Site 4016

Site 4016 skal bli et regionalt kunnskaps- og utviklingssenter for bygg og anlegg. Misjonen for området er å samle aktører i ulike deler av bygg- og anleggsbransjen, hvor det blir tilrettelagt for samarbeid og deling, som igjen fører til kunnskapsutvikling og innovasjon.Romprogrammet som kreves for å dekke feltene innen bygg og anlegg strekker seg fra robuste areal som krever tilgang med lastebil og lagring av store varer til kontorarbeidsplasser, co-working, showrooms, møteplasser og sosiale soner. Med så mange ulike type brukere, er en vesentlig del av problemstillingen å skape et tydelig og tilgjengelig program, uten å blande områder med store kjøretøy sammen med oppholdssoner og atkomstsituasjoner for kontorarbeidsplasser. Et annet viktig moment er å sikre en god forbindelse gjennom området for myke trafikanter.

Tema:
Næring
Sted
Stavanger
Areal:
130 000 m² BRA
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Smedvig Eiendom
Samarbeidspartner:

Mad har skapt en visjon for områdets utvikling som et regionalt nærings-senter. Vi viser hvordan det er mulig at fortette og utvikle næringsområdet på en måte som skaper kvaliteter på en menneskelig skala og synergieffekter som løfter områdets karakter. Vi ser på hvordan områdets infrastruktur kan løses på måter som skaper plass for biter av natur i et areal som er preget av asfalt. En rød sykkelforbindelse og en gul gangbro skaper en sikker forbindelse utenom områdets nærings-trafikk, til de omkringliggende bo- og grøntområder. Gangforbindelsen mellom byggene gjør det også lettere å samarbeide og muliggjør at en leietaker kan spre seg over flere bygg.

Komposisjonen av volumer med ulike vinkler og terrasser skaper et variert uttrykk med ulike forskyvninger og opplevelser gjennom området. Fra å være en utstrakt asfaltflate, brytes områdets skala ned til et nettverk av gangbroer, plasser for opphold foran interessante showrooms og arbeidsplasser med utsikt til vegetasjon og et unikt arbeidsmiljø. Den videre utviklingen vil sette søkelys på utviklingen av Site 4016 som et bærekraftig næringssenter. Gjennom strategier for transformasjon av eksisterende bygg, gjenbruk av materialer, «design-for-disassembly» samt robuste og tekniske løsninger, skapes en sammenhengende intelligent bygningsmasse med arkitektoniske kvaliteter både i og mellom byggene. Området skal utvikles etter en langsiktig plan, hvor tiltakene iverksettes i faser.

Info

Kontaktperson
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team
Per Fretheim, Espen Vik, Rune Arleth, Maxime Rousse
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Site 4016

Site 4016 skal bli et regionalt kunnskaps- og utviklingssenter for bygg og anlegg. Misjonen for området er å samle aktører i ulike deler av bygg- og anleggsbransjen, hvor det blir tilrettelagt for samarbeid og deling, som igjen fører til kunnskapsutvikling og innovasjon.Romprogrammet som kreves for å dekke feltene innen bygg og anlegg strekker seg fra robuste areal som krever tilgang med lastebil og lagring av store varer til kontorarbeidsplasser, co-working, showrooms, møteplasser og sosiale soner. Med så mange ulike type brukere, er en vesentlig del av problemstillingen å skape et tydelig og tilgjengelig program, uten å blande områder med store kjøretøy sammen med oppholdssoner og atkomstsituasjoner for kontorarbeidsplasser. Et annet viktig moment er å sikre en god forbindelse gjennom området for myke trafikanter.

Tema:
Næring
Sted
Stavanger
Areal:
130 000 m² BRA
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Smedvig Eiendom
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team
Per Fretheim, Espen Vik, Rune Arleth, Maxime Rousse
Miljøambisjoner

Site 4016

Site 4016 skal bli et regionalt kunnskaps- og utviklingssenter for bygg og anlegg. Misjonen for området er å samle aktører i ulike deler av bygg- og anleggsbransjen, hvor det blir tilrettelagt for samarbeid og deling, som igjen fører til kunnskapsutvikling og innovasjon.Romprogrammet som kreves for å dekke feltene innen bygg og anlegg strekker seg fra robuste areal som krever tilgang med lastebil og lagring av store varer til kontorarbeidsplasser, co-working, showrooms, møteplasser og sosiale soner. Med så mange ulike type brukere, er en vesentlig del av problemstillingen å skape et tydelig og tilgjengelig program, uten å blande områder med store kjøretøy sammen med oppholdssoner og atkomstsituasjoner for kontorarbeidsplasser. Et annet viktig moment er å sikre en god forbindelse gjennom området for myke trafikanter.

Mad har skapt en visjon for områdets utvikling som et regionalt nærings-senter. Vi viser hvordan det er mulig at fortette og utvikle næringsområdet på en måte som skaper kvaliteter på en menneskelig skala og synergieffekter som løfter områdets karakter. Vi ser på hvordan områdets infrastruktur kan løses på måter som skaper plass for biter av natur i et areal som er preget av asfalt. En rød sykkelforbindelse og en gul gangbro skaper en sikker forbindelse utenom områdets nærings-trafikk, til de omkringliggende bo- og grøntområder. Gangforbindelsen mellom byggene gjør det også lettere å samarbeide og muliggjør at en leietaker kan spre seg over flere bygg.

Komposisjonen av volumer med ulike vinkler og terrasser skaper et variert uttrykk med ulike forskyvninger og opplevelser gjennom området. Fra å være en utstrakt asfaltflate, brytes områdets skala ned til et nettverk av gangbroer, plasser for opphold foran interessante showrooms og arbeidsplasser med utsikt til vegetasjon og et unikt arbeidsmiljø. Den videre utviklingen vil sette søkelys på utviklingen av Site 4016 som et bærekraftig næringssenter. Gjennom strategier for transformasjon av eksisterende bygg, gjenbruk av materialer, «design-for-disassembly» samt robuste og tekniske løsninger, skapes en sammenhengende intelligent bygningsmasse med arkitektoniske kvaliteter både i og mellom byggene. Området skal utvikles etter en langsiktig plan, hvor tiltakene iverksettes i faser.

Info

Prosjektleder
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team:
Per Fretheim, Espen Vik, Rune Arleth, Maxime Rousse
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Stavanger
Areal:
130 000 m² BRA
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Smedvig Eiendom
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Site 4016

Site 4016 skal bli et regionalt kunnskaps- og utviklingssenter for bygg og anlegg. Misjonen for området er å samle aktører i ulike deler av bygg- og anleggsbransjen, hvor det blir tilrettelagt for samarbeid og deling, som igjen fører til kunnskapsutvikling og innovasjon.Romprogrammet som kreves for å dekke feltene innen bygg og anlegg strekker seg fra robuste areal som krever tilgang med lastebil og lagring av store varer til kontorarbeidsplasser, co-working, showrooms, møteplasser og sosiale soner. Med så mange ulike type brukere, er en vesentlig del av problemstillingen å skape et tydelig og tilgjengelig program, uten å blande områder med store kjøretøy sammen med oppholdssoner og atkomstsituasjoner for kontorarbeidsplasser. Et annet viktig moment er å sikre en god forbindelse gjennom området for myke trafikanter.

Sted:
Stavanger
Areal
130 000 m² BRA
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Smedvig Eiendom
Material:

Site 4016

Site 4016 skal bli et regionalt kunnskaps- og utviklingssenter for bygg og anlegg. Misjonen for området er å samle aktører i ulike deler av bygg- og anleggsbransjen, hvor det blir tilrettelagt for samarbeid og deling, som igjen fører til kunnskapsutvikling og innovasjon.Romprogrammet som kreves for å dekke feltene innen bygg og anlegg strekker seg fra robuste areal som krever tilgang med lastebil og lagring av store varer til kontorarbeidsplasser, co-working, showrooms, møteplasser og sosiale soner. Med så mange ulike type brukere, er en vesentlig del av problemstillingen å skape et tydelig og tilgjengelig program, uten å blande områder med store kjøretøy sammen med oppholdssoner og atkomstsituasjoner for kontorarbeidsplasser. Et annet viktig moment er å sikre en god forbindelse gjennom området for myke trafikanter.

Mad har skapt en visjon for områdets utvikling som et regionalt nærings-senter. Vi viser hvordan det er mulig at fortette og utvikle næringsområdet på en måte som skaper kvaliteter på en menneskelig skala og synergieffekter som løfter områdets karakter. Vi ser på hvordan områdets infrastruktur kan løses på måter som skaper plass for biter av natur i et areal som er preget av asfalt. En rød sykkelforbindelse og en gul gangbro skaper en sikker forbindelse utenom områdets nærings-trafikk, til de omkringliggende bo- og grøntområder. Gangforbindelsen mellom byggene gjør det også lettere å samarbeide og muliggjør at en leietaker kan spre seg over flere bygg.

Komposisjonen av volumer med ulike vinkler og terrasser skaper et variert uttrykk med ulike forskyvninger og opplevelser gjennom området. Fra å være en utstrakt asfaltflate, brytes områdets skala ned til et nettverk av gangbroer, plasser for opphold foran interessante showrooms og arbeidsplasser med utsikt til vegetasjon og et unikt arbeidsmiljø. Den videre utviklingen vil sette søkelys på utviklingen av Site 4016 som et bærekraftig næringssenter. Gjennom strategier for transformasjon av eksisterende bygg, gjenbruk av materialer, «design-for-disassembly» samt robuste og tekniske løsninger, skapes en sammenhengende intelligent bygningsmasse med arkitektoniske kvaliteter både i og mellom byggene. Området skal utvikles etter en langsiktig plan, hvor tiltakene iverksettes i faser.

Info

Kontaktperson:
Per Fretheim
Arkitekt & CEO Vest
Team:
Per Fretheim, Espen Vik, Rune Arleth, Maxime Rousse
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Næring
Sted:
Stavanger
Areal:
130 000 m² BRA
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Smedvig Eiendom
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: