Filipstad

Filipstad er et sentrumsnært havneområde innerst i oslo-fjorden. Området er utvilsomt et av de mest attraktive landområdene i Osloregionen som kan transformeres til å bli et aktivt og sentral bydel. Området har vært under planlegging i mer enn 10 år, men noen endelig reguleringsplan er enda ikke vedtatt. Mad arkitekter har fulgt utviklingen av og diskusjonene om Filipstad fra sidelinjen i mange år. Vi har vært involvert i transformasjon av andre havneområder i oslo, og har derfor et stor engasjement for Oslos utvikling og byens tilknytning til fjorden.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Oslo
Areal:
560 000 m²
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Masterplanen som vi har laget er et alternativ til den reguleringsplanen som Oslo kommune ønsker å vedta. Denne har vi laget på eget initiativ, fordi vi mener at kommunens egen plan har en rekke svakheter. Kommunens plan bærer preg at at planarbeidet har pågaått over lang tid og at hovedprinsippene ble til for over ti år siden, med løsninger som fremstår som et kompromiss mellom ulike grunneiere og økonomiske betraktninger. og flere enn oss spør om ikke både planidealer og hovedgrep for lengst er utdatert, og om man ikke burde starte forfra. Vi i Mad mener at planen har åpenbare svakheter, og at den beste måten vi kan påpeke disse er ved å illustrere hvordan vi mener Filipstad burde se ut. I desember åpnet det seg en mulighet for å bruke et par uker på dette, og resultatet er vårt debattinnlegg i diskusjonen omkring Filipstads fremtid.

Vårt hovedgrep er en reaksjon på planen som nå er inne til behandling, og bygger på følgendehovedprinsipper:

Mer by.

I den foreliggende planen er bare drøyt halvparten av arealet foreslåttutviklet til bymessige strukturer.  Vi mener at fergeterminalen må flyttes og komprimeres noe, slik at vesentlig mer areal kan utvikles til by.  Vårt forslag inneholder vesentlig høyere utnyttelse enn i reguleringsforslaget, selv om bebyggelsen i vårt forslag jevnt over er vesentlig lavere.

Mer bevaring og gjenbruk.

Er det noe de senere år har lært oss, så er det at vi ikke kan fortsette å rive fullt funksjonsdyktige bygninger.  Disse må transformeres og bevares, det er viktig for byens og Filipstads identitet, og det er avgjørende for å nå bærekraftmålene.

Flere og bedre byrom.  

Byromstrukturene vist i gjeldende plan er utflytende og til dels overdimensjonerende.  Vi mener at vi trenger flere og bedre byrom, både parker, plasser, torg, kanaler, alleer allmenninger og strender.  Men de må integreres godt i bystrukturen og gis programmer og innhold for å gi byen liv.

Viser Mad arkitekters løsning på områdeplanen i et større utsnitt av byen.Forenklet versjon av Plan- og bygningsetatens områdeplan som har ligget inne til behandling siden 2012.

Viser Mad arkitekters løsning på områdeplanen.


Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Emil Pira, Kurt Singstad
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Filipstad

Filipstad er et sentrumsnært havneområde innerst i oslo-fjorden. Området er utvilsomt et av de mest attraktive landområdene i Osloregionen som kan transformeres til å bli et aktivt og sentral bydel. Området har vært under planlegging i mer enn 10 år, men noen endelig reguleringsplan er enda ikke vedtatt. Mad arkitekter har fulgt utviklingen av og diskusjonene om Filipstad fra sidelinjen i mange år. Vi har vært involvert i transformasjon av andre havneområder i oslo, og har derfor et stor engasjement for Oslos utvikling og byens tilknytning til fjorden.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Oslo
Areal:
560 000 m²
Status:
Material:
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Emil Pira, Kurt Singstad
Miljøambisjoner

Filipstad

Filipstad er et sentrumsnært havneområde innerst i oslo-fjorden. Området er utvilsomt et av de mest attraktive landområdene i Osloregionen som kan transformeres til å bli et aktivt og sentral bydel. Området har vært under planlegging i mer enn 10 år, men noen endelig reguleringsplan er enda ikke vedtatt. Mad arkitekter har fulgt utviklingen av og diskusjonene om Filipstad fra sidelinjen i mange år. Vi har vært involvert i transformasjon av andre havneområder i oslo, og har derfor et stor engasjement for Oslos utvikling og byens tilknytning til fjorden.

Masterplanen som vi har laget er et alternativ til den reguleringsplanen som Oslo kommune ønsker å vedta. Denne har vi laget på eget initiativ, fordi vi mener at kommunens egen plan har en rekke svakheter. Kommunens plan bærer preg at at planarbeidet har pågaått over lang tid og at hovedprinsippene ble til for over ti år siden, med løsninger som fremstår som et kompromiss mellom ulike grunneiere og økonomiske betraktninger. og flere enn oss spør om ikke både planidealer og hovedgrep for lengst er utdatert, og om man ikke burde starte forfra. Vi i Mad mener at planen har åpenbare svakheter, og at den beste måten vi kan påpeke disse er ved å illustrere hvordan vi mener Filipstad burde se ut. I desember åpnet det seg en mulighet for å bruke et par uker på dette, og resultatet er vårt debattinnlegg i diskusjonen omkring Filipstads fremtid.

Info

Prosjektleder
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Emil Pira, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
560 000 m²
Status:
Oppdragsgiver:
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Filipstad

Filipstad er et sentrumsnært havneområde innerst i oslo-fjorden. Området er utvilsomt et av de mest attraktive landområdene i Osloregionen som kan transformeres til å bli et aktivt og sentral bydel. Området har vært under planlegging i mer enn 10 år, men noen endelig reguleringsplan er enda ikke vedtatt. Mad arkitekter har fulgt utviklingen av og diskusjonene om Filipstad fra sidelinjen i mange år. Vi har vært involvert i transformasjon av andre havneområder i oslo, og har derfor et stor engasjement for Oslos utvikling og byens tilknytning til fjorden.

Sted:
Oslo
Areal
560 000 m²
Status:
Oppdragsgiver:
Material:

Filipstad

Filipstad er et sentrumsnært havneområde innerst i oslo-fjorden. Området er utvilsomt et av de mest attraktive landområdene i Osloregionen som kan transformeres til å bli et aktivt og sentral bydel. Området har vært under planlegging i mer enn 10 år, men noen endelig reguleringsplan er enda ikke vedtatt. Mad arkitekter har fulgt utviklingen av og diskusjonene om Filipstad fra sidelinjen i mange år. Vi har vært involvert i transformasjon av andre havneområder i oslo, og har derfor et stor engasjement for Oslos utvikling og byens tilknytning til fjorden.

Masterplanen som vi har laget er et alternativ til den reguleringsplanen som Oslo kommune ønsker å vedta. Denne har vi laget på eget initiativ, fordi vi mener at kommunens egen plan har en rekke svakheter. Kommunens plan bærer preg at at planarbeidet har pågaått over lang tid og at hovedprinsippene ble til for over ti år siden, med løsninger som fremstår som et kompromiss mellom ulike grunneiere og økonomiske betraktninger. og flere enn oss spør om ikke både planidealer og hovedgrep for lengst er utdatert, og om man ikke burde starte forfra. Vi i Mad mener at planen har åpenbare svakheter, og at den beste måten vi kan påpeke disse er ved å illustrere hvordan vi mener Filipstad burde se ut. I desember åpnet det seg en mulighet for å bruke et par uker på dette, og resultatet er vårt debattinnlegg i diskusjonen omkring Filipstads fremtid.

Vårt hovedgrep er en reaksjon på planen som nå er inne til behandling, og bygger på følgendehovedprinsipper:

Mer by.

I den foreliggende planen er bare drøyt halvparten av arealet foreslåttutviklet til bymessige strukturer.  Vi mener at fergeterminalen må flyttes og komprimeres noe, slik at vesentlig mer areal kan utvikles til by.  Vårt forslag inneholder vesentlig høyere utnyttelse enn i reguleringsforslaget, selv om bebyggelsen i vårt forslag jevnt over er vesentlig lavere.

Mer bevaring og gjenbruk.

Er det noe de senere år har lært oss, så er det at vi ikke kan fortsette å rive fullt funksjonsdyktige bygninger.  Disse må transformeres og bevares, det er viktig for byens og Filipstads identitet, og det er avgjørende for å nå bærekraftmålene.

Flere og bedre byrom.  

Byromstrukturene vist i gjeldende plan er utflytende og til dels overdimensjonerende.  Vi mener at vi trenger flere og bedre byrom, både parker, plasser, torg, kanaler, alleer allmenninger og strender.  Men de må integreres godt i bystrukturen og gis programmer og innhold for å gi byen liv.

Viser Mad arkitekters løsning på områdeplanen i et større utsnitt av byen.Forenklet versjon av Plan- og bygningsetatens områdeplan som har ligget inne til behandling siden 2012.

Viser Mad arkitekters løsning på områdeplanen.


Info

Kontaktperson:
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Emil Pira, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Oslo
Areal:
560 000 m²
Status:
Oppdragsgiver:
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: