Skiptvet

Skiptvet sentrum er et utflytende område mellom jordbruksland og eneboliger. Kommunen har et behov for flere og bedre samlingssteder både inne og ute samt å synliggjøre disse på en bedre måte. Detaljreguleringen har vært et viktig ledd i å gjøre sentrum av Skiptvet i Østfold til et mer attraktivt sted. Illustrasjonsprosjektet og planen er utarbeidet av Mad arkitekter i tett dialog med oppdragsgiverne Omtanke AS, Skiptvet kommunes referansegruppe og planavdeling.

Tema:
Stedsutvikling, urbanisme og byutvikling, bolig, helse og omsorg
Sted
Skiptvet
Areal:
6000 m2
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Omtanke AS, Skiptvet kommune, Consto
Samarbeidspartner:
Metropolis Arkitektur & Design (Interiørarkitekt), Multiconsult (Landskapsarkitekt)

Torget var allerede før planprosessen etablert som plass. Men det var utformet på flere uheldige måter som ikke inviterte til bruk. Hovedgrepet i planen var å bevare torgets plassering, og i tillegg forsterke det med å legge bebyggelse med utadrettet virksomhet og boliger rundt. Torget i Meieribyen har nå blitt et slikt samlingssted ved å legge nye boliger samt kultur-, forretnings- og omsorgsfunksjoner mot plassen. Etterlengtede små og store private leiligheter er etablert i prosjektet. I første etasje ligger flere små næringslokaler, bl.a. en cafe. Kommunens bibliotek er flyttet fra et bortgjemt sted til torget for å gjøre det mer synlig. I den forbindelse er det også etablert en liten scene for teater, kino og konserter.

Visjonen for arbeidet har vært å skape et lokalt forankret tettstedssentrum. Med det nye torget har Skiptvet fått et tydelig definert sentrum og veien for videre utvikling av tettstedet er lagt. Torget er utformet som en fleksibel flate som kan tilpasses mange ulike aktiviteter.

De nye byggens uttrykk er inspirert av lokal bebyggelse både med hensyn til bygningsformer, takformer, trekledte fasader og varierte farger. Disse arkitektoniske virkemidlene gjør at tettstedets egenart og attraktivitet styrkes. Målsetningen er at flere skal ha lyst til å være i Skiptvet.

Neste skritt er å realisere boligene som er regulert litt lenger nord for torget. Det etterstrebes å bygge boligtyper som gjør at flere både yngre og eldre velger å bosette seg i kommunen.  

Her planlegges også næringslokaler mot Skiptvets hovedvei, Storveien. Vi har ambisjoner om at denne veien kan utformes slik at den oppfattes som en attraktiv handlegate fremfor støyende gjennomkjøringsvei.

Reguleringsplanen ble enstemmig vedtatt i ekspressfart juni 2019, 6 måneder etter den ble lagt ut på høring. Fase 1 ble tatt i bruk i begynnelse av 2023. Planlegging for neste fase med boliger, næring og videre sentrumsutvikling er nå i gang. 

Info

Kontaktperson
Reza Roustaei
Arkitekt
Team
Trond Elverum, Reza Roustaei, Jon-Martin Kolnes, Patriq Backlund, Astrid Humerfelt, Emil Pira, Kurt Singstad, Simon Øien, Martin Wesley-Holand, Karoline Kolstad Heen, Kimberly Wolf
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Skiptvet

Skiptvet sentrum er et utflytende område mellom jordbruksland og eneboliger. Kommunen har et behov for flere og bedre samlingssteder både inne og ute samt å synliggjøre disse på en bedre måte. Detaljreguleringen har vært et viktig ledd i å gjøre sentrum av Skiptvet i Østfold til et mer attraktivt sted. Illustrasjonsprosjektet og planen er utarbeidet av Mad arkitekter i tett dialog med oppdragsgiverne Omtanke AS, Skiptvet kommunes referansegruppe og planavdeling.

Tema:
Stedsutvikling, urbanisme og byutvikling, bolig, helse og omsorg
Sted
Skiptvet
Areal:
6000 m2
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Omtanke AS, Skiptvet kommune, Consto
Samarbeidspartner:
Metropolis Arkitektur & Design (Interiørarkitekt), Multiconsult (Landskapsarkitekt)

Info

Kontaktperson
Reza Roustaei
Arkitekt
Team
Trond Elverum, Reza Roustaei, Jon-Martin Kolnes, Patriq Backlund, Astrid Humerfelt, Emil Pira, Kurt Singstad, Simon Øien, Martin Wesley-Holand, Karoline Kolstad Heen, Kimberly Wolf
Miljøambisjoner

Skiptvet

Skiptvet sentrum er et utflytende område mellom jordbruksland og eneboliger. Kommunen har et behov for flere og bedre samlingssteder både inne og ute samt å synliggjøre disse på en bedre måte. Detaljreguleringen har vært et viktig ledd i å gjøre sentrum av Skiptvet i Østfold til et mer attraktivt sted. Illustrasjonsprosjektet og planen er utarbeidet av Mad arkitekter i tett dialog med oppdragsgiverne Omtanke AS, Skiptvet kommunes referansegruppe og planavdeling.

Torget var allerede før planprosessen etablert som plass. Men det var utformet på flere uheldige måter som ikke inviterte til bruk. Hovedgrepet i planen var å bevare torgets plassering, og i tillegg forsterke det med å legge bebyggelse med utadrettet virksomhet og boliger rundt. Torget i Meieribyen har nå blitt et slikt samlingssted ved å legge nye boliger samt kultur-, forretnings- og omsorgsfunksjoner mot plassen. Etterlengtede små og store private leiligheter er etablert i prosjektet. I første etasje ligger flere små næringslokaler, bl.a. en cafe. Kommunens bibliotek er flyttet fra et bortgjemt sted til torget for å gjøre det mer synlig. I den forbindelse er det også etablert en liten scene for teater, kino og konserter.

Info

Prosjektleder
Reza Roustaei
Arkitekt
Team:
Trond Elverum, Reza Roustaei, Jon-Martin Kolnes, Patriq Backlund, Astrid Humerfelt, Emil Pira, Kurt Singstad, Simon Øien, Martin Wesley-Holand, Karoline Kolstad Heen, Kimberly Wolf
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Skiptvet
Areal:
6000 m2
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Omtanke AS, Skiptvet kommune, Consto
Material:
Samarbeidspartner:
Metropolis Arkitektur & Design (Interiørarkitekt), Multiconsult (Landskapsarkitekt)
Next
Previous
No items found.

Skiptvet

Skiptvet sentrum er et utflytende område mellom jordbruksland og eneboliger. Kommunen har et behov for flere og bedre samlingssteder både inne og ute samt å synliggjøre disse på en bedre måte. Detaljreguleringen har vært et viktig ledd i å gjøre sentrum av Skiptvet i Østfold til et mer attraktivt sted. Illustrasjonsprosjektet og planen er utarbeidet av Mad arkitekter i tett dialog med oppdragsgiverne Omtanke AS, Skiptvet kommunes referansegruppe og planavdeling.

Sted:
Skiptvet
Areal
6000 m2
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Omtanke AS, Skiptvet kommune, Consto
Material:

Skiptvet

Skiptvet sentrum er et utflytende område mellom jordbruksland og eneboliger. Kommunen har et behov for flere og bedre samlingssteder både inne og ute samt å synliggjøre disse på en bedre måte. Detaljreguleringen har vært et viktig ledd i å gjøre sentrum av Skiptvet i Østfold til et mer attraktivt sted. Illustrasjonsprosjektet og planen er utarbeidet av Mad arkitekter i tett dialog med oppdragsgiverne Omtanke AS, Skiptvet kommunes referansegruppe og planavdeling.

Torget var allerede før planprosessen etablert som plass. Men det var utformet på flere uheldige måter som ikke inviterte til bruk. Hovedgrepet i planen var å bevare torgets plassering, og i tillegg forsterke det med å legge bebyggelse med utadrettet virksomhet og boliger rundt. Torget i Meieribyen har nå blitt et slikt samlingssted ved å legge nye boliger samt kultur-, forretnings- og omsorgsfunksjoner mot plassen. Etterlengtede små og store private leiligheter er etablert i prosjektet. I første etasje ligger flere små næringslokaler, bl.a. en cafe. Kommunens bibliotek er flyttet fra et bortgjemt sted til torget for å gjøre det mer synlig. I den forbindelse er det også etablert en liten scene for teater, kino og konserter.

Visjonen for arbeidet har vært å skape et lokalt forankret tettstedssentrum. Med det nye torget har Skiptvet fått et tydelig definert sentrum og veien for videre utvikling av tettstedet er lagt. Torget er utformet som en fleksibel flate som kan tilpasses mange ulike aktiviteter.

De nye byggens uttrykk er inspirert av lokal bebyggelse både med hensyn til bygningsformer, takformer, trekledte fasader og varierte farger. Disse arkitektoniske virkemidlene gjør at tettstedets egenart og attraktivitet styrkes. Målsetningen er at flere skal ha lyst til å være i Skiptvet.

Neste skritt er å realisere boligene som er regulert litt lenger nord for torget. Det etterstrebes å bygge boligtyper som gjør at flere både yngre og eldre velger å bosette seg i kommunen.  

Her planlegges også næringslokaler mot Skiptvets hovedvei, Storveien. Vi har ambisjoner om at denne veien kan utformes slik at den oppfattes som en attraktiv handlegate fremfor støyende gjennomkjøringsvei.

Reguleringsplanen ble enstemmig vedtatt i ekspressfart juni 2019, 6 måneder etter den ble lagt ut på høring. Fase 1 ble tatt i bruk i begynnelse av 2023. Planlegging for neste fase med boliger, næring og videre sentrumsutvikling er nå i gang. 

Info

Kontaktperson:
Reza Roustaei
Arkitekt
Team:
Trond Elverum, Reza Roustaei, Jon-Martin Kolnes, Patriq Backlund, Astrid Humerfelt, Emil Pira, Kurt Singstad, Simon Øien, Martin Wesley-Holand, Karoline Kolstad Heen, Kimberly Wolf
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Urbanisme og byutvikling
Bolig
Helse / omsorg
Sted:
Skiptvet
Areal:
6000 m2
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Omtanke AS, Skiptvet kommune, Consto
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Metropolis Arkitektur & Design (Interiørarkitekt), Multiconsult (Landskapsarkitekt)