Omtanke

Omtanke er et modulbasert omsorgsboligkonsept som Mad og Sane har utviklet på oppdrag for Omtanke AS, med rom i ulike størrelser som produseres som ferdige moduler, og organiseres ulikt fra prosjekt til prosjekt. Her kan man enkelt innlemme dagsenter, hjemmetjeneste og andre funksjoner som ønskes samlokalisert, samtidig som man ivaretar eldres behov for selvstendige leiligheter med tilpasset helse- og omsorgstjeneste.

Tema:
Helse og omsorg
Sted
Overalt
Areal:
40m2 og 50m2
Status:
Avsluttet
Material:
Massivtre
Oppdragsgiver:
Omtanke AS
Samarbeidspartner:
Fortus AS

Konseptet er skalerbart i antall enheter og utforming, men gjenkjennbart gjennom interiørelementer, materialer og stemning. Det er ønskelig å fjerne seg fra institusjonspreget, og heller søke å bygge hyggelige og optimaliserte boliger hvor eldre kan bo lengst mulig og hvor familie og nærmiljø også kan føle seg hjemme.

Tre er det gjennomgående og dominerende materialet, og modulene er tenkt produsert i massivtre. I tillegg til miljøegenskapene, tilfører tre også en rekkekvaliteter innendørs, som god atmosfære og godt innemiljø. Det er også planlagt noen slette vegger med farge, samt flis på badene. Gulvene i fellesarealene kan varieres, for eksempel med sliptbetong eller banebelegg i koordinerte farger. I beboerrommene er det planlagttregulv for en best mulig «hjemmefølelse», men også banebelegg vil kunne benyttes om hygienekrav skulle tilsi det.

Hovedinntrykket av et Omtanke-prosjekt skal være lyst, med naturmaterialer opp mot en behagelig og rolig fargepalett. Fargepaletten vil i hovedsak gå i grønntoner og befinne seg på faste elementer som dører og feltrundt dører, i takhøye skap og innredninger, samt på kjøkkeninnredninger og eventuelle andre faste innredningselementer i fellesarealene.

Enkelte elementer, som inngangsdør med benk, er laget slik at beboerne kan skape sin egen identitet for gjenkjennbarhet og variasjon.

Info

Kontaktperson
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team
Karoline Kolstad Heen
Bildekredittering
Viz Studio, Espen Tomren
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Omtanke

Omtanke er et modulbasert omsorgsboligkonsept som Mad og Sane har utviklet på oppdrag for Omtanke AS, med rom i ulike størrelser som produseres som ferdige moduler, og organiseres ulikt fra prosjekt til prosjekt. Her kan man enkelt innlemme dagsenter, hjemmetjeneste og andre funksjoner som ønskes samlokalisert, samtidig som man ivaretar eldres behov for selvstendige leiligheter med tilpasset helse- og omsorgstjeneste.

Tema:
Helse og omsorg
Sted
Overalt
Areal:
40m2 og 50m2
Status:
Avsluttet
Material:
Massivtre
Oppdragsgiver:
Omtanke AS
Samarbeidspartner:
Fortus AS

Info

Kontaktperson
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team
Karoline Kolstad Heen
Miljøambisjoner

Omtanke

Omtanke er et modulbasert omsorgsboligkonsept som Mad og Sane har utviklet på oppdrag for Omtanke AS, med rom i ulike størrelser som produseres som ferdige moduler, og organiseres ulikt fra prosjekt til prosjekt. Her kan man enkelt innlemme dagsenter, hjemmetjeneste og andre funksjoner som ønskes samlokalisert, samtidig som man ivaretar eldres behov for selvstendige leiligheter med tilpasset helse- og omsorgstjeneste.

Konseptet er skalerbart i antall enheter og utforming, men gjenkjennbart gjennom interiørelementer, materialer og stemning. Det er ønskelig å fjerne seg fra institusjonspreget, og heller søke å bygge hyggelige og optimaliserte boliger hvor eldre kan bo lengst mulig og hvor familie og nærmiljø også kan føle seg hjemme.

Info

Prosjektleder
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team:
Karoline Kolstad Heen
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Overalt
Areal:
40m2 og 50m2
Status:
Avsluttet
Oppdragsgiver:
Omtanke AS
Material:
Massivtre
Samarbeidspartner:
Fortus AS
Next
Previous
No items found.

Omtanke

Omtanke er et modulbasert omsorgsboligkonsept som Mad og Sane har utviklet på oppdrag for Omtanke AS, med rom i ulike størrelser som produseres som ferdige moduler, og organiseres ulikt fra prosjekt til prosjekt. Her kan man enkelt innlemme dagsenter, hjemmetjeneste og andre funksjoner som ønskes samlokalisert, samtidig som man ivaretar eldres behov for selvstendige leiligheter med tilpasset helse- og omsorgstjeneste.

Sted:
Overalt
Areal
40m2 og 50m2
Status:
Avsluttet
Oppdragsgiver:
Omtanke AS
Material:
Massivtre

Omtanke

Omtanke er et modulbasert omsorgsboligkonsept som Mad og Sane har utviklet på oppdrag for Omtanke AS, med rom i ulike størrelser som produseres som ferdige moduler, og organiseres ulikt fra prosjekt til prosjekt. Her kan man enkelt innlemme dagsenter, hjemmetjeneste og andre funksjoner som ønskes samlokalisert, samtidig som man ivaretar eldres behov for selvstendige leiligheter med tilpasset helse- og omsorgstjeneste.

Konseptet er skalerbart i antall enheter og utforming, men gjenkjennbart gjennom interiørelementer, materialer og stemning. Det er ønskelig å fjerne seg fra institusjonspreget, og heller søke å bygge hyggelige og optimaliserte boliger hvor eldre kan bo lengst mulig og hvor familie og nærmiljø også kan føle seg hjemme.

Tre er det gjennomgående og dominerende materialet, og modulene er tenkt produsert i massivtre. I tillegg til miljøegenskapene, tilfører tre også en rekkekvaliteter innendørs, som god atmosfære og godt innemiljø. Det er også planlagt noen slette vegger med farge, samt flis på badene. Gulvene i fellesarealene kan varieres, for eksempel med sliptbetong eller banebelegg i koordinerte farger. I beboerrommene er det planlagttregulv for en best mulig «hjemmefølelse», men også banebelegg vil kunne benyttes om hygienekrav skulle tilsi det.

Hovedinntrykket av et Omtanke-prosjekt skal være lyst, med naturmaterialer opp mot en behagelig og rolig fargepalett. Fargepaletten vil i hovedsak gå i grønntoner og befinne seg på faste elementer som dører og feltrundt dører, i takhøye skap og innredninger, samt på kjøkkeninnredninger og eventuelle andre faste innredningselementer i fellesarealene.

Enkelte elementer, som inngangsdør med benk, er laget slik at beboerne kan skape sin egen identitet for gjenkjennbarhet og variasjon.

Info

Kontaktperson:
Myrna Becker
Interiørarkitekt MNIL, partner & daglig leder Sane
Team:
Karoline Kolstad Heen
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Helse / omsorg
Sted:
Overalt
Areal:
40m2 og 50m2
Status:
Avsluttet
Oppdragsgiver:
Omtanke AS
Material
Massivtre
Bildekredittering:
Viz Studio, Espen Tomren
Samarbeidspartner:
Fortus AS