Rådhusmarka

Prosjektet baserer seg på Mads mulighetsstudie som vant anbudskonkurransen hos Sandnes tomteselskap. Mad utvikler nå detaljregulering og skisseprosjekt av ca. 250 boenheter like ved Sandnes Sentrum. Prosjektet tar sikte på å tiltrekke seg et bredt spekter av boligkjøpere. I Rådhusmarka vil forskjellige boligmodeller kombineres, for å skape et område med en rik beboermiks, og et like attraktivt prosjekt for førstegangskjøpere som etablerte kjøpere på boligmarkedet. 20% av de totalt 22.000 m2 BRA er forbeholdt unge i etableringsfasen.

Tema:
Bolig
Sted
Sandnes
Areal:
22 000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Base bolig og Ineo Eiendom
Samarbeidspartner:
Werk arkitekter, Link Landskap, Jærentreprenør, Boye & Waage

En blanding av boliger og beboere, med senior, unge i etableringsfasen og etablerte boligkjøpere vil være en fordel for den sosiale infrastrukturen. Enkelte lokaler i 1. etasjene vil tilrettelegges for næring og fellesarealer. De store grøntområdene inviterer til utendørsaktiviteter, og legger opp til aktivisering for alle beboerne. Hele området spiller videre på den grønne forbindelse mellom gravlundene. Parken binder de to områdene sammen, og åpner opp for en offentlig bruk for besøkende og de nærliggende boligområdene.

Info

Kontaktperson
Team
Olav Hodneland, Trine Amundsen, Erik Aasberg Oma, Madalena Furtado, Illya Pugachenko, Rune Arleth, Lasse Lyhne-Hansen, Espen Vik
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Rådhusmarka

Prosjektet baserer seg på Mads mulighetsstudie som vant anbudskonkurransen hos Sandnes tomteselskap. Mad utvikler nå detaljregulering og skisseprosjekt av ca. 250 boenheter like ved Sandnes Sentrum. Prosjektet tar sikte på å tiltrekke seg et bredt spekter av boligkjøpere. I Rådhusmarka vil forskjellige boligmodeller kombineres, for å skape et område med en rik beboermiks, og et like attraktivt prosjekt for førstegangskjøpere som etablerte kjøpere på boligmarkedet. 20% av de totalt 22.000 m2 BRA er forbeholdt unge i etableringsfasen.

Tema:
Bolig
Sted
Sandnes
Areal:
22 000 m²
Status:
Pågående
Material:
Oppdragsgiver:
Base bolig og Ineo Eiendom
Samarbeidspartner:
Werk arkitekter, Link Landskap, Jærentreprenør, Boye & Waage

Info

Kontaktperson
Team
Olav Hodneland, Trine Amundsen, Erik Aasberg Oma, Madalena Furtado, Illya Pugachenko, Rune Arleth, Lasse Lyhne-Hansen, Espen Vik
Miljøambisjoner

Rådhusmarka

Prosjektet baserer seg på Mads mulighetsstudie som vant anbudskonkurransen hos Sandnes tomteselskap. Mad utvikler nå detaljregulering og skisseprosjekt av ca. 250 boenheter like ved Sandnes Sentrum. Prosjektet tar sikte på å tiltrekke seg et bredt spekter av boligkjøpere. I Rådhusmarka vil forskjellige boligmodeller kombineres, for å skape et område med en rik beboermiks, og et like attraktivt prosjekt for førstegangskjøpere som etablerte kjøpere på boligmarkedet. 20% av de totalt 22.000 m2 BRA er forbeholdt unge i etableringsfasen.

En blanding av boliger og beboere, med senior, unge i etableringsfasen og etablerte boligkjøpere vil være en fordel for den sosiale infrastrukturen. Enkelte lokaler i 1. etasjene vil tilrettelegges for næring og fellesarealer. De store grøntområdene inviterer til utendørsaktiviteter, og legger opp til aktivisering for alle beboerne. Hele området spiller videre på den grønne forbindelse mellom gravlundene. Parken binder de to områdene sammen, og åpner opp for en offentlig bruk for besøkende og de nærliggende boligområdene.

Info

Prosjektleder
Team:
Olav Hodneland, Trine Amundsen, Erik Aasberg Oma, Madalena Furtado, Illya Pugachenko, Rune Arleth, Lasse Lyhne-Hansen, Espen Vik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Sandnes
Areal:
22 000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Base bolig og Ineo Eiendom
Material:
Samarbeidspartner:
Werk arkitekter, Link Landskap, Jærentreprenør, Boye & Waage
Next
Previous
No items found.

Rådhusmarka

Prosjektet baserer seg på Mads mulighetsstudie som vant anbudskonkurransen hos Sandnes tomteselskap. Mad utvikler nå detaljregulering og skisseprosjekt av ca. 250 boenheter like ved Sandnes Sentrum. Prosjektet tar sikte på å tiltrekke seg et bredt spekter av boligkjøpere. I Rådhusmarka vil forskjellige boligmodeller kombineres, for å skape et område med en rik beboermiks, og et like attraktivt prosjekt for førstegangskjøpere som etablerte kjøpere på boligmarkedet. 20% av de totalt 22.000 m2 BRA er forbeholdt unge i etableringsfasen.

Sted:
Sandnes
Areal
22 000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Base bolig og Ineo Eiendom
Material:

Rådhusmarka

Prosjektet baserer seg på Mads mulighetsstudie som vant anbudskonkurransen hos Sandnes tomteselskap. Mad utvikler nå detaljregulering og skisseprosjekt av ca. 250 boenheter like ved Sandnes Sentrum. Prosjektet tar sikte på å tiltrekke seg et bredt spekter av boligkjøpere. I Rådhusmarka vil forskjellige boligmodeller kombineres, for å skape et område med en rik beboermiks, og et like attraktivt prosjekt for førstegangskjøpere som etablerte kjøpere på boligmarkedet. 20% av de totalt 22.000 m2 BRA er forbeholdt unge i etableringsfasen.

En blanding av boliger og beboere, med senior, unge i etableringsfasen og etablerte boligkjøpere vil være en fordel for den sosiale infrastrukturen. Enkelte lokaler i 1. etasjene vil tilrettelegges for næring og fellesarealer. De store grøntområdene inviterer til utendørsaktiviteter, og legger opp til aktivisering for alle beboerne. Hele området spiller videre på den grønne forbindelse mellom gravlundene. Parken binder de to områdene sammen, og åpner opp for en offentlig bruk for besøkende og de nærliggende boligområdene.

Info

Kontaktperson:
Team:
Olav Hodneland, Trine Amundsen, Erik Aasberg Oma, Madalena Furtado, Illya Pugachenko, Rune Arleth, Lasse Lyhne-Hansen, Espen Vik
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Sandnes
Areal:
22 000 m²
Status:
Pågående
Oppdragsgiver:
Base bolig og Ineo Eiendom
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Werk arkitekter, Link Landskap, Jærentreprenør, Boye & Waage