
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Fredrikstad
Areal:
Status:
Forslag
Oppdragsgiver:
Material:
Tre, glass, gjenbruksmaterialer
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Palmehuset

På branntomten ved Lykkebergparken i Fredrikstad så vi i Mad arkitekter et potensial for å skape en varm oase med farger, former og dufter fra hele verden, inspirert av Europas mange vakre botaniske vinterhager. Derfor tegnet vi på eget initiativ et prosjekt bestående av to bygg: Palmehuset og Kommunens smykkeskrin.

Sted:
Fredrikstad
Areal
Status:
Forslag
Oppdragsgiver:
Material:
Tre, glass, gjenbruksmaterialer

Palmehuset

På branntomten ved Lykkebergparken i Fredrikstad så vi i Mad arkitekter et potensial for å skape en varm oase med farger, former og dufter fra hele verden, inspirert av Europas mange vakre botaniske vinterhager. Derfor tegnet vi på eget initiativ et prosjekt bestående av to bygg: Palmehuset og Kommunens smykkeskrin.

Fra tid til annen lanserer vi i Mad arkitekter egeninitierte prosjekter kalt «Mad interventions». Disse prosjektene kan være hvor som helst på kloden, men springer ofte ut fra et uforløst potensial i områder hvor vi jobber eller bor og kjenner godt fra før. I dette tilfellet var det Mad i Fredrikstad som ønsket å vise sine visjoner for tomten i Nygaardsgaten 17.

Idéen oppstod da pandemien stengte landet på ubestemt tid i 2020, og vi ikke lenger kunne reise til varmere strøk. Vår tanke var derfor å lage et palmehus som holdt høy temperatur gjennom hele året, med trær og vekster som ville bringe en eksotisk del av verden til Fredrikstad.

Labyrinthagen, som ligger på tomten i dag, er allerede godt besøkt av lokale skoler, og drives godt av kommunens parkvesen. Med palmehuset ville dette kunne bli en gratis helårsdestinasjon for hele byen.

Ved siden av Palmehuset, som speiler Norges bank på den andre siden av Vibes gate, tegnet vi Kommunens smykkeskrin. Dette bygget kunne romme et par ekstra kinosaler i umiddelbar nærhet til dagens kino i rådhuset, samt bystyresaler, større møterom og viktige kontorplasser med flott utsikt mot Lykkebergparken. Dette ville gitt kommunen ekstra areal, samtidig som området ville fått seg et løft.

Tomten ligger langs kulturaksen i byen, som er den tidligere kongeveien gjennom byen og en viktig del av byveven i Fredrikstad. Med nye ganglinjer, deriblant gjennom Palmehuset, ville vi kunne vitalisere Lykkebergparken og området rundt, og skape enda mer trivsel og trygghet i dette gå gatenettet.

Info

Kontaktperson:
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team:
Karoline Kolstad Heen, Øyvind Johnsen, Simon Øien, Alice Snorradottir og Donatas Grinius
Miljøambisjoner:
Sosial bærekraft
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Sosial bærekraft
Sted:
Fredrikstad
Areal:
Status:
Forslag
Oppdragsgiver:
Material
Tre, glass, gjenbruksmaterialer
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: