Barnas Open House Oslo 2019

Alt har en skygge. Hvis solen står lavt på himmelen får man lange skygger, står den høyt får du en kort skygge. Arkitekter jobber bevisst med skygger når de tegner bygninger og offentlige rom. Denne erfaringen ønsket vi å formidle til barn med et skyggeteater for barn og unge på Sentralen i regi av Barnas Oslo Open House.

Tema:
Kultur
Sted
Oslo
Areal:
100 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Gardinstang, Lerret, Lys, Lysfilter, Papp, Prosjektor
Oppdragsgiver:
Barnas Open House Oslo
Samarbeidspartner:

Oslo Open House har som mål å involvere så mange som mulig i byens arkitektur. I 2017 ble det startet en egen del for barn, og i 2018 har Barnas Open House Oslo blitt en selvstendig organisasjon. Med mottoet «Oppsøk, oppdag, opplev!» ønsker BOHO å gi neste generasjon av Oslos innbyggere muligheten til å oppleve, diskutere og lære om arkitektur og stedsutforming. De forskjellige verkstedene arrangeres av frivillige arkitekter, designere og andre. I denne installasjonen inviterte vi barn i alle aldre til å utforske sin egen skygge, og sammenhengen mellom lys, skygge og skala. I en del av Marmorsalen på Sentralen, skapte vi et univers av lys og farger. I dette rommet fikk barn i alle aldre gleden av å lage skyggeteater med og for hverandre. Forundringen over hvordan man kan påvirke sin egen skygge ble utforsket ved at barna fikk lage sine egne masker og silhuetter i papp som kunne forestille alt fra bygninger eller rare dyr. Visjonen var å gi barna en intuitiv opplevelse av virkemidlene arkitekter jobber med i måten vi skaper romlige opplevelser.

Info

Kontaktperson
Victoria Abelsen
Arkitekt mnal
Team
Victoria Abelsen, Kasper Hübertz, Silje Dæhli, Guro Blikås, Anna Vik Øglænd
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Barnas Open House Oslo 2019

Alt har en skygge. Hvis solen står lavt på himmelen får man lange skygger, står den høyt får du en kort skygge. Arkitekter jobber bevisst med skygger når de tegner bygninger og offentlige rom. Denne erfaringen ønsket vi å formidle til barn med et skyggeteater for barn og unge på Sentralen i regi av Barnas Oslo Open House.

Tema:
Kultur
Sted
Oslo
Areal:
100 m²
Status:
Ferdigstilt
Material:
Gardinstang, Lerret, Lys, Lysfilter, Papp, Prosjektor
Oppdragsgiver:
Barnas Open House Oslo
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Victoria Abelsen
Arkitekt mnal
Team
Victoria Abelsen, Kasper Hübertz, Silje Dæhli, Guro Blikås, Anna Vik Øglænd
Miljøambisjoner

Barnas Open House Oslo 2019

Alt har en skygge. Hvis solen står lavt på himmelen får man lange skygger, står den høyt får du en kort skygge. Arkitekter jobber bevisst med skygger når de tegner bygninger og offentlige rom. Denne erfaringen ønsket vi å formidle til barn med et skyggeteater for barn og unge på Sentralen i regi av Barnas Oslo Open House.

Oslo Open House har som mål å involvere så mange som mulig i byens arkitektur. I 2017 ble det startet en egen del for barn, og i 2018 har Barnas Open House Oslo blitt en selvstendig organisasjon. Med mottoet «Oppsøk, oppdag, opplev!» ønsker BOHO å gi neste generasjon av Oslos innbyggere muligheten til å oppleve, diskutere og lære om arkitektur og stedsutforming. De forskjellige verkstedene arrangeres av frivillige arkitekter, designere og andre. I denne installasjonen inviterte vi barn i alle aldre til å utforske sin egen skygge, og sammenhengen mellom lys, skygge og skala. I en del av Marmorsalen på Sentralen, skapte vi et univers av lys og farger. I dette rommet fikk barn i alle aldre gleden av å lage skyggeteater med og for hverandre. Forundringen over hvordan man kan påvirke sin egen skygge ble utforsket ved at barna fikk lage sine egne masker og silhuetter i papp som kunne forestille alt fra bygninger eller rare dyr. Visjonen var å gi barna en intuitiv opplevelse av virkemidlene arkitekter jobber med i måten vi skaper romlige opplevelser.

Info

Prosjektleder
Victoria Abelsen
Arkitekt mnal
Team:
Victoria Abelsen, Kasper Hübertz, Silje Dæhli, Guro Blikås, Anna Vik Øglænd
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Oslo
Areal:
100 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Barnas Open House Oslo
Material:
Gardinstang, Lerret, Lys, Lysfilter, Papp, Prosjektor
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Barnas Open House Oslo 2019

Alt har en skygge. Hvis solen står lavt på himmelen får man lange skygger, står den høyt får du en kort skygge. Arkitekter jobber bevisst med skygger når de tegner bygninger og offentlige rom. Denne erfaringen ønsket vi å formidle til barn med et skyggeteater for barn og unge på Sentralen i regi av Barnas Oslo Open House.

Sted:
Oslo
Areal
100 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Barnas Open House Oslo
Material:
Gardinstang, Lerret, Lys, Lysfilter, Papp, Prosjektor

Barnas Open House Oslo 2019

Alt har en skygge. Hvis solen står lavt på himmelen får man lange skygger, står den høyt får du en kort skygge. Arkitekter jobber bevisst med skygger når de tegner bygninger og offentlige rom. Denne erfaringen ønsket vi å formidle til barn med et skyggeteater for barn og unge på Sentralen i regi av Barnas Oslo Open House.

Oslo Open House har som mål å involvere så mange som mulig i byens arkitektur. I 2017 ble det startet en egen del for barn, og i 2018 har Barnas Open House Oslo blitt en selvstendig organisasjon. Med mottoet «Oppsøk, oppdag, opplev!» ønsker BOHO å gi neste generasjon av Oslos innbyggere muligheten til å oppleve, diskutere og lære om arkitektur og stedsutforming. De forskjellige verkstedene arrangeres av frivillige arkitekter, designere og andre. I denne installasjonen inviterte vi barn i alle aldre til å utforske sin egen skygge, og sammenhengen mellom lys, skygge og skala. I en del av Marmorsalen på Sentralen, skapte vi et univers av lys og farger. I dette rommet fikk barn i alle aldre gleden av å lage skyggeteater med og for hverandre. Forundringen over hvordan man kan påvirke sin egen skygge ble utforsket ved at barna fikk lage sine egne masker og silhuetter i papp som kunne forestille alt fra bygninger eller rare dyr. Visjonen var å gi barna en intuitiv opplevelse av virkemidlene arkitekter jobber med i måten vi skaper romlige opplevelser.

Info

Kontaktperson:
Victoria Abelsen
Arkitekt mnal
Team:
Victoria Abelsen, Kasper Hübertz, Silje Dæhli, Guro Blikås, Anna Vik Øglænd
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Kultur
Sted:
Oslo
Areal:
100 m²
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Barnas Open House Oslo
Material
Gardinstang, Lerret, Lys, Lysfilter, Papp, Prosjektor
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: