Hytte Faratangen

I et veletablert hytteområde på Østre Faratangen i Onsøy ved Fredrikstad jobber vi med tilbygg og transformasjon av en hytte. Prosjektet har fått rammetillatelse, og er planlagt gjennomført i løpet av 2024. Hytten tilhører en familie på fire, og består i dag av et hovedhus og anneks. Den har sjøgløtt, nærliggende skog og mye vegetasjon på tomten. Oppdragsgiver ønsker transformasjon av hyttens helhetlige utrykk, med robuste naturmaterialer og et japansk-inspirert uterom.

Tema:
Tilbygg og transformasjon
Sted
Fredrikstad
Areal:
90 m2 BRA, 105 m2 BTA
Status:
Pågående
Material:
Tre, sink
Oppdragsgiver:
Ingrid Lea og Mats Kristiansen
Samarbeidspartner:

Det nye tilbygget rommer et nytt soverom og bad, som knyttes mot en skjermet utedusj. Tilbygget ligger i to nivåer og forbindes med hovedhuset under en bjelkegang, som kan lukkes med store skyvedører på hver side. Bjelkegangen knytter husets to langsider sammen og skaper en ny utvendig åre mellom inngangspartiet og den sørvendte baksiden. Tilbygget fungerer som en bro mellom de to eksisterende bygningskroppene.

Fasadevalg på hovedhus og anneks endres fra dagens gråmalte panel til en mørkebrun farge, med naturfarget malmfuru i tilbygg og terrassegulv. Dagens store terrasser reduseres til intime uterom, med pergola og svalgang. Trappen mellom terrassegulvene tar opp i seg terrengets nivåforskjeller. Innvendig bygges det nytt kjøkken i naturmaterialer på øverste nivå, samt plassbygd sofa, daybed og ny peis. I hagen plantes det to nye trær i tillegg til frodige klatreplanter.

Info

Kontaktperson
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team
Karoline Kolstad Heen, Sabina Gabriela Brunstein
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Ingen terrenginngrep, oppgradering og tilpasning av eksisterende bygningskropper.
Dokumenter
Dokumenter

Hytte Faratangen

I et veletablert hytteområde på Østre Faratangen i Onsøy ved Fredrikstad jobber vi med tilbygg og transformasjon av en hytte. Prosjektet har fått rammetillatelse, og er planlagt gjennomført i løpet av 2024. Hytten tilhører en familie på fire, og består i dag av et hovedhus og anneks. Den har sjøgløtt, nærliggende skog og mye vegetasjon på tomten. Oppdragsgiver ønsker transformasjon av hyttens helhetlige utrykk, med robuste naturmaterialer og et japansk-inspirert uterom.

Tema:
Tilbygg og transformasjon
Sted
Fredrikstad
Areal:
90 m2 BRA, 105 m2 BTA
Status:
Pågående
Material:
Tre, sink
Oppdragsgiver:
Ingrid Lea og Mats Kristiansen
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team
Karoline Kolstad Heen, Sabina Gabriela Brunstein
Miljøambisjoner
Ingen terrenginngrep, oppgradering og tilpasning av eksisterende bygningskropper.

Hytte Faratangen

I et veletablert hytteområde på Østre Faratangen i Onsøy ved Fredrikstad jobber vi med tilbygg og transformasjon av en hytte. Prosjektet har fått rammetillatelse, og er planlagt gjennomført i løpet av 2024. Hytten tilhører en familie på fire, og består i dag av et hovedhus og anneks. Den har sjøgløtt, nærliggende skog og mye vegetasjon på tomten. Oppdragsgiver ønsker transformasjon av hyttens helhetlige utrykk, med robuste naturmaterialer og et japansk-inspirert uterom.

Info

Prosjektleder
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team:
Karoline Kolstad Heen, Sabina Gabriela Brunstein
Miljøambisjoner:
Ingen terrenginngrep, oppgradering og tilpasning av eksisterende bygningskropper.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Fredrikstad
Areal:
90 m2 BRA, 105 m2 BTA
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Ingrid Lea og Mats Kristiansen
Material:
Tre, sink
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Hytte Faratangen

I et veletablert hytteområde på Østre Faratangen i Onsøy ved Fredrikstad jobber vi med tilbygg og transformasjon av en hytte. Prosjektet har fått rammetillatelse, og er planlagt gjennomført i løpet av 2024. Hytten tilhører en familie på fire, og består i dag av et hovedhus og anneks. Den har sjøgløtt, nærliggende skog og mye vegetasjon på tomten. Oppdragsgiver ønsker transformasjon av hyttens helhetlige utrykk, med robuste naturmaterialer og et japansk-inspirert uterom.

Sted:
Fredrikstad
Areal
90 m2 BRA, 105 m2 BTA
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Ingrid Lea og Mats Kristiansen
Material:
Tre, sink

Hytte Faratangen

I et veletablert hytteområde på Østre Faratangen i Onsøy ved Fredrikstad jobber vi med tilbygg og transformasjon av en hytte. Prosjektet har fått rammetillatelse, og er planlagt gjennomført i løpet av 2024. Hytten tilhører en familie på fire, og består i dag av et hovedhus og anneks. Den har sjøgløtt, nærliggende skog og mye vegetasjon på tomten. Oppdragsgiver ønsker transformasjon av hyttens helhetlige utrykk, med robuste naturmaterialer og et japansk-inspirert uterom.

Det nye tilbygget rommer et nytt soverom og bad, som knyttes mot en skjermet utedusj. Tilbygget ligger i to nivåer og forbindes med hovedhuset under en bjelkegang, som kan lukkes med store skyvedører på hver side. Bjelkegangen knytter husets to langsider sammen og skaper en ny utvendig åre mellom inngangspartiet og den sørvendte baksiden. Tilbygget fungerer som en bro mellom de to eksisterende bygningskroppene.

Fasadevalg på hovedhus og anneks endres fra dagens gråmalte panel til en mørkebrun farge, med naturfarget malmfuru i tilbygg og terrassegulv. Dagens store terrasser reduseres til intime uterom, med pergola og svalgang. Trappen mellom terrassegulvene tar opp i seg terrengets nivåforskjeller. Innvendig bygges det nytt kjøkken i naturmaterialer på øverste nivå, samt plassbygd sofa, daybed og ny peis. I hagen plantes det to nye trær i tillegg til frodige klatreplanter.

Info

Kontaktperson:
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team:
Karoline Kolstad Heen, Sabina Gabriela Brunstein
Miljøambisjoner:
Ingen terrenginngrep, oppgradering og tilpasning av eksisterende bygningskropper.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Bolig
Sted:
Fredrikstad
Areal:
90 m2 BRA, 105 m2 BTA
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Ingrid Lea og Mats Kristiansen
Material
Tre, sink
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: