Statens Park

Statens Park skal utvikles fra tradisjonell næringspark til et urbant byområde med økt lokal tilknytning. Det historiske området i Tønsberg har tidligere vært preget av industri. Målet er å styrke stedets karakter ved å ta vare på mye av eksisterende bebyggelse, samtidig som det gjøres store endringer i utearealene.

Tema:
Urbanisme og byutvikling, stedsutvikling
Sted
Tønsberg
Areal:
70000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Hemfosa Samfunnsbygg
Samarbeidspartner:

Statens Park har hatt arbeidsplasser i over 120 år. Fra slutten av 1800-tallet var det både margaringfabrikk og såpefabrikk i den eldste bebyggelsen på området. I dag kjenner vi området som næringsparken Statens Park, som med sine 9 bygg er oppført i tiden mellom 1898 – 2006. Nesten alle bygg er tegnet av én og samme arkitekt. Det har resultert i at Statens Park har en særegen arkitektonisk karakter. Næringsparken eies nå av Hemfosa Samfunnsbygg, men ble utviklet på 1990-tallet. Formspråket fremstår i ettertid som litt annerledes og mer karakteristisk enn det som vanligvis preger kontorbebyggelse fra denne perioden. Selv om arkitekturen er særegen, har næringsparken utfordringer som er typiske for anlegg fra den perioden.

Området domineres av asfalt, parkering, mangel på urbane møteplasser. Statens park ligger i gangavstand fra jernbanestasjonen og sentrum, men oppleves ikke som en tilgjengelig og inviterende del av byen selv for dem som er kjent i området. Vår masterplan tar utgangspunkt i flere forhold. Vi ønsker å styrke områdets karakter ved å ta vare på mye av eksisterende bebyggelse, samtidig som vi gjør store endringer i bygulvet og utearealene. Målet er at Statens Park skal utvikles fra tradisjonell næringspark til integrert byområde. Den skal styrke sin posisjon som foretrukket lokalisering for alle statlige og kommunale etater og institusjoner i regionen. Samtidig skal Statens Park bli et attraktivt, inviterende og inkluderende byområde hvor parkerte biler ikke lenger dominerer.

Hemfosa Samfunnsbygg har på sikt en ambisjon om å øke antall kvadratmeter utleieareal i Statens park betraktelig. I vårt prosjekt viser vi hvordan en god fortettingsstrategi både kan oppfylle ambisjonene om arealøkning og samtidig tilføre økt kvalitet i utearealer. Vi foreslår at det utvikles en hyggelig gate gjennom Statens park. Denne blir områdets ryggrad, og knytter sammen både eksisterende og nye bygninger. Gaten knytter også sammen nye plasser og en sentral ny park. Dermed får Statens Park et «grønt hjerte», og en bymessig struktur som gir økt stedskarakter. Næringsbyggene, som tradisjonelt har en introvert karakter, utvikles slik at de har utadrettede funksjoner på gateplan. Kantiner transformeres til spisesteder og nye programmer som treningssenter, kafé og butikkarealer tilkommer. Videre vil vi styrke områdets tilknytning mot nabolagene og mot sentrum, slik at Statens Park oppleves som mer tilgjengelig og relevant for naboer og områdets besøkende.

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Kurt Singstad, Martina Ellsel, Ewelyna Wylaz, Noora Khezri, Thomas Weytz, Liv Hanstad, Maja Egge Sipus, Tom Juul Gam, Illyrian Belegu
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Målsetting er Breeam Community sertifisering
Dokumenter
Dokumenter

Statens Park

Statens Park skal utvikles fra tradisjonell næringspark til et urbant byområde med økt lokal tilknytning. Det historiske området i Tønsberg har tidligere vært preget av industri. Målet er å styrke stedets karakter ved å ta vare på mye av eksisterende bebyggelse, samtidig som det gjøres store endringer i utearealene.

Tema:
Urbanisme og byutvikling, stedsutvikling
Sted
Tønsberg
Areal:
70000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Hemfosa Samfunnsbygg
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Kurt Singstad, Martina Ellsel, Ewelyna Wylaz, Noora Khezri, Thomas Weytz, Liv Hanstad, Maja Egge Sipus, Tom Juul Gam, Illyrian Belegu
Miljøambisjoner
Målsetting er Breeam Community sertifisering

Statens Park

Statens Park skal utvikles fra tradisjonell næringspark til et urbant byområde med økt lokal tilknytning. Det historiske området i Tønsberg har tidligere vært preget av industri. Målet er å styrke stedets karakter ved å ta vare på mye av eksisterende bebyggelse, samtidig som det gjøres store endringer i utearealene.

Statens Park har hatt arbeidsplasser i over 120 år. Fra slutten av 1800-tallet var det både margaringfabrikk og såpefabrikk i den eldste bebyggelsen på området. I dag kjenner vi området som næringsparken Statens Park, som med sine 9 bygg er oppført i tiden mellom 1898 – 2006. Nesten alle bygg er tegnet av én og samme arkitekt. Det har resultert i at Statens Park har en særegen arkitektonisk karakter. Næringsparken eies nå av Hemfosa Samfunnsbygg, men ble utviklet på 1990-tallet. Formspråket fremstår i ettertid som litt annerledes og mer karakteristisk enn det som vanligvis preger kontorbebyggelse fra denne perioden. Selv om arkitekturen er særegen, har næringsparken utfordringer som er typiske for anlegg fra den perioden.

Området domineres av asfalt, parkering, mangel på urbane møteplasser. Statens park ligger i gangavstand fra jernbanestasjonen og sentrum, men oppleves ikke som en tilgjengelig og inviterende del av byen selv for dem som er kjent i området. Vår masterplan tar utgangspunkt i flere forhold. Vi ønsker å styrke områdets karakter ved å ta vare på mye av eksisterende bebyggelse, samtidig som vi gjør store endringer i bygulvet og utearealene. Målet er at Statens Park skal utvikles fra tradisjonell næringspark til integrert byområde. Den skal styrke sin posisjon som foretrukket lokalisering for alle statlige og kommunale etater og institusjoner i regionen. Samtidig skal Statens Park bli et attraktivt, inviterende og inkluderende byområde hvor parkerte biler ikke lenger dominerer.

Info

Prosjektleder
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Kurt Singstad, Martina Ellsel, Ewelyna Wylaz, Noora Khezri, Thomas Weytz, Liv Hanstad, Maja Egge Sipus, Tom Juul Gam, Illyrian Belegu
Miljøambisjoner:
Målsetting er Breeam Community sertifisering
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Tønsberg
Areal:
70000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Hemfosa Samfunnsbygg
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Statens Park

Statens Park skal utvikles fra tradisjonell næringspark til et urbant byområde med økt lokal tilknytning. Det historiske området i Tønsberg har tidligere vært preget av industri. Målet er å styrke stedets karakter ved å ta vare på mye av eksisterende bebyggelse, samtidig som det gjøres store endringer i utearealene.

Sted:
Tønsberg
Areal
70000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Hemfosa Samfunnsbygg
Material:

Statens Park

Statens Park skal utvikles fra tradisjonell næringspark til et urbant byområde med økt lokal tilknytning. Det historiske området i Tønsberg har tidligere vært preget av industri. Målet er å styrke stedets karakter ved å ta vare på mye av eksisterende bebyggelse, samtidig som det gjøres store endringer i utearealene.

Statens Park har hatt arbeidsplasser i over 120 år. Fra slutten av 1800-tallet var det både margaringfabrikk og såpefabrikk i den eldste bebyggelsen på området. I dag kjenner vi området som næringsparken Statens Park, som med sine 9 bygg er oppført i tiden mellom 1898 – 2006. Nesten alle bygg er tegnet av én og samme arkitekt. Det har resultert i at Statens Park har en særegen arkitektonisk karakter. Næringsparken eies nå av Hemfosa Samfunnsbygg, men ble utviklet på 1990-tallet. Formspråket fremstår i ettertid som litt annerledes og mer karakteristisk enn det som vanligvis preger kontorbebyggelse fra denne perioden. Selv om arkitekturen er særegen, har næringsparken utfordringer som er typiske for anlegg fra den perioden.

Området domineres av asfalt, parkering, mangel på urbane møteplasser. Statens park ligger i gangavstand fra jernbanestasjonen og sentrum, men oppleves ikke som en tilgjengelig og inviterende del av byen selv for dem som er kjent i området. Vår masterplan tar utgangspunkt i flere forhold. Vi ønsker å styrke områdets karakter ved å ta vare på mye av eksisterende bebyggelse, samtidig som vi gjør store endringer i bygulvet og utearealene. Målet er at Statens Park skal utvikles fra tradisjonell næringspark til integrert byområde. Den skal styrke sin posisjon som foretrukket lokalisering for alle statlige og kommunale etater og institusjoner i regionen. Samtidig skal Statens Park bli et attraktivt, inviterende og inkluderende byområde hvor parkerte biler ikke lenger dominerer.

Hemfosa Samfunnsbygg har på sikt en ambisjon om å øke antall kvadratmeter utleieareal i Statens park betraktelig. I vårt prosjekt viser vi hvordan en god fortettingsstrategi både kan oppfylle ambisjonene om arealøkning og samtidig tilføre økt kvalitet i utearealer. Vi foreslår at det utvikles en hyggelig gate gjennom Statens park. Denne blir områdets ryggrad, og knytter sammen både eksisterende og nye bygninger. Gaten knytter også sammen nye plasser og en sentral ny park. Dermed får Statens Park et «grønt hjerte», og en bymessig struktur som gir økt stedskarakter. Næringsbyggene, som tradisjonelt har en introvert karakter, utvikles slik at de har utadrettede funksjoner på gateplan. Kantiner transformeres til spisesteder og nye programmer som treningssenter, kafé og butikkarealer tilkommer. Videre vil vi styrke områdets tilknytning mot nabolagene og mot sentrum, slik at Statens Park oppleves som mer tilgjengelig og relevant for naboer og områdets besøkende.

Info

Kontaktperson:
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Kurt Singstad, Martina Ellsel, Ewelyna Wylaz, Noora Khezri, Thomas Weytz, Liv Hanstad, Maja Egge Sipus, Tom Juul Gam, Illyrian Belegu
Miljøambisjoner:
Målsetting er Breeam Community sertifisering
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Stedsutvikling
Sted:
Tønsberg
Areal:
70000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Hemfosa Samfunnsbygg
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: