Paradis

Velkommen til Paradis, en bydel med samme tetthet som en sentrumsbydel, men med karakter, nabolag og variasjon som i trehusbyen i Stavanger.

Tema:
Bolig, næring
Sted
Stavanger
Areal:
120 000
Status:
Parallelloppdrag
Material:
Tre
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:
Tredje Natur, Veni og Teknaconsult

I den tette byen er det viktig med en overordnet strategi for sammenhengende grøntarealer med et naturlig preg, særlig når det skal legges til rette for en klimavennlig fortetting. Beliggenheten til Paradis i Stavanger sentrum blir sentralt tema for å sikre de store grønne linjene fra Stavanger og helt til Sandnes. Prosjektet har muligheten til å styrke kontakten mellom byen, naturen og vannet ved å legge til rette for en sammenhengende grønn forbindelse til og fra sentrumskjernen og fra Våland til Storhaug gjennom Paradis. Gjennom denne strategien kobles Byparken ved Breiavatnet i nord, Lagård gravlund, sjøpromenaden, Støtteparken og Godalen bedre sammen. Disse blå og grønne kvalitetene kan gi Paradis et unikt preg og stedsidentitet samtidig som natur, vann og biologisk mangfold vil bidra til en klimavennlig utvikling av Paradis.

Trehusbyen gir Stavanger sentrum et unikt preg. Paradis er omrammet av Trehusbyen med historiske boligkvartaler både på Storhaug og på Våland. Utviklingen langs Lagårdsveien har skapt et brudd i den sammenhengende Trehusbyen gjennom storskala næringsbygg. For å motvirke en utvikling av ulike soner med ulikt preg uten sammenheng, ønsker vi å utvikle en struktur som skaper den tettheten som er forventet i sentrumsplanen samtidig som det kan avleses en sammenheng i kontekst av Trehusbyen, nyere tids utvikling i Lagårdsveien, og den nye Trehusbyen i Paradis.

Bygningsstrukturen tar utgangspunkt i sammensatte punkthus som følger gatenettet. Fasadene trekkes fram og tilbake for å bidra til en variert kantsone ut mot gaten, promenaden og gårdsrommet som vil bli felles uteoppholdsareal for beboerne. En slik strukturskaper åpenhet, har ingen fram og bakside, og skiller tydelig mellom offentlige rom og private uterom der beboerne kan trekke seg tilbake fra det offentlige livet.

Hillevågsvatnet er i dag preget av privat båtparkering. På mange måter har småbåtene en stedstilhørighet og identitet i Paradis. Det skal etableres nytt småbåthavn i Paradis sør som gir rom for at Paradis nord kan få oppleve en del av vannflatensom ikke er tildekket med båt. I dagens utforming av småbåthavna liggerbåtbryggene og det maritime miljøet utelukkende på østsiden av Hillevågsvannet, mens vestsiden preges av støy fra båttrafikk, bilparkering og lite aktiviteter til lands. Det anbefales både en reduksjon og en omfordeling av bryggestrukturen slik at både øst- og vestsiden blir tilgjengelig og får lignende attraktivitetsgrad. Ved å sentrere innseilingen kan skapes et levendemaritimt miljø på begge sider av vannet. Vannflaten frigjøres for bedreopplevelse, tilgang til sjøbuss og gjestehavn samtidig som det gis rom for fritidsaktiviteter på vannet gjennom kajakkutleie, SUP, roing og bading lagsbryggekanten sammen med andre maritime aktiviteter langs sjøkanten.

I den tette byen er det viktig med en overordnet strategi for sammenhengende grøntarealer med et naturlig preg, særlig når det skal legges til rette for en klimavennligfortetting. Prosjektet har muligheten til å styrke kontakten mellom byen, naturen og vannet ved å legge til rette for en sammenhengende grønn forbindelse til og fra sentrumskjernen og fra Våland til Storhaug gjennom Paradis.  Gjennom denne strategien kobles Byparken ved Breiavatnet i nord, Lagård gravlund, sjøpromenaden, Støtte parken og Godalen bedre sammen. Disse blåe og grønne kvalitetene kan gi Paradis et unikt preg og stedsidentitet, samtidig som natur, vann og biologisk mangfold vil bidra til en klimavennlig utvikling av Paradis.

Info

Kontaktperson
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team
Kirsten Welschemeyer, Olav Hodneland, Erik Oma, Ole Sund, Ibrahim Mufti Pradityo, Kurt Singstad
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Klimanøytral byutvikling
Dokumenter
Dokumenter

Paradis

Velkommen til Paradis, en bydel med samme tetthet som en sentrumsbydel, men med karakter, nabolag og variasjon som i trehusbyen i Stavanger.

Tema:
Bolig, næring
Sted
Stavanger
Areal:
120 000
Status:
Parallelloppdrag
Material:
Tre
Oppdragsgiver:
Samarbeidspartner:
Tredje Natur, Veni og Teknaconsult

Info

Kontaktperson
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team
Kirsten Welschemeyer, Olav Hodneland, Erik Oma, Ole Sund, Ibrahim Mufti Pradityo, Kurt Singstad
Miljøambisjoner
Klimanøytral byutvikling

Paradis

Velkommen til Paradis, en bydel med samme tetthet som en sentrumsbydel, men med karakter, nabolag og variasjon som i trehusbyen i Stavanger.

I den tette byen er det viktig med en overordnet strategi for sammenhengende grøntarealer med et naturlig preg, særlig når det skal legges til rette for en klimavennlig fortetting. Beliggenheten til Paradis i Stavanger sentrum blir sentralt tema for å sikre de store grønne linjene fra Stavanger og helt til Sandnes. Prosjektet har muligheten til å styrke kontakten mellom byen, naturen og vannet ved å legge til rette for en sammenhengende grønn forbindelse til og fra sentrumskjernen og fra Våland til Storhaug gjennom Paradis. Gjennom denne strategien kobles Byparken ved Breiavatnet i nord, Lagård gravlund, sjøpromenaden, Støtteparken og Godalen bedre sammen. Disse blå og grønne kvalitetene kan gi Paradis et unikt preg og stedsidentitet samtidig som natur, vann og biologisk mangfold vil bidra til en klimavennlig utvikling av Paradis.

Trehusbyen gir Stavanger sentrum et unikt preg. Paradis er omrammet av Trehusbyen med historiske boligkvartaler både på Storhaug og på Våland. Utviklingen langs Lagårdsveien har skapt et brudd i den sammenhengende Trehusbyen gjennom storskala næringsbygg. For å motvirke en utvikling av ulike soner med ulikt preg uten sammenheng, ønsker vi å utvikle en struktur som skaper den tettheten som er forventet i sentrumsplanen samtidig som det kan avleses en sammenheng i kontekst av Trehusbyen, nyere tids utvikling i Lagårdsveien, og den nye Trehusbyen i Paradis.

Info

Prosjektleder
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team:
Kirsten Welschemeyer, Olav Hodneland, Erik Oma, Ole Sund, Ibrahim Mufti Pradityo, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Klimanøytral byutvikling
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Stavanger
Areal:
120 000
Status:
Parallelloppdrag
Oppdragsgiver:
Material:
Tre
Samarbeidspartner:
Tredje Natur, Veni og Teknaconsult
Next
Previous
No items found.

Paradis

Velkommen til Paradis, en bydel med samme tetthet som en sentrumsbydel, men med karakter, nabolag og variasjon som i trehusbyen i Stavanger.

Sted:
Stavanger
Areal
120 000
Status:
Parallelloppdrag
Oppdragsgiver:
Material:
Tre

Paradis

Velkommen til Paradis, en bydel med samme tetthet som en sentrumsbydel, men med karakter, nabolag og variasjon som i trehusbyen i Stavanger.

I den tette byen er det viktig med en overordnet strategi for sammenhengende grøntarealer med et naturlig preg, særlig når det skal legges til rette for en klimavennlig fortetting. Beliggenheten til Paradis i Stavanger sentrum blir sentralt tema for å sikre de store grønne linjene fra Stavanger og helt til Sandnes. Prosjektet har muligheten til å styrke kontakten mellom byen, naturen og vannet ved å legge til rette for en sammenhengende grønn forbindelse til og fra sentrumskjernen og fra Våland til Storhaug gjennom Paradis. Gjennom denne strategien kobles Byparken ved Breiavatnet i nord, Lagård gravlund, sjøpromenaden, Støtteparken og Godalen bedre sammen. Disse blå og grønne kvalitetene kan gi Paradis et unikt preg og stedsidentitet samtidig som natur, vann og biologisk mangfold vil bidra til en klimavennlig utvikling av Paradis.

Trehusbyen gir Stavanger sentrum et unikt preg. Paradis er omrammet av Trehusbyen med historiske boligkvartaler både på Storhaug og på Våland. Utviklingen langs Lagårdsveien har skapt et brudd i den sammenhengende Trehusbyen gjennom storskala næringsbygg. For å motvirke en utvikling av ulike soner med ulikt preg uten sammenheng, ønsker vi å utvikle en struktur som skaper den tettheten som er forventet i sentrumsplanen samtidig som det kan avleses en sammenheng i kontekst av Trehusbyen, nyere tids utvikling i Lagårdsveien, og den nye Trehusbyen i Paradis.

Bygningsstrukturen tar utgangspunkt i sammensatte punkthus som følger gatenettet. Fasadene trekkes fram og tilbake for å bidra til en variert kantsone ut mot gaten, promenaden og gårdsrommet som vil bli felles uteoppholdsareal for beboerne. En slik strukturskaper åpenhet, har ingen fram og bakside, og skiller tydelig mellom offentlige rom og private uterom der beboerne kan trekke seg tilbake fra det offentlige livet.

Hillevågsvatnet er i dag preget av privat båtparkering. På mange måter har småbåtene en stedstilhørighet og identitet i Paradis. Det skal etableres nytt småbåthavn i Paradis sør som gir rom for at Paradis nord kan få oppleve en del av vannflatensom ikke er tildekket med båt. I dagens utforming av småbåthavna liggerbåtbryggene og det maritime miljøet utelukkende på østsiden av Hillevågsvannet, mens vestsiden preges av støy fra båttrafikk, bilparkering og lite aktiviteter til lands. Det anbefales både en reduksjon og en omfordeling av bryggestrukturen slik at både øst- og vestsiden blir tilgjengelig og får lignende attraktivitetsgrad. Ved å sentrere innseilingen kan skapes et levendemaritimt miljø på begge sider av vannet. Vannflaten frigjøres for bedreopplevelse, tilgang til sjøbuss og gjestehavn samtidig som det gis rom for fritidsaktiviteter på vannet gjennom kajakkutleie, SUP, roing og bading lagsbryggekanten sammen med andre maritime aktiviteter langs sjøkanten.

I den tette byen er det viktig med en overordnet strategi for sammenhengende grøntarealer med et naturlig preg, særlig når det skal legges til rette for en klimavennligfortetting. Prosjektet har muligheten til å styrke kontakten mellom byen, naturen og vannet ved å legge til rette for en sammenhengende grønn forbindelse til og fra sentrumskjernen og fra Våland til Storhaug gjennom Paradis.  Gjennom denne strategien kobles Byparken ved Breiavatnet i nord, Lagård gravlund, sjøpromenaden, Støtte parken og Godalen bedre sammen. Disse blåe og grønne kvalitetene kan gi Paradis et unikt preg og stedsidentitet, samtidig som natur, vann og biologisk mangfold vil bidra til en klimavennlig utvikling av Paradis.

Info

Kontaktperson:
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team:
Kirsten Welschemeyer, Olav Hodneland, Erik Oma, Ole Sund, Ibrahim Mufti Pradityo, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Klimanøytral byutvikling
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Næring
Sted:
Stavanger
Areal:
120 000
Status:
Parallelloppdrag
Oppdragsgiver:
Material
Tre
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Tredje Natur, Veni og Teknaconsult