Sørumsand sentrum

Mad arkitekter har i oppdrag av SKB Eiendom utført en stedsanalyse og mulighetsstudie av Sørumsand sentrum. Foranledningen for studiet er at industriområdet sentralt i Sørumsand nå settes i spill. Dette betyr at fremtidige planer for Sørumsand kan inkludere dette svært sentrale området på sydsiden av sporområdet.

Tema:
Bolig, næring, by- og stedsutvikling
Sted
Sørumsand
Areal:
ca 93 000m2 BTA
Status:
Mulighetsstudie
Material:
Oppdragsgiver:
SKB Eiendom
Samarbeidspartner:

Mad arkitekter har utarbeidet en overordnet plan for utvikling og fortetting av Sørumsand på tvers av jernbanen. Oppgaven har hatt fokus eiendommene rundt stasjonsområdet og de eksisterende verkstedbygningene, som har særlige kvaliteter, og bør innlemmes i en videreutvikling av sentrum.

Sørumsand er et typisk bilbasert spredtsted. Store arealer i sentrum er tilrettelagt for bilen i form av store parkerings- og manøvreringsarealer. Gater og torg i tradisjonell forstand finnes ikke. Butikker og næringsliv inngår i senterstrukturer. Hovedferdselsårene, jernbanen og Sørumsandveien deler tettstedet i to og skaper en barriere som forsterkes av industriområdet som ligger langs jernbanens sydside.

Visjon:

Fortette og styrke Sørumsands identitet ved å utvikle sentrum på begge sider av jernbanen.

Stasjonsområdet blir igjen hjertet i Sørumsand sentrum.

En ny bred brobinder sammen Sørumsand sør og nord, og blir i seg selv et byrom og et samlingspunkt. Utformingen gjør at forbindelsen blir synlig og viktig for Sørumsands utvikling. Koblet til broen foreslår vi et utkikkstårn som gir oversikt over store deler av sentrum, og kanskje utsikt helt bort til Glomma. Sørumsand har i dag ingen tydelige eller godebyrom. Vi foreslår en rekke nye byrom i form av plasser, torg og parker. Gode møteplasser, lekeplasser, steder å sette seg ned og steder for servering og handel er viktig for å skape sentrumsliv. Midt inne på det tidligere industriområdet anlegger vi en stor nabolagspark. Her er det arealer både for lek og opphold og muligheter for hagebruk, rekreasjon og lek.

I området nærmest sløyfen foreslår vi urbane bykvartaler med fire til fem etasjer bebyggelse. Det bør legges til rette for aktive førsteetasjer der hvor det er naturlig og mulig. Områdene utenfor det definerte sentrum blir trappes bebyggelsen gradvis ned og kvartalene løses opp med flere åpninger og mellomrom. Bebyggelsen er allikevel relativt tett, men med en rik blanding av ulike bygningstyper og boligtilbud.

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Victoria Abelsen, Jens Walter, Kurt Singstad
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Sørumsand sentrum

Mad arkitekter har i oppdrag av SKB Eiendom utført en stedsanalyse og mulighetsstudie av Sørumsand sentrum. Foranledningen for studiet er at industriområdet sentralt i Sørumsand nå settes i spill. Dette betyr at fremtidige planer for Sørumsand kan inkludere dette svært sentrale området på sydsiden av sporområdet.

Tema:
Bolig, næring, by- og stedsutvikling
Sted
Sørumsand
Areal:
ca 93 000m2 BTA
Status:
Mulighetsstudie
Material:
Oppdragsgiver:
SKB Eiendom
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Victoria Abelsen, Jens Walter, Kurt Singstad
Miljøambisjoner

Sørumsand sentrum

Mad arkitekter har i oppdrag av SKB Eiendom utført en stedsanalyse og mulighetsstudie av Sørumsand sentrum. Foranledningen for studiet er at industriområdet sentralt i Sørumsand nå settes i spill. Dette betyr at fremtidige planer for Sørumsand kan inkludere dette svært sentrale området på sydsiden av sporområdet.

Mad arkitekter har utarbeidet en overordnet plan for utvikling og fortetting av Sørumsand på tvers av jernbanen. Oppgaven har hatt fokus eiendommene rundt stasjonsområdet og de eksisterende verkstedbygningene, som har særlige kvaliteter, og bør innlemmes i en videreutvikling av sentrum.

Sørumsand er et typisk bilbasert spredtsted. Store arealer i sentrum er tilrettelagt for bilen i form av store parkerings- og manøvreringsarealer. Gater og torg i tradisjonell forstand finnes ikke. Butikker og næringsliv inngår i senterstrukturer. Hovedferdselsårene, jernbanen og Sørumsandveien deler tettstedet i to og skaper en barriere som forsterkes av industriområdet som ligger langs jernbanens sydside.

Info

Prosjektleder
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Victoria Abelsen, Jens Walter, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Sørumsand
Areal:
ca 93 000m2 BTA
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
SKB Eiendom
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Sørumsand sentrum

Mad arkitekter har i oppdrag av SKB Eiendom utført en stedsanalyse og mulighetsstudie av Sørumsand sentrum. Foranledningen for studiet er at industriområdet sentralt i Sørumsand nå settes i spill. Dette betyr at fremtidige planer for Sørumsand kan inkludere dette svært sentrale området på sydsiden av sporområdet.

Sted:
Sørumsand
Areal
ca 93 000m2 BTA
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
SKB Eiendom
Material:

Sørumsand sentrum

Mad arkitekter har i oppdrag av SKB Eiendom utført en stedsanalyse og mulighetsstudie av Sørumsand sentrum. Foranledningen for studiet er at industriområdet sentralt i Sørumsand nå settes i spill. Dette betyr at fremtidige planer for Sørumsand kan inkludere dette svært sentrale området på sydsiden av sporområdet.

Mad arkitekter har utarbeidet en overordnet plan for utvikling og fortetting av Sørumsand på tvers av jernbanen. Oppgaven har hatt fokus eiendommene rundt stasjonsområdet og de eksisterende verkstedbygningene, som har særlige kvaliteter, og bør innlemmes i en videreutvikling av sentrum.

Sørumsand er et typisk bilbasert spredtsted. Store arealer i sentrum er tilrettelagt for bilen i form av store parkerings- og manøvreringsarealer. Gater og torg i tradisjonell forstand finnes ikke. Butikker og næringsliv inngår i senterstrukturer. Hovedferdselsårene, jernbanen og Sørumsandveien deler tettstedet i to og skaper en barriere som forsterkes av industriområdet som ligger langs jernbanens sydside.

Visjon:

Fortette og styrke Sørumsands identitet ved å utvikle sentrum på begge sider av jernbanen.

Stasjonsområdet blir igjen hjertet i Sørumsand sentrum.

En ny bred brobinder sammen Sørumsand sør og nord, og blir i seg selv et byrom og et samlingspunkt. Utformingen gjør at forbindelsen blir synlig og viktig for Sørumsands utvikling. Koblet til broen foreslår vi et utkikkstårn som gir oversikt over store deler av sentrum, og kanskje utsikt helt bort til Glomma. Sørumsand har i dag ingen tydelige eller godebyrom. Vi foreslår en rekke nye byrom i form av plasser, torg og parker. Gode møteplasser, lekeplasser, steder å sette seg ned og steder for servering og handel er viktig for å skape sentrumsliv. Midt inne på det tidligere industriområdet anlegger vi en stor nabolagspark. Her er det arealer både for lek og opphold og muligheter for hagebruk, rekreasjon og lek.

I området nærmest sløyfen foreslår vi urbane bykvartaler med fire til fem etasjer bebyggelse. Det bør legges til rette for aktive førsteetasjer der hvor det er naturlig og mulig. Områdene utenfor det definerte sentrum blir trappes bebyggelsen gradvis ned og kvartalene løses opp med flere åpninger og mellomrom. Bebyggelsen er allikevel relativt tett, men med en rik blanding av ulike bygningstyper og boligtilbud.

Info

Kontaktperson:
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Victoria Abelsen, Jens Walter, Kurt Singstad
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Næring
Stedsutvikling
Sted:
Sørumsand
Areal:
ca 93 000m2 BTA
Status:
Mulighetsstudie
Oppdragsgiver:
SKB Eiendom
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: