Sørenga 2

Utfordrende konstruksjonsdesign med gode arkitektoniske løsninger. Sørenga 2 tar utgangspunkt i å ramme inn et felles gårdsrom. Leilighetene ligger i fire tårn som vokser ut av sokkel med restaurant og café. I tillegg finnes det fellesarealer for beboerne på dette nivået. Tårnene med 5 til 7 etasjer danner konturen til bykvartalet, der ingen bygg har mørke innvendige hjørner. Hvert tårn har en karaktergivende skråstilt kortside. Åpningene er forskjøvet mot hverandre, slik at flest leiligheter får utsikt. Åpningene utvider seg oppover for å gi mest mulig lys til boligene og det felles gårdsrommet.

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
13 300 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Sjøvannsbestandig råaluminium, Teglstein
Oppdragsgiver:
Sørenga Utvikling
Samarbeidspartner:

For å utnytte hjørnesituasjonen best mulig, er det tegnet loggiaer i hvert hjørne. Loggiaene gir et godt skjermet uterom, som blir en del av bygningskroppen og skyggelegger ikke fasaden. Innenfor loggiaene er det tegnet et soneinndelt allrom, hvor kjøkken med spiseplass er romlig adskilt fra stuedelen. Alle loggiaene er tilgjengelig fra to sider, slik at tilgrensende rom får mest mulig lys og utsikt. Inngangene til boligtrappene er lagt oversiktlig til hvert hjørne av gårdsrommet, som preges av en stor sølvpil i midten. Siden Sørenga er godt synlig fra Ekeberg, er det lagt vekt på et ryddig tak tekket av sedum. Kvartalet har én felles takterrasse, og 6 mindre private takterrasser. Ventilasjonsrommet er lagt til kjelleren. Hvert tårn er organisert rundt en kjerne med heis og romslig trapp med overlys. Rundt fellesgangen i midten ligger en sone med entréer, baderom, boder og liknende. På grunn av de skråe kortsidene, minsker lengden av hvert bygg med 1,25m per etasje. Derfor er det prosjektert 93 unike og arealeffektive boliger. Slik varierer antallet leiligheter per etasje per tårn mellom 6 og 2. Av 103 boenheter er 29 leiligheter 2-roms, 41 leiligheter 3-roms og 33 leiligheter 4-roms eller større. En brutto etasjehøyde av 3m fører til god takhøyde som ekstra bokvalitet.

Sørenga 2 er ett av to bykvartaler tegnet av Mad arkitekter på Sørenga. Rammene for bebyggelsen er utarbeidet av arkitektkontoret LPO. Sørenga består av fire bykvartaler på hver side at et parkdrag, strukturert av kanaler og tverrgater. Som samlende fellesgrep benyttes samme type tegl. Dette er et vesentlig virkemiddel for å opprette en felles identitet for bydelen. Materialitet Fasaden er basert på en streng hullfasade med 1,60 m høye vinduer. Større, nesten romhøye åpninger av samme proporsjon danner en enhet med en tilhørende balkong. Variasjonen i leilighetssammensettingen gjenspeiles og understrekes av den varierende plasseringen av balkonger på fasadene. Sokkelens spesielle funksjoner ta kontakt med byrommet gjennom større, funksjonstilpassede åpninger av lignende proporsjon. Fasadene er preget streng grunnstruktur med et likt vindusraster. Ved bruk av balkongene som krager ut, brytes de strengheten. Den teglkledte brystningen til de inntrukne hjørneloggiaene fullfører kvartalets konturer, ikke minst som sammenhengende takgesims over loggiaene i toppetasjen. For balkonginnramminger og beslag er det benyttet sjøvannsbestandig råaluminium. Aluminiumens egenskaper gir en refleksjon, samtidig som den kontrasterer teglfasaden. Lysegrå trekledning på himling og vegger gir loggiaene – og hele prosjektet – et lett og maritimt preg.

Info

Kontaktperson
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team
Lutz Volke, Martina Ellsel, Trond Elverum, Jonas Hamar
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Sørenga 2

Utfordrende konstruksjonsdesign med gode arkitektoniske løsninger. Sørenga 2 tar utgangspunkt i å ramme inn et felles gårdsrom. Leilighetene ligger i fire tårn som vokser ut av sokkel med restaurant og café. I tillegg finnes det fellesarealer for beboerne på dette nivået. Tårnene med 5 til 7 etasjer danner konturen til bykvartalet, der ingen bygg har mørke innvendige hjørner. Hvert tårn har en karaktergivende skråstilt kortside. Åpningene er forskjøvet mot hverandre, slik at flest leiligheter får utsikt. Åpningene utvider seg oppover for å gi mest mulig lys til boligene og det felles gårdsrommet.

Tema:
Bolig
Sted
Oslo
Areal:
13 300 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Sjøvannsbestandig råaluminium, Teglstein
Oppdragsgiver:
Sørenga Utvikling
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team
Lutz Volke, Martina Ellsel, Trond Elverum, Jonas Hamar
Miljøambisjoner

Sørenga 2

Utfordrende konstruksjonsdesign med gode arkitektoniske løsninger. Sørenga 2 tar utgangspunkt i å ramme inn et felles gårdsrom. Leilighetene ligger i fire tårn som vokser ut av sokkel med restaurant og café. I tillegg finnes det fellesarealer for beboerne på dette nivået. Tårnene med 5 til 7 etasjer danner konturen til bykvartalet, der ingen bygg har mørke innvendige hjørner. Hvert tårn har en karaktergivende skråstilt kortside. Åpningene er forskjøvet mot hverandre, slik at flest leiligheter får utsikt. Åpningene utvider seg oppover for å gi mest mulig lys til boligene og det felles gårdsrommet.

For å utnytte hjørnesituasjonen best mulig, er det tegnet loggiaer i hvert hjørne. Loggiaene gir et godt skjermet uterom, som blir en del av bygningskroppen og skyggelegger ikke fasaden. Innenfor loggiaene er det tegnet et soneinndelt allrom, hvor kjøkken med spiseplass er romlig adskilt fra stuedelen. Alle loggiaene er tilgjengelig fra to sider, slik at tilgrensende rom får mest mulig lys og utsikt. Inngangene til boligtrappene er lagt oversiktlig til hvert hjørne av gårdsrommet, som preges av en stor sølvpil i midten. Siden Sørenga er godt synlig fra Ekeberg, er det lagt vekt på et ryddig tak tekket av sedum. Kvartalet har én felles takterrasse, og 6 mindre private takterrasser. Ventilasjonsrommet er lagt til kjelleren. Hvert tårn er organisert rundt en kjerne med heis og romslig trapp med overlys. Rundt fellesgangen i midten ligger en sone med entréer, baderom, boder og liknende. På grunn av de skråe kortsidene, minsker lengden av hvert bygg med 1,25m per etasje. Derfor er det prosjektert 93 unike og arealeffektive boliger. Slik varierer antallet leiligheter per etasje per tårn mellom 6 og 2. Av 103 boenheter er 29 leiligheter 2-roms, 41 leiligheter 3-roms og 33 leiligheter 4-roms eller større. En brutto etasjehøyde av 3m fører til god takhøyde som ekstra bokvalitet.

Sørenga 2 er ett av to bykvartaler tegnet av Mad arkitekter på Sørenga. Rammene for bebyggelsen er utarbeidet av arkitektkontoret LPO. Sørenga består av fire bykvartaler på hver side at et parkdrag, strukturert av kanaler og tverrgater. Som samlende fellesgrep benyttes samme type tegl. Dette er et vesentlig virkemiddel for å opprette en felles identitet for bydelen. Materialitet Fasaden er basert på en streng hullfasade med 1,60 m høye vinduer. Større, nesten romhøye åpninger av samme proporsjon danner en enhet med en tilhørende balkong. Variasjonen i leilighetssammensettingen gjenspeiles og understrekes av den varierende plasseringen av balkonger på fasadene. Sokkelens spesielle funksjoner ta kontakt med byrommet gjennom større, funksjonstilpassede åpninger av lignende proporsjon. Fasadene er preget streng grunnstruktur med et likt vindusraster. Ved bruk av balkongene som krager ut, brytes de strengheten. Den teglkledte brystningen til de inntrukne hjørneloggiaene fullfører kvartalets konturer, ikke minst som sammenhengende takgesims over loggiaene i toppetasjen. For balkonginnramminger og beslag er det benyttet sjøvannsbestandig råaluminium. Aluminiumens egenskaper gir en refleksjon, samtidig som den kontrasterer teglfasaden. Lysegrå trekledning på himling og vegger gir loggiaene – og hele prosjektet – et lett og maritimt preg.

Info

Prosjektleder
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team:
Lutz Volke, Martina Ellsel, Trond Elverum, Jonas Hamar
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
13 300 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Sørenga Utvikling
Material:
Sjøvannsbestandig råaluminium, Teglstein
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Sørenga 2

Utfordrende konstruksjonsdesign med gode arkitektoniske løsninger. Sørenga 2 tar utgangspunkt i å ramme inn et felles gårdsrom. Leilighetene ligger i fire tårn som vokser ut av sokkel med restaurant og café. I tillegg finnes det fellesarealer for beboerne på dette nivået. Tårnene med 5 til 7 etasjer danner konturen til bykvartalet, der ingen bygg har mørke innvendige hjørner. Hvert tårn har en karaktergivende skråstilt kortside. Åpningene er forskjøvet mot hverandre, slik at flest leiligheter får utsikt. Åpningene utvider seg oppover for å gi mest mulig lys til boligene og det felles gårdsrommet.

Sted:
Oslo
Areal
13 300 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Sørenga Utvikling
Material:
Sjøvannsbestandig råaluminium, Teglstein

Sørenga 2

Utfordrende konstruksjonsdesign med gode arkitektoniske løsninger. Sørenga 2 tar utgangspunkt i å ramme inn et felles gårdsrom. Leilighetene ligger i fire tårn som vokser ut av sokkel med restaurant og café. I tillegg finnes det fellesarealer for beboerne på dette nivået. Tårnene med 5 til 7 etasjer danner konturen til bykvartalet, der ingen bygg har mørke innvendige hjørner. Hvert tårn har en karaktergivende skråstilt kortside. Åpningene er forskjøvet mot hverandre, slik at flest leiligheter får utsikt. Åpningene utvider seg oppover for å gi mest mulig lys til boligene og det felles gårdsrommet.

For å utnytte hjørnesituasjonen best mulig, er det tegnet loggiaer i hvert hjørne. Loggiaene gir et godt skjermet uterom, som blir en del av bygningskroppen og skyggelegger ikke fasaden. Innenfor loggiaene er det tegnet et soneinndelt allrom, hvor kjøkken med spiseplass er romlig adskilt fra stuedelen. Alle loggiaene er tilgjengelig fra to sider, slik at tilgrensende rom får mest mulig lys og utsikt. Inngangene til boligtrappene er lagt oversiktlig til hvert hjørne av gårdsrommet, som preges av en stor sølvpil i midten. Siden Sørenga er godt synlig fra Ekeberg, er det lagt vekt på et ryddig tak tekket av sedum. Kvartalet har én felles takterrasse, og 6 mindre private takterrasser. Ventilasjonsrommet er lagt til kjelleren. Hvert tårn er organisert rundt en kjerne med heis og romslig trapp med overlys. Rundt fellesgangen i midten ligger en sone med entréer, baderom, boder og liknende. På grunn av de skråe kortsidene, minsker lengden av hvert bygg med 1,25m per etasje. Derfor er det prosjektert 93 unike og arealeffektive boliger. Slik varierer antallet leiligheter per etasje per tårn mellom 6 og 2. Av 103 boenheter er 29 leiligheter 2-roms, 41 leiligheter 3-roms og 33 leiligheter 4-roms eller større. En brutto etasjehøyde av 3m fører til god takhøyde som ekstra bokvalitet.

Sørenga 2 er ett av to bykvartaler tegnet av Mad arkitekter på Sørenga. Rammene for bebyggelsen er utarbeidet av arkitektkontoret LPO. Sørenga består av fire bykvartaler på hver side at et parkdrag, strukturert av kanaler og tverrgater. Som samlende fellesgrep benyttes samme type tegl. Dette er et vesentlig virkemiddel for å opprette en felles identitet for bydelen. Materialitet Fasaden er basert på en streng hullfasade med 1,60 m høye vinduer. Større, nesten romhøye åpninger av samme proporsjon danner en enhet med en tilhørende balkong. Variasjonen i leilighetssammensettingen gjenspeiles og understrekes av den varierende plasseringen av balkonger på fasadene. Sokkelens spesielle funksjoner ta kontakt med byrommet gjennom større, funksjonstilpassede åpninger av lignende proporsjon. Fasadene er preget streng grunnstruktur med et likt vindusraster. Ved bruk av balkongene som krager ut, brytes de strengheten. Den teglkledte brystningen til de inntrukne hjørneloggiaene fullfører kvartalets konturer, ikke minst som sammenhengende takgesims over loggiaene i toppetasjen. For balkonginnramminger og beslag er det benyttet sjøvannsbestandig råaluminium. Aluminiumens egenskaper gir en refleksjon, samtidig som den kontrasterer teglfasaden. Lysegrå trekledning på himling og vegger gir loggiaene – og hele prosjektet – et lett og maritimt preg.

Info

Kontaktperson:
Lutz Volke
Arkitekt & partner
Team:
Lutz Volke, Martina Ellsel, Trond Elverum, Jonas Hamar
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Bolig
Sted:
Oslo
Areal:
13 300 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Sørenga Utvikling
Material
Sjøvannsbestandig råaluminium, Teglstein
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: