Klepp Rådhus

Som en del av sentrumsutviklingen på Kleppe, i Rogaland, ble Mad invitert til et parallelloppdrag, angående nytt kommunehus og kirke med kulturfunksjoner, i hjertet av nye Kleppe sentrum. Kommunehuset og kirken er plassert i en forlengelse av en planlagt aktivitetspark og kan bli samlingspunktet for mange funksjoner i Klepp kommune. Med funksjoner som bibliotek, kulturskole, frivillighetssentral og ungdomsklubb kan kommunehuset bli Kleppes storstue hvor alle beboere er velkomne. Kommunehuset definerer kvartalet med sin geometri og åpner fasaden mot byen med de utadrettede funksjonene mot gateplan. Kirken får en tilbaketrukket plassering i parken med en verdig forplass som leder opp Kirkebakken og mot eksisterende kirke og gravsted. Et viktig aspekt med planlegging av et nytt kommunehus er areal- og energieffektivitet, fremtidig fleksibilitet, og ikke minst tenke sirkulært, med tanke på ombruk, demontering og transformasjon.

Tema:
Kultur
Sted
Klepp
Areal:
10 500 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Klepp Kommune
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Erik Aasberg Oma, Madalena Furtado, Rune Arleth, Espen Vik
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Klepp Rådhus

Som en del av sentrumsutviklingen på Kleppe, i Rogaland, ble Mad invitert til et parallelloppdrag, angående nytt kommunehus og kirke med kulturfunksjoner, i hjertet av nye Kleppe sentrum. Kommunehuset og kirken er plassert i en forlengelse av en planlagt aktivitetspark og kan bli samlingspunktet for mange funksjoner i Klepp kommune. Med funksjoner som bibliotek, kulturskole, frivillighetssentral og ungdomsklubb kan kommunehuset bli Kleppes storstue hvor alle beboere er velkomne. Kommunehuset definerer kvartalet med sin geometri og åpner fasaden mot byen med de utadrettede funksjonene mot gateplan. Kirken får en tilbaketrukket plassering i parken med en verdig forplass som leder opp Kirkebakken og mot eksisterende kirke og gravsted. Et viktig aspekt med planlegging av et nytt kommunehus er areal- og energieffektivitet, fremtidig fleksibilitet, og ikke minst tenke sirkulært, med tanke på ombruk, demontering og transformasjon.

Tema:
Kultur
Sted
Klepp
Areal:
10 500 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Klepp Kommune
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Team
Erik Aasberg Oma, Madalena Furtado, Rune Arleth, Espen Vik
Miljøambisjoner

Klepp Rådhus

Som en del av sentrumsutviklingen på Kleppe, i Rogaland, ble Mad invitert til et parallelloppdrag, angående nytt kommunehus og kirke med kulturfunksjoner, i hjertet av nye Kleppe sentrum. Kommunehuset og kirken er plassert i en forlengelse av en planlagt aktivitetspark og kan bli samlingspunktet for mange funksjoner i Klepp kommune. Med funksjoner som bibliotek, kulturskole, frivillighetssentral og ungdomsklubb kan kommunehuset bli Kleppes storstue hvor alle beboere er velkomne. Kommunehuset definerer kvartalet med sin geometri og åpner fasaden mot byen med de utadrettede funksjonene mot gateplan. Kirken får en tilbaketrukket plassering i parken med en verdig forplass som leder opp Kirkebakken og mot eksisterende kirke og gravsted. Et viktig aspekt med planlegging av et nytt kommunehus er areal- og energieffektivitet, fremtidig fleksibilitet, og ikke minst tenke sirkulært, med tanke på ombruk, demontering og transformasjon.

Info

Prosjektleder
Team:
Erik Aasberg Oma, Madalena Furtado, Rune Arleth, Espen Vik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Klepp
Areal:
10 500 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Klepp Kommune
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Klepp Rådhus

Som en del av sentrumsutviklingen på Kleppe, i Rogaland, ble Mad invitert til et parallelloppdrag, angående nytt kommunehus og kirke med kulturfunksjoner, i hjertet av nye Kleppe sentrum. Kommunehuset og kirken er plassert i en forlengelse av en planlagt aktivitetspark og kan bli samlingspunktet for mange funksjoner i Klepp kommune. Med funksjoner som bibliotek, kulturskole, frivillighetssentral og ungdomsklubb kan kommunehuset bli Kleppes storstue hvor alle beboere er velkomne. Kommunehuset definerer kvartalet med sin geometri og åpner fasaden mot byen med de utadrettede funksjonene mot gateplan. Kirken får en tilbaketrukket plassering i parken med en verdig forplass som leder opp Kirkebakken og mot eksisterende kirke og gravsted. Et viktig aspekt med planlegging av et nytt kommunehus er areal- og energieffektivitet, fremtidig fleksibilitet, og ikke minst tenke sirkulært, med tanke på ombruk, demontering og transformasjon.

Sted:
Klepp
Areal
10 500 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Klepp Kommune
Material:

Klepp Rådhus

Som en del av sentrumsutviklingen på Kleppe, i Rogaland, ble Mad invitert til et parallelloppdrag, angående nytt kommunehus og kirke med kulturfunksjoner, i hjertet av nye Kleppe sentrum. Kommunehuset og kirken er plassert i en forlengelse av en planlagt aktivitetspark og kan bli samlingspunktet for mange funksjoner i Klepp kommune. Med funksjoner som bibliotek, kulturskole, frivillighetssentral og ungdomsklubb kan kommunehuset bli Kleppes storstue hvor alle beboere er velkomne. Kommunehuset definerer kvartalet med sin geometri og åpner fasaden mot byen med de utadrettede funksjonene mot gateplan. Kirken får en tilbaketrukket plassering i parken med en verdig forplass som leder opp Kirkebakken og mot eksisterende kirke og gravsted. Et viktig aspekt med planlegging av et nytt kommunehus er areal- og energieffektivitet, fremtidig fleksibilitet, og ikke minst tenke sirkulært, med tanke på ombruk, demontering og transformasjon.

Info

Kontaktperson:
Team:
Erik Aasberg Oma, Madalena Furtado, Rune Arleth, Espen Vik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kultur
Sted:
Klepp
Areal:
10 500 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Klepp Kommune
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: