Elveparken

I forbindelsen med det kommunale sentrumsplanarbeidet starter Selvaag bolig og AVA eiendom en ny prosess for utviklingen av Elveparken som ligger i tilknytning til Vågen i Sandnes sentrum. Det skal utarbeides et omfattende analyse- og visjonsarbeid som baserer seg på overordnete føringer, forskning og veiledere, samtidig som klassiske stedsanalyser, trendanalyser og en sosiokulturell analyse.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Sandnes
Areal:
65 000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Elveparken Sandnes AS (Selvaag Bolig & AVA Eiendom)
Samarbeidspartner:
Leva Urban Design

Analyse- og visjonsarbeid utføres i samarbeid med Leva Urban Design, som også utfører en omfattende spørreundersøkelse for å få innspill til videre utvikling og programmering. Arbeidet legger opp til en åpen medvirkningsprosess, og ble utført parallelt med framdriften til Sentrumsplanen for å kunne utveksle kunnskap i prosessen.Visjonsarbeidet har dannet grunnlag for et konsept som både ivaretar sentrumsfortettingen, historisk identitet, funksjonsdiversitet samt skaper kvaliteter for både by- og nærmiljøet. Visjonsarbeidet har dannet grunnlag for den pågående reguleringsprosess.

Info

Kontaktperson
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team
Kirsten Welschemeyer, Trine Amundsen, June Lima, Erik Aasberg Oma, Donatas Grinius, Gemma Toner, Rune Arleth, Espen Vik
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Elveparken

I forbindelsen med det kommunale sentrumsplanarbeidet starter Selvaag bolig og AVA eiendom en ny prosess for utviklingen av Elveparken som ligger i tilknytning til Vågen i Sandnes sentrum. Det skal utarbeides et omfattende analyse- og visjonsarbeid som baserer seg på overordnete føringer, forskning og veiledere, samtidig som klassiske stedsanalyser, trendanalyser og en sosiokulturell analyse.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Sandnes
Areal:
65 000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Elveparken Sandnes AS (Selvaag Bolig & AVA Eiendom)
Samarbeidspartner:
Leva Urban Design

Info

Kontaktperson
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team
Kirsten Welschemeyer, Trine Amundsen, June Lima, Erik Aasberg Oma, Donatas Grinius, Gemma Toner, Rune Arleth, Espen Vik
Miljøambisjoner

Elveparken

I forbindelsen med det kommunale sentrumsplanarbeidet starter Selvaag bolig og AVA eiendom en ny prosess for utviklingen av Elveparken som ligger i tilknytning til Vågen i Sandnes sentrum. Det skal utarbeides et omfattende analyse- og visjonsarbeid som baserer seg på overordnete føringer, forskning og veiledere, samtidig som klassiske stedsanalyser, trendanalyser og en sosiokulturell analyse.

Analyse- og visjonsarbeid utføres i samarbeid med Leva Urban Design, som også utfører en omfattende spørreundersøkelse for å få innspill til videre utvikling og programmering. Arbeidet legger opp til en åpen medvirkningsprosess, og ble utført parallelt med framdriften til Sentrumsplanen for å kunne utveksle kunnskap i prosessen.Visjonsarbeidet har dannet grunnlag for et konsept som både ivaretar sentrumsfortettingen, historisk identitet, funksjonsdiversitet samt skaper kvaliteter for både by- og nærmiljøet. Visjonsarbeidet har dannet grunnlag for den pågående reguleringsprosess.

Info

Prosjektleder
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team:
Kirsten Welschemeyer, Trine Amundsen, June Lima, Erik Aasberg Oma, Donatas Grinius, Gemma Toner, Rune Arleth, Espen Vik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Sandnes
Areal:
65 000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Elveparken Sandnes AS (Selvaag Bolig & AVA Eiendom)
Material:
Samarbeidspartner:
Leva Urban Design
Next
Previous
No items found.

Elveparken

I forbindelsen med det kommunale sentrumsplanarbeidet starter Selvaag bolig og AVA eiendom en ny prosess for utviklingen av Elveparken som ligger i tilknytning til Vågen i Sandnes sentrum. Det skal utarbeides et omfattende analyse- og visjonsarbeid som baserer seg på overordnete føringer, forskning og veiledere, samtidig som klassiske stedsanalyser, trendanalyser og en sosiokulturell analyse.

Sted:
Sandnes
Areal
65 000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Elveparken Sandnes AS (Selvaag Bolig & AVA Eiendom)
Material:

Elveparken

I forbindelsen med det kommunale sentrumsplanarbeidet starter Selvaag bolig og AVA eiendom en ny prosess for utviklingen av Elveparken som ligger i tilknytning til Vågen i Sandnes sentrum. Det skal utarbeides et omfattende analyse- og visjonsarbeid som baserer seg på overordnete føringer, forskning og veiledere, samtidig som klassiske stedsanalyser, trendanalyser og en sosiokulturell analyse.

Analyse- og visjonsarbeid utføres i samarbeid med Leva Urban Design, som også utfører en omfattende spørreundersøkelse for å få innspill til videre utvikling og programmering. Arbeidet legger opp til en åpen medvirkningsprosess, og ble utført parallelt med framdriften til Sentrumsplanen for å kunne utveksle kunnskap i prosessen.Visjonsarbeidet har dannet grunnlag for et konsept som både ivaretar sentrumsfortettingen, historisk identitet, funksjonsdiversitet samt skaper kvaliteter for både by- og nærmiljøet. Visjonsarbeidet har dannet grunnlag for den pågående reguleringsprosess.

Info

Kontaktperson:
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team:
Kirsten Welschemeyer, Trine Amundsen, June Lima, Erik Aasberg Oma, Donatas Grinius, Gemma Toner, Rune Arleth, Espen Vik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Sandnes
Areal:
65 000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Elveparken Sandnes AS (Selvaag Bolig & AVA Eiendom)
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Leva Urban Design