Munchs gate 5B

Munchs gate 5b ble oppført i 1937, og er tegnet av arkitekt Knut Knudsen, som blant annet står bak Folkets hus og Venstres hus. Bygget har klare kvaliteter i sin enkle funksjonalistiske arkitektur, og huset opprinnelig Norsk Lithografisk Officin og Richies Konvolutfabrikk. På grunn av sin opprinnelige funksjon som produksjonsbygg, har eiendommen flere fordeler som tjener et moderne kontorbygg – deriblant en solid søyle- og bjelkekonstruksjon i betong som gir åpne og fleksible planer, og store vindusflater som sørger for gode lysforhold. Når vi nå utvikler bygget for å møte dagens og fremtidens behov, ønsker vi å spille på byggets historie som industribygg. Interiørkonseptet forsterker opprinnelige overflater, og innlemmer nye elementer med inspirasjon fra samme tidsepoke.

Tema:
Rehabilitering, ombruk, kontor
Sted
Oslo
Areal:
5000 m2
Status:
Under konstruksjon
Material:
Oppdragsgiver:
Nordea Liv og Malling
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter

Vår visjon for Munchs gate 5b er å skape en unik identitet som er tro mot byggets tidsepoke, og samtidig tilpasse bygget dagens moderne standard og krav. Vi vil bevare, tilbakeføre og fremheve originale kvaliteter, og tilføre nye slitesterke elementer som vil tåle tidens tann. Materialer og løsninger skal være bærekraftige, og bygget skal bli et fremtidsrettet og ambisiøst bygg som vil være en attraktiv arbeidsplass for ulike typer bedrifter.

Materialbruken er inspirert av industri, med betong og glassbyggesten som referanser til byggets historie. Det er en bevisst bruk av klare farger på arkitektoniske elementer som bjelker og trapperom for å fremheve kvaliteter i bygget. For å gi interiøret varme er det innslag av treverk på vegger og fast inventar, og grunnpaletten består av dempet brun, grå og krem. Bruk av hvite vegger minimeres for å skape et harmonisk og behagelig arbeidsmiljø. Planter og grønne innslag bidrar til et godt inneklima og har dokumentert beroligende effekt på mennesker.

1.etasje: Det første som møter besøkende i Munchs gate 5b er et nytt, innbydende inngangsparti som fører inn i et rom med dobbel høyde. Her ligger en delikat lobby med tilhørende kaffebar, som er åpen for både leietakere og andre folk på farten i nærområdet. Fra lobbyen ser man ned i personalrestauranten, som er selve hovedknutepunktet i bygget. Møbleringen er planlagt med mindre, intime soner og sittebåser som gir komfort og skjerming. Her kan leietakere spise lunsj, holde uformelle møter eller bli sittende og jobbe gjennom dagen.

Arbeidsetasjer: Bygget kan benyttes som enbrukerbygg eller flerbrukerbygg med ulike leietakere per etasje. Kontoretasjene fra andre til niende etasjer skal være fleksible, med gjentakende prinsipper som gjør det enkelt å tilpasse romløsningene til ulikebedrifter. I felles trapperom er farger og overflater en videreføring fra første etasje og byggets identitet. Denne paletten tas også med inn i leietakerarealene, men tones ned for å kunne passe et bredt spekter av leietakere og bedrifter.

Når leietakerne kommer til sin etasje, møtes de av en åpen sosial sone med loungemøblering og tekjøkken. Multirom og møterom ligger like i nærheten, mens de åpne kontorlandskapene ligger mer skjermet til. Planløsningen har en fordeling på 80 prosent åpent landskap og 20 prosent cellekontor. Rommene ligger spredt langs fasaden, og fungerer som buffer mellom de åpne landskapene. Multirommene er samlet i sentrum av hver etasje, og gir de ansatte muligheten til å trekke seg tilbake for konsentrasjonsarbeid eller interne møter.

Info

Kontaktperson
Synne Bersvendsen
Interiørarkitekt MNIL, partner
Team
Firat Aysim, Liv Hanstad (Mad arkitekter), Marianne Andersen Skarbøvik, Sunniva Haugen Breidvik, Synne Bø Bersvendsen, Tea Hranj (Mad arkitekter), Thomas Weyts (Mad arkitekter)
Bildekredittering
Kyrre Sundal, Goldbox (render)
Miljøambisjoner
BREEAM In-Use
Dokumenter
Dokumenter

Munchs gate 5B

Munchs gate 5b ble oppført i 1937, og er tegnet av arkitekt Knut Knudsen, som blant annet står bak Folkets hus og Venstres hus. Bygget har klare kvaliteter i sin enkle funksjonalistiske arkitektur, og huset opprinnelig Norsk Lithografisk Officin og Richies Konvolutfabrikk. På grunn av sin opprinnelige funksjon som produksjonsbygg, har eiendommen flere fordeler som tjener et moderne kontorbygg – deriblant en solid søyle- og bjelkekonstruksjon i betong som gir åpne og fleksible planer, og store vindusflater som sørger for gode lysforhold. Når vi nå utvikler bygget for å møte dagens og fremtidens behov, ønsker vi å spille på byggets historie som industribygg. Interiørkonseptet forsterker opprinnelige overflater, og innlemmer nye elementer med inspirasjon fra samme tidsepoke.

Tema:
Rehabilitering, ombruk, kontor
Sted
Oslo
Areal:
5000 m2
Status:
Under konstruksjon
Material:
Oppdragsgiver:
Nordea Liv og Malling
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter

Underveis i prosessen har vi avdekket mange originale kvaliteter som har satt sitt preg på konsept og palett: Rødterrazzo under gråflis i trappen, søyler med gul flis og avrundet granitt, et overlys hvis form vil gå igjen flere steder i bygget, og mørkt treverk i den originale heisen.

Info

Kontaktperson
Synne Bersvendsen
Interiørarkitekt MNIL, partner
Team
Firat Aysim, Liv Hanstad (Mad arkitekter), Marianne Andersen Skarbøvik, Sunniva Haugen Breidvik, Synne Bø Bersvendsen, Tea Hranj (Mad arkitekter), Thomas Weyts (Mad arkitekter)
Miljøambisjoner
BREEAM In-Use

Munchs gate 5B

Munchs gate 5b ble oppført i 1937, og er tegnet av arkitekt Knut Knudsen, som blant annet står bak Folkets hus og Venstres hus. Bygget har klare kvaliteter i sin enkle funksjonalistiske arkitektur, og huset opprinnelig Norsk Lithografisk Officin og Richies Konvolutfabrikk. På grunn av sin opprinnelige funksjon som produksjonsbygg, har eiendommen flere fordeler som tjener et moderne kontorbygg – deriblant en solid søyle- og bjelkekonstruksjon i betong som gir åpne og fleksible planer, og store vindusflater som sørger for gode lysforhold. Når vi nå utvikler bygget for å møte dagens og fremtidens behov, ønsker vi å spille på byggets historie som industribygg. Interiørkonseptet forsterker opprinnelige overflater, og innlemmer nye elementer med inspirasjon fra samme tidsepoke.

Vår visjon for Munchs gate 5b er å skape en unik identitet som er tro mot byggets tidsepoke, og samtidig tilpasse bygget dagens moderne standard og krav. Vi vil bevare, tilbakeføre og fremheve originale kvaliteter, og tilføre nye slitesterke elementer som vil tåle tidens tann. Materialer og løsninger skal være bærekraftige, og bygget skal bli et fremtidsrettet og ambisiøst bygg som vil være en attraktiv arbeidsplass for ulike typer bedrifter.

Underveis i prosessen har vi avdekket mange originale kvaliteter som har satt sitt preg på konsept og palett: Rødterrazzo under gråflis i trappen, søyler med gul flis og avrundet granitt, et overlys hvis form vil gå igjen flere steder i bygget, og mørkt treverk i den originale heisen.

Materialbruken er inspirert av industri, med betong og glassbyggesten som referanser til byggets historie. Det er en bevisst bruk av klare farger på arkitektoniske elementer som bjelker og trapperom for å fremheve kvaliteter i bygget. For å gi interiøret varme er det innslag av treverk på vegger og fast inventar, og grunnpaletten består av dempet brun, grå og krem. Bruk av hvite vegger minimeres for å skape et harmonisk og behagelig arbeidsmiljø. Planter og grønne innslag bidrar til et godt inneklima og har dokumentert beroligende effekt på mennesker.

Info

Prosjektleder
Synne Bersvendsen
Interiørarkitekt MNIL, partner
Team:
Firat Aysim, Liv Hanstad (Mad arkitekter), Marianne Andersen Skarbøvik, Sunniva Haugen Breidvik, Synne Bø Bersvendsen, Tea Hranj (Mad arkitekter), Thomas Weyts (Mad arkitekter)
Miljøambisjoner:
BREEAM In-Use
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
5000 m2
Status:
Under konstruksjon
Oppdragsgiver:
Nordea Liv og Malling
Material:
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter
Next
Previous
No items found.

Munchs gate 5B

Munchs gate 5b ble oppført i 1937, og er tegnet av arkitekt Knut Knudsen, som blant annet står bak Folkets hus og Venstres hus. Bygget har klare kvaliteter i sin enkle funksjonalistiske arkitektur, og huset opprinnelig Norsk Lithografisk Officin og Richies Konvolutfabrikk. På grunn av sin opprinnelige funksjon som produksjonsbygg, har eiendommen flere fordeler som tjener et moderne kontorbygg – deriblant en solid søyle- og bjelkekonstruksjon i betong som gir åpne og fleksible planer, og store vindusflater som sørger for gode lysforhold. Når vi nå utvikler bygget for å møte dagens og fremtidens behov, ønsker vi å spille på byggets historie som industribygg. Interiørkonseptet forsterker opprinnelige overflater, og innlemmer nye elementer med inspirasjon fra samme tidsepoke.

Sted:
Oslo
Areal
5000 m2
Status:
Under konstruksjon
Oppdragsgiver:
Nordea Liv og Malling
Material:

Munchs gate 5B

Munchs gate 5b ble oppført i 1937, og er tegnet av arkitekt Knut Knudsen, som blant annet står bak Folkets hus og Venstres hus. Bygget har klare kvaliteter i sin enkle funksjonalistiske arkitektur, og huset opprinnelig Norsk Lithografisk Officin og Richies Konvolutfabrikk. På grunn av sin opprinnelige funksjon som produksjonsbygg, har eiendommen flere fordeler som tjener et moderne kontorbygg – deriblant en solid søyle- og bjelkekonstruksjon i betong som gir åpne og fleksible planer, og store vindusflater som sørger for gode lysforhold. Når vi nå utvikler bygget for å møte dagens og fremtidens behov, ønsker vi å spille på byggets historie som industribygg. Interiørkonseptet forsterker opprinnelige overflater, og innlemmer nye elementer med inspirasjon fra samme tidsepoke.

Vår visjon for Munchs gate 5b er å skape en unik identitet som er tro mot byggets tidsepoke, og samtidig tilpasse bygget dagens moderne standard og krav. Vi vil bevare, tilbakeføre og fremheve originale kvaliteter, og tilføre nye slitesterke elementer som vil tåle tidens tann. Materialer og løsninger skal være bærekraftige, og bygget skal bli et fremtidsrettet og ambisiøst bygg som vil være en attraktiv arbeidsplass for ulike typer bedrifter.

Underveis i prosessen har vi avdekket mange originale kvaliteter som har satt sitt preg på konsept og palett: Rødterrazzo under gråflis i trappen, søyler med gul flis og avrundet granitt, et overlys hvis form vil gå igjen flere steder i bygget, og mørkt treverk i den originale heisen.

Materialbruken er inspirert av industri, med betong og glassbyggesten som referanser til byggets historie. Det er en bevisst bruk av klare farger på arkitektoniske elementer som bjelker og trapperom for å fremheve kvaliteter i bygget. For å gi interiøret varme er det innslag av treverk på vegger og fast inventar, og grunnpaletten består av dempet brun, grå og krem. Bruk av hvite vegger minimeres for å skape et harmonisk og behagelig arbeidsmiljø. Planter og grønne innslag bidrar til et godt inneklima og har dokumentert beroligende effekt på mennesker.

1.etasje: Det første som møter besøkende i Munchs gate 5b er et nytt, innbydende inngangsparti som fører inn i et rom med dobbel høyde. Her ligger en delikat lobby med tilhørende kaffebar, som er åpen for både leietakere og andre folk på farten i nærområdet. Fra lobbyen ser man ned i personalrestauranten, som er selve hovedknutepunktet i bygget. Møbleringen er planlagt med mindre, intime soner og sittebåser som gir komfort og skjerming. Her kan leietakere spise lunsj, holde uformelle møter eller bli sittende og jobbe gjennom dagen.

Arbeidsetasjer: Bygget kan benyttes som enbrukerbygg eller flerbrukerbygg med ulike leietakere per etasje. Kontoretasjene fra andre til niende etasjer skal være fleksible, med gjentakende prinsipper som gjør det enkelt å tilpasse romløsningene til ulikebedrifter. I felles trapperom er farger og overflater en videreføring fra første etasje og byggets identitet. Denne paletten tas også med inn i leietakerarealene, men tones ned for å kunne passe et bredt spekter av leietakere og bedrifter.

Når leietakerne kommer til sin etasje, møtes de av en åpen sosial sone med loungemøblering og tekjøkken. Multirom og møterom ligger like i nærheten, mens de åpne kontorlandskapene ligger mer skjermet til. Planløsningen har en fordeling på 80 prosent åpent landskap og 20 prosent cellekontor. Rommene ligger spredt langs fasaden, og fungerer som buffer mellom de åpne landskapene. Multirommene er samlet i sentrum av hver etasje, og gir de ansatte muligheten til å trekke seg tilbake for konsentrasjonsarbeid eller interne møter.

Info

Kontaktperson:
Synne Bersvendsen
Interiørarkitekt MNIL, partner
Team:
Firat Aysim, Liv Hanstad (Mad arkitekter), Marianne Andersen Skarbøvik, Sunniva Haugen Breidvik, Synne Bø Bersvendsen, Tea Hranj (Mad arkitekter), Thomas Weyts (Mad arkitekter)
Miljøambisjoner:
BREEAM In-Use
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Rehabilitering
Ombruk
Kontor
Sted:
Oslo
Areal:
5000 m2
Status:
Under konstruksjon
Oppdragsgiver:
Nordea Liv og Malling
Material
Bildekredittering:
Kyrre Sundal, Goldbox (render)
Samarbeidspartner:
Mad arkitekter