Østre Aker vei 25

Klimavennlig kontorbygg sentralt på Økern. Økern oppleves i dag primært som et knutepunkt hvor flere større regionale trafikkårer møtes. I tillegg er det en stor grad av arealintensiv næring og industri i området. Østre Aker vei 25 skal være med å definere Økern Sentrum i den nye bydelen Hovin byen, Oslos største utviklingsområde. Bygget har en åpen og utadrettet base som, sammen med nye plassdannelser, skal aktivisere turveier og ny strøksgate langs tomten. Østre Aker vei 25 har som mål å oppfylle de strengeste klimakrav og prosjekteres for Skanska Næringseiendom.

Tema:
Næring
Sted
Økern, Oslo
Areal:
25 000 m2
Status:
Pågående
Material:
Tre, fibersement og aluminium
Oppdragsgiver:
Skanska Næringseiendom
Samarbeidspartner:
Studio Oslo Landskapsarkitekter

For å skape interessante rom og variasjon er bygningskroppen brutt opp i 4 mindre volum. Høydene på de 4 volum trappes ned mot boligbebyggelsen sør-øst for tomten for å sikre lys og luft. Samtidig markeres nærheten til Økern T med et volum i 18 etasjer i nord-vest. Volumoppdelingen skaper i tillegg kvaliteter både i kontorlokalene og på gateplan. Innvendig gir oppdelingen mulighet for flere soner og mer intime rom enn hva som en vanlig for et kontorbygg i denne størrelse. Mot omgivelsene skapes en rekke plassdannelser og nisjer som gjør bygget interessant og attraktivt som oppholdssted for forbipasserende. Arkader langs fasadene er med til å invitere forbipasserende inn i bygget og gir mulighet for skjermet opphold ved kafe og kantineareal.

Atriet er byggets sentrale kommunikasjonsåre og samlingssted. Det hjelper den besøkende med å orientere seg allerede i 1. etasje. Oppover i etasjene skaper det en visuell forbindelse mellom de ulike plan samtidig som det gir lys og luft. Den organisk utformede hovedtrappen gir god mulighet for intern kommunikasjon hvis leietakere har lokaler i flere etasjer. Atriet er i tillegg forbindelsen opp til byggets felles takterrasse og det grønne skal være et bærende tema og understrekes med innbyggede plantekasser i trapp og brystning. I en typisk etasje er leietakerarealene plassert med tilgang fra det felles atrium og 2 kjerner som gir mulighet for å oppdele de ulike plan i 2 mindre leietaker enheter.

Landskapet og forholdet til omgivelsene er prioritert både på bakkeplan og på byggets 3 takterrasser. Takterrassene blir rekreative soner med mindre treer og bed og blir godt synlige fra kontorlokalene.  

Målet er at Østre Aker vei 25 skal sertifiseres som Paris Proof BREEAM excellent. Dette gjennom at det arbeides aktivt med miljø og klima på alle plan. Tomten er allerede gunstig plassert i forhold til adkomst med offentlig transport. Det ligges i tillegg til rette for gode fasiliteter for syklende med gunstig plassert sykkelparkering og gode garderobefasiliteter. Ventilasjon og klimatisering av bygget prosjekteres med optimale dimensjoner på sjakter og en høy effektiv energisentral. Bærendekonstruksjon er prosjektert i prefabrikkerte betongelementer og skal bli et SirkBygg pilotprosjekt for demontering og om ombruk.

Materialitet

Byggets fasader består av modulære, prefabrikkerte elementer hvor tre, fibersement og glass utgjør det visuelle uttrykket. Naturlig treoverflate benyttes i de lavere etasjene, hvor man beveger seg langs bygget. Dette framhever de åpne og offentlige delene avbygget. I de øvrige etasjene er primært materiale fibersement som gir en vedlikeholdsfri og robust fasade. Glass og tettfelt kledd i aluminium er inntrukket og utgjør «åpningene» i fasaden. Åpningene markeres av en ramme i tre eller fibersement. Kjellerfasaden mot turdraget følger samme modulmål som resten av bygget og kledes i resirkulerte lakkerte sinusplater.

Info

Kontaktperson
Thomas Weyts
Arkitekt
Team
Jon-Martin Kolnes, Ingvild Bodsberg Stræte, Reza Roustaei, Dragan Jevtic, Stian Vestly Holte, Torkel Njå, Thomas Weyts, Astrid Humerfelt, Jens Walter, Kyrre Sundal
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Bygget oppnår energikarakter «D» (beregnet levert energi er 111 kWh/m² per år). Oppvarmingskarakteren er «grønn», som følge av at fjernvarme dekker 100% av romoppvarmingsbehovet. Taket er tekket med sedum med stedstilpassede arter, som sikrer økt biodiversitet.
Dokumenter
Dokumenter

Østre Aker vei 25

Klimavennlig kontorbygg sentralt på Økern. Økern oppleves i dag primært som et knutepunkt hvor flere større regionale trafikkårer møtes. I tillegg er det en stor grad av arealintensiv næring og industri i området. Østre Aker vei 25 skal være med å definere Økern Sentrum i den nye bydelen Hovin byen, Oslos største utviklingsområde. Bygget har en åpen og utadrettet base som, sammen med nye plassdannelser, skal aktivisere turveier og ny strøksgate langs tomten. Østre Aker vei 25 har som mål å oppfylle de strengeste klimakrav og prosjekteres for Skanska Næringseiendom.

Tema:
Næring
Sted
Økern, Oslo
Areal:
25 000 m2
Status:
Pågående
Material:
Tre, fibersement og aluminium
Oppdragsgiver:
Skanska Næringseiendom
Samarbeidspartner:
Studio Oslo Landskapsarkitekter

Info

Kontaktperson
Thomas Weyts
Arkitekt
Team
Jon-Martin Kolnes, Ingvild Bodsberg Stræte, Reza Roustaei, Dragan Jevtic, Stian Vestly Holte, Torkel Njå, Thomas Weyts, Astrid Humerfelt, Jens Walter, Kyrre Sundal
Miljøambisjoner
Bygget oppnår energikarakter «D» (beregnet levert energi er 111 kWh/m² per år). Oppvarmingskarakteren er «grønn», som følge av at fjernvarme dekker 100% av romoppvarmingsbehovet. Taket er tekket med sedum med stedstilpassede arter, som sikrer økt biodiversitet.

Østre Aker vei 25

Klimavennlig kontorbygg sentralt på Økern. Økern oppleves i dag primært som et knutepunkt hvor flere større regionale trafikkårer møtes. I tillegg er det en stor grad av arealintensiv næring og industri i området. Østre Aker vei 25 skal være med å definere Økern Sentrum i den nye bydelen Hovin byen, Oslos største utviklingsområde. Bygget har en åpen og utadrettet base som, sammen med nye plassdannelser, skal aktivisere turveier og ny strøksgate langs tomten. Østre Aker vei 25 har som mål å oppfylle de strengeste klimakrav og prosjekteres for Skanska Næringseiendom.

For å skape interessante rom og variasjon er bygningskroppen brutt opp i 4 mindre volum. Høydene på de 4 volum trappes ned mot boligbebyggelsen sør-øst for tomten for å sikre lys og luft. Samtidig markeres nærheten til Økern T med et volum i 18 etasjer i nord-vest. Volumoppdelingen skaper i tillegg kvaliteter både i kontorlokalene og på gateplan. Innvendig gir oppdelingen mulighet for flere soner og mer intime rom enn hva som en vanlig for et kontorbygg i denne størrelse. Mot omgivelsene skapes en rekke plassdannelser og nisjer som gjør bygget interessant og attraktivt som oppholdssted for forbipasserende. Arkader langs fasadene er med til å invitere forbipasserende inn i bygget og gir mulighet for skjermet opphold ved kafe og kantineareal.

Atriet er byggets sentrale kommunikasjonsåre og samlingssted. Det hjelper den besøkende med å orientere seg allerede i 1. etasje. Oppover i etasjene skaper det en visuell forbindelse mellom de ulike plan samtidig som det gir lys og luft. Den organisk utformede hovedtrappen gir god mulighet for intern kommunikasjon hvis leietakere har lokaler i flere etasjer. Atriet er i tillegg forbindelsen opp til byggets felles takterrasse og det grønne skal være et bærende tema og understrekes med innbyggede plantekasser i trapp og brystning. I en typisk etasje er leietakerarealene plassert med tilgang fra det felles atrium og 2 kjerner som gir mulighet for å oppdele de ulike plan i 2 mindre leietaker enheter.

Info

Prosjektleder
Thomas Weyts
Arkitekt
Team:
Jon-Martin Kolnes, Ingvild Bodsberg Stræte, Reza Roustaei, Dragan Jevtic, Stian Vestly Holte, Torkel Njå, Thomas Weyts, Astrid Humerfelt, Jens Walter, Kyrre Sundal
Miljøambisjoner:
Bygget oppnår energikarakter «D» (beregnet levert energi er 111 kWh/m² per år). Oppvarmingskarakteren er «grønn», som følge av at fjernvarme dekker 100% av romoppvarmingsbehovet. Taket er tekket med sedum med stedstilpassede arter, som sikrer økt biodiversitet.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Økern, Oslo
Areal:
25 000 m2
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Skanska Næringseiendom
Material:
Tre, fibersement og aluminium
Samarbeidspartner:
Studio Oslo Landskapsarkitekter
Next
Previous
No items found.

Østre Aker vei 25

Klimavennlig kontorbygg sentralt på Økern. Økern oppleves i dag primært som et knutepunkt hvor flere større regionale trafikkårer møtes. I tillegg er det en stor grad av arealintensiv næring og industri i området. Østre Aker vei 25 skal være med å definere Økern Sentrum i den nye bydelen Hovin byen, Oslos største utviklingsområde. Bygget har en åpen og utadrettet base som, sammen med nye plassdannelser, skal aktivisere turveier og ny strøksgate langs tomten. Østre Aker vei 25 har som mål å oppfylle de strengeste klimakrav og prosjekteres for Skanska Næringseiendom.

Sted:
Økern, Oslo
Areal
25 000 m2
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Skanska Næringseiendom
Material:
Tre, fibersement og aluminium

Østre Aker vei 25

Klimavennlig kontorbygg sentralt på Økern. Økern oppleves i dag primært som et knutepunkt hvor flere større regionale trafikkårer møtes. I tillegg er det en stor grad av arealintensiv næring og industri i området. Østre Aker vei 25 skal være med å definere Økern Sentrum i den nye bydelen Hovin byen, Oslos største utviklingsområde. Bygget har en åpen og utadrettet base som, sammen med nye plassdannelser, skal aktivisere turveier og ny strøksgate langs tomten. Østre Aker vei 25 har som mål å oppfylle de strengeste klimakrav og prosjekteres for Skanska Næringseiendom.

For å skape interessante rom og variasjon er bygningskroppen brutt opp i 4 mindre volum. Høydene på de 4 volum trappes ned mot boligbebyggelsen sør-øst for tomten for å sikre lys og luft. Samtidig markeres nærheten til Økern T med et volum i 18 etasjer i nord-vest. Volumoppdelingen skaper i tillegg kvaliteter både i kontorlokalene og på gateplan. Innvendig gir oppdelingen mulighet for flere soner og mer intime rom enn hva som en vanlig for et kontorbygg i denne størrelse. Mot omgivelsene skapes en rekke plassdannelser og nisjer som gjør bygget interessant og attraktivt som oppholdssted for forbipasserende. Arkader langs fasadene er med til å invitere forbipasserende inn i bygget og gir mulighet for skjermet opphold ved kafe og kantineareal.

Atriet er byggets sentrale kommunikasjonsåre og samlingssted. Det hjelper den besøkende med å orientere seg allerede i 1. etasje. Oppover i etasjene skaper det en visuell forbindelse mellom de ulike plan samtidig som det gir lys og luft. Den organisk utformede hovedtrappen gir god mulighet for intern kommunikasjon hvis leietakere har lokaler i flere etasjer. Atriet er i tillegg forbindelsen opp til byggets felles takterrasse og det grønne skal være et bærende tema og understrekes med innbyggede plantekasser i trapp og brystning. I en typisk etasje er leietakerarealene plassert med tilgang fra det felles atrium og 2 kjerner som gir mulighet for å oppdele de ulike plan i 2 mindre leietaker enheter.

Landskapet og forholdet til omgivelsene er prioritert både på bakkeplan og på byggets 3 takterrasser. Takterrassene blir rekreative soner med mindre treer og bed og blir godt synlige fra kontorlokalene.  

Målet er at Østre Aker vei 25 skal sertifiseres som Paris Proof BREEAM excellent. Dette gjennom at det arbeides aktivt med miljø og klima på alle plan. Tomten er allerede gunstig plassert i forhold til adkomst med offentlig transport. Det ligges i tillegg til rette for gode fasiliteter for syklende med gunstig plassert sykkelparkering og gode garderobefasiliteter. Ventilasjon og klimatisering av bygget prosjekteres med optimale dimensjoner på sjakter og en høy effektiv energisentral. Bærendekonstruksjon er prosjektert i prefabrikkerte betongelementer og skal bli et SirkBygg pilotprosjekt for demontering og om ombruk.

Materialitet

Byggets fasader består av modulære, prefabrikkerte elementer hvor tre, fibersement og glass utgjør det visuelle uttrykket. Naturlig treoverflate benyttes i de lavere etasjene, hvor man beveger seg langs bygget. Dette framhever de åpne og offentlige delene avbygget. I de øvrige etasjene er primært materiale fibersement som gir en vedlikeholdsfri og robust fasade. Glass og tettfelt kledd i aluminium er inntrukket og utgjør «åpningene» i fasaden. Åpningene markeres av en ramme i tre eller fibersement. Kjellerfasaden mot turdraget følger samme modulmål som resten av bygget og kledes i resirkulerte lakkerte sinusplater.

Info

Kontaktperson:
Thomas Weyts
Arkitekt
Team:
Jon-Martin Kolnes, Ingvild Bodsberg Stræte, Reza Roustaei, Dragan Jevtic, Stian Vestly Holte, Torkel Njå, Thomas Weyts, Astrid Humerfelt, Jens Walter, Kyrre Sundal
Miljøambisjoner:
Bygget oppnår energikarakter «D» (beregnet levert energi er 111 kWh/m² per år). Oppvarmingskarakteren er «grønn», som følge av at fjernvarme dekker 100% av romoppvarmingsbehovet. Taket er tekket med sedum med stedstilpassede arter, som sikrer økt biodiversitet.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Næring
Sted:
Økern, Oslo
Areal:
25 000 m2
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Skanska Næringseiendom
Material
Tre, fibersement og aluminium
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Studio Oslo Landskapsarkitekter