Kong Oscars gate

Rehabilitering og nybygg som viderefører Vågsbunnens historiske bebyggelse. Kong Oscars gate er en av eldste gatene i Bergen og er innenfor spesialområde bevaring, herunder middelaldergrunn. MAD har i etterkant av en mulighetsstudie utarbeidet er reguleringsplan for transformasjon og rehbabilitering av Kong Oscars gate 22-24. Eiendommen ligger i kort avstand til Korskirken og Korskirkeallmenningen sentral i Bergen. Kirken ble etablert allerede på 1100-tallet og området har en lang og rik historie.

Tema:
Transformasjon
Sted
Bergen
Areal:
1000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
SKB Vest
Samarbeidspartner:
Cowi AS, Niku, Opus, Sweco

Eiendommene fremstår i dag som et brudd i bebyggelsesstrukturen langs Kong Oscars gate etter at hovedbygget fra 1700-tallet brant ned i 1988, og tiltakshaver ønsker å oppnå en mer hensiktsmessig utnyttelse av eiendommen. Planforslagets intensjon er å komplettere kvartalsstrukturen med boligbygg av høy kvalitet. Oppgraderingen av nr. 22 og fortettingen av nr. 24 inngår i en helhet hvor uteområdene opparbeides og det sikres offentlig passasje og adkomst til gårdsrommene. Forhold til historisk byggelinje mot Kong Oscars gate og forhold til omkringliggende møne- og gesimshøyder er førende for prosjektet. Nybyggenes arkitektoniske uttrykk har til hensikt å videreføre og fortolke områdets historiske trehusbebyggelse.

Info

Kontaktperson
Team
Siri Ulrikke Høye, Erlend Bolstad, Pétur B. Magnason, Tordur Bryngeirsson
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Kong Oscars gate

Rehabilitering og nybygg som viderefører Vågsbunnens historiske bebyggelse. Kong Oscars gate er en av eldste gatene i Bergen og er innenfor spesialområde bevaring, herunder middelaldergrunn. MAD har i etterkant av en mulighetsstudie utarbeidet er reguleringsplan for transformasjon og rehbabilitering av Kong Oscars gate 22-24. Eiendommen ligger i kort avstand til Korskirken og Korskirkeallmenningen sentral i Bergen. Kirken ble etablert allerede på 1100-tallet og området har en lang og rik historie.

Tema:
Transformasjon
Sted
Bergen
Areal:
1000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
SKB Vest
Samarbeidspartner:
Cowi AS, Niku, Opus, Sweco

Info

Kontaktperson
Team
Siri Ulrikke Høye, Erlend Bolstad, Pétur B. Magnason, Tordur Bryngeirsson
Miljøambisjoner

Kong Oscars gate

Rehabilitering og nybygg som viderefører Vågsbunnens historiske bebyggelse. Kong Oscars gate er en av eldste gatene i Bergen og er innenfor spesialområde bevaring, herunder middelaldergrunn. MAD har i etterkant av en mulighetsstudie utarbeidet er reguleringsplan for transformasjon og rehbabilitering av Kong Oscars gate 22-24. Eiendommen ligger i kort avstand til Korskirken og Korskirkeallmenningen sentral i Bergen. Kirken ble etablert allerede på 1100-tallet og området har en lang og rik historie.

Eiendommene fremstår i dag som et brudd i bebyggelsesstrukturen langs Kong Oscars gate etter at hovedbygget fra 1700-tallet brant ned i 1988, og tiltakshaver ønsker å oppnå en mer hensiktsmessig utnyttelse av eiendommen. Planforslagets intensjon er å komplettere kvartalsstrukturen med boligbygg av høy kvalitet. Oppgraderingen av nr. 22 og fortettingen av nr. 24 inngår i en helhet hvor uteområdene opparbeides og det sikres offentlig passasje og adkomst til gårdsrommene. Forhold til historisk byggelinje mot Kong Oscars gate og forhold til omkringliggende møne- og gesimshøyder er førende for prosjektet. Nybyggenes arkitektoniske uttrykk har til hensikt å videreføre og fortolke områdets historiske trehusbebyggelse.

Info

Prosjektleder
Team:
Siri Ulrikke Høye, Erlend Bolstad, Pétur B. Magnason, Tordur Bryngeirsson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Bergen
Areal:
1000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
SKB Vest
Material:
Samarbeidspartner:
Cowi AS, Niku, Opus, Sweco
Next
Previous
No items found.

Kong Oscars gate

Rehabilitering og nybygg som viderefører Vågsbunnens historiske bebyggelse. Kong Oscars gate er en av eldste gatene i Bergen og er innenfor spesialområde bevaring, herunder middelaldergrunn. MAD har i etterkant av en mulighetsstudie utarbeidet er reguleringsplan for transformasjon og rehbabilitering av Kong Oscars gate 22-24. Eiendommen ligger i kort avstand til Korskirken og Korskirkeallmenningen sentral i Bergen. Kirken ble etablert allerede på 1100-tallet og området har en lang og rik historie.

Sted:
Bergen
Areal
1000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
SKB Vest
Material:

Kong Oscars gate

Rehabilitering og nybygg som viderefører Vågsbunnens historiske bebyggelse. Kong Oscars gate er en av eldste gatene i Bergen og er innenfor spesialområde bevaring, herunder middelaldergrunn. MAD har i etterkant av en mulighetsstudie utarbeidet er reguleringsplan for transformasjon og rehbabilitering av Kong Oscars gate 22-24. Eiendommen ligger i kort avstand til Korskirken og Korskirkeallmenningen sentral i Bergen. Kirken ble etablert allerede på 1100-tallet og området har en lang og rik historie.

Eiendommene fremstår i dag som et brudd i bebyggelsesstrukturen langs Kong Oscars gate etter at hovedbygget fra 1700-tallet brant ned i 1988, og tiltakshaver ønsker å oppnå en mer hensiktsmessig utnyttelse av eiendommen. Planforslagets intensjon er å komplettere kvartalsstrukturen med boligbygg av høy kvalitet. Oppgraderingen av nr. 22 og fortettingen av nr. 24 inngår i en helhet hvor uteområdene opparbeides og det sikres offentlig passasje og adkomst til gårdsrommene. Forhold til historisk byggelinje mot Kong Oscars gate og forhold til omkringliggende møne- og gesimshøyder er førende for prosjektet. Nybyggenes arkitektoniske uttrykk har til hensikt å videreføre og fortolke områdets historiske trehusbebyggelse.

Info

Kontaktperson:
Team:
Siri Ulrikke Høye, Erlend Bolstad, Pétur B. Magnason, Tordur Bryngeirsson
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Transformasjon
Sted:
Bergen
Areal:
1000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
SKB Vest
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Cowi AS, Niku, Opus, Sweco