Sandakerveien 58

Mad arkitekter er engasjert av Fredensborg bolig på vegne av Heimstaden Norway i forbindelse med oppføring av nytt boligbygg på eiendommen Sandakerveien 58.

Tema:
Bolig
Sted
Sandaker
Areal:
1700 m² BRA
Status:
Innsendt planforslag
Material:
puss, tre, m.m
Oppdragsgiver:
Fredensborg Bolig
Samarbeidspartner:
Landskaperiet, Cowi

Planforslaget tilrettelegger for at det kan oppføres et nybygg på hjørnet mot Sandakerveien og langs Gamle Sandakervei, i en enhetlig høyde på 3 etasjer + 2 loftsetasjer tilpasset møne- og gesimshøyder på mannskapsboligene. Foreslått samlet bruksareal for bebyggelsen er 1600 m² BRA. Det legges til rette for en utadrettet næringsenhet lokalisert i 1. etasje av ny bebyggelse ut mot Sandakerveien og hjørnet Sandakerveien/Gamle Sandakervei.

Nybygget har et tydelig grep som viderefører og avslutter de eksisterende mannskapsboligene tilhørende Sagene Brannstasjon til et avsluttet kvartal. En lav bygningskropp med en gesims som harmonerer med det verneverdige nabobygget (mannskapsboligene) og som skaper et tydelig motiv mot slangetårnet og Jerusalem bro. Det nye tiltaket skaper tydelige bymessige situasjoner i forlengelse av det eksisterende bygget og prosjektet søker å være en byreparasjon i en litt utflytende og kompleks bysituasjon.

For å aktivere gaten og byggets fasade er det blant annet lagt til rette for utadrettet virksomhet på bakkeplan mot Sandakerveien. Store vinduer kombinert med solide yttervegger skaper goderammer for utvending gatemøblering og spiller på velkjente motiver fra attraktive bydeler i nærområdet.

Det er tegnet lyse, funksjonelle og luftige leiligheter med store vinduer og god intern organisering. Vinduer og dører legger seg på samme linjer som mannskapsboligene og er organisert etter et stramt og symmetriskfasadeprinsipp. Vinduene i første etasje er utformet som krysspostvinduer der vinduene i de øvrige etasjene er tegnet som franske balkonger med smijernsrekkverk.

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Christian Stoveland Blindheim, Martin Wesley-Holand, Kurt Singstad
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Skape et tilpasset bykvartal med utadrettede første-etasje og en god variasjon i boligtyper.
Dokumenter
Dokumenter

Sandakerveien 58

Mad arkitekter er engasjert av Fredensborg bolig på vegne av Heimstaden Norway i forbindelse med oppføring av nytt boligbygg på eiendommen Sandakerveien 58.

Tema:
Bolig
Sted
Sandaker
Areal:
1700 m² BRA
Status:
Innsendt planforslag
Material:
puss, tre, m.m
Oppdragsgiver:
Fredensborg Bolig
Samarbeidspartner:
Landskaperiet, Cowi

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Christian Stoveland Blindheim, Martin Wesley-Holand, Kurt Singstad
Miljøambisjoner
Skape et tilpasset bykvartal med utadrettede første-etasje og en god variasjon i boligtyper.

Sandakerveien 58

Mad arkitekter er engasjert av Fredensborg bolig på vegne av Heimstaden Norway i forbindelse med oppføring av nytt boligbygg på eiendommen Sandakerveien 58.

Planforslaget tilrettelegger for at det kan oppføres et nybygg på hjørnet mot Sandakerveien og langs Gamle Sandakervei, i en enhetlig høyde på 3 etasjer + 2 loftsetasjer tilpasset møne- og gesimshøyder på mannskapsboligene. Foreslått samlet bruksareal for bebyggelsen er 1600 m² BRA. Det legges til rette for en utadrettet næringsenhet lokalisert i 1. etasje av ny bebyggelse ut mot Sandakerveien og hjørnet Sandakerveien/Gamle Sandakervei.

Nybygget har et tydelig grep som viderefører og avslutter de eksisterende mannskapsboligene tilhørende Sagene Brannstasjon til et avsluttet kvartal. En lav bygningskropp med en gesims som harmonerer med det verneverdige nabobygget (mannskapsboligene) og som skaper et tydelig motiv mot slangetårnet og Jerusalem bro. Det nye tiltaket skaper tydelige bymessige situasjoner i forlengelse av det eksisterende bygget og prosjektet søker å være en byreparasjon i en litt utflytende og kompleks bysituasjon.

Info

Prosjektleder
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Christian Stoveland Blindheim, Martin Wesley-Holand, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Skape et tilpasset bykvartal med utadrettede første-etasje og en god variasjon i boligtyper.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Sandaker
Areal:
1700 m² BRA
Status:
Innsendt planforslag
Oppdragsgiver:
Fredensborg Bolig
Material:
puss, tre, m.m
Samarbeidspartner:
Landskaperiet, Cowi
Next
Previous
No items found.

Sandakerveien 58

Mad arkitekter er engasjert av Fredensborg bolig på vegne av Heimstaden Norway i forbindelse med oppføring av nytt boligbygg på eiendommen Sandakerveien 58.

Sted:
Sandaker
Areal
1700 m² BRA
Status:
Innsendt planforslag
Oppdragsgiver:
Fredensborg Bolig
Material:
puss, tre, m.m

Sandakerveien 58

Mad arkitekter er engasjert av Fredensborg bolig på vegne av Heimstaden Norway i forbindelse med oppføring av nytt boligbygg på eiendommen Sandakerveien 58.

Planforslaget tilrettelegger for at det kan oppføres et nybygg på hjørnet mot Sandakerveien og langs Gamle Sandakervei, i en enhetlig høyde på 3 etasjer + 2 loftsetasjer tilpasset møne- og gesimshøyder på mannskapsboligene. Foreslått samlet bruksareal for bebyggelsen er 1600 m² BRA. Det legges til rette for en utadrettet næringsenhet lokalisert i 1. etasje av ny bebyggelse ut mot Sandakerveien og hjørnet Sandakerveien/Gamle Sandakervei.

Nybygget har et tydelig grep som viderefører og avslutter de eksisterende mannskapsboligene tilhørende Sagene Brannstasjon til et avsluttet kvartal. En lav bygningskropp med en gesims som harmonerer med det verneverdige nabobygget (mannskapsboligene) og som skaper et tydelig motiv mot slangetårnet og Jerusalem bro. Det nye tiltaket skaper tydelige bymessige situasjoner i forlengelse av det eksisterende bygget og prosjektet søker å være en byreparasjon i en litt utflytende og kompleks bysituasjon.

For å aktivere gaten og byggets fasade er det blant annet lagt til rette for utadrettet virksomhet på bakkeplan mot Sandakerveien. Store vinduer kombinert med solide yttervegger skaper goderammer for utvending gatemøblering og spiller på velkjente motiver fra attraktive bydeler i nærområdet.

Det er tegnet lyse, funksjonelle og luftige leiligheter med store vinduer og god intern organisering. Vinduer og dører legger seg på samme linjer som mannskapsboligene og er organisert etter et stramt og symmetriskfasadeprinsipp. Vinduene i første etasje er utformet som krysspostvinduer der vinduene i de øvrige etasjene er tegnet som franske balkonger med smijernsrekkverk.

Info

Kontaktperson:
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Christian Stoveland Blindheim, Martin Wesley-Holand, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Skape et tilpasset bykvartal med utadrettede første-etasje og en god variasjon i boligtyper.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Sandaker
Areal:
1700 m² BRA
Status:
Innsendt planforslag
Oppdragsgiver:
Fredensborg Bolig
Material
puss, tre, m.m
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Landskaperiet, Cowi