Skiptvet

Detaljreguleringen er et byutviklingsprosjekt i sentrum av Skiptvet i Østfold. Illustrasjonsprosjektet og planen er utarbeidet av Mad arkitekter i tett dialog med oppdragsgiverne Omtanke AS, Meierigården AS og Skiptvet kommunes referansegruppe og planavdeling.

Tema:
Stedsutvikling / Urbanisme og byutvikling / Bolig
Sted
Skiptvet
Areal:
10 000 m2
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Skiptvet Omsorgsboliger AS, Meierigården As
Samarbeidspartner:
Rambøll (geoteknikk) , Civitas (ros og trafikk)

Skiptvet sentrum er et utflytende område mellom jordbruksland og eneboliger. Kommunen har et behov for flere samlingssteder både inne og ute. Torget er etablert som plass, men det skjer ingenting rundt det i dag. Hovedgrepet i planen var å bevare torgets plassering, men forsterke det med å legge bebyggelse med utadrettet virksomhet og boliger rundt. Torget i Meieribyen kan bli et slikt samlingssted ved å samle kultur-, kommunal- og omsorgsfunksjoner på Torget, sammen med en betydelig boligfortetting. Skiptvet mangler i dag gode sentrumsleiligheter, de fleste bor i enebolig eller på gårdsbruk. Visjonen for arbeidet har vært å skape et lokalt forankret tettstedssentrum. Torget får en tydelig avgrensning med bygningsvolumer på to sider og endring i dekket mot Koffeldveien. Ut mot Torget legges offentlig tilgjengelig funksjoner som bibliotek, innbyggertorg og café. Torget utformes som en fleksibel flate som kan tilpasses ulike arrangement og årstider.

Omsorgsboligene er plassert på Torget, med en cafe i første etasje. Boligene har utsikt ut mot Torget eller omkringliggende natur. I Torgbygget etableres kommunenes bibliotek og scene, med leksehjelp og frivillighetssentral. Private leiligheter ligger i den høyeste delen, med utsikt helt til Gaustadtoppen. Nord for Torget foreslås det nye boliger, fordelt på frittliggende hus ut mot Storveien. Bygningsvolumene er relativt små og sammensatte, og saltak og utstrakt bruk av tre i fasadene, svarer på den omkringliggende bebyggelsen. I detaljplanen tok man også med seg naboeiendommen Meierigården for å sikre arealene til det fremtidige torget og sikre god flyt og oversikt i det offentlige rommet for fremtiden. Planen ble enstemmig vedtatt i ekspressfart juni 2019, 4 måneder etter den ble lagt ut på høring. De neste fasene med forprosjekt for omsorgsboliger og kulturhus er nå i gang.

Info

Kontaktperson
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt, partner & daglig leder
Team
Jon-Martin Kolnes, Astrid Humerfelt, Emil Pira, Kurt Singstad, Simon Øien, Øyvind Johnsen, Martin Wesley-Holand, Karoline Kolstad Heen, Trond Elverum, Kimberly Wolf
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Skiptvet

Detaljreguleringen er et byutviklingsprosjekt i sentrum av Skiptvet i Østfold. Illustrasjonsprosjektet og planen er utarbeidet av Mad arkitekter i tett dialog med oppdragsgiverne Omtanke AS, Meierigården AS og Skiptvet kommunes referansegruppe og planavdeling.

Tema:
Stedsutvikling / Urbanisme og byutvikling / Bolig
Sted
Skiptvet
Areal:
10 000 m2
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Skiptvet Omsorgsboliger AS, Meierigården As
Samarbeidspartner:
Rambøll (geoteknikk) , Civitas (ros og trafikk)

Info

Kontaktperson
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt, partner & daglig leder
Team
Jon-Martin Kolnes, Astrid Humerfelt, Emil Pira, Kurt Singstad, Simon Øien, Øyvind Johnsen, Martin Wesley-Holand, Karoline Kolstad Heen, Trond Elverum, Kimberly Wolf
Miljøambisjoner

Skiptvet

Detaljreguleringen er et byutviklingsprosjekt i sentrum av Skiptvet i Østfold. Illustrasjonsprosjektet og planen er utarbeidet av Mad arkitekter i tett dialog med oppdragsgiverne Omtanke AS, Meierigården AS og Skiptvet kommunes referansegruppe og planavdeling.

Skiptvet sentrum er et utflytende område mellom jordbruksland og eneboliger. Kommunen har et behov for flere samlingssteder både inne og ute. Torget er etablert som plass, men det skjer ingenting rundt det i dag. Hovedgrepet i planen var å bevare torgets plassering, men forsterke det med å legge bebyggelse med utadrettet virksomhet og boliger rundt. Torget i Meieribyen kan bli et slikt samlingssted ved å samle kultur-, kommunal- og omsorgsfunksjoner på Torget, sammen med en betydelig boligfortetting. Skiptvet mangler i dag gode sentrumsleiligheter, de fleste bor i enebolig eller på gårdsbruk. Visjonen for arbeidet har vært å skape et lokalt forankret tettstedssentrum. Torget får en tydelig avgrensning med bygningsvolumer på to sider og endring i dekket mot Koffeldveien. Ut mot Torget legges offentlig tilgjengelig funksjoner som bibliotek, innbyggertorg og café. Torget utformes som en fleksibel flate som kan tilpasses ulike arrangement og årstider.

Omsorgsboligene er plassert på Torget, med en cafe i første etasje. Boligene har utsikt ut mot Torget eller omkringliggende natur. I Torgbygget etableres kommunenes bibliotek og scene, med leksehjelp og frivillighetssentral. Private leiligheter ligger i den høyeste delen, med utsikt helt til Gaustadtoppen. Nord for Torget foreslås det nye boliger, fordelt på frittliggende hus ut mot Storveien. Bygningsvolumene er relativt små og sammensatte, og saltak og utstrakt bruk av tre i fasadene, svarer på den omkringliggende bebyggelsen. I detaljplanen tok man også med seg naboeiendommen Meierigården for å sikre arealene til det fremtidige torget og sikre god flyt og oversikt i det offentlige rommet for fremtiden. Planen ble enstemmig vedtatt i ekspressfart juni 2019, 4 måneder etter den ble lagt ut på høring. De neste fasene med forprosjekt for omsorgsboliger og kulturhus er nå i gang.

Info

Prosjektleder
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt, partner & daglig leder
Team:
Jon-Martin Kolnes, Astrid Humerfelt, Emil Pira, Kurt Singstad, Simon Øien, Øyvind Johnsen, Martin Wesley-Holand, Karoline Kolstad Heen, Trond Elverum, Kimberly Wolf
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Skiptvet
Areal:
10 000 m2
Status:
Oppdragsgiver:
Skiptvet Omsorgsboliger AS, Meierigården As
Material:
Samarbeidspartner:
Rambøll (geoteknikk) , Civitas (ros og trafikk)
Next
Previous
No items found.

Skiptvet

Detaljreguleringen er et byutviklingsprosjekt i sentrum av Skiptvet i Østfold. Illustrasjonsprosjektet og planen er utarbeidet av Mad arkitekter i tett dialog med oppdragsgiverne Omtanke AS, Meierigården AS og Skiptvet kommunes referansegruppe og planavdeling.

Sted:
Skiptvet
Areal
10 000 m2
Status:
Oppdragsgiver:
Skiptvet Omsorgsboliger AS, Meierigården As
Material:

Skiptvet

Detaljreguleringen er et byutviklingsprosjekt i sentrum av Skiptvet i Østfold. Illustrasjonsprosjektet og planen er utarbeidet av Mad arkitekter i tett dialog med oppdragsgiverne Omtanke AS, Meierigården AS og Skiptvet kommunes referansegruppe og planavdeling.

Skiptvet sentrum er et utflytende område mellom jordbruksland og eneboliger. Kommunen har et behov for flere samlingssteder både inne og ute. Torget er etablert som plass, men det skjer ingenting rundt det i dag. Hovedgrepet i planen var å bevare torgets plassering, men forsterke det med å legge bebyggelse med utadrettet virksomhet og boliger rundt. Torget i Meieribyen kan bli et slikt samlingssted ved å samle kultur-, kommunal- og omsorgsfunksjoner på Torget, sammen med en betydelig boligfortetting. Skiptvet mangler i dag gode sentrumsleiligheter, de fleste bor i enebolig eller på gårdsbruk. Visjonen for arbeidet har vært å skape et lokalt forankret tettstedssentrum. Torget får en tydelig avgrensning med bygningsvolumer på to sider og endring i dekket mot Koffeldveien. Ut mot Torget legges offentlig tilgjengelig funksjoner som bibliotek, innbyggertorg og café. Torget utformes som en fleksibel flate som kan tilpasses ulike arrangement og årstider.

Omsorgsboligene er plassert på Torget, med en cafe i første etasje. Boligene har utsikt ut mot Torget eller omkringliggende natur. I Torgbygget etableres kommunenes bibliotek og scene, med leksehjelp og frivillighetssentral. Private leiligheter ligger i den høyeste delen, med utsikt helt til Gaustadtoppen. Nord for Torget foreslås det nye boliger, fordelt på frittliggende hus ut mot Storveien. Bygningsvolumene er relativt små og sammensatte, og saltak og utstrakt bruk av tre i fasadene, svarer på den omkringliggende bebyggelsen. I detaljplanen tok man også med seg naboeiendommen Meierigården for å sikre arealene til det fremtidige torget og sikre god flyt og oversikt i det offentlige rommet for fremtiden. Planen ble enstemmig vedtatt i ekspressfart juni 2019, 4 måneder etter den ble lagt ut på høring. De neste fasene med forprosjekt for omsorgsboliger og kulturhus er nå i gang.

Info

Kontaktperson:
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt, partner & daglig leder
Team:
Jon-Martin Kolnes, Astrid Humerfelt, Emil Pira, Kurt Singstad, Simon Øien, Øyvind Johnsen, Martin Wesley-Holand, Karoline Kolstad Heen, Trond Elverum, Kimberly Wolf
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Urbanisme og byutvikling
Bolig
Sted:
Skiptvet
Areal:
10 000 m2
Status:
Oppdragsgiver:
Skiptvet Omsorgsboliger AS, Meierigården As
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Rambøll (geoteknikk) , Civitas (ros og trafikk)