Lise Amundsen skulpturpark

Lise Amundsen skulpturpark er et forslag til utvidelse og opprustning av en eksisterende park foran Kulturhuset i Halden sentrum. Parken er foreslått formet omkring fem av kunstneren Lise Amundsens skulpturer, i forbindelse med hennes 90-årsjubileum i 2023. Prosjektet binder sammen en rekke eksisterende kulturfunksjoner omkring parken og løfter disse.

Tema:
Offentlig, skulturpark, områdeløft
Sted
Halden
Areal:
2600 m2
Status:
Skisseprosjekt
Material:
Oppdragsgiver:
Halden Kulturråd
Samarbeidspartner:

Mulighetsstudien illustrerer hvordan en rekke små grep vil skape en mer helhetlig utvikling av området. Utvidelsen av parken vil berike nærmiljøet, og skape et levende kulturkvartal med økt fremkommelighet for gående og syklende.

Ved å utvide og oppgradere den eksisterende parken foran kulturhuset i Halden, skapes en rekke rom og akser der besøkende kan oppdage og ta inn over seg de nye skulpturene i parken.

Parken utvides på tvers av Teatergata i nord og Tordenskjolds gate i sør for å knytte sammen parken med inngangen til Fredrikshalds teater og Sven Elvestads plass, samt passasjen til Øvre bankegate. På denne måten skapes et større, sammenhengende grøntområde, bedre tilrettelagt for fotgjengere og kulturelle arrangementer. Med ett sammenhengende bygulv over de eksisterende gateløpene, senkes hastigheten på biltrafikken, og byrommene knyttes tydelig sammen visuelt.

Info

Kontaktperson
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team
Anne Sørseth, Simon Øien
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Videreutvikling og oppgradering av eksisterende byrom
Dokumenter
Dokumenter

Lise Amundsen skulpturpark

Lise Amundsen skulpturpark er et forslag til utvidelse og opprustning av en eksisterende park foran Kulturhuset i Halden sentrum. Parken er foreslått formet omkring fem av kunstneren Lise Amundsens skulpturer, i forbindelse med hennes 90-årsjubileum i 2023. Prosjektet binder sammen en rekke eksisterende kulturfunksjoner omkring parken og løfter disse.

Tema:
Offentlig, skulturpark, områdeløft
Sted
Halden
Areal:
2600 m2
Status:
Skisseprosjekt
Material:
Oppdragsgiver:
Halden Kulturråd
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team
Anne Sørseth, Simon Øien
Miljøambisjoner
Videreutvikling og oppgradering av eksisterende byrom

Lise Amundsen skulpturpark

Lise Amundsen skulpturpark er et forslag til utvidelse og opprustning av en eksisterende park foran Kulturhuset i Halden sentrum. Parken er foreslått formet omkring fem av kunstneren Lise Amundsens skulpturer, i forbindelse med hennes 90-årsjubileum i 2023. Prosjektet binder sammen en rekke eksisterende kulturfunksjoner omkring parken og løfter disse.

Info

Prosjektleder
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team:
Anne Sørseth, Simon Øien
Miljøambisjoner:
Videreutvikling og oppgradering av eksisterende byrom
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Halden
Areal:
2600 m2
Status:
Skisseprosjekt
Oppdragsgiver:
Halden Kulturråd
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Lise Amundsen skulpturpark

Lise Amundsen skulpturpark er et forslag til utvidelse og opprustning av en eksisterende park foran Kulturhuset i Halden sentrum. Parken er foreslått formet omkring fem av kunstneren Lise Amundsens skulpturer, i forbindelse med hennes 90-årsjubileum i 2023. Prosjektet binder sammen en rekke eksisterende kulturfunksjoner omkring parken og løfter disse.

Sted:
Halden
Areal
2600 m2
Status:
Skisseprosjekt
Oppdragsgiver:
Halden Kulturråd
Material:

Lise Amundsen skulpturpark

Lise Amundsen skulpturpark er et forslag til utvidelse og opprustning av en eksisterende park foran Kulturhuset i Halden sentrum. Parken er foreslått formet omkring fem av kunstneren Lise Amundsens skulpturer, i forbindelse med hennes 90-årsjubileum i 2023. Prosjektet binder sammen en rekke eksisterende kulturfunksjoner omkring parken og løfter disse.

Mulighetsstudien illustrerer hvordan en rekke små grep vil skape en mer helhetlig utvikling av området. Utvidelsen av parken vil berike nærmiljøet, og skape et levende kulturkvartal med økt fremkommelighet for gående og syklende.

Ved å utvide og oppgradere den eksisterende parken foran kulturhuset i Halden, skapes en rekke rom og akser der besøkende kan oppdage og ta inn over seg de nye skulpturene i parken.

Parken utvides på tvers av Teatergata i nord og Tordenskjolds gate i sør for å knytte sammen parken med inngangen til Fredrikshalds teater og Sven Elvestads plass, samt passasjen til Øvre bankegate. På denne måten skapes et større, sammenhengende grøntområde, bedre tilrettelagt for fotgjengere og kulturelle arrangementer. Med ett sammenhengende bygulv over de eksisterende gateløpene, senkes hastigheten på biltrafikken, og byrommene knyttes tydelig sammen visuelt.

Info

Kontaktperson:
Simon Øien
Arkitekt mnal & partner
Team:
Anne Sørseth, Simon Øien
Miljøambisjoner:
Videreutvikling og oppgradering av eksisterende byrom
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Offentlig
Stedsutvikling
Sted:
Halden
Areal:
2600 m2
Status:
Skisseprosjekt
Oppdragsgiver:
Halden Kulturråd
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: